Sprievodca používateľským rozhraním programu Access 2010

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Používateľské rozhranie programu Access 2010 obsahuje významné zmeny voči predchádzajúcim verziám, predovšetkým voči verziám starším ako Access 2007. Vo verzii programu Access 2007 boli po prvýkrát použité dve hlavné súčasti používateľského rozhrania – pás s nástrojmi a navigačná tabla. V programe Access 2010 boli vykonané zmeny na páse s nástrojmi a nachádza sa tu nová súčasť používateľského rozhrania – zobrazenie  Microsoft Office Backstage.

Tento článok obsahuje informácie o prvkoch používateľského rozhrania programu Access 2010 a ponúka prepojenia na ďalšie informácie o týchto prvkoch a možnostiach ich prispôsobenia.

Obsah tohto článku

Prehľad

V zobrazení Backstage

Pás s nástrojmi

Navigačná tabla

Dokumenty s kartami

Stavový riadok

Miniatúrny panel s nástrojmi

Získanie pomoci

Prehľad

Používateľské rozhranie programu Access 2010 má tri hlavné súčasti:

 • Pás s nástrojmi    je pás kariet naprieč hornou časťou okna programu, ktorý obsahuje skupiny príkazov.

 • Zobrazenie Backstage    je kolekcia príkazov, ktorá sa zobrazuje na karte Súbor pása s nástrojmi.

 • Navigačná tabla    je tabla na ľavej strane okna programu Access, ktorá umožňuje prácu s objektmi databázy. Navigačná tabla nahradila v programe Access 2007 okno databázy.

Tieto prvky tvoria používateľské prostredie, v ktorom môžete vytvárať a používať databázy.

Pás s nástrojmi

Pás s nástrojmi primárne nahrádza ponuky a panely s nástrojmi známe z verzií starších ako Access 2007. Tvoria ho karty a skupiny tlačidiel.

Pás s nástrojmi obsahuje hlavné karty so zoskupenými súvisiacimi, bežne používanými príkazmi a kontextové karty, ktoré sa zobrazujú len vtedy, ak sú na nich k dispozícii príkazy súvisiace s vykonávanou akciou. Pás obsahuje aj panel s nástrojmi Rýchly prístup, ktorý môžete prispôsobiť pridaním svojich obľúbených príkazov.

Niektoré tlačidlá na páse s nástrojmi ponúkajú galériu možností, zatiaľ čo iné slúžia na spustenie príkazu.

Zobrazenie Backstage

Zobrazenie Backstage je novým prvkom programu Access 2010. Obsahuje príkazy a informácie, ktoré sa vzťahujú na celú databázu, ako napríklad príkaz Zhutniť a opraviť, a príkazy, ktoré sa v starších verziách nachádzali v ponuke Súbor, ako napríklad príkaz Tlačiť.

Navigačná tabla

Navigačná tabla pomáha usporiadať databázové objekty a predstavuje hlavný prostriedok na otvorenie alebo zmenu návrhu databázového objektu. Navigačná tabla nahradila okno databázy, ktoré sa používalo vo verziách programu Access starších ako Access 2007.

Navigačná tabla je usporiadaná podľa kategórií a skupín. Na navigačnej table si môžete vybrať z rôznych možností usporiadania a môžete si vytvoriť aj vlastnú organizačnú schému. Nová databáza predvolene používa kategóriu Typ objektu, ktorá obsahuje skupiny zodpovedajúce rôznym typom databázových objektov. Kategória Typ objektu usporadúva databázové objekty podobným spôsobom ako predvolené zobrazenie okna databázy v starších verziách programu.

Navigačnú tablu môžete minimalizovať alebo skryť, ale nemôžete ju zakryť otvorenými databázovými objektmi.

