Spravovanie rozsahov externých údajov a ich vlastností

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Vlastnosti externých údajov môžete zmeniť na ovládanie údajov, importované do hárku prostredníctvom pripojenia k externým zdrojom údajov, ako sú napríklad databázy, webového dotazu alebo textového súboru.

Rozsah externých údajov (nazývaný tiež Tabuľka dotazu) je definovaný názov alebo názov tabuľky, ktorá definuje umiestnenie údaje, ktoré sa vkladajú na hárok. Keď sa pripojíte k externým údajom, Excel automaticky vytvorí externý rozsah údajov. Jedinou výnimkou je zostava kontingenčnej tabuľky, ktorý je pripojený k zdroju údajov, zostavy kontingenčnej tabuľky sa nepoužívajú externý rozsah údajov. V programe Excel môžete formátovať a rozloženie rozsahu externých údajov alebo ho použiť vo výpočtoch, ako je to s inými údajmi.

Rozsah externých údajov – vlastnosti

Externý rozsah údajov obsahuje ďalšie vlastnosti (nemožno zameniť s vlastnosti pripojenia), ktoré môžete použiť na kontrolu nad údajmi, ako je napríklad uchovávanie bunky formátovania a šírku stĺpca. Tieto vlastnosti rozsah externých údajov môžete zmeniť kliknutím na položku Vlastnosti v skupine pripojenia na karte údaje. Vykonajte požadované zmeny, vykonaním nasledujúcich krokov:

 • Pre rozsahy externých údajov, ktoré sú vytvorené z programu Microsoft Query a sprievodcu pripojením údajov, použite dialógové okno Vlastnosti externých údajov.

 • Externé rozsahy údajov vytvorenom z importovaného textového súboru alebo webového dotazu, ktorý načítava údaje HTML, použite v dialógovom okne Externý rozsah údajov – vlastnosti.

 • Pre rozsahy externých údajov, ktoré sú vytvorené z webového dotazu, ktorý načítava údaje XML, použite dialógové okno Vlastnosti mapy XML.

Používanie šablón s externé rozsahy údajov

Ak chcete zdieľať súhrn alebo zostavu, ktorá vychádza z externých údajov, ktoré môžete poskytnúť iným používateľom zošit obsahujúci externý rozsah údajov, alebo môžete vytvoriť šablónu zostavy. šablóna zostavy umožňuje uložiť súhrn alebo zostavu bez uloženia externých údajov tak, aby sa zmenší veľkosť súboru. Externé údaje sa načítajú, keď používateľ otvorí šablónu zostavy.

 1. Vyberte hárok, v ktorom chcete vyhľadávať rozsah externých údajov.

 2. Na riadok vzorcov, kliknite na šípku vedľa Poľa názov a potom kliknite na názov rozsahu externých údajov, ktoré chcete.

 1. Na karte Vzorce v skupine Definované názvy kliknite na položku Správca názvov.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

 2. V dialógovom okne Správca názvov kliknite na názov rozsahu externých údajov a potom kliknite na položku Upraviť. Dvakrát kliknite na názov.

 3. V dialógovom okne Úprava názvu zadajte nový názov pre odkaz do poľa názov.

Poznámka: Tlačidlo Zavrieť zatvorenie len dialógové okno Správca názvov. Nemáte s cieľom potvrdiť zmeny, ktoré ste už vykonali kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Môžete zmeniť základného dotazu pre rozsah externých údajov, ktorý bol vytvorený z importovaného textového súboru, webového dotazu programu Microsoft Query a sprievodcu pripojením údajov.

 1. Kliknite na bunku v rozsahu externých údajov, pre ktorú chcete zmeniť príslušný dotaz.

 2. Na karte údaje kliknite v skupine pripojenia kliknite na položku Vlastnosti.

  Pás s nástrojmi v Exceli

 3. V dialógovom okne Vlastnosti externých údajov, kliknite na položku Vlastnosti pripojenia Vzhľad tlačidla .

 4. V dialógovom okne Vlastnosti pripojenia, kliknite na kartu definícia a potom kliknite na položku Upraviť dotaz.

Ďalšie informácie o vytváraní a úprave dotazov v programe Microsoft Query nájdete v Pomocníkovi programu Microsoft Query.

 1. Kliknite na bunku v rozsahu externých údajov, pre ktorú chcete zmeniť príslušný dotaz.

 2. Na karte Údaje kliknite v skupine Pripojenia na položku Pripojenia.

  Pás s nástrojmi v Exceli

 3. V dialógovom okne Pripojenia k zošitu kliknite na položku Vlastnosti.

 4. V dialógovom okne Vlastnosti pripojenia, kliknite na kartu definícia a potom kliknite na položku Upraviť dotaz.

 5. V dialógovom okne Importovať textový súbor, kliknite na položku importovať.

 6. Vykonajte zmeny importovaného textového súboru v Sprievodcovi importom textu a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Ďalšie informácie o importe textových súborov nájdete v téme Import alebo export textových súborov.

 1. Kliknite na bunku v rozsahu externých údajov, pre ktorú chcete zmeniť príslušný dotaz.

 2. Na karte údaje kliknite v skupine pripojenia kliknite na položku Vlastnosti.

  Pás s nástrojmi v Exceli

 3. V dialógovom okne Pripojenia k zošitu kliknite na položku Vlastnosti.

 4. V dialógovom okne Vlastnosti pripojenia, kliknite na kartu definícia a potom kliknite na položku Upraviť dotaz.

 5. Vykonajte zmeny webového dotazu v dialógovom okne Upraviť webový dotaz a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Ďalšie informácie o vytváraní a úprave dotazov nájdete v téme pripojenie na webovú stránku (Power Query).

 1. Kliknite na bunku v rozsahu externých údajov, pre ktorú chcete zmeniť príslušný dotaz.

 2. Na karte údaje kliknite v skupine pripojenia kliknite na položku Vlastnosti.

  Pás s nástrojmi v Exceli

 3. V dialógovom okne Vlastnosti externých údajov, kliknite na položku Vlastnosti pripojenia Vzhľad tlačidla .

 4. V dialógovom okne Vlastnosti pripojenia, kliknite na kartu definícia.

 5. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • V poli typ príkazu kliknite na položku Tabuľka a potom do poľa text príkazu zmeňte hodnotu na názov príslušnej tabuľky, zobrazenia alebo dotazu.

  • V poli typ príkazu kliknite na položku SQL alebo predvolené a potom do poľa text príkazu upraviť príkaz SQL.

   Poznámka: V závislosti od toho, ako bola definovaná pripojenia, zadajte príkaz nemusí byť k dispozícii (je sivý).

 1. V riadku vzorcov kliknite na šípku vedľa Poľa názov a vyberte názov rozsahu externých údajov, ktoré chcete kopírovať.

  Tabuľky programu Excel, vyberte názov rozsahu a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + A vyberte hlavičiek tabuľky.

  Ak chcete zahrnúť menovky stĺpcov alebo vzorce, ktoré nie sú súčasťou rozsahu externých údajov, vyberte bunky obsahujúce menovky stĺpcov alebo vzorce, ktoré chcete kopírovať. Kliknite na šípku vedľa Poľa názov vo vzorcovom paneli a kliknite na názov rozsahu externých údajov, ktoré chcete kopírovať.

 2. Na karte Domov v skupine Schránka kliknite na tlačidlo Kopírovať.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

 3. Prepnite na zošit, do ktorého chcete vložiť rozsah externých údajov.

 4. Kliknite na ľavú hornú bunku oblasť prilepenia.

  Ak chcete zabezpečiť, že externé údaje nenahrádza existujúce údaje, skontrolujte, či hárok neobsahuje žiadne údaje v časti alebo napravo od bunky, ktoré kliknete.

 5. Na karte Domov kliknite v skupine Schránka na položku Prilepiť.

Poznámka: Ak kopírujete iba časť rozsahu externých údajov, nie je skopírovaný základných dotaz a kopírované údaje nie je možné obnoviť.

Môžete ovládať ako postupovať pri menšiu alebo väčšiu množinu údajov, ktoré sa vrátia do Excelu po ich obnovení.

 1. Na karte údaje kliknite v skupine pripojenia kliknite na položku Vlastnosti.

  Pás s nástrojmi v Exceli

 2. V dialógovom okne Externý rozsah údajov – vlastnosti v časti pri zmene počtu riadkov v rozsahu údajov po obnovení, kliknite na niektorý z týchto krokov:

  • Vložiť bunky pre nové údaje, odstrániť nepoužité bunky

   Poznámky: 

   • Po pridaní jedného alebo viacerých riadkov v zdroji údajov bunky priamo pod rozsahu externých údajov sa posuňte nadol, ale bunky napravo od rozsahu externých údajov sa premiestniť.

   • Po odstránení jedného alebo viacerých riadkov v zdroji údajov, posunúť bunky priamo pod rozsahu externých údajov, ale bunky napravo od rozsahu externých údajov sa premiestniť.

  • Vložiť celé riadky pre nové údaje, vymazať nepoužité bunky

   Poznámky: 

   • Po pridaní jedného alebo viacerých riadkov v zdroji údajov bunky priamo pod a napravo od rozsahu externých údajov sa posuňte nadol.

   • Po odstránení jedného alebo viacerých riadkov v zdroji údajov bunky priamo pod a napravo od rozsahu externých údajov sa premiestniť.

  • Prepísať existujúce bunky novými údajmi, vymazať nepoužité bunky

   Poznámky: 

   • Po pridaní jedného alebo viacerých riadkov v zdroji údajov sa prepíšu buniek priamo v časti rozsah externých údajov, ale bunky napravo od rozsahu externých údajov sa premiestniť.

   • Po odstránení jedného alebo viacerých riadkov v zdroji údajov bunky priamo pod a napravo od rozsahu externých údajov sa premiestniť.

 1. Na karte údaje kliknite v skupine pripojenia kliknite na položku Vlastnosti.

  Pás s nástrojmi v Exceli

 2. V časti Formátovanie údajov a rozloženia, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zahrnúť názvy polí ako prvý riadok, začiarknite políčko zahrnúť názvy polí.

   Poznámka: Toto začiarkavacie políčko dostupná len pre rozsah externých údajov, ktoré je konvertované z programu balíka Microsoft Office 2003 alebo na rozsah externých údajov vytvorená pomocou programovania.

  • Ak chcete pridať stĺpec čísel riadkov, začiarknite políčko zahrnúť čísla riadkov.

   Poznámka: Toto začiarkavacie políčko nie je k dispozícii pre importovaného textového súboru, XML súboru alebo webového dotazu.

  • Ak chcete zachovať formátovanie, že použijete bunky, začiarknite políčko zachovať formát buniek.

   Poznámka: Túto možnosť webového dotazu, automaticky začiarknuté po výbere úplné formátovanie HTML v dialógovom okne Možnosti. Máte prístup k dialógové okno Možnosti v dialógovom okne Upraviť dotaz.

  • Ak chcete zachovať šírky stĺpcov, ktoré ste nastavili, začiarknite políčko Prispôsobiť šírku stĺpca.

  • Ak chcete zachovať stĺpci triedenie, filtrovanie a rozloženie, ktoré použijete, začiarknite políčko zachovať stĺpec zoradenie, filtrovanie a rozloženie.

   Poznámka: Toto začiarkavacie políčko nie je k dispozícii pre webového dotazu.

  • Ak chcete zachovať filtrovanie stĺpca, ktorý použijete, začiarknite políčko zachovať filtrovanie stĺpcov.

   Poznámka: Toto začiarkavacie políčko je k dispozícii iba pre webový dotaz, ktorý je založený na XML údajov.

Poznámka: Nasledujúci postup platí iba rozsahu externých údajov, ktoré je konvertované z programu balíka Microsoft Office 2003 alebo externý rozsah údajov vytvorená pomocou programovania. Všetky externé rozsahy údajov vytvorenými v používateľskom rozhraní sa vytvoria ako tabuľky programu Excel. Tieto tabuľky automaticky rozbaliť, keď nové riadky sa pridajú a vyplniť nadol vypočítavaných stĺpcov.

 1. Zadajte vzorec do bunky, ktoré sú priľahlé k prvý riadok údajov v rozsahu externých údajov.

  Poznámka: Prvý riadok údajov môže byť na prvý alebo druhý riadok v rozsahu externých údajov v závislosti od toho, či prvý riadok obsahuje hlavičky.

 2. Vyberte bunku, a dvakrát kliknite na položku rukoväť výplne skopírujte vzorec do všetkých riadkov v rozsahu externých údajov.

 3. Kliknite na bunku v rozsahu externých údajov.

 4. Na karte údaje kliknite v skupine pripojenia kliknite na položku Vlastnosti.

  Pás s nástrojmi v Exceli

 5. V dialógovom okne Externý rozsah údajov – vlastnosti začiarknite políčko Vložiť vzorce do stĺpcov susediacich s údajmi.

  Poznámka: Keď sa rozsahu externých údajov pri sa obnoviť, program Excel sa skopírujú len vzorce, ktoré bezprostredne súvisia alebo v rámci rozsahu externých údajov.

Ukotvenia externý rozsah údajov zachováva údaje, ale nie súvisiaceho dotazu, aby mrazené externý rozsah údajov nie je možné obnoviť.

 1. Kliknite na hárok, ktorý obsahuje excelovej tabuľky, z ktorej chcete odstrániť pripojenie údajov.

 2. V riadku vzorcov kliknite na šípku vedľa Poľa názov a potom kliknite na názov rozsahu externých údajov, z ktorého chcete odstrániť pripojenie údajov. Potom je vybratý rozsah údajov.

 3. Na karte Nástroje kliknite v skupine Externé údaje tabuľky kliknite na položku Zrušiť prepojenie. Rozsah údajov zostáva a stále má rovnaký názov, ale pripojenie sa odstráni.

Poznámka: Nasledujúci postup platí iba rozsahu externých údajov, ktoré je konvertované z programu balíka Microsoft Office 2003 alebo externý rozsah údajov vytvorená pomocou programovania. Všetky externé rozsahy údajov vytvorenými v používateľskom rozhraní sa vytvoria ako tabuľky programu Excel. Tieto tabuľky automaticky rozbaliť, keď nové riadky sa pridajú a vyplniť nadol vypočítavaných stĺpcov.

 1. Na karte údaje kliknite v skupine pripojenia kliknite na položku Vlastnosti.

  Pás s nástrojmi v Exceli

 2. V časti definície dotazu, zrušte začiarknutie políčka Uložiť definíciu dotazu.

Poznámka: Keď zošit uložíte, príslušný dotaz sa odstráni zo zošita. Však nie sú odstránené súbory uložené databázových dotazov (.dqy alebo .odc súbory). Ak ste uložili dotaz, keď ste vytvorili v Sprievodcovi dotazom alebo v programe Microsoft Query súbor dotazu je uložený v počítači a môžete znova použiť dotaz na načítanie externých údajov. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi programu Microsoft Query.

Poznámka: Nasledujúci postup platí iba pre externý rozsah údajov vytvorená pomocou Sprievodcu pripojením údajov alebo program Microsoft Query (a importovaného textového súboru alebo webového dotazu), skonvertovať z programu balíka Microsoft Office 2003 alebo externý rozsah externých údajov rozsah údajov vytvorené pomocou programovania. Všetky externé rozsahy údajov vytvorenými v používateľskom rozhraní sa vytvoria ako tabuľky programu Excel.

 1. Vložte prázdny riadok nad rozsah externých údajov vykonaním niektorého z týchto krokov:

  • Vyberte bunku vyššie, ktorý chcete vložiť nový riadok. Potom na karte domov v skupine bunky kliknite na šípku vedľa tlačidla Vložiť a potom kliknite na položku Vložiť riadky hárka. Keďže ste si vybrali jednu bunku, jedného nového riadka sa vloží nad aktuálny riadok.

  • Kliknite na selektor riadka riadka nad ktorý chcete vložiť nový riadok. Na karte domov v skupine bunky kliknite na Vložiť. Keďže ste vybrali jeden celý riadok, nad vybratý riadok sa vloží jedného nového riadka.

 2. Zadajte menovky, ktoré chcete v bunkách do prázdneho riadka.

 3. Kliknite na bunku v rozsahu externých údajov.

 4. Na karte údaje kliknite v skupine pripojenia kliknite na položku Vlastnosti.

  Pás s nástrojmi v Exceli

 5. V dialógovom okne Externý rozsah údajov – vlastnosti v časti formátovanie a rozloženie údajov, zrušte začiarknutie políčka zahrnúť názvy polí a potom kliknite na tlačidlo OK.

 6. Ak chcete odstrániť existujúce názvy polí a obnovenie rozsahu externých údajov, kliknite na bunku v rozsahu externých údajov a potom kliknite na položku Obnoviť údaje Vzhľad tlačidla .

Poznámka: Pri načítavaní údajov z databázy, zmeny názvov stĺpcov v programe Microsoft Query sa zachovajú v rozsahu externých údajov. Informácie o úpravách názvov stĺpcov v dotaze nájdete v Pomocníkovi programu Microsoft Query.

 1. Kliknite na hárok, ktorý obsahuje rozsah externých údajov, ktorý chcete odstrániť.

 2. V riadku vzorcov kliknite na šípku vedľa Poľa názov a potom kliknite na názov rozsahu externých údajov, ktorý chcete odstrániť.

  Ak je rozsah externých údajov tabuľky programu Excel, stlačte kombináciu klávesov CTRL + A vyberte celú tabuľku.

 3. Ak chcete odstrániť rozsah externých údajov, stlačte kláves DELETE.

 4. Ak chcete odstrániť príslušný dotaz, kliknite na tlačidlo Áno, keď program Excel zobrazí výzvu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×