Synchronizácia zoznamu lokality SharePoint s hárkovým programom

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Je možné synchronizovať údaje medzi zoznamom lokality SharePoint a hárkovým programom, a tak zabezpečiť nepretržitú aktuálnosť údajov v obidvoch množinách. Môžete napríklad vytvoriť z informácií o zásobách produktov zoznam lokality SharePoint, ktorý sa dá jednoduchým spôsobom zdieľať a aktualizovať, alebo tiež vykonávať pravidelnú analýzu zásob pomocou hárkového programu, akým je napríklad Microsoft Excel 2010.

Obsah článku

Úvodné informácie o synchronizácii zoznamu lokality SharePoint s hárkovým programom

Synchronizácia údajov zoznamu pomocou príkazu Exportovať do hárka

Synchronizácia údajov zoznamu pomocou príkazu Uskutočniť dotaz v zozname pomocou aplikácie Excel v údajovom zobrazení

Synchronizácia údajov zoznamu pomocou príkazu programu Excel Exportovať tabuľku

Synchronizácia zoznamu lokality SharePoint s hárkovým programom

Úvodné informácie o synchronizácii zoznamu lokality SharePoint s hárkovým programom

Je možné synchronizovať údaje medzi zoznamom lokality SharePoint a kompatibilným hárkovým programom, a tak zabezpečiť nepretržitú aktuálnosť údajov v obidvoch množinách. Môžete napríklad vytvoriť z informácií o zásobách produktov zoznam lokality SharePoint, ktorý sa dá jednoduchým spôsobom zdieľať a aktualizovať, alebo tiež vykonávať pravidelnú analýzu zásob pomocou hárkového programu, akým je napríklad Excel 2010.

Synchronizáciu údajov medzi zoznamom lokality SharePoint a hárkovým programom je možné vykonať tromi spôsobmi. Pri všetkých troch spôsoboch prebieha synchronizácia jednosmerne. Zmeny vykonané v zozname lokality SharePoint je možné aktualizovať v hárkovom programe, avšak zmeny vykonané v hárkovom programe sa nezapíšu do zoznamu lokality SharePoint.

Ak chcete synchronizovať zoznam lokality SharePoint, musíte mať v klientskom počítači nainštalovaný kompatibilný hárkový program – napríklad Excel 2010 – a k danému zoznamu potrebujete povolenie na čítanie.

Ďalšie informácie o používaní aplikácie SharePoint 2010 s programom Excel 2010 sa nachádzajú v sekcii Pozrite tiež a v systéme Pomocníka programu Excel 2010.

Poznámka: Externý zoznam lokality SharePoint nie je možné synchronizovať s tabuľkovým hárkom.

Horná časť stránky

Synchronizácia údajov zoznamu pomocou príkazu Exportovať do hárka

Údaje v zozname lokality SharePoint môžete synchronizovať s kompatibilným hárkovým programom pomocou príkazu Exportovať do hárka na páse s nástrojmi. Keďže zoznam lokality SharePoint sa neustále aktualizuje, v závislosti od konkrétneho hárkového programu môžete aktualizáciu tabuľky podľa najnovších údajov vykonať aj manuálne, a to pomocou príslušného príkazu v danom hárkovom programe.

Napríklad v programe Excel 2010 je možné obnoviť pripojenie údajov, a tak nahradiť a prepísať údaje programu Excel na aktuálne údaje v zozname. Ak zoznam lokality SharePoint obsahuje aj priečinky, vo výslednej tabuľke programu Excel sa štruktúra priečinkov nezobrazí. Do tabuľky programu Excel sa však pridajú stĺpce Typ položky a Cesta, takže údaje môžete filtrovať a zoraďovať podľa typu a umiestnenia alebo podľa podpriečinka zoznamu.

Horná časť stránky

Synchronizácia údajov zoznamu pomocou príkazu Uskutočniť dotaz v zozname pomocou aplikácie Excel v údajovom zobrazení

Ak máte v klientskom počítači nainštalovaný program Excel 2010, zoznam lokality SharePoint môžete synchronizovať aj z údajového zobrazenia, a to pomocou príkazu Uskutočniť dotaz v zozname pomocou aplikácie Excel, ktorý je k dispozícii na pracovnej table v údajovom zobrazení. Pomocou ďalších príkazov na pracovnej table môžete synchronizovať údaje zoznamu a vykonať nasledujúce akcie:

 • vytvoriť graf programu Excel,

 • vytvoriť kontingenčnú tabuľku programu Excel,

 • vytlačiť zoznam z programu Excel.

Ďalšie informácie sa nachádzajú v systéme Pomocníka údajového zobrazenia (v dolnej časti údajového zobrazenia kliknite na prepojenie Pomocník).

Horná časť stránky

Synchronizácia údajov zoznamu pomocou príkazu programu Excel Exportovať tabuľku

Z programu Excel 2010 je možné aj exportovať existujúcu tabuľku programu Excel do nového zoznamu lokality SharePoint, a to pomocou sprievodcu exportovaním tabuľky programu Excel do zoznamu lokality SharePoint. Tento postup je vhodný vtedy, keď sa údaje už nachádzajú v tabuľke programu Excel a chcete vytvoriť zoznam lokality SharePoint počas prebiehajúceho procesu synchronizácie.

Ďalšie informácie o exportovaní tabuľky programu Excel sa nachádzajú v systéme Pomocníka programu Excel 2010.

Horná časť stránky

Synchronizácia zoznamu lokality SharePoint s hárkovým programom

Poznámka: Nasledujúce pokyny ako príklad použitý program Excel 2010. Ak používate iný tabuľkovým hárkom, nájdete informácie Pomocníka daného programu.

 1. Prejdite na lokalitu SharePoint obsahujúcu zoznam, ktorý chcete synchronizovať s hárkovým programom.

 2. Na paneli Rýchle spustenie kliknite na názov zoznamu lokality SharePoint alebo kliknite na položku Akcie lokality, ďalej na položku Zobraziť obsah celej lokality a potom v príslušnej časti zoznamu kliknite na názov zoznamu.

  Poznámka: Vzhľad lokality SharePoint a navigácia na lokalite môžu byť značne upravené. Ak nemôžete nájsť požadovanú možnosť, ako napríklad príkaz, tlačidlo alebo prepojenie, obráťte sa na správcu lokality.

 3. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Zoznam a potom v skupine Pripojiť a exportovať kliknite na položku Exportovať do hárka.

 4. Ak sa zobrazí výzva na potvrdenie operácie, kliknite na tlačidlo OK.

 5. V dialógovom okne Preberanie súboru kliknite na tlačidlo Otvoriť.

 6. Ak predpokladáte, že povolenie pripojenia k údajom na lokalite SharePoint je bezpečné, kliknite po zobrazení výzvy na povolenie údajových pripojení vo vašom počítači na tlačidlo Povoliť.

V programe Excel sa vytvorí tabuľka programu Excel s pripojením údajov založeným na súbore webového dotazu.

Ak chcete v hárkovom programe zobraziť ďalšie zmeny vykonané v zozname lokality SharePoint, musíte manuálne aktualizovať údaje. V prípade programu Excel 2010, v tabuľke programu Excel pripojenej k zoznamu lokality SharePoint, kliknite na karte Návrh v skupine Externá údajová tabuľka na položku Obnoviť.

Horná časť stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×