Spravovanie skupiny

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Ako účastník v rámci skupiny budete možno chcieť zmeniť názov, popis skupiny a fotografiu alebo budete chcieť umožniť/zakázať externým používateľom odosielanie e-mailov. Pridávanie alebo odstraňovanie členov skupín a správcov je tiež bežná aktivita. V rámci súkromnej skupiny je správca dôležitou osobou, ktorá je zodpovedná za pridávanie vhodných nových členov a za spravovanie žiadostí o pripojenie ku skupine (schválením alebo odmietnutím členstva). Po ukončení práce so skupinou ju možno budete chcieť odstrániť.

Poznámka: Pridať ďalšiu osobu do skupiny môže každý člen verejnej skupiny, avšak na vykonávanie iných zmien v skupine je potrebné, aby ste boli správcom skupiny. Správcom skupiny je predvolene osoba, ktorá skupinu vytvorila, túto rolu je však možné preniesť aj na iných členov skupiny.

Obsah tohto článku

Úprava nastavení skupiny

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 a vyberte niektorú z možností Outlook, Ľudia, Kalendár alebo OneDrive.

 2. Na navigačnej table v časti SKUPINY vyhľadajte skupinu a kliknite na jej názov.

 3. Uistite sa, že ste správcom skupiny. Ďalšie informácie nájdete v téme Vyhľadanie, pridanie alebo odstránenie správcov skupiny.

 4. V hlavičke skupiny kliknite na možnosť Ďalšie akcie Ikona Ďalšie akcie a potom kliknite na položku Upraviť skupinu. Zobrazí sa tabla Upraviť skupinu.

 5. Vykonajte niektoré z nasledujúcich akcií:

  Zmena názvu

  • V poli Názov upravte názov skupiny.

   Ak sa zobrazí správa „nie je k dispozícii“, upravte názov skupiny tak, aby bol jedinečný.

  Zmena popisu

  • V poli Popis zadajte podrobný popis skupiny, aby ostatní vedeli, čo je účelom danej skupiny. Popis skupiny je dôležitý aj pri propagácii skupiny v rámci organizácie. Tento popis sa zobrazuje aj v uvítacej e-mailovej správe, keď sa ostatní používatelia prvýkrát pripájajú ku skupine a popis im pomôže lepšie pochopiť účel danej skupiny.

  Povolenie alebo zakázanie ľuďom mimo organizácie odosielať skupine e-maily

  Ak ste do skupiny pozvali externých používateľov, môžu títo používatelia odpovedať na e-mailové konverzácie, avšak na základe predvoleného nastavenia nemôžu so skupinou začať novú e-mailovú konverzáciu.

  • Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

   • Ak chcete zabrániť externým používateľom začať e-mailovú konverzáciu, zrušte začiarknutie možnosti Povoliť ľuďom mimo organizácie odosielať skupine e-mail.

   • Ak chcete povoliť externým používateľom začať e-mailovú konverzáciu, začiarknite možnosť Povoliť ľuďom mimo organizácie odosielať skupine e-mail.

  Zapnutie alebo vypnutie možnosti prihlásenia na odber

  Zapnutie tejto funkcie je vhodné vtedy, ak uprednostňujete používanie Outlooku pred používaním aplikácie Outlook Web App. Funkcia totiž zabezpečí, že skupinové e-mailové správy sa budú včasne prijímať v Outlooku a vy tak budete informovaní o najnovších aktivitách skupiny. Na konverzácie môžete odpovedať aj z Outlooku a odpovede sa okamžite odošlú do skupinovej konverzácie.

  • Vykonajte jednu z týchto akcií:

   • Ak chcete povoliť možnosť prihlásenia na odber e-mailov, začiarknite možnosť Prihlásiť na odber nových členov, aby do svojho priečinka doručenej pošty dostávali skupinové konverzácie.

   • Ak chcete možnosť prihlásenia na odber e-mailov, vypnúť, zrušte začiarknutie možnosti Prihlásiť na odber nových členov, aby do svojho priečinka doručenej pošty dostávali skupinové konverzácie.

    Tip: V dolnej časti všetkých skupinových e-mailových správ sa nachádza prepojenie na odhlásenie.

 6. V hornej časti tably Upraviť skupinu kliknite na položku ULOŽIŤ.

Na začiatok stránky

Úprava fotografie skupiny

Do skupiny je vhodné pridať aj fotografiu. Vďaka tejto fotografii vaša skupina vynikne a ostatní používatelia ju budú môcť ľahko vyhľadať.

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 a vyberte niektorú z možností Outlook, Ľudia, Kalendár alebo OneDrive.

 2. Na navigačnej table v časti SKUPINY vyhľadajte skupinu a potom kliknite na jej názov.

 3. V hlavičke skupiny kliknite na možnosť Ďalšie akcie Ikona Ďalšie akcie a potom kliknite na možnosť Zmeniť fotografiu.

 4. Na table Fotografia vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  Pridanie alebo zmena fotografie

  1. V dolnej časti poľa s fotografiami kliknite na položku Zmeniť fotografiu .

  2. V dialógovom okne Vybrať súbor na nahratie vyhľadajte a vyberte požadovanú fotografiu, a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

   Podporované sú tieto formáty: .gif, .jpg, .jpeg a .png. Fotografia sa nastaví na rozmery 100 x 100 pixlov a pomer strán sa automaticky zachová. Môže sa však vyskytnúť orezanie fotografie.

  Odstránenie fotografie

  • V dolnej časti poľa s fotografiami kliknite na položku Odstrániť fotografiu .

 5. V hornej časti tably Upraviť skupinu kliknite na položku ULOŽIŤ.

Tip: Fotografiu skupiny môžete upraviť aj kliknutím na ikonu ceruzky, ktorá sa nachádza na obrázku skupiny.

Na začiatok stránky

Zobrazenie, pridanie alebo odstránenie členov zo skupiny

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 a vyberte niektorú z možností Outlook, Ľudia, Kalendár alebo OneDrive.

 2. Na navigačnej table v časti SKUPINY vyhľadajte skupinu a potom kliknite na jej názov.

 3. Vykonajte niektoré z nasledujúcich akcií:

  Zobrazenie členov

  1. V hlavičke skupiny kliknite na možnosť Ďalšie akcie Ikona Ďalšie akcie a potom kliknite na možnosť Členovia.

  2. V hlavičke skupiny kliknite na položku Všetci.

  3. Ak chcete o členoch zobraziť ďalšie informácie, prejdite ukazovateľom myši na meno člena, kliknite na položku Ďalšie možnosti Ikona Ďalšie akcie , nachádzajúcu sa vedľa mena člena a kliknite na možnosť Zobraziť podrobnosti.

  Pridanie členov

  1. V hlavičke skupiny kliknite na položku Všetci.

  2. Kliknite na položku Pridať člena.

  3. V poli Pridať členov zadajte meno alebo e-mailový alias.

   Predbežné zadávanie vstupu je povolené, takže stačí, ak zadáte len prvé tri písmená. V prípade potreby úplného vyhľadávania kliknite na položku Hľadať v adresári.

  4. Vyberte položku zo zoznamu a pridajte ju do poľa pozvánky.

  5. V hornej časti tably Pridať členov kliknite na položku ULOŽIŤ.

  Odstránenie člena

  1. V hlavičke skupiny kliknite na možnosť Ďalšie akcie Ikona Ďalšie akcie a potom kliknite na možnosť Členovia.

  2. V hlavičke skupiny kliknite na položku Všetci.

  3. Prejdite ukazovateľom myši na meno člena, kliknite na položku Ďalšie možnosti Ikona Ďalšie akcie , nachádzajúcu sa vedľa mena člena a potom kliknite na položku Odstrániť zo skupiny.

Na začiatok stránky

Schválenie žiadosti o členstvo v súkromnej skupine

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 a prejdite do Outlooku.

 2. Na navigačnej table v časti ĽUDIA vyberte správu so žiadosťou a zobrazte ju.

 3. Ak chcete žiadosť schváliť, kliknite v hlavičke správy na položku SCHVÁLIŤ POŽIADAVKU a potom na table Pridať členov kliknite na tlačidlo ULOŽIŤ.

Poznámka: Neexistuje žiadny explicitný príkaz na odmietnutie žiadosti. E-mail so žiadosťou môžete jednoducho ignorovať alebo môžete na správu odpovedať a vysvetliť dôvody odmietnutia žiadosti.

Na začiatok stránky

Vyhľadanie, pridanie alebo odstránenie správcov skupiny

Člena skupiny môžete nastaviť ako správcu alebo naopak, z roly správcu člena odstrániť. Neexistuje žiadne obmedzenie počtu správcov v skupine, musí byť však vytvorený aspoň jeden správca.

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 a vyberte niektorú z možností Outlook, Ľudia, Kalendár alebo OneDrive.

 2. Uistite sa, že ste správcom skupiny.

 3. Vykonajte niektoré z nasledujúcich akcií:

  Zobrazenie správcov

  1. V hlavičke skupiny kliknite na položku Správcovia.

  2. Ak chcete o správcoch zobraziť ďalšie informácie, prejdite ukazovateľom myši na meno správcu, kliknite na položku Ďalšie možnosti Ikona Ďalšie akcie , nachádzajúcu sa vedľa mena člena a potom kliknite na možnosť Zobraziť podrobnosti.

  Nastavenie člena skupiny ako správcu

  1. V hlavičke skupiny kliknite na položku Všetci.

  2. Ak chcete člena skupiny nastaviť ako správcu, prejdite ukazovateľom myši na jeho meno, kliknite na položku Ďalšie možnosti Ikona Ďalšie akcie

   nachádzajúcu sa vedľa mena člena a potom kliknite na položku Nastaviť ako správcu.

  Odstránenie správcu

  1. V hlavičke skupiny kliknite na položku Správcovia.

  2. Ak chcete člena z roly správcu odstrániť, prejdite ukazovateľom myši na meno, kliknite na položku Ďalšie možnosti Ikona Ďalšie akcie , nachádzajúcu sa vedľa mena správcu a potom kliknite na položku Odstránenie stavu správcu.

Poznámka:  Ak je člen jediným správcom, nie je možné tohto člena zo skupiny odstrániť. Členovia môžu skupinu opustiť aj dobrovoľne, ale nie v prípade, ak sú jediným správcom v skupine. Ďalšie informácie nájdete v téme Vyhľadanie skupiny, pripojenie sa k nej a opustenie skupiny.

Na začiatok stránky

Odstránenie skupiny

Keď skupina stratí svoj pôvodný účel, môžete ju odstrániť, aby sa uvoľnili systémové zdroje a skupina sa ďalej nezobrazovala v zoznamoch.

Upozornenie: Pri odstraňovaní skupiny buďte opatrní. Odstránením skupiny natrvalo odstránite všetky skupinové konverzácie, e-maily, súbory, udalosti kalendára a súvisiace informácie. Tieto informácie nemožno nijako obnoviť.

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 a vyberte niektorú z možností Outlook, Ľudia, Kalendár alebo OneDrive.

 2. Na navigačnej table v časti SKUPINY vyhľadajte skupinu a kliknite na jej názov.

 3. V hlavičke skupiny kliknite na možnosť Ďalšie akcie Ikona Ďalšie akcie a potom kliknite na položku Upraviť skupinu. Zobrazí sa tabla Upraviť skupinu.

 4. V dolnej časti tably Upraviť skupinu kliknite na položku Odstrániť skupinu.

 5. V okne potvrdenia Odstrániť skupinu vyberte položku Rozumiem, že skupina sa natrvalo odstráni a kliknite na položku Odstrániť.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Pozrite tiež

Informácie o skupinách v Office 365

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×