Stručný návod pre Excel Online

Excel Online ponúka tieto možnosti:

 • zdieľanie zošita s ostatnými a spolupráca na tom istom súbore v tom istom čase;

 • pridávanie tabuliek a grafov na prehľadnejšie zobrazenie údajov;

 • vytvorenie prieskumu;

 • filtrovanie tabuľky;

 • rýchle pridávanie súčtov pomocou funkcie Automatický súčet.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Ak zdieľate zošit s inými používateľmi, Excel Online všetkým z vás umožní pracovať na súbore v rovnakom čase. Ďalšie informácie nájdete v téme Spolupráca na excelových zošitoch v rovnakom čase pomocou spolutvorby.

Vytvorenie zošita

 1. Prihláste sa na stránke office.com/signin, vyberte spúšťač aplikácií služieb Office 365 Ikona spúšťača aplikácií služieb Office 365 a potom položku Excel.

 2. Vyberte položku Nový prázdny zošit, otvorte niektorý z nedávnych súborov alebo vyberte niektorú zo šablón.

Excel

Zdieľanie zošita

 1. Vyberte položku Zdieľať.

 2. Zadajte mená alebo e-mailové adresy ľudí, s ktorými chcete súbor zdieľať.

 3. Vyberte položku Môže upraviť alebo Môže zobraziť.

 4. V prípade potreby pridajte správu a vyberte položku Zdieľať.

Výberom položky Získať prepojenie môžete vytvoriť prepojenie, ktoré budete môcť skopírovať do e-mailu. Ak chcete zdieľanie ukončiť, vyberte položku Zdieľané s.

Tlačidlo Zdieľať

Spolutvorba zošita

Keď sa súbor zdieľa, môžete na ňom pracovať zároveň s inými používateľmi.

 • Ak chcete dosiahnuť optimálne výsledky, na spoluprácu použite Excel Online, kde uvidíte zmeny v reálnom čase.

 • V časti Zdieľať sa zobrazia mená ostatných ľudí, ktorí súbor upravujú.

 • Farebné bunky vám ukážu presné miesto v dokumente, kde každá osoba pracuje. Kliknutím na farbu zobrazíte osobu, ktorá upravuje danú bunku.

Bunky rôznych ľudí s rôznou farbou, zobrazenie mena po zastavení kurzora na ikone ľudí

Pridávanie, úprava, odstraňovanie a zobrazenie komentárov

 • Pridanie komentára: Na karte Vložiť alebo Revízia vyberte položku Komentár, zadajte komentár a vyberte položku Uverejniť.

  V rohu buniek, ktoré obsahujú komentár, sa zobrazí malý červený trojuholník.

 • Úprava: Vyberte položky Revízia > Upraviť komentár.

 • Odstránenie: Vyberte položku Odstrániť komentár alebo symbol  v komentári.

 • Zobrazenie: Vyberte položky Revízia > Zobraziť komentáre.

Pridávanie, úprava, odstraňovanie a zobrazenie komentárov

Konverzácia počas úprav

 1. Ak váš súbor upravuje ďalšia osoba, výberom položky Konverzácia otvorte okno konverzácie.

 2. Zadajte text a stlačte kláves Enter.

Keď súbor zavriete, vaše konverzácie sa neuložia. Ak chcete uchovávať záznam svojich konverzácií a pokračovať v nich, na rozhovor s kolegami využite tímy.

Konverzácia v dokumente

Konverzácia v dokumente – 3

Pomenovanie súboru

V hornej časti si môžete všimnúť, že Excel Online automaticky pomenúva zošit Zošit1 (alebo Zošit2, Zošit3...). Ak chcete použiť užitočnejší názov:

 1. Kliknite na aktuálny názov.

 2. Zadajte názov, ktorý chcete použiť.

  Všetky zmeny vykonané v Exceli Online (od pomenovania súboru až po prácu v bunkách) sa ukladajú automaticky.

Kurzor pri kliknutí na názov súboru

Práca

Po pomenovaní súboru môžete vykonávať bežné činnosti: zadávať údaje, pridávať formátovanie, zadávať vzorce, vytvárať grafy atď. Všetky funkcie máte k dispozícii na kartách v hornej časti.

Ak zistíte, že karty zaberajú príliš veľa miesta, dvakrát kliknite na niektorú z nich. Pás s nástrojmi sa zbalí a získate viac miesta.

