Synchronizácia služby OneDrive for Business vo Windowse pomocou čítačky obrazovky

Čítačku obrazovky a klávesové skratky môžete použiť aj na synchronizáciu súborov vo OneDrive for Business s počítačom. Synchronizácia vám umožní pracovať so svojimi súbormi vo OneDrive for Business priamo v Prieskumníkovi a získať k nim prístup, aj keď ste offline. Zmeny, ktoré vykonáte vy alebo ostatní, sa budú synchronizovať vždy, keď budete online.

Ak OneDrive for Business ešte len začínate používať, pozrite si tému Začíname používať čítačku obrazovky so službou OneDrive for Business vo Windowse.

Poznámka : Táto téma predpokladá, že používatelia JAWS vypli funkciu virtuálnej ponuky na páse s nástrojmi.

Obsah tohto článku

Synchronizácia súborov vo OneDrive for Business s počítačom

Ak chcete OneDrive for Business synchronizovať s počítačom, musíte mať klienta synchronizácie pre OneDrive for Business. Informácie o používaní klienta synchronizácie pre OneDrive for Business nájdete v téme Ktorého klienta synchronizácie pre OneDrive používam.

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 alebo na lokalitu služby SharePoint vašej organizácie s pracovným alebo školským kontom.

  Poznámka : Ak potrebujete o prihlasovaní sa do služieb Office 365 ďalšie informácie, pozrite si tému Kde sa môžem do služieb Office 365 prihlásiť.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve hlásenie „spúšťač aplikácií“, potom stlačte kláves Enter.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve hlásenie „OneDrive“, potom stlačte kláves Enter.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve hlásenie „nové.“

 5. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve hlásenie „synchronizovať.“ (V Moderátorovi sa ozve hlásenie „synchronizovať, položka ponuky.“) Potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno Synchronizovať a ozve sa hlásenie „synchronizujte túto knižnicu so svojím zariadením na jednoduchý prístup.“

 6. Ak chcete synchronizáciu spustiť, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve hlásenie „synchronizovať teraz“, potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno Zabezpečenie internetu a ozve sa hlásenie „chcete tejto webovej lokalite povoliť otvorenie programu v počítači?“

 7. Ak chcete v dialógovom okne zabezpečenia udeliť povolenie, stláčajte kombináciu klávesov Alt + A alebo kláves Tab, kým sa neozve hlásenie „povoliť“, potom stlačte kláves Enter.

 8. Otvorí sa dialógové okno OneDrive for Business spolu s vybratým tlačidlom Zobraziť moje súbory a zároveň sa ozve hlásenie „Microsoft OneDrive for Business, tlačidlo Zobraziť moje súbory.“ V dialógovom okne sa nachádza webová adresa pre váš OneDrive for Business a umiestnenie vo vašom počítači, kde sa bude knižnica ukladať.

  Teraz by sa malo otvoriť dialógové okno zabezpečenia. Ak toto dialógové okno vyžaduje, aby ste zadali e-mailovú adresu pre svoje konto vo Office 365, postupujte takto:

  1. Zadajte e-mailovú adresu svojho konta, stláčaním klávesu Tab sa presuňte na tlačidlo Ďalej a potom stlačte kláves Enter.

  2. Otvorí sa okno Prihlásiť sa spolu s vybratým poľom úprav pre Heslo. Zadajte heslo.

  3. Stlačením klávesu Tab prejdite na tlačidlo Prihlásiť sa a stlačte kláves Enter. Okno Prihlásiť sa sa zavrie a opäť sa zobrazí dialógové okno OneDrive for Business spolu s vybratým tlačidlom Zobraziť moje súbory.

 9. Ak chcete zobraziť súbory, ako sa synchronizujú, stlačte medzerník. Otvorí sa Prieskumník so zameraním na zoznam dokumentov v priečinku vo OneDrive for Business a ozve sa hlásenie„OneDrive for Business, zobrazenie položiek“ a názov prvej položky v zozname. (V Moderátorovi sa ozve hlásenie „okno pre OneDrive for Business, zobrazenie položiek tabuľky“ a názov prvej položky.)

Prieskumník vaše priečinky vo OneDrive for Business uvedie na navigačnej table ako OneDrive – NázovSpoločnosti alebo OneDrive @ NázovSpoločnosti.

Po synchronizácii dokumentov s počítačom môžete súbory balíka Microsoft Office uložiť priamo do svojho priečinka vo OneDrive for Business. V súbore, ktorý chcete uložiť, stlačte kombináciu klávesov Alt + F, A a potom kláves A. V zozname Uložiť ako vyberte stlačením klávesu so šípkou nahor alebo klávesu so šípkou nadol svoj priečinok vo OneDrive for Business a potom stlačte kláves Enter.

