Začíname

Príručka so stručným návodom pre Word 2016

Stručný návod pre Word

S Wordom v PC, Macu alebo mobilnom zariadení môžete:

 • Vytvárať dokumenty od začiatku alebo so šablónou.

 • Pridať text, obrázky, efekty a videá.

 • Preskúmať tému a vyhľadať dôveryhodné zdroje.

 • Ukladať dokumenty vo OneDrive a mať k nim prístup z počítača, tabletu alebo telefónu.

 • Zdieľať dokumenty a spolupracovať s ostatnými.

 • Sledovať a kontrolovať zmeny.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Vytvorenie dokumentu

 1. Spustite program Word.

 2. Vyberte niektorú možnosť:

  • Ak chcete vytvoriť dokument od začiatku, vyberte položku Prázdny dokument.

  • Vyberte jednu zo šablón.

  • Vyberte položku Absolvujte prehliadku, ak chcete získať tipy pre Word.

Nové šablóny dokumentov vo Worde

Pridanie a formátovanie textu

 1. Umiestnite kurzor na požadované miesto a napíšte nejaký text.

  V stavovom riadku v spodnej časti dokumentu sa zobrazuje číslo strany a počet slov.

 2. Ak chcete formátovať text, vyberte text a potom vyberte niektorú možnosť na karte Domov: Tučné, Kurzíva, Odrážky, Číslovanie, ...

Možnosti formátovania textu na páse s nástrojmi vo Word

Počet slov a strán v Office 365

Uloženie dokumentu vo OneDrive

Pri ukladaní do cloudu môžete súbory zdieľať, spolupracovať s ostatnými a dostať sa k súborom z ľubovoľného miesta – v počítači, tablete alebo telefóne.

 1. Vyberte položky Súbor > Uložiť ako.

 2. Vyberte položku OneDrive.

  Osobné súbory môžete uložiť v priečinku OneDrive – osobné a pracovné súbory v podnikovej OneDrive vašej spoločnosti. Ako úložisko môžete tiež použiť iné umiestnenie v zozname, alebo môžete pridať miesto.

Uloženie wordového súboru do cloudu

Kontrola pravopisu, gramatiky a štýlu pomocou Editora

Word automaticky kontroluje pravopis a gramatiku a pomocou Editora vytvára vlastné štylistické návrhy. Okrem toho podčiarkuje nesprávne napísané slová červenou vlnovkou, gramatické chyby modrou dvojitou vlnovkou a vlastné štylistické návrhy podčiarkuje zlatou bodkovanou čiarou.

Poznámka : Editor je k dispozícii iba pre zákazníkov služieb Office 365 a iba vo vybraných jazykoch. Súčasťou funkcie je aj Kontrola zjednodušenia ovládania. Ďalšie informácie nájdete v téme Editor – asistent pre písanie.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na slovo a prečítajte si vysvetlenie.

 2. Vyberte buď opravu slova, alebo vyberte možnosť Ignorovať.

Príklad kontroly pravopisu a gramatiky v Office 365

Vykonávanie výskumu

Vyhľadávač vám umožní vyhľadať tému na webe, nájsť články z dôveryhodných zdrojov a vložiť obsah a obrázky – všetko v rámci wordového dokumentu.

 1. Na karte Referencie kliknite na položku Vyhľadávač.

 2. Zadajte tému do vyhľadávacieho poľa a stlačte kláves Enter.

 3. Vo výsledkoch vyhľadávania vyberte zdroje informácií, ktoré chcete použiť.

  Vyhľadávač vám pomôže pripraviť prehľad, ako aj pridať a upraviť citácie v dokumente.

  Ďalšie informácie nájdete v téme Jednoduché vykonanie výskumu pre prácu vo Worde.

Word_Researcher_UI

Word_Researcher_2

Použitie štýlov

Môžete použiť štýly pre hlavičky, odseky atď. a použiť jednotné písmo, veľkosť písma, farbu písma a riadkovanie v celom dokumente.

