Synchronizácia obsahu v pracovnom priestore lokality SharePoint

Pracovný priestor lokality SharePoint sa automaticky synchronizuje s lokalitou SharePoint nasledujúcim spôsobom:

 • Všetky aktualizácie vykonané v pracovnom priestore lokality SharePoint sa pri svojom uložení okamžite odosielajú na lokalitu SharePoint.

 • Celý obsah v pracovnom priestore lokality SharePoint a na lokalite SharePoint sa automaticky synchronizuje každých 10 minút bez ohľadu na to, či došlo k nejakým aktualizáciám.

Ak chcete udržiavať svoj obsah v synchronizovanom stave, nemusíte vykonávať žiadne akcie. Keďže sa aktualizácie na lokalite SharePoint synchronizujú v desaťminútových intervaloch, niekedy môže byť potrebné iniciovať manuálnu synchronizáciu, aby ste mali istotu, že pracujete s najaktuálnejším obsahom.

Poznámka: Externé zoznamy sa synchronizujú s externým systémom podľa odlišného plánu, zvyčajne približne každých 180 minút.

Čo chcete urobiť?

Synchronizácia jedného zoznamu alebo jednej knižnice

Synchronizácia všetkých zoznamov a knižníc v pracovnom priestore lokality SharePoint

Zmena nastavenia synchronizácie pre zoznam alebo knižnicu v pracovnom priestore lokality SharePoint

Zmena nastavenia synchronizácie pre priečinok knižnice dokumentov v pracovnom priestore lokality SharePoint

Synchronizácia jedného zoznamu alebo jednej knižnice

 1. Na table Obsah kliknite na zoznam alebo knižnicu, ktoré chcete synchronizovať.

 2. Na karte Synchronizácia kliknite na položku Synchronizovať a potom kliknite na položku Nástroj na synchronizáciu.

Priebeh synchronizácie sa zobrazuje v stavovom riadku.

Na začiatok stránky

Synchronizácia všetkých zoznamov a knižníc v pracovnom priestore lokality SharePoint

Na karte Synchronizácia kliknite na položku Synchronizovať a potom kliknite na položku Synchronizovať pracovný priestor.

Priebeh synchronizácie sa zobrazuje v stavovom riadku.

Poznámka: Táto funkcia sa nevzťahuje na externé zoznamy. Pri synchronizácii všetkých zoznamov a knižníc nedochádza k synchronizácii externých zoznamov s externým systémom.

Na začiatok stránky

Zmena nastavenia synchronizácie pre zoznam alebo knižnicu v pracovnom priestore lokality SharePoint

Pri vytváraní pracovného priestoru lokality SharePoint je bežné, že pri preberaní obsahu pre zoznamy alebo knižnice prevezmete aj obsah, ktorý nechcete používať. Od týchto zoznamov alebo knižníc sa môžete „odpojiť“, aby už nezaberali ukladací priestor vo vašom systéme a zbytočne neblokovali prostriedky v počítači synchronizáciou tohto obsahu so serverom. Ak okrem toho máte problémy s určitým zoznamom alebo s určitou knižnicou, môžete dať prednosť jednoduchému odstráneniu tohto obsahu z pracovného priestoru a jeho neskoršiemu opätovnému prevzatiu.

Pri odpojení zoznamu alebo knižnice od lokality SharePoint sa ich prevzatý obsah odstráni z pracovného priestoru lokality SharePoint. Názov zoznamu alebo knižnice sa stále zobrazuje v zozname obsahu v časti Dostupné na serveri. Obsah zoznamu alebo knižnice môžete kedykoľvek znova prevziať.

Poznámka: Odpojenie od lokality SharePoint nemá žiadny vplyv na zodpovedajúci zoznam na lokalite SharePoint.

 1. Vyberte zoznam alebo knižnicu v pracovnom priestore lokality SharePoint.

 2. Na karte Synchronizácia kliknite na položku Zmeniť nastavenia synchronizácie, aby sa zobrazila dostupná možnosť.

 3. Ak je zoznam alebo knižnica momentálne odpojená, zobrazí sa hodnota Pripojiť názov nástroja k serveru.

 4. Ak práve prebieha synchronizácia obsahu zoznamu s lokalitou SharePoint, zobrazí sa možnosť Odpojiť nástroj názov nástroja od servera.

  Ak vyberiete túto možnosť, zobrazí sa výstražné hlásenie s výzvou na potvrdenie odpojenia tohto zoznamu alebo knižnice od servera.

Na začiatok stránky

Zmena nastavenia synchronizácie pre priečinok knižnice dokumentov v pracovnom priestore lokality SharePoint

Nastavenie synchronizácie pre vybratý priečinok v knižnici dokumentov môžete zmeniť tak, aby sa prevzal obsah, alebo aby sa odstránil prevzatý a odstránený obsah z priečinka knižnice dokumentov. Odstránenie obsahu priečinka z knižnice dokumentov v pracovnom priestore lokality SharePoint nemá žiadny vplyv na zodpovedajúci priečinok knižnice dokumentov na lokalite SharePoint.

 1. Vyberte priečinok knižnice dokumentov v pracovnom priestore lokality SharePoint.

 2. Na karte Synchronizácia kliknite na položku Zmeniť nastavenie synchronizácie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie priečinka.

  Zobrazí sa dialógové okno Zmena nastavenia prevzatia priečinkov s popisom aktuálneho stavu preberania priečinka a s účinkom zmeny nastavenia preberania.

 3. Ak chcete vykonať zmeny, kliknite na položku Zmeniť nastavenie preberania. Ak chcete zachovať aktuálne nastavenie, kliknite na položku Zrušiť.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×