Zastavenie synchronizácie priečinka vo OneDrive for Business

 1. Presuňte zameranie na pracovnú plochu a stlačením klávesu F6 prejdite na tlačidlo Štart.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve hlásenie „tlačidlo Výložka oznámení“, potom stlačte medzerník. Otvorí sa tabla s oznámeniami o pretečení.

 3. Stlačte kláves so šípkou nahor a potom stláčajte klávesy so šípkami, kým sa neozve hlásenie „panel s nástrojmi, OneDrive for Business.“

 4. Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku, stlačte kombináciu klávesov Shift + F10. Otvorí sa kontextová ponuka a ozve sa hlásenie „kontextová ponuka, otvoriť priečinok služby OneDrive for Business.“

 5. Ak chcete synchronizáciu priečinka vo OneDrive for Business zastaviť, stlačte kláves T. Otvorí sa dialógové okno OneDrive for Business spolu s vybratým súborom vo OneDrive for Business a zameraním na tlačidlo Zastaviť synchronizáciu. Ak chcete vybrať iný priečinok, stlačte kláves so šípkou nadol. Po uskutočnení výberu stlačte kláves Enter.

Manuálna synchronizácia priečinka

 1. Presuňte zameranie na pracovnú plochu a stlačením klávesu F6 prejdite na tlačidlo Štart.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve hlásenie „tlačidlo Výložka oznámení“, potom stlačte medzerník. Otvorí sa tabla s oznámeniami o pretečení.

 3. Stlačte kláves so šípkou nahor a potom stláčajte klávesy so šípkami, kým sa neozve hlásenie „panel s nástrojmi, OneDrive for Business.“

 4. Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku, stlačte kombináciu klávesov Shift + F10. Otvorí sa kontextová ponuka a ozve sa hlásenie „kontextová ponuka, otvoriť priečinok služby OneDrive for Business.“

 5. Ak chcete vykonať synchronizáciu manuálne pomocou tlačidla Synchronizovať teraz, stlačte kláves N. Keď ste vo svojej sieti, OneDrive for Business bude približne každých 10 minút automaticky synchronizovať priečinky s knižnicami služby SharePoint.

Zobrazenie a riešenie problémov so synchronizáciou

Ak sa pri synchronizácii so službou OneDrive for Business vyskytnú problémy, pomocou nasledujúcich krokov ich môžete zobraziť alebo vyriešiť.

 1. Presuňte zameranie na pracovnú plochu a stlačením klávesu F6 prejdite na tlačidlo Štart.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve hlásenie „tlačidlo Výložka oznámení“, potom stlačte medzerník. Otvorí sa tabla s oznámeniami o pretečení.

 3. Stlačte kláves so šípkou nahor a potom stláčajte klávesy so šípkami, kým sa neozve hlásenie „panel s nástrojmi, OneDrive for Business.“

 4. Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku, stlačte kombináciu klávesov Shift + F10. Otvorí sa kontextová ponuka a ozve sa hlásenie „kontextová ponuka, otvoriť priečinok služby OneDrive for Business.“

 5. Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • Ak chcete zobraziť problémy so synchronizáciou, stlačte kláves V. Otvorí sa dialógové okno OneDrive for Business a ozve sa hlásenie „opúšťam ponuku, Prieskumník, zobrazenie položiek, dialógové okno služby OneDrive for Business, počet položiek, ktoré nie je možné so službou OneDrive for Business synchronizovať: [X]“ a názov prvého súboru.

   Stlačením klávesu so šípkou nadol sa posuniete v zozname súborov. Vyberte súbor, ktorý chcete otvoriť, stlačením klávesu Tab sa presuňte na tlačidlo Otvoriť položku a potom stlačte kláves Enter. V otvorenom súbore vyriešte problém, ktorý je príčinou problému so synchronizáciou, a súbor uložte.

  • Táto možnosť opraví knižnice, ktoré nie sú súčasťou synchronizácie. Vykoná sa synchronizácia serverových verzií týchto knižníc s vašim počítačom a zálohujú sa všetky miestne súbory, ktorých zmeny sa nezosynchronizovali.

   Ak chcete spustiť funkciu Oprava, stlačte kláves E. Otvorí sa dialógové okno OneDrive for Business spolu so zameraním na tlačidlo Oprava. Ak chcete vykonať opravu, stlačte kláves Enter.

Ďalšie informácie

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×