Spravovanie ciest a úloh nasadenia obsahu

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Poznámka: Navštívte lokalitu www.microsoft.com, kde získate aktuálne a komplexné informácie.

Cesty nasadenia obsahu určujú zdroj a cieľ nasadenia obsahu a iné súvisiace nastavenia. Úlohy nasadenia obsahu určujú cestu, ktorá sa má použiť na nasadenie obsahu, plán (voliteľné) a ďalšie súvisiace nastavenia.

Na spravovanie úloh a ciest nasadenia obsahu otvorte stránku Spravovanie ciest a úloh nasadenia obsahu:

 1. Na hornom navigačnom paneli kliknite na položku Operácie.

 2. Na stránke Operácie v sekcii Nasadenie obsahu kliknite na položku Spravovanie ciest a úloh nasadenia obsahu.

Čo chcete urobiť?

Vytvoriť novú cestu nasadenia obsahu

Úprava cesty nasadenia obsahu

Odstránenie cesty nasadenia obsahu

Vytvorenie novej úlohy nasadenia obsahu

Úprava úlohy nasadenia obsahu

Odstránenie úlohy nasadenia obsahu

Manuálne spustenie úlohy nasadenia obsahu

Zrušenie úlohy nasadenia obsahu

Vytvorenie novej cesty nasadenia obsahu

 1. Na stránke Spravovanie ciest a úloh nasadenia obsahu kliknite na položku Nová cesta.

 2. Na stránke Vytvoriť cestu nasadenia obsahu zadajte názov cesty nasadenia obsahu do poľa Zadajte názov tejto cesty.

 3. Do poľa Zadajte popis cesty nasadenia obsahu zadajte príslušný popis.

 4. V sekcii Zdrojová webová aplikácia a kolekcia lokalít kliknite v zozname Zdrojová webová aplikácia na zdrojovú webovú aplikáciu.

 5. V ponuke Zdrojová kolekcia lokalít kliknite na zdrojovú kolekciu lokalít.

  Webová aplikácia a kolekcia lokalít určujú, odkiaľ sa obsah nasadí. Po vykonaní výberu sa zdrojové umiestnenie zobrazí v časti Adresa URL.

 6. V sekcii Cieľová webová aplikácia centrálnej správy zadajte do poľa Zadajte adresu URL cieľového servera centrálnej správy príslušnú adresu URL.

  Poznámka: Je to adresa URL servera centrálnej správy na cieľovom serveri, nie servera, ktorý je nakonfigurovaný na prijímanie prichádzajúcich úloh nasadenia obsahu.

 7. V sekcii Informácie o overení vyberte jednu z nasledovných možností:

  • Pripojiť pomocou konta fondu aplikácií. Vyberte túto možnosť, ak chcete použiť konto fondu aplikácií na overenie na cieľovom serveri centrálnej správy.

  • Pripojiť prostredníctvom iného konta. Vyberte túto možnosť, ak chcete na overenie na cieľovom serveri centrálnej správy použiť iné konto než konto fondu aplikácií. Ak vyberiete túto možnosť, vyberte typ overenia a zadajte poverenia pre konto, ktoré sa použije na overenie.

 8. Kliknite na tlačidlo Pripojiť.

  Poznámka: Ak sú zadané poverenia platné, zobrazí sa hlásenie Spojenie bolo úspešné.

  Ste pripojení k cieľovému serveru centrálnej správy, ktorý poskytuje zoznam vhodných cieľových webových aplikácií a kolekcií lokalít.

 9. V sekcii Cieľová webová aplikácia a kolekcia lokalít kliknite v zozname Cieľová webová aplikácia na cieľovú webovú aplikáciu.

 10. V zozname Cieľová kolekcia lokalít kliknite na cieľovú kolekciu lokalít.

 11. V sekcii Mená používateľov začiarknite políčko Nasadiť mená používateľov, ak chcete zahrnúť mená používateľov pri použití tejto cesty na nasadenie obsahu.

 12. V sekcii Informácie o zabezpečení kliknite v zozname Informácie o zabezpečení v nasadzovaní obsahu na jednu z nasledujúcich položiek:

  • Všetky

  • Len definície rol

  • Žiadne

 13. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Úprava cesty nasadenia obsahu

 • Na stránke Spravovanie ciest a úloh nasadenia obsahu kliknite v ponuke Upraviť na cestu, ktorú chcete upraviť.

