Systémové požiadavky služieb Office 365

Táto téma popisuje systémové požiadavky služieb Office 365 for business. Systémové požiadavky služieb Office 365 Home, Office 365 Personal, Office 365 University a Office 365 ProPlus nájdete v téme Systémové požiadavky pre nový balík Office.

Na dosiahnutie najlepšieho výkonu služieb Office 365 odporúčame vždy používať najnovšie prehliadače, najnovších klientov Office a najnovšie aplikácie. Odporúčame vám tiež nainštalovať aktualizácie softvéru vždy, keď sú dostupné.

Office 365 je navrhnutý na fungovanie s týmto softvérom:

  • aktuálna alebo bezprostredne predchádzajúca verzia prehliadačov Internet Explorer alebo Firefox, prípadne najnovšia verzia Chromu alebo Safari,

  • ľubovoľná verzia balíka Microsoft Office s bežnou podporou.

Hoci spoločnosť Microsoft neodporúča pripojenie k službám Office 365 pomocou starších prehliadačov a klientov, počas trvania poskytovania podpory daného softvéru príslušným výrobcom poskytujeme jeho čiastočnú podporu. Konkrétne situácie, ktoré môžu nastať pri používaní starších prehliadačov a klientov:

  • Office 365 vám nebude zámerne brániť v pripojení k službe,

  • Office 365 nebude poskytovať opravy kódu na riešenie problémov súvisiacich s týmito klientmi, bude však poskytovať opravy zabezpečenia podľa potreby,

  • kvalita možností používania sa bude časom zhoršovať.

Office 365 nepodporuje žiaden softvér používaný so službou, ktorá nie je podporovaná jeho výrobcom.

Webové prehliadače: Microsoft Edge

Služby Office 365 sú navrhnuté tak, aby fungovali s najnovšou verziou prehliadača Microsoft Edge. Aktualizácie prehliadača Microsoft Edge sú k dispozícii prostredníctvom vetiev Údržby systému Windows. Služby Office 365 môžu naďalej fungovať aj s verziami prehliadača Edge, ktoré sú staršie než najnovšia vetva, služby Office 365 však neposkytujú žiadne záruky.

Zoznam známych problémov s pripojením k službám Office 365 pomocou prehliadača Microsoft Edge nájdete v článku vedomostnej databázy Knowledge Base Známe problémy s pripojením k službám Office 365 prostredníctvom prehliadača Edge.

Webové prehliadače: Internet Explorer

Služby Office 365 sú navrhnuté na fungovanie s aktuálnou alebo bezprostredne predchádzajúcou verziou prehliadača Internet Explorer. Odporúčame inovovať Internet Explorer na najnovšiu verziu hneď po jej vydaní. Služby Office 365 môžu určitý čas po vydaní novej verzie prehliadača Internet Explorer aj naďalej fungovať s inými verziami prehliadača Internet Explorer ako je aktuálna a bezprostredne predchádzajúca verzia, Office 365 však neposkytuje žiadne záruky.

Od 12. januára 2016 sa budú implementovať zmeny záťaže služieb Office 365, čo spôsobí výrazné obmedzenie možností používania služieb Office 365 v prehliadačoch Internet Explorer 8 a Internet Explorer 9. Časový harmonogram tejto zmeny zodpovedá zmenám podpory prehliadača Internet Explorer vo Windowse. Dôjde k týmto zmenám:

