Office
Prihlásenie

TREND (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie TREND v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti hodnoty lineárneho trendu. Preloží lineárnu priamku (použitím metódy najmenších štvorcov) poľami argumentov známe_y a známe_x. Vráti hodnoty y ležiace na priamke v hodnotách určených argumentom nové_x.

Syntax

TREND(známe_y; [známe_x]; [nové_x]; [konštanta])

Syntax funkcie TREND obsahuje nasledovné argumenty:

 • Známe_y    Povinný argument. Množina známych hodnôt y vo vzťahu y = mx + b.

  • Ak je pole známe_y v jedinom stĺpci, potom sa každý stĺpec argumentu známe_x považuje za samostatnú premennú.

  • Ak je pole známe_hodnoty_y v jedinom riadku, potom sa každý riadok argumentu známe_hodnoty_x považuje za samostatnú premennú.

 • Známe_x    Povinný argument. Voliteľná množina hodnôt x, ktoré už môžu byť známe vo vzťahu y = mx + b.

  • Pole známe_x môže zahŕňať jednu alebo viac množín premenných. Ak sa použije iba jedna premenná, parametre známe_y a známe_x môžu byť rozsahy ľubovoľného tvaru, pokiaľ majú rovnaké rozmery. Ak sa použije viac premenných, argument známe_y musí byť vektor (t.j. rozsah s výškou jedného riadka alebo šírkou jedného stĺpca).

  • Ak nie je argument známe_hodnoty_x zadaný, predpokladá sa, že ide o pole {1;2;3;...} rovnakej veľkosti ako argument známe_hodnoty_y.

 • Nové_x    Povinný argument. Nové hodnoty x, pre ktoré má funkcia TREND vypočítať zodpovedajúce hodnoty y.

  • Argument nové_x musí obsahovať stĺpec (alebo riadok) pre každú z nezávislých premenných, rovnako ako argument známe_x. Ak teda zaberajú známe_y jeden stĺpec (riadok), známe_x a nové_x musia mať rovnaký počet stĺpcov (riadkov).

  • Ak nie je argument nové_x zadaný, predpokladá sa, že má rovnakú veľkosť ako argument známe_x.

  • Ak vynecháte oba argumenty známe_x a nové_x, predpokladá sa, že sú to polia {1;2;3;...} rovnakej veľkosti ako argument známe_y.

 • Konštanta    Voliteľný argument. Logická hodnota určujúca, či sa má konštanta b rovnať hodnote 0.

  • Ak má argument konštanta hodnotu TRUE alebo nie je zadaný, konštanta b sa počíta normálne.

  • Ak má argument konštanta hodnotu FALSE, počíta sa s konštantou b = 0 a hodnoty m sa upravia tak, aby platilo y = mx.

Poznámky

 • Ďalšie informácie o spôsobe, ktorým program Microsoft Excel prekladá priamku údajmi, nájdete v téme LINEST.

 • Funkciu TREND je možné použiť na polynomickú regresiu tých istých premenných, umocnených rozdielnymi mocniteľmi. Predpokladajme napríklad, že stĺpec A obsahuje hodnoty y a stĺpec B obsahuje hodnoty x. Do stĺpca C môžete zadať x^2, do stĺpca x^3, atď. a potom vypočítať regresiu stĺpcov B až D voči stĺpcu A.

 • Vzorec, ktorého výsledkom je pole, musí byť zadaný ako vzorec poľa.

  Poznámka:  V aplikácii Excel Online nie je možné vytvoriť vzorce poľa.

 • Keď zadávate konštantu poľa ako argument, ako je napríklad argument známe_hodnoty_x, musíte hodnoty v každom riadku oddeľovať bodkočiarkami. Riadky oddeľujte spätnou lomkou.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Mesiac

Náklady

Vzorec (zodpovedajúce náklady)

Aktuálny výsledok

1

133 890 EUR

=TREND(A2:A13;B2:B13)

133 953 EUR

2

135 000 EUR

134 972 EUR

3

135 790 EUR

135 990 EUR

4

137 300 EUR

137 008 EUR

5

138 130 EUR

138 026 EUR

6

139 100 EUR

139 044 EUR

7

139 900 EUR

140 062 EUR

8

141 120 EUR

141 081 EUR

9

141 890 EUR

142 099 EUR

10

143 230 EUR

143 117 EUR

11

144 000 EUR

144 135 EUR

12

145 290 EUR

145 153 EUR

Mesiac

Vzorec (odhadované náklady)

 

Aktuálny výsledok

13

=TREND(B2:B13;A2:A13;A15:A19)

146 172 EUR

14

147 190 EUR

15

148 208 EUR

16

149 226 EUR

17

150 244 EUR

Každý z rozsahov D2:D13 a D15:D19 v stĺpci Aktuálny výsledok obsahuje jeden vzorec, ktorý sa používa pre všetky bunky v danom rozsahu. Vyberte všetky bunky rozsahu D2:D13, zadajte doňho vzorec =TREND(A2:A13;B2:B13) a potom vzorec stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + Enter zadajte ako vzorec poľa.

Rovnaký postup vykonajte pre rozsah D15:D19, pričom použite vzorec =TREND(B2:B13;A2:A13;A15:A19). Tieto vzorce môžete skopírovať z buniek C2 a A15.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×