  Ďalšie informácie o nastaveniach, ktoré môžete upraviť, nájdete v sekcii Vytvorenie novej cesty nasadenia obsahu.

Na začiatok stránky

Odstránenie cesty nasadenia obsahu

 • Na stránke Spravovanie ciest a úloh nasadenia obsahu kliknite v ponuke Odstrániť na cestu, ktorú chcete odstrániť.

 • V okne s otázkou, či chcete naozaj odstrániť cestu, kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Vytvorenie novej úlohy nasadenia obsahu

 1. Na stránke Spravovanie ciest a úloh nasadenia obsahu kliknite na položku Nová úloha.

 2. Na stránke Úloha nasadenia obsahu v časti Názov a popis zadajte názov úlohy nasadenia obsahu do poľa Názov.

 3. Do poľa Popis zadajte popis úlohy nasadenia obsahu.

 4. V sekcii Cesta v ponuke Cesta nasadenia obsahu kliknite na cestu nasadenia obsahu.

 5. V sekcii Rozsah vykonajte jeden z nasledovných krokov:

  • Celá kolekcia lokalít. Túto možnosť vyberte, ak chcete do nasadenia zahrnúť všetky lokality v kolekcii lokalít.

  • Konkrétne lokality v rámci kolekcie lokalít. Vyberte túto možnosť, ak chcete určiť lokality v rámci kolekcie lokalít v nasadení. Ak vyberiete túto možnosť, kliknite na položku Vybrať lokality a vyberte lokality, ktoré sa majú zahrnúť do nasadenia.

 6. Ak chcete úlohu spustiť manuálne, v sekcii Frekvencia môžete zrušiť začiarknutie políčka Spustiť túto úlohu podľa nasledujúceho plánu. Ak chcete určiť plán, začiarknite políčko Spustiť túto úlohu podľa nasledujúceho plánu.

 7. V sekcii Možnosti nasadenia vyberte jeden z nasledovných krokov:

  • Nasadiť len nový, zmenený alebo odstránený obsah. Túto možnosť vyberte na nasadenie nového, zmeneného či odstráneného obsahu.

  • Nasadiť všetok obsah vrátane už nasadeného obsahu. Túto možnosť vyberte, ak chcete nasadiť celý obsah.

 8. Ak chcete dostať e-mail po úspešnom ukončení úlohy nasadenia obsahu, v časti Upozornenie začiarknite políčko Odoslať e-mail, ak úloha nasadenia obsahu bola úspešná.

 9. Ak chcete dostať e-mail v prípade zlyhania úlohy nasadenia obsahu, začiarknite políčko Odoslať e-mail, ak úloha nasadenia obsahu zlyhá.

 10. Po začiarknutí políčka Odoslať e-mail, ak úloha nasadenia obsahu bola úspešná alebo Odoslať e-mail, ak úloha nasadenia obsahu zlyhá do poľa Zadajte e-mailové adresy zadajte e-mailovú adresu.

Na začiatok stránky

Úprava úlohy nasadenia obsahu

 • Na stránke Spravovanie ciest a úloh nasadenia obsahu kliknite v ponuke Upraviť na úlohu, ktorú chcete upraviť.

  Ďalšie informácie o nastaveniach, ktoré môžete upraviť, nájdete v sekcii Vytvorenie novej úlohy nasadenia obsahu.

Na začiatok stránky

Odstránenie úlohy nasadenia obsahu

 1. Na stránke Spravovanie ciest a úloh nasadenia obsahu kliknite v ponuke Odstrániť na úlohu, ktorú chcete odstrániť.

 2. V okne s otázkou, či chcete naozaj odstrániť cestu, kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Manuálne spustenie úlohy nasadenia obsahu

 • Na stránke Spravovanie ciest a úloh nasadenia obsahu kliknite v ponuke pre úlohu, ktorú chcete spustiť, na položku Spustiť teraz.

  Stav úlohy sa zobrazí v stĺpci Stav.

Na začiatok stránky

Zrušenie úlohy nasadenia obsahu

 • Na stránke Spravovanie ciest a úloh nasadenia obsahu kliknite v ponuke Zrušiť na úlohu, ktorú chcete zrušiť.

  Stav úlohy sa zobrazí v stĺpci Stav.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×