Služba O365

Internet Explorer 8 v súčasnosti

Internet Explorer 8 po 12. januári 2016

Internet Explorer 9 v súčasnosti

Internet Explorer 9 po 12. januári 2016

Yammer

Nedá sa použiť

Nedá sa použiť

Obmedzené použitie

Nedá sa použiť

Outlook Web App

Zjednodušená verzia aplikácie Outlook Web App

Zjednodušená verzia aplikácie Outlook Web App

Prechod na zjednodušenú verziu aplikácie Outlook Web App

Zjednodušená verzia aplikácie Outlook Web App

SharePoint Online/OneDrive for Business

Obmedzené použitie

Nedá sa použiť: Druhý polrok 2016

Obmedzené použitie

Nedá sa použiť: Druhý polrok 2016

Office Online

Obmedzené použitie

Nedá sa použiť: Druhý polrok 2016

Obmedzené použitie

Nedá sa použiť: Druhý polrok 2016

Ak vaša organizácia potrebuje cez Internet Explorer 8 alebo Internet Explorer 9 pristupovať k starším webovým aplikáciám a službám, mali by ste zvážiť inováciu na Internet Explorer 11 a prehodnotiť režim Enterprise Mode pre Internet Explorer 11. Táto aktualizácia umožňuje lepšiu spätnú kompatibilitu starších webových aplikácií.

Webové prehliadače: Firefox, Chrome a Safari

Office 365 je navrhnutý na fungovanie s aktuálnou alebo bezprostredne predchádzajúcou verziou Firefoxu, prípadne s najnovšou verziou Chromu a Safari. Spoločnosť Microsoft podporuje len tie verzie prehliadačov, ktoré sú podporované výrobcom prehliadača. Zvyčajne je to len najaktuálnejšia verzia. Firefox aj Chrome sú navrhnuté tak, aby do vášho zariadenia streamovali aktualizácie každých šesť týždňov. Mnohé bežné problémy s týmito prehliadačmi sa vyriešia v nasledujúcej aktualizácii.

Klienti Office s bežnou podporou

Väčšina plánov služieb Office 365 obsahuje najnovšie verzie počítačových aplikácií balíka Office, ako napríklad Word, Excel a PowerPoint. Dostupnosť aplikácií a funkcií balíka Office v jednotlivých plánoch služieb Office 365 môžete porovnať v téme Popis služby aplikácií balíka Office.

S predplatným služieb Office 365 môžete tiež použiť podporovaných klientov Microsoft Office. Služby Office 365 sú navrhnuté na fungovanie s ľubovoľnou verziou balíka Microsoft Office s bežnou podporou. Hoci je väčšina nových funkcií v službách Office 365 navrhnutá pre najnovšiu verziu balíka Office, niektoré nové funkcie môžu fungovať so staršími verziami balíka Office s bežnou podporou.

Licencie na softvér Office vo forme predplatného (Office 365 ProPlus, Office Professional Plus 2010 a klient Skypu for Business poskytovaný v rámci služieb Office 365) vás oprávňujú na používanie aktuálnej verzie softvéru a nezahŕňajú práva na prechod na staršiu verziu softvéru. Spoločnosť Microsoft môže dať k dispozícii obdobie na inováciu, počas ktorého vás predplatné oprávňuje používať aktuálnu aj predchádzajúcu verziu softvéru.

Poznámka   Poskytovanie bežnej podpory pre Office Professional Plus 2010 končí 13. októbra 2015.
Poskytovanie bežnej podpory pre Office Professional Plus 2013 končí 10. apríla 2018.

Klienti Office s rozšírenou podporou

Hoci klienti Office s rozšírenou podporou nie sú navrhnutí na fungovanie so službami Office 365, mali by byť aj naďalej schopní pripojiť sa k službám Office 365. V súlade s našimi pravidlami poskytovania technickej podpory pre balík Service Pack vydáme oznámenie v prípade výrazného zníženia možností používania klienta Office s rozšírenou podporou alebo v prípade, že sa tento klient Office už nedokáže pripojiť k službám Office 365.

Podpora pre Office 365 poskytuje pomoc so staršími klientmi v podobe alternatívnych riešení alebo informácií s postupmi, ak je to možné. V mnohých prípadoch je však inovácia jediným riešením, ktoré vám oddelenie technickej podpory pre Office 365 môže ponúknuť na riešenie problému so starším prehliadačom alebo klientom.

