Spravovanie zdieľania s externými používateľmi v službe Office 365 Small Business

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak vaša práca zahŕňa zdieľanie dokumentov alebo priamu spoluprácu s dodávateľmi, klientmi či zákazníkmi, možno budete chcieť zdieľať obsah na svojej tímovej lokalite alebo v službe OneDrive for Business s používateľmi mimo organizácie, ktorí nemajú licenciu na vaše predplatené služby Office 365 Small Business.

Môžete to vykonať troma spôsobmi:

Ak hľadáte ďalšie informácie o zdieľaní dokumentu alebo lokality a kto sa považuje za externého používateľa, pozrite si tému Zdieľanie SharePoint súborov alebo priečinkov v službách Office 365.

Poznámka: Tieto kroky sa vzťahujú na služby Office 365 Small Business, ktoré už nie je možné zakúpiť. Ak používate iný Office 365 plán, pozrite si Prehľad externého zdieľania.

Obsah tohto článku

Ako rozumne zdieľať

Zapnutie alebo vypnutie externého zdieľania

Odstránenie jednotlivých externých používateľov

Vypnutie anonymného hosťovského prepojenia

Odstránenie pozvánok

Ako rozumne zdieľať

Osvedčené postupy zdieľania lokalít

Ak s používateľom zdieľate celú lokalitu, bude sa môcť na lokalitu prihlásiť a správať sa ako plnohodnotný člen lokality. Bude môcť prehľadávať, vyhľadávať, prezerať a upravovať obsah (v závislosti od skupiny povolení, ktorú ste mu priradili). Bude môcť zobrazovať mená iných používateľov lokality v nástroji Výber ľudí a zobrazovať aj metaúdaje dokumentov. Keďže títo externí používatelia sa budú ako používatelia lokality zobrazovať aj v nástroji Výber ľudí, iní ľudia používajúci vašu lokalitu im budú môcť udeliť povolenia, ktoré ste im pôvodne pridelili pri zdieľaní lokality. Predtým než pozvete externých používateľov na svoju stránku, by ste mali poznať identitu externých používateľov.

Ak ste pozvali externých používateľov na tímovú lokalitu, budú môcť zobrazovať obsah na tímovej lokalite a všetky podlokality. Ak chcete zabrániť externým používateľom získať prístup k dôležité alebo citlivé obsahu na tímovej lokalite, by mali vytvoriť podlokalitu tímovej lokality s jedinečnými povoleniami a následné zdieľanie iba túto podlokalitu s externými používateľmi. Ďalšie informácie o dedení povolení nájdete v téme čo je dedenie povolení?

Ak chcete zdieľať podlokalitu, ktorú ste vytvorili na lokalite OneDrive for Business, možno pre ňu chcete zabezpečiť jedinečné povolenia tak, aby ste používateľom nedopatrením neudelili povolenie na ďalšie lokality alebo ďalší obsah na lokalite OneDrive for Business.

Na začiatok stránky

Osvedčené postupy zdieľania dokumentov

Ak zdieľate dokumenty pomocou anonymných hosťovských prepojení, príjemcovia pozvánok môžu tieto hosťovské prepojenia zdieľať s ostatnými používateľmi, ktorí ich môžu používať na zobrazovanie obsahu. Nepoužívajte hosťovské prepojenia na zdieľanie citlivých dokumentov. Ak chcete minimalizovať riziko, že niekto bude zdieľať anonymné prepojenie, zdieľajte dokument až po povinnom prihlásení.

Rozhodnutie o spôsobe zdieľania

Pri rozhodovaní, či chcete povoliť a akým spôsobom budete externe zdieľať obsah, porozmýšľajte nad nasledujúcimi otázkami:

 • Komu chcete prideliť prístup k obsahu na tímovej lokalite a podlokalitách a aké činnosti im chcete povoliť vykonávať?

 • Komu vo vašej organizácii chcete udeliť povolenie na externé zdieľanie obsahu?

 • Existuje obsah, ktorý za žiadnych okolností nechcete sprístupniť na zobrazenie ľuďom, ktorí sú mimo vašej organizácie?

Odpovede na tieto otázky vám pomôžu naplánovať stratégiu zdieľania obsahu.

Tip:

Ak potrebujete:

Zdieľanie lokality

Ak chcete zdieľať lokalitu, ale zároveň chcete externým používateľom obmedziť prístup k určitému internému obsahu organizácie, zvážte vytvorenie podlokality s jedinečnými povoleniami, ktorú budete používať výlučne na účely externého zdieľania.

Niekomu mimo vašej organizácie poskytnúť priebežný prístup k informáciám a obsahu na lokalite. Potrebujú možnosť pracovať ako plnohodnotní používatelia lokality a vytvárať, upravovať a zobrazovať obsah.

Zdieľanie dokumentu a požadovanie prihlásenia.

Jednému alebo viacerým ľuďom mimo vašej organizácie poskytnúť zabezpečený prístup ku konkrétnemu dokumentu, ktorý budú môcť revidovať a spolupracovať na ňom, ale títo ľudia nevyžadujú priebežný prístup k inému obsahu na internej lokalite.

Zdieľanie dokumentu, ale nevyžadovanie prihlásenia.

S ľuďmi mimo vašej organizácie zdieľať prepojenie na dokument, ktorý neobsahuje citlivé ani dôverné údaje, aby mohli dokument zobraziť, prípadne ho aktualizovať svojimi pripomienkami. Títo ľudia nevyžadujú priebežný prístup k obsahu na vašej internej lokalite.

Na začiatok stránky

Zapnutie alebo vypnutie externého zdieľania

Možnosť pozvania externých používateľov na tímovú lokalitu je povolená predvolene, preto vlastníci lokality a správcovia kolekcie lokalít môžu tímovú lokalitu alebo ľubovoľnú z jej podlokalít kedykoľvek zdieľať s externými používateľmi. Ak ste však správcom služieb Office 365, môžete túto funkciu pre všetky lokality zakázať a pozvánky sa tak v budúcnosti nebudú môcť odosielať. Keď je táto funkcia deaktivovaná, na lokality nebude mať prístup žiaden pozvaný externý používateľ.

Povolenie externého zdieľania neznamená to isté ako povolenie anonymného prístupu. Keď je externé zdieľanie zapnuté, je potrebné pred prístupom k interným zdrojom overiť používateľov (pomocou prihlásenia).

 1. Prejdite na položky Správca > Nastavenie služieb > Zdieľanie lokalít a dokumentov.

 2. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Zapnite externé zdieľanie.

  • Vypnite externé zdieľanie.

Obrázok ovládacieho prvku na zapnutie alebo vypnutie, ktorý umožňuje prístup externých požívateľov k tímovým lokalitám a dokumentom.

Poznámka k zabezpečeniu: 

 • Ak deaktivujete externé zdieľanie, všetkým externým používateľom, ktorí mali k lokalite prístup v čase deaktivovania tejto funkcie, sa ich prístup k lokalite zamietne a nebude možné odosielať žiadne ďalšie pozvánky. Ak sa funkcia vo vzťahu k menám externých používateľov v skupinách povolení SharePointu opäť aktivuje, daní používatelia opäť automaticky získajú prístup k lokalite. Ak chcete používateľom natrvalo zabrániť v prístupe na lokalitu SharePointu, odstráňte ich zo zoznamu externých používateľov.

 • Ak je externé zdieľanie globálne vypnuté, zdieľané hosťovské prepojenia tiež prestanú fungovať. Ak sa funkcia neskôr opäť aktivuje, tieto prepojenia budú opäť funkčné. Ak chcete zrušiť prístup ku konkrétnemu dokumentu, môžete tiež jednotlivé zdieľané prepojenia zakázať.

Na začiatok stránky

Odstránenie jednotlivých externých používateľov

Ak potrebujete odstrániť externých používateľov, aby už nemali prístup k zdieľaným lokalitám, môžete ich odstrániť zo zoznamu externých používateľov v nastavení služieb Office 365.

 1. Prejdite na položky Správca > Nastavenie služieb > Zdieľanie lokalít a dokumentov.

 2. Kliknite na položku Odstrániť jednotlivých externých používateľov.

 3. Vyberte externých používateľov, ktorých chcete odstrániť, a kliknite na ikonu Odstrániť (ikona odpadkového koša).

Na začiatok stránky

Vypnutie anonymného hosťovského prepojenia

Keď sa dokument zdieľa prostredníctvom hosťovského prepojenia, uvidíte tieto informácie v ponuke vlastností dokumentu. Zistite, ako môžete zdieľať dokumenty prostredníctvom hosťovského prepojenia, v téme Zdieľanie SharePoint súborov alebo priečinkov v službách Office 365.

Dialógové okno vlastností zobrazujúce, že dokument sa zdieľa pomocou hosťovského prepojenia.

Prístup k dokumentu, ktorý sa zdieľa prostredníctvom hosťovského prepojenia môžete zrušiť vypnutím prepojenia.

 1. Prejdite do knižnice obsahujúcej dokument, ku ktorému chcete odstrániť hosťovské prepojenie.

 2. Ukážte na dokument a kliknite na položku Otvoriť ponuku.

 3. Kliknite na hosťovským prepojením vo vete Otvoriť každému používateľovi s hosťovským prepojením.

 4. Vedľa URL adresy hosťovského prepojenia kliknite na tlačidlo Odstrániť.

 5. Po zobrazení otázky, či chcete prepojenie vypnúť, kliknite na možnosť Vypnúť prepojenie.
  Dialógové okno s otázkou, či chcete vypnúť hosťovské prepojenie na zdieľaný dokument, aby už nefungovalo.

Keď sa ľudia mimo vašej organizácie pokúsia získať prístup k obsahu pomocou hosťovského prepojenia, zobrazí sa im správa s informáciou, že sa nemôžu pripojiť.

Na začiatok stránky

Odstránenie pozvánok

Ak chcete odstrániť pozvánku, ktorú ste odoslali externému používateľovi, môžete ju ešte pred jej prijatím odvolať.

Prejdite na lokalitu, pre ktorú chcete odstrániť pozvánku.

 1. Prejdite na položky Nastavenie Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 > Nastavenie lokality.

 2. V časti Používatelia a povolenia kliknite na položku Žiadosti o prístup a pozvánky.

 3. V časti Pozvánky pre externých používateľov nájdite osobu, ktorej pozvánku na lokalitu chcete odvolať, a kliknite na položku Otvoriť ponuku.

 4. V okne vlastností kliknite na položku Odstrániť.

Ak už externý používateľ pozvánku prijal a vy chcete jeho povolenie na prístup odstrániť, odstráňte používateľa zo sharepointovej skupiny povolení, do ktorej ste ho priradili.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×