Sprievodca používateľským rozhraním programu Access 2007

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Tento článok popisuje nové používateľské rozhranie programu Microsoft Office Access 2007. Nové používateľské rozhranie je výsledkom rozsiahleho výskumu a testovania použiteľnosti a je navrhnuté tak, aby zjednodušilo hľadanie požadovaných príkazov.

Oboznámite sa s novými prvkami používateľského rozhrania – a naučíte sa s nimi pracovať. Naučíte sa tiež, ako povoliť v databáze dokumenty s kartami a prechádzať medzi jednotlivými objektmi nového používateľského rozhrania.

Obsah tohto článku

Prehľad

Začíname pracovať s programom Microsoft Office Access

Pás s nástrojmi

Navigačná tabla

Dokumenty s kartami

Stavový riadok

Miniatúrny panel s nástrojmi

Získanie pomoci

Prehľad

Nové používateľské rozhranie v programe Office Access 2007 obsahuje niekoľko prvkov, ktoré určujú vaše vzájomné pôsobenie s produktom. Tieto nové prvky boli zvolené, aby vám pomohli osvojiť si program Access a rýchlejšie nájsť potrebné príkazy. Nový vzhľad tiež zjednodušuje vyhľadanie nových funkcií, ktoré by inak zostali skryté pod vrstvami panelov s nástrojmi a ponúk. Naučíte sa rýchlejšie pracovať s programom Access vďaka novej stránke Začíname pracovať s programom Microsoft Office Access, ktorá vás rýchlo oboznámi s novými možnosťami pri počiatočnom používaní programu a poskytne vám profesionálne navrhnuté šablóny.

Najvýznamnejší prvok nového používateľského rozhrania sa nazýva pás s nástrojmi a je súčasťou rozhrania používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent. Je to pás naprieč hornou časťou okna programu, ktorý obsahuje skupiny príkazov. Pás s nástrojmi rozhrania Office Fluent poskytuje priestor pre príkazy a je hlavnou náhradou ponúk a panelov s nástrojmi. Na páse s nástrojmi sa nachádzajú karty, ktoré kombinujú príkazy zrozumiteľným spôsobom. V programe Office Access 2007 sú hlavné karty pása s nástrojmi Domov, Vytvoriť, Externé údaje a Nástroje databázy. Každá karta obsahuje skupiny súvisiacich príkazov, ktoré vynášajú na povrch niektoré ďalšie prvky nového používateľského rozhrania, ako je napríklad galéria, ktorá predstavuje nový typ ovládacieho prvku zobrazujúceho možnosti vizuálne.

Hlavné prvky nového používateľského rozhrania v programe Office Access 2007 sú:

 • Začíname pracovať s programom Microsoft Office Access    . Stránka, ktorá sa zobrazí, keď spustíte program Access kliknutím na tlačidlo Štart systému Windows alebo na odkaz na pracovnej ploche.

 • Pás rozhrania Office Fluent    . Plocha v hornej časti okna programu, z ktorej môžete vybrať príkazy.

  • Karta s príkazmi    . Príkazy kombinované zrozumiteľným spôsobom.

  • Karta s kontextovými príkazmi    . Karta s kontextovými príkazmi, ktorá sa zobrazí podľa kontextu – objektu, s ktorým pracujete, alebo úlohy, ktorú vykonávate.

  • Galéria    . Ovládací prvok, ktorý zobrazuje možnosť vizuálne, aby ste mohli vidieť výsledky, ktoré dostanete.

  • Panel s nástrojmi Rýchly prístup    Jeden štandardný panel s nástrojmi, ktorý sa zobrazuje v páse s nástrojmi a poskytuje prístup k najčastejšie používaným príkazom jediným kliknutím, ako je napríklad príkaz Uložiť a Späť.

 • Navigačná tabla    . Plocha na ľavej strane okna, ktorá zobrazuje objekty databázy. Navigačná tabla nahrádza okno databázy starších verzií programu Access.

 • Dokumenty s kartami    . Tabuľky, dotazy, formuláre, zostavy, stránky a makrá sa zobrazujú ako dokumenty s kartami.

 • Stavový riadok    . Riadok v spodnej časti okna programu, ktorý zobrazuje informácie o stave a obsahuje tlačidlá umožňujúce zmeniť zobrazenie.

 • Miniatúrny panel s nástrojmi    . Prvok na objekte, ktorý sa prehľadne zobrazí nad vybratým textom na jednoduché použitie formátovania textu.

  Tip: V programe Access 2010, nové používateľské rozhranie má vylepšený a vykonali prispôsobiteľné.

Na začiatok stránky

Začíname pracovať s programom Microsoft Office Access

Keď spustíte program Office Access 2007 kliknutím na tlačidlo Štart systému Windows alebo na odkaz na pracovnej ploche, (ale nie kliknutím na databázu), zobrazí sa stránka Začíname pracovať s programom Microsoft Office Access. Táto stránka zobrazí pokyny, ako začať pracovať s programom Office Access 2007.

Stránka Začíname pracovať s programom Microsoft Office Access

Môžete napríklad vytvoriť novú prázdnu databázu, vytvoriť databázu zo šablóny alebo otvoriť naposledy použitá databáza (ak ste otvorili niektoré databázy predtým). Môžete tiež prejsť priamo na lokalite Microsoft Office Online ďalšie informácie o systém Microsoft Office 2007 a Office Access 2007, alebo môžete kliknúť na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a pomocou ponuky otvorte existujúcu databázu.

Otvorenie novej prázdnej databázy

 1. Spustite program Access z ponuky Štart alebo pomocou odkazu.

  Zobrazí sa stránka Začíname pracovať s programom Microsoft Office Access.

 2. Na stránke Začíname pracovať s programom Microsoft Office Access v časti Nová prázdna databáza kliknite na položku Prázdna databáza.

 3. Na table Prázdna databáza zadajte do poľa Názov súboru názov súboru, alebo použite názov, ktorý poskytol program.

 4. Kliknite na prepojenie Vytvoriť.

  Vytvorí sa nová databáza a v údajovom zobrazení sa otvorí nová tabuľka.

Program Office Access 2007 sa dodáva s niekoľkými šablónami. Ďalšie šablóny môžete prevziať z lokality Microsoft Office Online. Čo je šablóna? V kontexte programu Office Access 2007 je to hotová predpripravená databáza s profesionálne navrhnutými tabuľkami, formulármi a zostavami. Šablóny vám pomôžu jednoducho začať, keď vytvárate novú databázu.

Vytvorenie novej databázy z najvýznamnejšej šablóny

 1. Spustite program Access z ponuky Štart alebo pomocou odkazu.

  Zobrazí sa stránka Začíname pracovať s programom Microsoft Office Access.

 2. Na stránke Začíname pracovať s programom Microsoft Office Access v časti Uvedené šablóny online kliknite na zvolenú šablónu.

 3. Do poľa Názov súboru zadajte názov súboru alebo použite názov, ktorý vám poskytol program.

 4. Voliteľne začiarknite políčko Vytvoriť databázu a prepojiť ju s lokalitou služby Windows SharePoint Services, ak chcete databázu prepojiť s lokalitou Windows SharePoint Services.

 5. Kliknite na položku Vytvoriť.
  alebo
  Kliknite na položku Prevziať.

  Program Access vytvorí novú databázu zo šablóny a otvorí ju.

Ďalšie šablóny môžete prevziať z lokality Office Online priamo z používateľského rozhrania programu Office Access 2007.

Vytvorenie novej databázy pomocou šablóny z lokality Microsoft Office Online

 1. Spustite program Access z ponuky Štart alebo pomocou odkazu.

  Zobrazí sa stránka Začíname pracovať s programom Microsoft Office Access.

 2. Na stránke Začíname pracovať s programom Microsoft Office Access na table Kategórie šablón kliknite na zvolenú kategóriu a po zobrazení šablón v danej kategórii kliknite na požadovanú šablónu.

 3. Do poľa Názov súboru zadajte názov súboru alebo použite názov, ktorý vám poskytol program.

 4. Kliknite na tlačidlo Prevziať.

  Program Access automaticky prevezme šablónu, vytvorí novú databázu na základe tejto šablóny, uloží ju do priečinka dokumentov (napríklad do priečinka Moje dokumenty) a otvorí databázu.

Keď otvoríte (alebo vytvoríte a otvoríte) databázu, program Access pridá názov súboru a umiestnenie databázy do interného zoznamu naposledy použitých dokumentov. Tento zoznam sa zobrazuje na stránke Začíname pracovať s programom Microsoft Office Access, aby ste mohli jednoducho otvoriť naposledy použité databázy.

Otvorenie naposledy použitej databázy

 1. Spustite program Access.

 2. Na stránke Začíname pracovať s programom Microsoft Office Access kliknite v časti Otvoriť aktuálnu databázu na databázu, ktorú chcete otvoriť.

  Program Access otvorí danú databázu.

Otvorenie databázy pomocou tlačidla programu Microsoft Office Access

 1. Spustite program Access.

 2. Kliknite na tlačidlo Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na databázu, ktorú chcete otvoriť, ak sa zobrazí na pravej table ponuky.
  alebo
  Kliknite na tlačidlo Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť. Keď sa zobrazí dialógové okno Otvorenie, zadajte názov súboru a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

  Databáza sa otvorí.

Na začiatok stránky

Pás s nástrojmi

Pás s nástrojmi rozhrania Offíce Fluent je hlavnou náhradou ponúk a panelov s nástrojmi a poskytuje hlavné rozhranie príkazov v programe Office Access 2007. Jednou z hlavných výhod pása s nástrojmi je, že spája na jednom mieste úlohy alebo vstupné body, ktoré predtým vyžadovali na zobrazenie ponuky, panely s nástrojmi, panely s úlohami a iné súčasti používateľského rozhrania. Takto existuje len jedno miesto namiesto veľkého počtu miest, v ktorom sa vyhľadávajú príkazy.

Keď otvoríte databázu, pás s nástrojmi sa zobrazí v hornej časti hlavného okna programu Office Access 2007, v ktorej sa zobrazia príkazy na aktívnej karte s príkazmi.

Pás s nástrojmi programu Access

Pás s nástrojmi obsahuje karty, ktoré obsahujú príkazy. V programe Office Access 2007 sú hlavné karty s príkazmi Domov, Vytvoriť, Externé údaje a Nástroje databázy. Každá karta obsahuje skupiny súvisiacich príkazov, ktoré vynášajú na povrch niektoré ďalšie prvky nového používateľského rozhrania, ako je napríklad galéria, ktorá predstavuje nový typ ovládacieho prvku zobrazujúceho možnosti vizuálne.

Príkazy na páse s nástrojmi zohľadňujú aktuálne aktívne objekty. Ak máte napríklad otvorenú tabuľku v údajovom zobrazení a kliknete na položku Formulár na karte Vytvoriť v skupine Formuláre, program Office Access 2007 vytvorí formulár na základe aktívnej tabuľky. Znamená to, že názov aktívnej tabuľky sa zadá do vlastnosti formulára Zdroj Záznamov.

Pri používaní pása s nástrojmi môžete použiť klávesové skratky. Všetky klávesové skratky starších verzií programu Access fungujú aj naďalej. Systém prístupových klávesov nahrádza skratky ponúk starších verzií programu Access. Tento systém používa malé indikátory s jedným písmenom alebo kombináciou písmen, ktoré sa zobrazujú na páse s nástrojmi a signalizujú, ktorá klávesová skratka aktivuje ovládací prvok pod indikátorom.

Keď ste vybrali kartu s príkazmi, môžete si prezrieť príkazy dostupné na tejto karte.

Výber karty s príkazmi

 1. Spustite program Access.

 2. Kliknite na požadovanú kartu.

alebo

 1. Spustite program Access.

 2. Stlačte a uvoľnite kláves ALT.

  Zobrazia sa tipy pre používanie klávesov.

 3. Stlačte kláves alebo klávesy zobrazené v tipe pre používanie klávesov alebo klávesy najbližšie požadovanej karte s príkazmi.

Príkaz môžete vykonať niekoľkými rôznymi spôsobmi. Najrýchlejší a najkratší postup je použitie klávesových skratiek priradených príkazu. Ak poznáte klávesovú skratku, ktorá sa používala v staršej verzii programu Access, mala by fungovať aj v programe Office Access 2007.

Ďalšie informácie o klávesových skratiek nájdete v téme Klávesové skratky v programe Access.

Vykonanie príkazu

 1. Spustite program Access.

 2. Kliknite na príslušnú kartu príkazu. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené ukážky kariet a príkazov dostupných na každej karte. Dostupné karty a príkazy sa menia podľa toho, akú činnosť vykonávate.

Karta s príkazmi

Bežné akcie, ktoré môžete vykonať

Domov

Výber iného zobrazenia.

Kopírovanie a prilepenie zo Schránky.

Nastavenie vlastností aktuálneho písma.

Nastavenie zarovnania aktuálneho písma.

Použitie formátovania RTF v poli Memo.

Práca so záznamami (Obnoviť, Nové, Uložiť, Odstrániť, Súčty, Pravopis, Ďalšie).

Zoraďovanie a filtrovanie záznamov.

Vyhľadávanie záznamov.

Vytvoriť

Vytvorenie novej prázdnej tabuľky.

Vytvorenie novej tabuľky pomocou šablóny tabuľky.

Vytvorenie zoznamu na lokalite SharePoint a tabuľky v aktuálnej databáze, ktorá je prepojená s novovytvoreným zoznamom.

Vytvorenie novej prázdnej tabuľky v návrhovom zobrazení.

Vytvorenie nového formulára na základe aktívnej tabuľky alebo dotazu.

Vytvorenie novej kontingenčnej tabuľky alebo grafu.

Vytvorenie novej zostavy na základe aktívnej tabuľky alebo dotazu.

Vytvorenie nového dotazu, makra, modulu alebo modulu triedy.

Externé údaje

Import alebo prepojenie externých údajov.

Export údajov.

Zhromaždenie a aktualizácia údajov prostredníctvom e-mailu.

Práca so zoznamami lokality SharePoint v režime offline.

Vytvorenie uložených importov a exportov.

Premiestnenie niektorých alebo všetkých častí databázy do novej alebo existujúcej lokality SharePoint.

Nástroje databázy.

Spustenie editora jazyka Visual Basic alebo makra.

Vytvorenie a zobrazenie vzťahov tabuliek.

Zobrazenie alebo skrytie závislostí objektu alebo hárka vlastností.

Spustenie dokumentácie databázy alebo analyzovanie výkonu.

Premiestnenie údajov na server Microsoft SQL Server alebo do databázy programu Access (len tabuľky).

Spustenie nástroja Správca prepojených tabuliek.

Správa doplnkov programu Access.

Vytvorenie alebo úprava modulu Visual Basic for Applications (VBA).

 1. Kliknite na ovládací prvok, ktorý zastupuje príkaz. Ak poznáte klávesovú skratku pre príkaz zo staršej verzie programu Access, zadajte klávesovú skratku pomocou klávesnice.

  alebo

  Stlačte a uvoľnite kláves ALT.

  Zobrazia sa prístupové klávesy.

  Stlačte kláves alebo klávesy zobrazené v tipe pre klávesnicu, ktoré sú priradené požadovanému príkazu.

Karty s kontextovými príkazmi

Okrem štandardných kariet s príkazmi používa program Office Access 2007 nový prvok používateľského rozhrania balíka Office Professional 2007 označovaný ako „karta s kontextovými príkazmi“. V závislosti od kontextu (podľa toho, s ktorým objektom pracujete a akú činnosť vykonávate) sa môže vedľa štandardnej karty s príkazmi zobraziť jedna alebo viaceré karty s kontextovými príkazmi.

Kontextové karty

Aktivácia karty s kontextovými príkazmi

 • Kliknite na kartu s kontextovými príkazmi.

alebo

 1. Stlačte a uvoľnite kláves ALT.

  Zobrazia sa prístupové klávesy.

 2. Stlačte kláves alebo klávesy zobrazené v prístupových klávesoch, ktoré sa zobrazia na karte, alebo ktoré sú najbližšie karte s kontextovými príkazmi.

Karty s kontextovými príkazmi obsahujú príkazy a funkcie, ktoré potrebujete pre prácu v určitom kontexte. Keď napríklad otvoríte tabuľku v návrhovom zobrazení, kontextové karty obsahujú príkazy, ktoré sa používajú len vtedy, keď pracujete s tabuľkou v tomto zobrazení. Alebo, keď otvoríte tabuľku v návrhovom zobrazení, karta s kontextovými príkazmi, ktorá má názov Návrh sa zobrazí vedľa karty Rozšírené nástroje. Keď kliknete na kartu Návrh pás s nástrojmi zobrazí príkazy, ktoré sú k dispozícii iba vtedy, keď je objekt v návrhovom zobrazení.

Galérie   

Ďalšou inováciou, ktorá je súčasťou nového používateľského rozhrania programu Office Access 2007 je nový ovládací prvok, ktorý sa nazýva galéria. Ovládací prvok galérie je navrhnutý pre prácu s pásom s nástrojmi a zameriava pozornosť na dosiahnutie požadovaných výsledkov. Ovládací prvok galérie zobrazuje výsledok použitia príkazov, nie len samotné príkazy. Zámerom je poskytnúť vizuálny spôsob pre prehľadávanie a zobrazovanie činností, ktoré program Office Access 2007 vykonáva, a to so zameraním sa na výsledky, nie iba na samotné príkazy.

Galéria okrajov

Galérie môžu mať rôzne tvary a veľkosti. Existuje mriežkové rozloženie, zobrazenie podobné ponuke, ktoré sa rozbaľuje, a dokonca rozloženie na páse s nástrojmi, ktoré umiestňuje obsah galérie vo vnútri pása s nástrojmi.

Skrytie pása s nástrojmi

V niektorých situáciách môžete potrebovať viac miesta pre oblasť, na ktorej pracujete. Pás s nástrojmi možno vtedy zbaliť tak, aby zostal iba riadok s nástrojmi. Ak chcete zavrieť pás s nástrojmi, dvakrát kliknite na aktívnu kartu s príkazmi. Ak ho chcete znova zobraziť, opäť dvakrát kliknite na aktívnu kartu s príkazmi.

Skrytie a obnovenie pása s nástrojmi

 1. Dvakrát kliknite na aktívnu kartu s príkazmi (aktívna karta je zvýraznená karta).

  Karta Vytvoriť

 2. Ak chcete obnoviť pás s nástrojmi, opäť dvakrát kliknite na aktívnu kartu s príkazmi.

Panel s nástrojmi Rýchly prístup   

Panel s nástrojmi Rýchly prístup je v predvolenom nastavení malá plocha susediaca s pásom s nástrojmi, ktorá umožňuje jedným kliknutím získať prístup k príkazom. Predvolenú množinu príkazov tvoria tie príkazy, ktoré často používate, ako sú napríklad príkazy Uložiť, Späť a Znova. Môžete však prispôsobiť panel s nástrojmi Rýchly prístup tak, aby obsahoval príkazy, ktoré používate najčastejšie. Môžete tiež upraviť umiestnenie panela s nástrojmi a zmeniť jeho veľkosť z predvolenej malej veľkosti na najväčšiu veľkosť. Malý panel s nástrojmi sa zobrazí vedľa karty s príkazmi na páse s nástrojmi. Keď prepnete panel na najväčšiu veľkosť, panel s nástrojmi sa zobrazí pod pásom s nástrojmi a roztiahne sa po celej šírke.

Panel s nástrojmi Rýchly prístup

Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup

 1. Kliknite na rozbaľovaciu šípku, ktorá sa na paneli s nástrojmi nachádza úplne vpravo.

 2. Kliknite na položku Prispôsobiť panel s nástrojmi Rýchly prístup a potom kliknite na položku Ďalšie príkazy.

 3. V dialógovom okne Access – možnosti vyberte príkaz alebo príkazy, ktoré chcete pridať, a potom kliknite na tlačidlo Pridať.

 4. Ak chcete odstrániť príkaz, zvýraznite ho v zozname vpravo a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť. Môžete tiež dvakrát kliknúť na príkaz v zozname.

 5. Po dokončení kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Navigačná tabla

Keď otvoríte databázu alebo vytvoríte novú databázu, názvy objektov databázy sa zobrazia na navigačnej table. Objekty databázy obsahujú tabuľky, formuláre, zostavy, stránky, makrá a moduly. Navigačná tabla nahrádza okno databázy, ktoré sa používalo v starších verziách programu Access – ak ste používali okno databázy na vykonanie úlohy v predchádzajúcej verzii, teraz vykonáte túto úlohu pomocou navigačnej tably v programe Office Access 2007. Ak chcete napríklad pridať riadok do tabuľky v údajovom zobrazení, otvoríte túto tabuľku z navigačnej tably.

Objekty v navigačnej table

Ak chcete otvoriť objekt databázy alebo použiť príkaz pre databázový objekt, pravým tlačidlom myši kliknite na požadovaný objekt a vyberte položku z kontextovej ponuky. Príkazy v kontextovej ponuke sa líšia podľa typu objektu.

Otvorenie objektu databázy, ako je napríklad tabuľka, formulár alebo zostava

 • Dvakrát kliknite na objekt na navigačnej table.

  alebo

  Vyberte objekt na navigačnej table a potom stlačte kláves ENTER.

  alebo

 • Pravým tlačidlom myši kliknite na objekt na navigačnej table.

 • Kliknite na položku ponuky v kontextovej ponuke.

Nezabúdajte, že môžete nastaviť možnosť pre otvorené objekty jedným kliknutím v dialógovom okne Možnosti navigácie.

Navigačná tabla rozdeľuje objekty databázy do kategórií, ktoré obsahujú skupiny. Niektoré kategórie sú preddefinované a môžete tiež vytvoriť vlastné skupiny.

V predvolenom nastavení sa navigačná tabla zobrazí pri otvorení databázy v programe Office Access 2007, vrátane databáz vytvorených v starších verziách programu Access. Predvolenému zobrazovaniu navigačnej tably sa dá zabrániť nastavením možnosti programu. Nasledovné skupiny krokov vysvetľujú vykonanie každej akcie.

Zobrazenie alebo skrytie navigačnej tably   

 • Kliknite na tlačidlo v pravom hornom rohu navigačnej tably ( Tlačidlo na otvorenie alebo zatvorenie posuvnej priečky na navigačnej table Accessu ) alebo stlačte kláves F11.

Vypnutie alebo zapnutie zobrazovania navigačnej tably na základe predvoleného nastavenia

 • Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu Access.

  Zobrazí sa dialógové okno Access - možnosti.

 • Na ľavej table kliknite na položku Aktuálna databáza.

 • V časti Navigácia zrušte začiarknutie políčka Zobraziť navigačnú tablu a potom kliknite na tlačidlo OK.

Ďalšie informácie o navigačnej table nájdete v článku Sprievodca navigačnou tablou.

Na začiatok stránky

Dokumenty s kartami

V programe TE000036430 a novších verziách môžete objekty databázy zobraziť v dokumentoch s kartami namiesto prekrývajúcich sa okien. Pri každodennom interaktívnom používaní možno dáte prednosť rozhraniu dokumentov s kartami. Dokumenty s kartami môžete zapnúť alebo vypnúť v dialógovom okne Access – možnosti (pozrite si časť Zobrazenie alebo skrytie kariet dokumentu nižšie v článku). Ak však zmeníte nastavenia dokumentov s kartami, musíte zavrieť a znova otvoriť databázu, aby sa nové nastavenia prejavili.

Objekt s kartami v Accesse 2007

Zobrazenie alebo skrytie kariet dokumentu

 • Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu Access.

  Zobrazí sa dialógové okno Access - možnosti.

 • Na ľavej table kliknite na položku Aktuálna databáza.

 • V časti Možnosti aplikácie kliknite pod položkou Možnosti okna dokumentu na políčko Dokumenty s kartami.

 • Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Zobraziť karty dokumentov. Zrušenie začiarkavacieho políčka vypne karty dokumentov.

 • Kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámky: 

  • Nastavenie Zobraziť karty dokumentov sa vzťahuje na jednu databázu. Toto nastavenie musíte nastaviť nezávisle pre každú databázu.

  • Po zmene nastavenia Zobraziť karty dokumentu musíte zavrieť a znova otvoriť databázu, ak chcete, aby sa zmena prejavila.

  • Nová databáza vytvorená pomocou programu Office Access 2007 zobrazí karty dokumentu na základe predvoleného nastavenia.

  • Databáza vytvorená pomocou staršej verzie programu Access používa prekrývajúce sa okná na základe predvoleného nastavenia.

Na začiatok stránky

Stavový riadok

Tak ako v starších verziách programu Access, aj v programe Office Access 2007 môžete zobraziť stavový riadok v dolnej časti okna. Tento štandardný prvok používateľského rozhrania je naďalej miestom pre zobrazovanie stavových hlásení, tipov pre vlastnosti, indikátorov priebehu a ďalších informácií. V programe Office Access 2007 má stavový riadok aj dve štandardné funkcie, ktoré tiež zobrazíte v stavovom riadku pre iné programy balíka Office Professional 2007: prepínanie medzi zobrazením a oknom a lupu.

Aktívne okno môžete rýchlo prepínať medzi dostupnými zobrazeniami pomocou ovládacích prvkov, ktoré sú k dispozícii v stavovom riadku. Ak je zobrazený objekt, ktorý podporuje rôzne úrovne priblíženia, môžete nastaviť úroveň lupy na priblíženie alebo vzdialenie pomocou jazdca v stavovom riadku.

Stavový riadok možno zapnúť alebo vypnúť v dialógovom okne Access – možnosti.

Zobrazenie alebo skrytie stavového riadka

 • Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu Access.

  Zobrazí sa dialógové okno Access - možnosti.

 • Na ľavej table kliknite na položku Aktuálna databáza.

 • V časti Možnosti aplikácie začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Zobraziť stavový riadok. Zrušenie začiarknutia políčka vypne zobrazenie stavového riadka.

 • Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Miniatúrny panel s nástrojmi

Jednou z bežne vykonávaných operácií v každom programe balíka Office Professional 2007 je formátovanie textu. V starších verziách programu Access často vyžadovalo formátovanie textu používanie ponuky alebo zobrazenie panela s nástrojmi Formátovanie. V programe Office Access 2007 môžete formátovať text jednoduchšie pomocou miniatúrneho panela s nástrojmi. Keď vyberiete text na formátovanie, miniatúrny panel s nástrojmi sa automaticky zobrazí nad vybratým textom. Ak premiestnite ukazovateľ myši bližšie k panelu s nástrojmi, miniatúrny panel s nástrojmi sa zvýrazní a môžete ho použiť na aplikovanie tučného písma, kurzívy, zmenu veľkosti písma, farby a podobne. Keď premiestnite ukazovateľ ďalej od miniatúrneho panela s nástrojmi, miniatúrny panel s nástrojmi vybledne. Ak nechcete použiť miniatúrny panel s nástrojmi na aplikovanie formátovania textu pre výber, iba premiestnite ukazovateľ o niekoľko pixelov ďalej a miniatúrny panel sa stratí.

Miniatúrny panel s nástrojmi

Formátovanie textu pomocou miniatúrneho panela s nástrojmi

 1. Vyberte text, ktorý chcete formátovať.

  Nad textom sa zobrazí priehľadný miniatúrny panel s nástrojmi.

 2. Pomocou miniatúrneho panela s nástrojmi aplikujte formátovanie textu.

Na začiatok stránky

Získanie pomoci

Ak máte otázky, môžete získať pomoc stlačením klávesu F1 alebo kliknutím na ikonu otáznika na pravej strane pása s nástrojmi.

Pomocník vstupný bod

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×