Karta Vložiť, ponuka grafov

Úprava pomocou počítačovej aplikácie

Ak zistíte, že v Exceli Online chýba funkcia, ktorú potrebujete, na úpravu súboru môžete kedykoľvek použiť úplnú počítačovú aplikáciu Excel. Ak chcete prejsť na počítačovú aplikáciu:

 1. Kliknite na položku Upraviť v Exceli.

  Spustí sa aplikácia Excel, ktorá súbor otvorí.

 2. Pokračujte v práci.

  Zmeny uložené v aplikácii sa uložia vo OneDrive. Nie je nutné použiť príkaz Uložiť ako ani súbor znova nahrať.

Tlačidlo Upraviť v Exceli

1. tip: Karta Domov obsahuje všetko, čo potrebujete

Karta Domov s tlačidlami Vystrihnúť, Kopírovať, Prilepiť a Prilepiť formátovanie, možnosťami formátovania Písmo, Zarovnanie a formátmi čísel, možnosťou vkladania riadkov a stĺpcov, funkciami súčtu a zoradenia

Karta Domov obsahuje najčastejšie používané tlačidlá a funkcie: tlačidlá schránky (napríklad Vystrihnúť, Kopírovať a Prilepiť) a možnosti formátovania (napríklad farby, zarovnanie a formátovanie čísel).

Nezabudnite si prezrieť pravú stranu karty Domov. Tu môžete vkladať riadky a stĺpce, sčítavať čísla a použiť zoradenie.

2. tip: Karta Vložiť slúži na prácu s tabuľkami, grafmi atď.

Na karte Vložiť môžete vkladať špeciálne položky, napríklad tabuľky, grafy, hypertextové prepojenia a pod.

Ak potrebujete vložiť riadky, stĺpce a bunky, prejdite na pravú stranu karty Domov.

Karta Vložiť, ponuka grafov

3. tip: Potrebujete vytvoriť formulár? Začnite prieskumom.

Ak chcete vložiť formulár, v ktorom sa budú zhromažďovať údaje, najskôr vytvorte prieskum vo OneDrive. Kliknite na položky Nové > Excelový prieskum. Potom budete mať k dispozícii prieskum aj zošit, ktorý z neho bude zhromažďovať údaje.

Ponuka Nové, príkaz Excelový prieskum

4. tip: Stĺpce a riadky možno súčasne ukotviť

Ak chcete súčasne ukotviť stĺpce a riadky, vyberte bunku pod riadkami a vpravo od stĺpcov, ktoré chcete ukotviť. Potom kliknite na položky Zobraziť > Ukotviť priečky > Ukotviť priečky.

Karta Zobraziť, ponuka Ukotviť priečky, príkaz Ukotviť priečky

5. tip: Na filtrovanie môžete použiť tabuľku

Ak potrebujete filtrovať, kliknite na ľubovoľné údaje a potom na položky Vložiť > Tabuľka. Zobrazia sa tlačidlá filtrov, s ktorými môžete pracovať.

Karta Vložiť, tlačidlo Tabuľka, ponuky filtrov

6. tip: Funkcia Automatický súčet zistí rozsah aj bez výberu

Ak máte k dispozícii čísla v rade buniek za sebou, tlačidlo Automatický súčet Tabuľka na tabuli vám ušetrí námahu. Rozsah, ktorý sa má sčítať, zistí automaticky. V tomto príklade funkcia zistila, že sa majú sčítať bunky C2 až C7. Nie je potrebné zadávať odkazy na bunky.

Rozsah buniek automaticky zistený pomocou tlačidla Automatický súčet

7. tip: Pracujte offline

OneDrive synchronizuje súbory s počítačom. Po otvorení Prieskumníka alebo funkcie Finder v Macu sa priečinok OneDrive zobrazí vľavo. Do tohto priečinka môžete kopírovať súbory, premiestňovať ich z neho a doň atď. Ak sa odpojíte od internetu, môžete tieto súbory otvoriť a upraviť offline. Po opätovnom pripojení sa synchronizujú s OneDrivom.

Windows Prieskumník, priečinok OneDrive, excelové súbory

Získanie pomoci prostredníctvom funkcie Chcem zistiť

 1. V hornej časti obrazovky vyberte položku Povedzte, čo chcete urobiť.

 2. Napíšte, čo chcete robiť.

  Ak napríklad zadáte výraz ukotvenie, získate návod na uzamknutie riadkov alebo stĺpcov ukotvením priečok.

Získanie pomoci alebo vyhľadanie príkazov
Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×