Zobrazenie Backstage

Zobrazenie Backstage sa nachádza na karte Súbor na páse s nástrojmi a obsahuje mnohé príkazy, ktoré bývali v ponuke Súbor v starších verziách programu Access. Zobrazenie Backstage obsahuje aj ďalšie príkazy, ktoré sa používajú na celý databázový súbor. Keď otvoríte program Access, ale nie konkrétnu databázu (napríklad keď otvoríte program Access z ponuky Štart systému Windows), otvorí sa priamo zobrazenie Backstage.

Karta Nový v zobrazení Backstage

V zobrazení Backstage môžete vytvoriť novú databázu, otvoriť existujúcu databázu, publikovať databázu na web prostredníctvom servera SharePoint Server a vykonať mnohé úlohy údržby databázy a súboru.

Vytvorenie novej prázdnej databázy

 1. Spustite program Access z ponuky Štart alebo pomocou odkazu.

  Otvorí sa zobrazenie Backstage.

 2. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Vytvorenie novej webovej databázy

   1. V časti Dostupné šablóny kliknite na položku Prázdna webová databáza.

   2. Napravo v časti Prázdna webová databáza zadajte do poľa Názov súboru názov pre databázový súbor alebo použite názov automaticky ponúknutý programom Access.

   3. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť.

    Vytvorí sa nová databáza a v údajovom zobrazení sa otvorí nová tabuľka.

  • Vytvorenie novej databázy na pracovnej ploche

   1. V časti Dostupné šablóny kliknite na položku Prázdna databáza.

   2. Napravo v časti Prázdna databáza zadajte do poľa Názov súboru názov pre databázový súbor alebo použite názov automaticky ponúknutý programom Access.

   3. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť.

    Vytvorí sa nová databáza a v údajovom zobrazení sa otvorí nová tabuľka.

Spolu s programom Access 2010 získate niekoľko šablón a ďalšie šablóny môžete prevziať na lokalite Office.com. Šablóna programu Access je kompletná prednastavená databáza, ktorá obsahuje profesionálne navrhnuté tabuľky, formuláre a zostavy. Šablóny vám ponúkajú široké možnosti, keď začínate vytvárať novú databázu.

Vytvorenie novej databázy zo vzorovej šablóny

 1. Spustite program Access z ponuky Štart alebo pomocou odkazu.

  Otvorí sa zobrazenie Backstage.

 2. Kliknite na položku Vzorové šablóny a prehľadajte dostupné šablóny.

 3. Kliknite na požadovanú šablónu.

 4. Do poľa Názov súboru na pravej strane zadajte názov súboru alebo použite názov, ktorý vám poskytol program.

 5. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť.

  Program Access vytvorí novú databázu zo šablóny a otvorí ju.

Ďalšie šablóny programu Access môžete prevziať na lokalite Office.com priamo zo zobrazenia Backstage.

Vytvorenie novej databázy zo šablóny na lokalite Office.com

 1. Spustite program Access z ponuky Štart alebo pomocou odkazu.

  Otvorí sa zobrazenie Backstage.

 2. Na table Šablóny lokality Office.com kliknite na požadovanú kategóriu a po načítaní šablón kliknite na vybratú šablónu.

  Poznámka: Šablónu môžete vyhľadať aj pomocou dostupného vyhľadávacieho poľa.

 3. Do poľa Názov súboru zadajte názov súboru alebo použite názov, ktorý vám poskytol program.

 4. Kliknite na tlačidlo Prevziať.

  Program Access automaticky prevezme šablónu, vytvorí novú databázu na základe tejto šablóny, uloží ju do priečinka dokumentov (napríklad do priečinka Moje dokumenty) a otvorí databázu.

Keď otvoríte (alebo vytvoríte a otvoríte) databázu, program Access pridá názov súboru a umiestnenie databázy do interného zoznamu naposledy použitých dokumentov. Tento zoznam sa zobrazuje na karte Najnovší v zobrazení Backstage, aby ste mohli jednoducho otvoriť naposledy použité databázy.

Otvorenie naposledy použitej databázy

 1. Spustite program Access.

 2. V zobrazení Backstage kliknite na kartu Najnovší a potom kliknite na databázu, ktorú chcete otvoriť.

  Program Access otvorí danú databázu.

Otvorenie databázy zo zobrazenia Backstage

 1. Spustite program Access.

 2. Kliknite na kartu Súbor a potom na položku Otvoriť. Keď sa zobrazí dialógové okno Otvorenie, vyhľadajte a vyberte súbor a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

  Databáza sa otvorí.

Na začiatok stránky

Pás s nástrojmi

Pás s nástrojmi nahrádza ponuky a panely s nástrojmi a poskytuje hlavné príkazové rozhranie v programe Access 2010. Jednou z hlavných výhod pása s nástrojmi je to, že spája na jednom mieste úlohy a vstupné body, ktorých zobrazenie predtým vyžadovalo ponuky, panely s nástrojmi, panely s úlohami a iné súčasti používateľského rozhrania. Takto existuje namiesto veľkého počtu len jedno miesto, v ktorom sa vyhľadávajú príkazy.

Keď otvoríte databázu, pás s nástrojmi sa zobrazí v hornej časti hlavného okna programu Access a zobrazia sa na ňom príkazy na aktívnej karte.

pás s nástrojmi programu Access

Pás s nástrojmi obsahuje karty, na ktorých sa nachádzajú príkazy. Program Access 2010 obsahuje nasledujúce hlavné karty s príkazmi: Súbor, Domov, Vytvoriť, Externé údaje a Databázové nástroje. Každá karta obsahuje skupiny súvisiacich príkazov, ktoré zobrazujú niektoré ďalšie prvky nového používateľského rozhrania, ako je napríklad galéria, ktorá predstavuje nový typ ovládacieho prvku vizuálne zobrazujúceho možnosti.

Dostupnosť príkazov na páse s nástrojmi závisí aj od aktuálne aktívneho objektu. Ak máte napríklad otvorenú tabuľku v údajovom zobrazení a na karte Vytvoriť kliknete v skupine Formuláre na položku Formulár, program Access vytvorí formulár na základe aktívnej tabuľky. Znamená to, že názov aktívnej tabuľky sa zadá do vlastnosti formulára Zdroj záznamov. Niektoré karty pása s nástrojmi sa navyše zobrazia len v určitých kontextoch. Napríklad karta Návrh sa zobrazí len vtedy, keď je objekt otvorený v návrhovom zobrazení.

Pri používaní pása s nástrojmi môžete použiť klávesové skratky. Všetky klávesové skratky starších verzií programu Access fungujú aj naďalej. Systém prístupových klávesov nahrádza skratky ponúk starších verzií programu Access. Tento systém používa malé indikátory s jedným písmenom alebo kombináciou písmen, ktoré sa zobrazia na páse s nástrojmi po stlačení klávesu ALT. Tieto indikátory signalizujú, ktorá klávesová skratka aktivuje ovládací prvok pod indikátorom.

Keď ste vybrali kartu s príkazmi, môžete si prezrieť príkazy dostupné na tejto karte.

Výber karty s príkazmi

 1. Spustite program Access.

 2. Kliknite na požadovanú kartu.

alebo

 1. Spustite program Access.

 2. Stlačte a uvoľnite kláves ALT.

  Zobrazia sa tipy pre používanie klávesov.

 3. Stlačte kláves alebo klávesy zobrazené v tipe pre klávesnicu alebo klávesy najbližšie požadovanej karte s príkazmi.

Príkaz môžete vykonať niekoľkými rôznymi spôsobmi. Najrýchlejší a najkratší postup je použitie klávesových skratiek priradených príkazu. Ak poznáte klávesovú skratku, ktorá sa používala v staršej verzii programu Access, mala by fungovať aj v programe Access 2010.

Ďalšie informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky v programe Access.

Vykonanie príkazu

 1. Spustite program Access.

 2. Kliknite na príslušnú kartu príkazu. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené ukážky kariet a príkazov dostupných na každej karte. Dostupné karty a príkazy sa menia podľa toho, akú činnosť vykonávate.

Karta s príkazmi

Bežné akcie, ktoré môžete vykonať

Domov

Výber iného zobrazenia.

Kopírovanie a prilepenie zo Schránky.

Nastavenie vlastností aktuálneho písma.

Nastavenie zarovnania aktuálneho písma.

Použitie formátovania RTF v poli Memo.

Práca so záznamami (Obnoviť, Nové, Uložiť, Odstrániť, Súčty, Pravopis, Ďalšie).

Zoraďovanie a filtrovanie záznamov.

Vyhľadávanie záznamov.

Vytvoriť

Vytvorenie novej prázdnej tabuľky.

Vytvorenie novej tabuľky pomocou šablóny tabuľky.

Vytvorenie zoznamu na lokalite SharePoint a tabuľky v aktuálnej databáze, ktorá je prepojená s novovytvoreným zoznamom.

Vytvorenie novej prázdnej tabuľky v návrhovom zobrazení.

Vytvorenie nového formulára na základe aktívnej tabuľky alebo dotazu.

Vytvorenie novej kontingenčnej tabuľky alebo grafu.

Vytvorenie novej zostavy na základe aktívnej tabuľky alebo dotazu.

Vytvorenie nového dotazu, makra, modulu alebo modulu triedy.

Externé údaje

Import alebo prepojenie externých údajov.

Export údajov.

Zhromaždenie a aktualizácia údajov prostredníctvom e-mailu.

Vytvorenie uložených importov a exportov.

Spustenie nástroja Správca prepojených tabuliek.

Databázové nástroje

Premiestnenie niektorých alebo všetkých častí databázy na novú alebo existujúcu lokalitu SharePoint.

Spustenie editora jazyka Visual Basic alebo makra.

Vytvorenie a zobrazenie vzťahov tabuliek.

Zobrazenie alebo skrytie závislostí objektu.

Spustenie dokumentácie databázy alebo analyzovanie výkonu.

Premiestnenie údajov na server Microsoft SQL Server alebo do databázy programu Access (len tabuľky).

Správa doplnkov programu Access.

Vytvorenie alebo úprava modulu Visual Basic for Applications (VBA).

 1. Kliknite na ovládací prvok, ktorý zastupuje príkaz. Ak poznáte klávesovú skratku pre príkaz zo staršej verzie programu Access, zadajte klávesovú skratku pomocou klávesnice.

  alebo

  Stlačte a uvoľnite kláves ALT.

  Zobrazia sa prístupové klávesy.

  Stlačte kláves alebo klávesy zobrazené v tipe pre klávesnicu, ktoré sú priradené požadovanému príkazu.

Karty s kontextovými príkazmi

Okrem štandardných kariet s príkazmi obsahuje program Access 2010 aj karty s kontextovými príkazmi. V závislosti od kontextu (podľa toho, s ktorým objektom pracujete a akú činnosť vykonávate) sa môže vedľa štandardnej karty s príkazmi zobraziť jedna alebo viaceré karty s kontextovými príkazmi.

Kontextové karty

Aktivácia karty s kontextovými príkazmi

 • Kliknite na kartu s kontextovými príkazmi.

alebo

 1. Stlačte a uvoľnite kláves ALT.

  Zobrazia sa prístupové klávesy.

 2. Stlačte jeden alebo viaceré klávesy zobrazené v prístupových klávesoch, ktoré sa zobrazia na karte, alebo ktoré sú najbližšie karte s kontextovými príkazmi.

Karty s kontextovými príkazmi obsahujú príkazy a funkcie, ktoré potrebujete pre prácu v určitom kontexte. Keď napríklad otvoríte tabuľku v návrhovom zobrazení, kontextové karty obsahujú príkazy, ktoré sa používajú len vtedy, keď pracujete s tabuľkou v tomto zobrazení. Keď otvoríte tabuľku v návrhovom zobrazení, vedľa karty Rozšírené nástroje sa zobrazí karta s kontextovými príkazmi s názvom Návrh. Keď kliknete na kartu Návrh, pás s nástrojmi zobrazí príkazy, ktoré sú k dispozícii iba vtedy, keď je objekt v návrhovom zobrazení.

Galérie   

Pás s nástrojmi obsahuje aj špecifický typ ovládacieho prvku označovaného ako galéria. Ovládací prvok galérie je navrhnutý tak, aby vám pomohol vybrať si vizuálne čo najlepšie výsledky. Ovládací prvok galérie zobrazuje výsledok príkazov, nie len samotné príkazy. Zámerom je poskytnúť vizuálny spôsob pre prehľadávanie a zobrazovanie činností, ktoré program Access 2010 vykonáva, a to so zameraním na výsledky, nie iba na samotné príkazy.

Galéria okrajov

Galérie môžu mať rôzne tvary a veľkosti. Existuje mriežkové rozloženie, zobrazenie podobné rozbaľovacej ponuke a dokonca rozloženie na páse s nástrojmi, ktoré umiestňuje obsah galérie vo vnútri pása s nástrojmi.

Skrytie pása s nástrojmi

V niektorých situáciách môžete potrebovať viac miesta pre pracovnú oblasť. Pás s nástrojmi možno vtedy zbaliť tak, aby zostal iba panel s kartami príkazov. Ak chcete skryť pás s nástrojmi, dvakrát kliknite na aktívnu kartu s príkazmi. Ak ho chcete znova zobraziť, opäť dvakrát kliknite na aktívnu kartu s príkazmi.

Skrytie a obnovenie pása s nástrojmi

 1. Dvakrát kliknite na aktívnu kartu s príkazmi (aktívna karta je zvýraznená).

 2. Ak chcete obnoviť pás s nástrojmi, opäť dvakrát kliknite na aktívnu kartu s príkazmi.

Panel s nástrojmi Rýchly prístup

Panel s nástrojmi Rýchly prístup je panel susediaci s pásom s nástrojmi, ktorý umožňuje jedným kliknutím získať prístup k príkazom. Podľa predvoleného nastavenia sa na paneli nachádzajú nasledujúce príkazy: Uložiť, Späť a Znova. Panel s nástrojmi Rýchly prístup môžete prispôsobiť tak, aby obsahoval príkazy, ktoré používate najčastejšie. Môžete tiež upraviť umiestnenie panela s nástrojmi alebo ho zväčšiť (na základe predvoleného nastavenia sa používa malý panel). Malý panel s nástrojmi sa zobrazí vedľa kariet s príkazmi na páse s nástrojmi. Keď ho zmeníte na veľký panel, zobrazí sa pod pásom s nástrojmi a roztiahne sa po celej šírke.

Panel s nástrojmi Rýchly prístup

Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup

 1. Kliknite na rozbaľovaciu šípku, ktorá sa nachádza úplne vpravo na paneli s nástrojmi.

 2. V zozname Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup stačí kliknúť na príkaz, ktorý chcete pridať.

  Ak sa príkaz nenachádza v zozname, kliknite na položku Ďalšie príkazy a prejdite na ďalšie kroky tohto postupu.

 3. V dialógovom okne Access – možnosti vyberte jeden alebo viaceré príkazy, ktoré chcete pridať, a potom kliknite na tlačidlo Pridať.

 4. Ak chcete odstrániť príkaz, zvýraznite ho v zozname vpravo a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť. Môžete tiež dvakrát kliknúť na príkaz v zozname.

 5. Po dokončení kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Navigačná tabla

Keď otvoríte databázu alebo vytvoríte novú databázu, názvy objektov databázy sa zobrazia na navigačnej table. Medzi objekty databázy patria tabuľky, formuláre, zostavy, stránky, makrá a moduly. Navigačná tabla nahrádza okno databázy, ktoré sa používalo v starších verziách programu Access. Ak ste v predchádzajúcich verziách používali na vykonávanie určitých úloh okno databázy, teraz môžete tieto úlohy vykonávať pomocou navigačnej tably. Ak chcete napríklad pridať riadok do tabuľky v údajovom zobrazení, otvoríte túto tabuľku z navigačnej tably.

Poznámka: Navigačná tabla nie je k dispozícii vo webovom prehľadávači. Ak chcete navigačnú tablu použiť vo webovej databáze, musíte najprv túto databázu otvoriť v programe Access.

Objekty v navigačnej table

Ak chcete otvoriť objekt databázy alebo použiť príkaz pre databázový objekt, pravým tlačidlom myši kliknite na požadovaný objekt a vyberte položku z kontextovej ponuky. Príkazy v kontextovej ponuke sa líšia podľa typu objektu.

Otvorenie objektu databázy, ako je napríklad tabuľka, formulár alebo zostava

 • Dvakrát kliknite na objekt na navigačnej table.

  alebo

  Vyberte objekt na navigačnej table a potom stlačte kláves ENTER.

  - alebo -

 • Pravým tlačidlom myši kliknite na objekt na navigačnej table a potom kliknite na príkaz Otvoriť.

Nezabúdajte, že v dialógovom okne Navigácia – možnosti môžete nastaviť možnosť otvorenia objektov jednoduchým kliknutím myši.

Navigačná tabla rozdeľuje objekty databázy do kategórií, ktoré obsahujú skupiny. Niektoré kategórie sú preddefinované, ale môžete vytvoriť aj vlastné skupiny.

Podľa predvoleného nastavenia sa navigačná tabla zobrazí pri otvorení databázy – platí to aj pre databázy vytvorené v starších verziách programu Access. Nastavením príslušnej možnosti programu môžete zabrániť predvolenému zobrazovaniu navigačnej tably. Postup je vysvetlený v nasledujúcich krokoch.

Zobrazenie alebo skrytie navigačnej tably   

 • Kliknite na tlačidlo v pravom hornom rohu na navigačnej table ( Tlačidlo na otvorenie alebo zatvorenie posuvnej priečky na navigačnej table Accessu ), alebo stlačením klávesu F11.

Vypnutie alebo zapnutie predvoleného zobrazovania navigačnej tably

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom na položku Možnosti.

  Zobrazí sa dialógové okno Access – možnosti.

 2. Na ľavej table kliknite na položku Aktuálna databáza.

 3. V časti Navigácia zrušte začiarknutie políčka Zobraziť navigačnú tablu a potom kliknite na tlačidlo OK.

Ďalšie informácie o navigačnej tably nájdete v článku použitie a organizovanie databázových objektov na navigačnej table.

Na začiatok stránky

Dokumenty s kartami

Počnúc Office Access 2007 môžete Zobraziť objekty databázy v dokumentoch s kartami namiesto prekrývajúce sa okná. Každodenné následníkov uprednostňujete prepojenie. Môžete zapnúť alebo vypnúť dokumenty s kartami nastavením možností programu Access (Pozrite si tému zobrazenie alebo skrytie kariet dokumentu, ďalej v tomto článku). Však Ak zmeníte nastavenia kartách dokumentu, musíte zavrieť a znova otvoriť databázu, nové nastavenie sa prejaví.

Objekt s kartami v Accesse 2007

Zobrazenie alebo skrytie kariet dokumentu

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom na položku Možnosti.

  Zobrazí sa dialógové okno Access – možnosti.

 2. Na ľavej table kliknite na položku Aktuálna databáza.

 3. V časti Možnosti aplikácie kliknite pod položkou Možnosti okna dokumentu na políčko Dokumenty s kartami.

 4. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Zobraziť karty dokumentov. Zrušenie začiarkavacieho políčka vypne karty dokumentov.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámky: 

  • Nastavenie Zobraziť karty dokumentov sa vzťahuje na jednu databázu. Toto nastavenie musíte nastaviť nezávisle pre každú databázu.

  • Po zmene nastavenia Zobraziť karty dokumentov sa zmeny prejavia až po zatvorení a opätovnom otvorení databázy.

  • V nových databázach vytvorených v programoch Access 2007 a Access 2010 sa dokumenty predvolene otvárajú s kartami.

  • Databázy vytvorené pomocou staršej verzie programu Access predvolene používajú prekrývajúce sa okná.

Na začiatok stránky

Stavový riadok

Podobne ako v starších verziách programu Access, aj v programe Access 2010 môžete zobraziť stavový riadok v dolnej časti okna. Tento štandardný prvok používateľského rozhrania je naďalej miestom pre zobrazovanie stavových hlásení, tipov pre vlastnosti, indikátorov priebehu a ďalších informácií. V programe Access 2010 má stavový riadok aj dve štandardné funkcie, ktoré môžete nájsť aj v stavovom riadku iných programov balíka Office 2010: prepínanie medzi zobrazeniami a oknom a lupu.

Aktívne okno môžete rýchlo prepínať medzi dostupnými zobrazeniami pomocou ovládacích prvkov, ktoré sú k dispozícii v stavovom riadku. Ak je zobrazený objekt, ktorý podporuje rôzne úrovne priblíženia, môžete nastaviť úroveň lupy na priblíženie alebo vzdialenie pomocou jazdca v stavovom riadku.

Stavový riadok možno zapnúť alebo vypnúť v dialógovom okne Access – možnosti.

Zobrazenie alebo skrytie stavového riadka

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom na položku Možnosti.

  Zobrazí sa dialógové okno Access – možnosti.

 2. Na ľavej table kliknite na položku Aktuálna databáza.

 3. V časti Možnosti aplikácie začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Zobraziť stavový riadok. Zrušenie začiarknutia políčka vypne zobrazenie stavového riadka.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Miniatúrny panel s nástrojmi

Vo verziách programu Access starších ako Access 2007 vyžadovalo formátovanie textu používanie ponuky alebo zobrazenie panela s nástrojmi Formátovanie. V programe Access 2010 môžete formátovať text jednoduchšie pomocou miniatúrneho panela s nástrojmi. Keď vyberiete text na formátovanie, miniatúrny panel s nástrojmi sa automaticky zobrazí nad vybratým textom. Ak premiestnite ukazovateľ myši bližšie k panelu s nástrojmi, miniatúrny panel s nástrojmi sa zvýrazní a môžete ho použiť na aplikovanie tučného písma, kurzívy, zmenu veľkosti písma, farby a podobne. Keď premiestnite ukazovateľ ďalej od miniatúrneho panela s nástrojmi, miniatúrny panel s nástrojmi vybledne. Ak nechcete použiť miniatúrny panel s nástrojmi na formátovanie vybratého textu, stačí, keď premiestnite ukazovateľ o niekoľko pixelov ďalej a miniatúrny panel sa stratí.

Miniatúrny panel s nástrojmi

Formátovanie textu pomocou miniatúrneho panela s nástrojmi

 1. Vyberte text, ktorý chcete formátovať.

  Nad textom sa zobrazí priehľadný miniatúrny panel s nástrojmi.

 2. Pomocou miniatúrneho panela s nástrojmi aplikujte formátovanie textu.

Na začiatok stránky

Získanie pomoci

Ak máte nejaké otázky, stlačte kláves F11 alebo kliknite na ikonu otáznika na pravej strane pása s nástrojmi a získate témy Pomocníka.

Pomocník vstupný bod

Pomocníka môžete nájsť aj v zobrazení Backstage:

 • Kliknite na kartu Súbor a potom na položku Pomocník.

  V zobrazení Backstage sa zobrazí zoznam zdrojov Pomocníka.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×