Poznámka   Office 365 nie je navrhnutý na používanie s balíkom Office 2007, pretože poskytovanie bežnej podpory pre Office 2007 bolo 12. októbra 2012 ukončené. Office 365 neposkytuje opravy kódu na riešenie problémov, ktoré sa vyskytnú počas používania služby s balíkom Office 2007. Môžete očakávať, že kvalita možností používania sa bude časom zhoršovať, mnohé nové funkcie v Office 365 nemusia fungovať vôbec. Na dosiahnutie najlepších výsledkov pri práci so službami Office 365 ProPlus odporúčame čo najskôr vykonať inováciu na Office Professional Plus alebo Office 365 2013.

Požiadavky na operačný systém

Office 365 nemá požiadavky na operačný systém s výnimkou toho, že používaný operačný systém musí byť podporovaný jeho výrobcom. V Office 365 sa však môžu vyskytnúť určité rozšírené možnosti konfigurácie, funkcie, scenáre alebo nástroje, ktoré výslovne závisia od operačného systému alebo ktoré sa v iných operačných systémoch správajú odlišne.

Poznámka    Poskytovanie rozšírenej podpory pre Windows XP bude ukončené 8. apríla 2014. Hoci Office 365 nebude po tomto dátume blokovať pripojenie používateľov k službe zo zariadení so systémom Windows XP, môžete očakávať, že kvalita možností používania sa bude časom zhoršovať. Používatelia so zariadeniami s malou kapacitou pamäte, ktorí používajú Windows XP a Internet Explorer 8, budú pri používaní služieb Office 365 pociťovať výrazné zníženie možností používania prehliadača.

Balíky Office Service Pack a verejné aktualizácie od spoločnosti Microsoft

V rámci pravidiel poskytovania technickej podpory pre balík Service Pack spoločnosti Microsoft sa vyžaduje inštalácia balíkov Office Service Pack do 12 mesiacov od ich vydania. V službách Office 365 sa vyžaduje dodržiavanie týchto pravidiel.

Automatické verejné aktualizácie obsahujú opravy kritických chýb zabezpečenia pre produkty Microsoft. V Office 365 sa dôrazne odporúča, aby zákazníci prijímali automatické aktualizácie od spoločnosti Microsoft na zabezpečenie prostredia aj na dosiahnutie najlepších výsledkov pri práci v Office 365. Používatelia služieb Office 365 ProPlus a Lyncu Basic môžu odložiť inštaláciu aktualizácií len na 12 mesiacov od dátumu ich vydania.

Systémové požiadavky jednotlivých plánov služieb Office 365

Funkcia

Office 365 Business Essentials

Office 365 Business

Office 365 Business Premium

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Education A2

Office 365 Government G1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Education A3

Office 365 Government G3

Office 365 Enterprise E4

Office 365 Education A4

Office 365 Government G4

Office 365 Enterprise K1

Office 365 Government K1

Navrhnuté na fungovanie s Internet Explorerom 11

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Navrhnuté na fungovanie s Internet Explorerom 10

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Navrhnuté na fungovanie s Internet Explorerom 9

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Navrhnuté na fungovanie s Internet Explorerom 8

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Navrhnuté na fungovanie s aktuálnou alebo bezprostredne predchádzajúcou verziou Firefoxu

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Navrhnuté na fungovanie s najnovšou verziou Google Chromu

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Navrhnuté na fungovanie s najnovšou verziou Safari

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Navrhnuté na fungovanie so službami Office 365 ProPlus

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Navrhnuté na fungovanie s balíkom Office Professional Plus 2013

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Navrhnuté na fungovanie s balíkom Office Professional Plus 2010

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Navrhnuté na fungovanie s klientmi Office s rozšírenou podporou

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Vyžaduje sa konkrétny operačný systém 1

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Vyžaduje sa inštalácia balíkov Office Service Pack do 12 mesiacov od vydania

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

1 Služby Office 365 neposkytujú podporu pre žiadny operačný systém, ktorý nepodporuje jeho výrobca.

Platí pre: Office 365 End User, Office 365 Admin, Office 365 Small Business AdminBoli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk