Spravovanie alternatívnych priradení prístupu

Každú webovú aplikáciu je možné priradiť ku kolekcii priradení medzi internými a verejnými adresami URL. Interné aj externé adresy URL pozostávajú z protokolovej časti a doménovej časti úplnej adresy URL (napr.https://www.fabrikam.com). Verejná adresa URL je adresa, ktorú zadávajú používatelia na prístup k lokalite SharePoint, a táto adresa URL sa zobrazuje aj v prepojeniach na stránkach. Interné adresy URL sa nachádzajú v požiadavkách URL, ktoré sa odosielajú na lokalitu SharePoint. Mnohé interné adresy URL je možné priradiť k jedinej verejnej adrese URL vo farmách s viacerými servermi (ak napríklad vyrovnávanie zaťaženia smeruje požiadavky na konkrétne adresy IP na rôzne serveri v klasteri vyrovnávania záťaže).

Každá webová aplikácia podporuje päť kolekcií priradení na adresu URL. Týchto päť kolekcií zodpovedá piatim zónam (predvolená zóna, intranetová zóna, extranetová zóna, internetová zóna a vlastná zóna). Keď webová aplikácia prijme požiadavku na internú adresu URL v konkrétnej zóne, prepojenia na stránkach, ktoré sa vrátia používateľovi, budú mať verejnú adresu URL pre túto zónu.

Ak chcete spravovať alternatívne priradenia prístupu, použite tento postup:

 1. Na navigačnom paneli kliknite na položku Operácie.

 2. Na stránke Operácie kliknite v časti Globálna konfigurácia na položku Alternatívne priradenia prístupu.

Čo chcete urobiť?

Pridanie internej adresy URL

Úprava alebo odstránenie internej adresy URL

Úprava verejných adries URL

Priradenie k externému prostriedku

Pridanie internej adresy URL

 1. Na stránke Alternatívne priradenia prístupu kliknite na Pridať vnútorné adresy URL.

 2. Ak nie je vybratá kolekcia priradení, ktorú chcete upraviť, prejdite na stránku pridania internej adresy URL a potom v časti Kolekcia alternatívnych priradení prístupu kliknite na položku Zmeniť kolekciu alternatívnych priradení prístupu v ponuke Kolekcia alternatívnych priradení prístupu.

 3. Na stránke výberu kolekcie alternatívnych priradení prístupu kliknite na kolekciu priradení.

 4. V časti Pridať internú adresu URL zadajte do poľa Protokol, hostiteľ a port adresy URL novú internú adresu URL (napr. https://www.fabrikam.com).

 5. V zozname Zóna na zónu pre internú adresu URL.

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Na začiatok stránky

Úprava alebo odstránenie internej adresy URL

Poznámka: Poslednú internú adresu URL pre predvolenú zónu nie je možné odstrániť.

 1. Na stránke alternatívnych priradení prístupu kliknite na internú adresu URL, ktorú chcete upraviť alebo odstrániť.

 2. V časti Upraviť internú adresu URL upravte adresu URL v poli Protokol, hostiteľ a port adresy URL.

 3. V zozname Zóna kliknite na zónu pre internú adresu URL.

 4. Vyberte niektorú z nasledovných možností:

  • Ak chcete uložiť zmeny, kliknite na položku Uložiť.

  • Ak chcete zahodiť zmeny a vrátiť sa na stránku alternatívnych priradení prístupu, kliknite na položku Zrušiť.

  • Ak chcete odstrániť internú adresu URL, kliknite na položku Odstrániť.

Na začiatok stránky

Úprava verejných adries URL

Poznámka: Predvolená zóna vždy musí mať verejnú adresu URL.

 1. Na stránke alternatívnych priradení prístupu kliknite na položku Upraviť verejné adresy URL.

 2. Ak nie je vybratá kolekcia priradení, ktorú chcete upraviť, prejdite na stránku úprav verejných adries URL zóny a potom v časti Kolekcia alternatívnych priradení prístupu kliknite na položku Zmeniť kolekciu alternatívnych priradení prístupu v ponuke Kolekcia alternatívnych priradení prístupu.

 3. Na stránke výberu kolekcie alternatívnych priradení prístupu kliknite na kolekciu priradení.

 4. V časti Verejné adresy URL môžete pridávať nové adresy URL alebo upravovať existujúce adresy URL v ľubovoľnom z nasledovných textových polí:

  • Predvolené,

  • Intranet,

  • Extranet,

  • Internet,

  • Vlastné.

 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Na začiatok stránky

Priradenie k externému prostriedku

Priradenia môžete definovať aj pre prostriedky mimo interných webových aplikácií. Ak to chcete vykonať, je nutné zadať jedinečný názov, počiatočnú adresu URL a zónu pre túto adresu URL (adresa URL musí byť vo farme jedinečná).

 1. Na stránke alternatívnych priradení prístupu kliknite na položku Priradiť k externému prostriedku.

 2. Na stránke vytvorenia priradenia externého prostriedku zadajte jedinečný názov do poľa Názov prostriedku.

 3. Do poľa Protokol, hostiteľ a port adresy URL zadajte počiatočnú adresu URL.

 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×