Synchronizácia knižnice OneDrive for Business alebo knižnice lokality SharePoint s počítačom

Synchronizujte knižnicu OneDrive for Business alebo knižnicu lokality SharePoint s počítačom a získajte tak prístup k súborom knižnice prostredníctvom Prieskumníka namiesto webového prehliadača. Vždy, keď budete online, synchronizujú sa všetky aktualizácie s knižnicou OneDrive for Business alebo knižnicou lokality.

Poznámka    Ak chcete túto funkciu používať, je potrebné mať aplikáciu na synchronizáciu služby OneDrive for Business , ktorá je súčasťou balíka Office 2013 (vydaní Professional Plus, ProPlus alebo Standard) alebo predplatného na Office 365, ktoré zahŕňa aplikácie balíka Office 2013. Ak Office 2013 nemáte, stiahnite si aplikáciu na synchronizáciu služby OneDrive for Business.

Čo vás zaujíma?

Synchronizácia knižnice OneDrive for Business s počítačom

Synchronizácia knižnice lokality SharePoint s počítačom

Synchronizácia knižnice z ponuky služby OneDrive for Business

Riešenie problémov

Limity synchronizácie knižnice OneDrive for Business a knižnice lokality

Synchronizácia knižnice OneDrive for Business s počítačom

Nová úloha

Poznámka SkyDrive je teraz OneDrive a SkyDrive Pro je teraz OneDrive for Business. Prečítajte si viac o tejto zmene v článku Od SkyDrive k OneDrive.

 1. Vo webovom prehliadači sa prihláste do služieb Office 365 alebo SharePointu.

 2. V hornej časti stránky vyberte možnosť OneDrive a prejdite na položku OneDrive for Business.
  Výber knižnice OneDrive for Business

 3. Vyberte tlačidlo Synchronizovať
  .
  Synchronizácia knižnice OneDrivu for Business alebo knižnice lokality s počítačom

 4. Po zobrazení výzvy kliknite na položku Synchronizovať teraz . Spustí sa sprievodca aplikácie na synchronizáciu.
  Sprievodca automaticky vyplní meno a webovú adresu knižnice
  OneDrive for Business.

 5. V sprievodcovi vyberte položku Synchronizovať teraz a spustite synchronizáciu.
  V sprievodcovi tiež môžete kliknúť na položku
  Zobraziť moje súbory... a otvoriť tak synchronizovaný priečinok knižnice OneDrive for Business v Prieskumníkovi. Tento priečinok sa nachádza v obľúbených položkách a nazýva sa OneDrive for Business alebo OneDrive @ NázovSpoločnosti.
  Synchronizovaný priečinok OneDrive for Business v obľúbených položkách Prieskumníka

Synchronizácia knižnice lokality SharePoint s počítačom

Nová úloha

Poznámka SkyDrive je teraz OneDrive a SkyDrive Pro je teraz OneDrive for Business. Prečítajte si viac o tejto zmene v článku Od SkyDrive k OneDrive.

 1. Vo webovom prehliadači sa prihláste do služieb Office 365 alebo SharePointu.

 2. Prejdite do knižnice lokality SharePoint, ktorú chcete synchronizovať.

 3. Kliknite na tlačidlo Synchronizovať.
  Synchronizácia knižnice lokality
  Ak sa tlačidlo Synchronizovať nezobrazuje, kliknite na kartu Knižnica a potom na položku Synchronizovať v skupine Pripojiť a exportovať.
  Sync option on the Library tab in the ribbon

 4. Po zobrazení výzvy kliknite na položku Synchronizovať teraz a spustite sprievodcu aplikácie na synchronizáciu.
  Sprievodca automaticky vyplní meno a webovú adresu knižnice lokality SharePoint.

 5. V sprievodcovi vyberte položku Synchronizovať teraz a spustite synchronizáciu.
  Ak chcete otvoriť synchronizovaný priečinok knižnice v Prieskumníkovi, kliknite v sprievodcovi na položku
  Zobraziť moje súbory... . Tento priečinok sa nachádza v obľúbených položkách priečinka SharePointu a má názov knižnice lokality.
  Nájdenie synchronizovaných knižníc lokality v obľúbených položkách priečinku SharePointu

Synchronizácia knižnice z ponuky služby OneDrive for Business

Najlepší spôsob synchronizácie knižníc je navštíviť ich prostredníctvom webového prehliadača pomocou krokov uvedených v predchádzajúcich sekciách. Ušetríte si tým problémy so zadávaním konkrétnej webovej adresy do sprievodcu aplikácie na synchronizáciu. Ak však chcete, môžete sprievodcu aplikácie na synchronizáciu spustiť z ponuky služby OneDrive for Business.

 1. V oblasti oznámení Windowsu vyberte ikonu OneDrive for Business a potom vyberte položku Synchronizovať novú knižnicu.Ponuka OneDrive for Business v oblasti oznámení Windowsu

 2. V sprievodcovi aplikácie na synchronizáciu zadajte webovú adresu knižnice, ktorú chcete synchronizovať, a potom vyberte položku Synchronizovať teraz.
  Ak ste s počítačom ešte nesynchronizovali žiadne knižnice, sprievodca vás vyzve na synchronizáciu knižnice OneDrive for Business a zobrazí jej webovú adresu.
  Sprievodca OneDrivu for Business s vopred vyplnenou URL adresou
  Ak chcete synchronizovať inú knižnicu, vyberte položku Namiesto toho synchronizovať inú knižnicu a potom zadajte webovú adresu knižnice SharePoint, ktorú chcete synchronizovať.

Riešenie problémov

Limity synchronizácie knižnice OneDrive for Business a knižnice lokality

Všimnite si tieto obmedzenia týkajúce sa synchronizácie knižnice OneDrive for Business a iných knižníc lokality s vaším počítačom:

 • V knižnici služby OneDrive for Business môžete synchronizovať až 20 000 položiek vrátane priečinkov a súborov.

 • V knižniciach lokality môžete synchronizovať až 5 000 položiek vrátane priečinkov a súborov.

 • Vo všetkých knižniciach môžete stiahnuť súbory do 2 GB.

Platí pre: Office 365 operated by 21Vianet - End User, SharePoint Online, Office 365 Small Business Admin, Office 365 operated by 21Vianet - Admin, Office 365 End User, SharePoint Server 2013 Preview, SharePoint Server 2013 Enterprise, OneDrive for Business, SharePoint Online Website, Office 365 Admin, Office 365 operated by 21Vianet - Small Business AdminBoli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk