Stručný návod pre Delve

Office Delve umožňuje vyhľadávať informácie, ktoré môžu byť pre vás v danej chvíli užitočné, a to kdekoľvek v službách Office 365. Vyhľadávajte informácie o ľuďoch a prostredníctvom ľudí a umožnite ostatným, aby vás ľahšie našli.

Názov dokumentu ani jeho umiestnenie si nemusíte pamätať. Delve zobrazuje všetky dokumenty bez ohľadu na to, kde sú uložené v službe OneDrive for Business alebo SharePoint v službách Office 365.

S Delve v PC, Macu alebo mobilnom zariadení môžete:

 • spojiť sa s inými ľuďmi a spolupracovať s nimi,
  vyhľadať ľudí, dokumenty alebo panely, vybrať meno alebo obrázok osoby kdekoľvek v aplikácii Delve a zobraziť dokumenty, na ktorých táto osoba pracuje, alebo o nej získať ďalšie informácie,

 • objaviť a usporiadať informácie uložené kdekoľvek v službách Office 365,
  keď nájdete dokument, ktorý vás zaujíma, pridať ho ako obľúbenú položku alebo na panel, aby ste sa k nemu mohli neskôr rýchlo vrátiť,

 • komunikovať a pracovať kdekoľvek.

Delve nemení žiadne povolenia, takže zobrazovať budete môcť len tie dokumenty, ku ktorým už máte prístup. Ostatným používateľom sa vaše súkromné dokumenty nebudú zobrazovať. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov.

Ilustrácia procesov Office Graphu, ktoré Delve využíva

Na používanie Delve nie je potrebné inštalovať v počítači žiadny softvér, na pripojenie slúži webový prehliadač. Z mobilného zariadenia sa môžete k Delve pripojiť prostredníctvom webového prehliadača alebo si môžete nainštalovať mobilnú aplikáciu.

Prihlásenie sa

Pri každom zobrazení výzvy sa prihláste do služby Delve alebo služieb Office 365 pomocou pracovného alebo školského konta.

Prihlásení používatelia môžu:

 • získať prístup k lokalite Delve vašej organizácie,

 • vyhľadať dokumenty, ktoré by pravdepodobne mohli byť pre vás zaujímavé,

 • aktualizovať svoj profil v aplikácii Delve.

Na prihlásenie do služieb Office 365 budete potrebovať:

 • poverenia k svojmu pracovnému alebo školskému kontu.

Prihlásenie do služieb Office 365
 1. Otvorte webový prehliadač.

 2. Zadajte http://office.com/signin alebo https://portal.office.com na Paneli s adresou.

 3. Stlačte kláves Enter.

 4. Ak sa zobrazujú dlaždice pre viaceré kontá, vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

 5. Zadajte e-mailovú adresu a heslo priradené k vášmu kontu.

 6. Vyberte položku Prihlásiť sa.

Ďalšie informácie nájdete v téme Kde sa môžem prihlásiť do služieb Office 365.

Snímka obrazovky prihlasovacej tably služieb Office 365

Pripojenie

Ak už pracujete online v rámci prostredia služieb Office 365 vašej organizácie, môžete sa pripojiť k Delve zo spúšťača aplikácií.

Pripojenie k Delve zo služieb Office 365
 1. V hornej časti okna prehliadača vyberte spúšťač aplikácií Spúšťač aplikácií .

 2. Vyberte dlaždicu Delve na table aplikácie.

Snímka obrazovky tably aplikácie služieb Office 365 s aktívnou dlaždicou Delve.

Získanie aplikácie Office Delve do mobilného zariadenia

Ďalšie aplikácie balíka Office v Androide

Telefóny a tablety s Androidom
Delve môžete používať v zariadeniach s Androidom, od Samsungu až po Nexus.

Ďalšie aplikácie balíka Office v systéme iOS

iPhone, iPad a iPod Touch
V mobilnom zariadení so systémom iOS môžete jednoducho získať prístup k Delve takmer kdekoľvek.

Ďalšie aplikácie balíka Office vo Windowse Mobile

Zariadenia s Windowsom 10
Nastavte Delve v tablete alebo telefóne s Windowsom 10.

Aktualizujte svoj profil, aby vás ostatní ľahšie našli

Na profilovej stránke môžete aktualizovať svoje kontaktné informácie a pridať informácie, ktoré chcete o sebe zverejniť. Osobnejší dojem dosiahnete tak, že na profilovú stránku nahráte svoj obrázok a vyberiete pozadie.

Keď iní ľudia navštívia vašu stránku, uvidia vaše kontaktné informácie a môžu sa s vami priamo spojiť. Takisto budú vidieť, s kým spolupracujete a na akých dokumentoch pracujete vy aj ľudia vo vašom okolí. Uvidia však len dokumenty, ku ktorým už majú prístup, nie vaše súkromné dokumenty ani dokumenty, ktoré s nimi nikto nezdieľa.

Zobrazenie profilovej stránky

 • Kliknite na svoj obrázok v hlavičke služieb Office 365 a potom na položku O mne.

 • Ak sa už nachádzate v Delve, vyberte položku Ja v ľavej ponuke.

Aktualizácia profilu
 1. Zobrazte profilovú stránku.

 2. Vyberte položku Aktualizovať profil.

 3. Podľa potreby aktualizujte informácie. Môžete napríklad napísať pár slov o sebe do poľa O mne, pridať projekty, na ktorých ste pracovali, ako aj svoje zručnosti a odbornosť.

 4. Výberom položky Upraviť Upraviť upravte kontaktné informácie.

 5. Výberom položky Uložiť uložte zmeny textu v poli O mne. Delve ukladá ostatné zmeny automaticky.

Poznámka : Je možné, že nedokážete zmeniť všetky informácie vo svojom profile. Niektoré informácie, ako napríklad vaše meno alebo funkcia, sa môžu získavať z iných systémov, ktoré sú pod kontrolou IT oddelenia alebo oddelenia ľudských zdrojov. Ak chcete aktualizovať tieto informácie, obráťte sa na tieto oddelenia alebo na správcu.

Ďalšie informácie nájdete v téme Zobrazenie a aktualizovanie profilu v Office Delve.

Snímka obrazovky predvoleného obsahu v oblasti O mne na prepínacom paneli v Delve.

Zobrazenie naposledy použitých dokumentov

V časti s naposledy použitými dokumentmi sa zobrazujú dokumenty uložené v službe OneDrive for Business alebo SharePoint, ktoré boli nedávno vytvorené alebo upravené.

 • Vyberte dokument a otvorte ho.

 • Výberom položky Zobraziť všetko zobrazíte ďalšie dokumenty.

 • Vyberte položku Filtrovať podľa typu súboru Ikona filtra a potom výberom typu súboru v pravom hornom rohu obmedzte rozsah zobrazených dokumentov.

Snímka obrazovky strany s nedávnymi dokumentmi s otvoreným zoznamom filtrov.

Vyhľadanie informácií o ostatných ľuďoch a prostredníctvom iných ľudí

Po otvorení profilovej stránky inej osoby sa zobrazia informácie o tejto osobe a dokumenty, na ktorých pracuje. Zobrazia sa aj ľudia, s ktorými je tento človek prepojený, a výber často používaných dokumentov od ľudí z jeho okolia.

Uvidíte len dokumenty, ku ktorým už máte prístup, nie súkromné dokumenty iného človeka ani dokumenty, ktoré s vami nikto nezdieľa.

 • Začnite písať do vyhľadávacieho poľa v hornej časti ľavej tably, čím sa pustí vyhľadávanie osôb, dokumentov alebo panelov.

 • Výberom mena alebo obrázka osoby na ľubovoľnom mieste v Delve prejdite na jej profilovú stránku.

 • S ľuďmi sa môžete spojiť prostredníctvom e-mailu, telefónu alebo Skypu priamo z ich profilu v Delve. Aby ste sa ľahšie dozvedeli, kedy je vhodné osobu kontaktovať, Delve vám na základe informácií o voľnom čase z kalendára danej osoby poskytne prehľad o jej plánoch na daný deň. A ak niekto nie je dostupný, Delve zobrazí správu Mimo pracoviska.

Poznámka : Dostupnosť na základe kalendára a správy Mimo pracoviska (automatické odpovede) v profiloch Delve sú momentálne k dispozícii iba v prípade, že sa vaša organizácia zapojila do programu First Release.

Začnite písať do vyhľadávacieho poľa a  pustí sa vyhľadávanie osôb, dokumentov alebo panelov

Sledujte obľúbené dokumenty

 • Výberom položky Pridať medzi obľúbené položky Pridať medzi obľúbené položky v ľavom dolnom rohu karty dokumentu pridáte dokument medzi svoje obľúbené položky.

 • Výberom položky Obľúbené na ľavej table prejdite späť na svoje obľúbené dokumenty.

Iba vy máte možnosť vidieť, ktoré dokumenty ste pridali medzi svoje obľúbené.

Výberom možnosti Obľúbené položky zobrazíte obľúbené dokumenty a panely

Prehľad aktuálnych informácií

 • Ak chcete získať prispôsobený a aktuálny prehľad o tom, na čom vy a ľudia okolo vás pracujete, vyberte položku Domov na ľavej table.

Na vašej domovskej stránke sú zobrazené dokumenty uložené v službe OneDrive for Business alebo SharePoint, ktoré by pravdepodobne mohli byť pre vás v danej chvíli zaujímavé. Môžu to byť dokumenty balíka Office (wordové dokumenty, powerpointové prezentácie a excelové zošity), súbory PDF, obsah lokality SharePointu (napríklad úlohy a strany), obrázky (napríklad súbory vo formáte JPG a PNG) a ďalší obsah.

Na domovskej stránke sa môžu zobraziť aj dokumenty balíka Office a súbory PDF, ktoré s vami niekto v poslednom čase zdieľal v e-mailoch, videá nahraté na portál Office 365 Video a prepojenia na webové stránky zo služby Yammer.

Ďalšie informácie nájdete v téme Ako Delve rozpozná, čo je pre mňa dôležité?

Obľúbené dokumenty na domovskej stránke Delve
Umožnenie prístupu k dokumentu ostatným používateľom
 1. V pravom dolnom rohu karty obsahu vyberte položku Ďalšie možnosti Vyberte ikonu Ďalšie možnosti .

 2. Vyberte položku Ktorí používatelia to uvidia?

 3. Na stránke Zdieľať kliknite na položku Pozvať ľudí.

 4. Zadajte mená alebo e-mailové adresy ľudí, s ktorými chcete dokument zdieľať.

 5. Ak chcete, môžete zadať aj správu, ktorá sa odošle s pozvaním na zdieľanie.

 6. Vyberte položku Zdieľať.

Ďalšie informácie o ukladaní a zdieľaní dokumentov nájdete v téme Ukladanie dokumentov na miesto, kde k nim bude mať Delve prístup.

Zdieľanie dokumentu z Delve
Vytvorenie panela a pridanie dokumentov
 1. Vyberte položku Spravovanie panelov Spravovanie panelov v ľavom dolnom rohu karty, ktorú chcete pridať na panel.

 2. Zadajte názov panela do poľa Pridať na panel v dialógovom okne. Keď začnete písať, zobrazia sa názvy existujúcich panelov.

  • Ak chcete vytvoriť nový panel a pridať naň kartu, zadajte názov panela, ktorý ešte neexistuje.

  • Ak chcete kartu pridať na existujúci panel, zadajte alebo vyberte názov daného panela.

Dokumenty, ktoré pridáte na panel, sa zobrazia počas niekoľkých minút ostatných používateľov v Delve, ktorí k nim majú prístup.

Poznámka : Na panel nie je možné pridať každý typ obsahu. Ak na karte nie je k dispozícii ikona Spravovanie panelov, nebude možné pridať daný typ obsahu na panel.

Ďalšie informácie nájdete v téme Zoskupenie a zdieľanie dokumentov v Delve.

Panel v Delve

Prechod na panel

 • Vyberte názov v zozname Panely naľavo.

 • Vyberte položku Spravovanie panelov Spravovanie panelov v ľavom dolnom rohu karty. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, vyberte názov panela.

 • Začnite písať názov panela do vyhľadávacieho poľa v hornej časti ľavej tably a potom vyberte názov panela.

Snímka obrazovky zoznamu panelov na ľavej table Delve.
Získanie pomoci pre Delve
 1. V pravom hornom rohu okna Delve vyberte položku ?.

 2. Vyberte položku Povedzte, čo chcete urobiť.

 3. Zadajte úlohu alebo funkciu, s ktorou potrebujete poradiť, a zobrazia sa súvisiace akcie a témy Pomocníka.

 4. Vo výsledkoch vyhľadávania vyberte príslušnú úlohu alebo tému Pomocníka.

Tabla Pomocník pre Delve

Pomocník a školenia pre Delve

Pomocník pre Delve

Fotografia dvoch ľudí, ktorí sa pozerajú na prenosný počítač
Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×