Office
Prihlásenie

Spravovanie účastníkov na lokalite centra schôdzí

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Pomocou zoznamu Účastníci je v centre schôdzí možné sledovať osoby, ktoré boli na schôdzu pozvané, ich účasť a prípadné poznámky, ktoré by chceli k svojej účasti uviesť (napríklad upozorniť organizátora na to, že sa oneskoria). Počas stretnutia alebo po ňom môže byť zoznam aktualizovaný, aby odrážal informácie o tom, kto sa skutočne zúčastnil.

Poznámka: Účastníci sú automaticky zaradení do skupiny členov lokality centra schôdzí, čo im dáva oprávnenie na zobrazovanie zoznamu a prispievanie do lokality, pokiaľ vlastník lokality neprispôsobil úrovne povolení pre danú lokalitu. Ak chcete zmeniť alebo pridať ďalších účastníkov, musíte byť vlastníkom lokality centra schôdzí alebo organizátorom schôdze. Ďalšie informácie získate od osoby, ktorá lokalitu nastavuje alebo spravuje.

Obsah tohto článku

Spôsob vytvárania zoznamu účastníkov

Používanie lokality centra schôdzí pridať účastníkov schôdze

Úprava účastníkov schôdze

Odstránenie účastníkov schôdze

Spôsob vytvárania zoznamu účastníkov

Spôsob vytvárania zoznamu účastníkov závisí od nastavenia lokality centra schôdzí.

V niektorých aplikáciách kalendára a poštových aplikáciách kompatibilných s lokalitami centra schôdzí sa zoznamy účastníkov na lokalite centra schôdzí po odoslaní žiadosti o schôdzu automaticky aktualizujú. Mená účastníkov sú menami uvedenými v riadku Komu v žiadosti o schôdzu.

Ak sú účastníci automaticky nastavení kalendárovými alebo e-mailovými aplikáciami, bude im pridelená úroveň povolení na prispievanie, ktorá im umožní zobrazovať stránky a upravovať položky zoznamov a dokumenty. Úroveň povolení a akcie, ktoré môže používateľ vykonávať, sa dedia z nadradenej lokality, ale je možné použiť aj jedinečné povolenia. Ak to chcete urobiť, musíte zmeniť rozšírené povolenia používateľa v nastaveniach lokality centra schôdzí. Prepojenia na ďalšie informácie o zmene úrovní povolení sa nachádzajú v časti Pozrite tiež.

Ak sa vyskytne problém s automatickým pridelením povolenia, dostanete správu o tom, kam máte na lokalite centra schôdzí pridať účastníka ako používateľa.

Informáciu o tom, či boli účastníci nastavení automaticky, sa dozviete podľa toho, že sa zobrazia v zozname účastníkov na lokalite centra schôdzí. Ďalšie informácie o nastavení lokality centra schôdzí v aplikáciách kalendára a v e-mailových aplikáciách kompatibilných s lokalitou centra schôdzí sa nachádzajú v Pomocníkovi týchto aplikácií.

Ak nastavíte účastníkov z e-mailovej alebo kalendárovej aplikácie a neskôr účastníkov upravíte na lokalite centra schôdzí, bude potrebné aktualizovať tieto informácie v príslušnej e-mailovej alebo kalendárovej aplikácii.

Pri nastavovaní lokality centra schôdzí pomocou lokality, alebo ak nie je možné pomocou vašej e-mailovej aplikácie alebo aplikácie kalendára automaticky pridávať účastníkov, je potrebné aktualizovať účastníkov prostredníctvom zoznamu Účastníci na lokalite.

Poznámky: 

 • Na lokalite centra schôdzí môžete mať iba jeden zoznam účastníkov. Ak na lokalite centra schôdzí pridáte ďalšiu webovú časť Účastníci, nezobrazí sa nový zoznam účastníkov, ale ďalšie zobrazenie pôvodného zoznamu účastníkov.

 • Pri nastavovaní lokality centra schôdzí z webového prehliadača, ktoré a ďalších účastníkov, ktorí už majú povolenie na prístup k nadradenej lokality bude mať povolenie na prístup k lokalite centra schôdzí, ak ste zdediť povolenia. V prípade fungovať, musíte zadať platnú e-mailovú adresu (napríklad someone@example.com) alebo meno používateľa (doména\meno) v zozname účastníkov. Účastníci, ktorí nemajú povolenie na prístup k lokalite musí udeliť povolenie najprv správca alebo vlastník lokality.

Na začiatok stránky

Pridávanie účastníkov schôdze pomocou lokality centra schôdzí

 1. V dolnej časti zoznamu Účastníci na domovskej stránke kliknite na položku Správa účastníkov.

 2. V časti Nástroje zoznamu kliknite na možnosť Položky.

 3. Kliknite na položku Nová položka.

 4. Do poľa názov zadajte meno osoby, kliknite na položku Skontrolovať mená Obrázok tlačidla na určenie, ak meno používateľa sa nachádza v adresárovej služby používané pre danú lokalitu. Ak chcete vyhľadať osoby, s ktorými chcete pracovať na úlohe, kliknite na položku Prehľadávať Prehľadávať .

 5. Do poľa Komentár zadajte voliteľný komentár, napríklad položku, ktorú má osoba priniesť na schôdzu alebo informáciu o stave.

 6. V poli Odpoveď určite, či osoba žiadosť prijala, odmietla alebo poskytla len predbežnú odpoveď.

 7. Vdochádzky zadajte, či niekto vyžadovaného alebo voliteľného účastníka, alebo je organizátorom schôdze.

 8. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 9. Ak sa chcete vrátiť na lokalitu centra schôdzí, kliknite na jej názov v hornej časti pre navigáciu.

  Poznámky: 

  • Automatické pridelenie povolení na lokalite centra schôdzí po pridaní do zoznamu účastníkov závisí od nastavenia povolení, ktoré bolo použité pri vytváraní lokality centra schôdzí.

  • Ďalších účastníkov môže pridávať iba organizátor schôdze alebo vlastník lokality.

Na začiatok stránky

Upravovanie účastníkov stretnutia

 1. V dolnej časti zoznamu Účastníci kliknite na položku Správa účastníkov.

 2. Ukážte na meno účastníka, aby sa zobrazila šípka nadol.

 3. Kliknite na šípku nadol, ktorá sa zobrazí a potom kliknite na možnosť Upraviť položku.

 4. Zmeňte požadovanú informáciu a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Poznámka: Odpovede alebo iné informácie môže meniť iba organizátor schôdze, vlastník lokality alebo účastník.

Na začiatok stránky

Odstránenie účastníkov stretnutia

 1. V dolnej časti zoznamu Účastníci kliknite na položku Správa účastníkov.

 2. Ukážte na meno účastníka, aby sa zobrazila šípka nadol.

 3. Kliknite na šípku nadol, ktorá sa zobrazí a potom kliknite na možnosť Odstrániť položku.

 4. Pri výzve, či chcete položku odoslať do Koša kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámky: 

  • Ďalších účastníkov môže odstraňovať iba organizátor schôdze alebo vlastník lokality.

  • Zoznam účastníkov nie je možné z lokality centra schôdzí odstrániť. Môžete však zoznam skryť tak, aby sa nezobrazoval. Ďalšie informácie o prispôsobovaní centra schôdzí sa nachádzajú v časti Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×