 1. Vyberte slová, odsek, zoznam alebo tabuľku, kde chcete použiť štýl.

 2. Na karte Domov vyberte v časti Štýly požadovaný štýl.

Štýly na karte Domov vo Worde v Office 365

Rozbaľovacia ponuka Štýly vo Worde v Office 365

Výber kolekcií štýlov a motívov

Kolekcie štýlov a motívy môžu dokumentu dodať profesionálny vzhľad.

 1. Na karte Návrh ukážte na inú kolekciu štýlov a môžete sledovať, ako sa formátovanie automaticky zmení.

 2. Vyberte položku Motívy a v rozbaľovacej ponuke vyberte motív.

Motívy vo Worde v Office 365

Pridanie obrázkov, tvarov, grafických prvkov SmartArt alebo grafu

 1. Vyberte kartu Vložiť.

 2. Vyberte, čo chcete pridať:

  • Obrázky – vyberte položku Obrázky, vyhľadajte požadovaný obrázok a vyberte položku Vložiť.

  • Tvary – vyberte položku Tvary a v rozbaľovacej ponuke vyberte tvar.

  • Grafické prvky SmartArt – vyberte položku SmartArt, vyberte si niektorý grafický prvok SmartArt a potom vyberte položku OK.

  • Graf – vyberte položku Graf, vyberte požadovaný graf a vyberte položku OK.

Obrázky, grafické prvky SmartArt a grafy vo Worde v Office 365

Zdieľanie dokumentu

Ak chcete zdieľať súbor z Wordu, postupujte nasledovne:

 1. Na páse s nástrojmi vyberte položku Zdieľať Zdieľanie .

  Alebo vyberte položky Súbor > Zdieľať.

  Poznámka : Ak súbor ešte nie je uložený do OneDrivu, tak sa pred zdieľaním súboru zobrazí výzva na nahranie súboru do OneDrivu.

 2. Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte, s kým chcete súbor zdieľať, alebo zadajte meno či e-mailovú adresu.

 3. Pridajte správu (voliteľné) a vyberte položku Poslať.

Dialógové okno a ikona zdieľania

Spoločné upravovanie dokumentu

Keď sa dokument zdieľa, môžete na ňom pracovať zároveň s inými používateľmi.

 • Ak chcete dosiahnuť optimálne výsledky, na spoluprácu použite Word Online, kde uvidíte zmeny v reálnom čase.

 • V časti Zdieľať sa zobrazia mená ostatných ľudí, ktorí súbor upravujú.

 • Farebné príznaky vám ukážu presné miesto v dokumente, kde každá osoba pracuje.

Farebný príznak vo Worde Online pri spoločnom upravovaní

Chatovanie v dokumente

 1. Ak váš online súbor upravuje ďalšia osoba, výberom položky Chat otvorte okno chatu.

 2. Zadajte text a stlačením klávesu Enter správu odošlite.

Keď súbor zavriete, vaše konverzácie sa neuložia. Ak chcete uchovávať záznam svojich chatov a pokračovať v nich, na rozhovor s kolegami využite funkciu Microsoft Teams.

Konverzácia v dokumente

Chat v dokumente – 3

Sledovanie a kontrola zmien

 1. Ak chcete sledovať zmeny, vyberte položky Revízia > Sledovať zmeny.

  Tlačidlo Sledovať zmeny sa zvýrazní a všetky nové zmeny sa označia. Ak chcete zastaviť sledovanie zmien, vyberte položku Sledovať zmeny znova.

 2. Kontrola zmien:

  • Umiestnite kurzor pred zmenu.

  • Vyberte položku Prijať, ak chcete ponechať zmenu, alebo položku Odmietnuť, ak ju chcete odstrániť.

  Ak chcete prijať všetky zmeny, v rozbaľovacej ponuke vyberte položku Prijať všetky zmeny.

Sledovanie zmien vo Worde v Office 365

Získanie balíka Office do mobilného zariadenia

Vyberte mobilné zariadenie:

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×