Správy o doručení

Ak vaša organizácia používaExchange Server 2013, môžete na vyhľadanie informácií o doručení odoslaných alebo prijatých správ použiť vOutlook Web App správy o doručení. Ak ste správu odoslali piatim ľuďom, môžete v prípade každého z nich skontrolovať stav doručenia.

Prejdite na nastavenia Správy o doručení:

 1. Vo webovom prehliadači sa prihláste do aplikácie Outlook Web App pomocou URL adresy získanej od osoby, ktorá spravuje e-maily vo vašej organizácii. Zadajte meno používateľa a heslo a potom vyberte položku Prihlásiť sa.

 2. V hornej časti stránky vyberte položku Outlook. Alebo vyberte spúšťač aplikácií Ikona spúšťača aplikácií služieb Office 365 > položku Outlook.

 3. V hornej časti stránky vyberte položky Nastavenie Ikona Nastavenia > Možnosti.

 4. V časti Možnosti vyberte položky Usporiadať poštu > Správy o doručení. V časti Možnosti tiež môžete prejsť na položky POŠTA > Rozloženie a vybrať položku Správy o doručení.

Používanie správ o doručení

Vyhľadávanie informácií o doručení správ

Výsledky hľadania

Čo je v správe o doručení?

Možnosť Odoslať túto správu e-mailom

Podrobné informácie o doručení

Aktuálny súhrn

Čo ešte treba vedieť?

Vyhľadávanie informácií o doručení správ

Informácie o doručení odoslaných správ môžete vyhľadať pomocou poľa Vyhľadať správy odoslané príjemcovi. Pomocou poľa Vyhľadať správy od odosielateľa zasa môžete vyhľadať informácie o doručení správ, ktoré vám odoslali iní.

Sekcia

Popis

Vyhľadať správy odoslané príjemcovi

Ak toto políčko nezačiarknete, budú sa vám zobrazovať správy o doručení všetkých odoslaných správ. Kliknutím na položku Vybrať používateľov môžete v zozname adries vyhľadávať príjemcov. Dvojitým kliknutím na príjemcu ho pridáte do poľa Komu. Po dokončení pridávania príjemcov vyhľadávania kliknite znak začiarknutia tlačidlo OK , ak chcete uložiť výber, alebo kliknutím na položku zahodiť Zrušiť ich zahodiť.

Vyhľadať správy od odosielateľa

V prípade tejto možnosti je možné zadať len jednu adresu. Odosielateľov môžete v zozname adries vyhľadávať tak, že kliknete na položku Vybrať používateľov. Dvojitým kliknutím na odosielateľa ho potom pridáte do poľa Od. Po pridaní odosielateľa, ktorému chcete vyhľadávať správy, kliknite na položku znak začiarknutia OK , ak chcete uložiť výber, alebo kliknutím na položku zahodiť Zrušiť ich zahodiť.

Vyhľadať správy obsahujúce tieto slová v predmete

Pomocou tohto poľa zúžite výsledky. Zadajte časť riadku alebo celý riadok predmetu správy, ktorej informácie o doručení chcete získať.

Po zadaní kritérií vyhľadávania kliknite na položku Hľadať a spustite vyhľadávanie, alebo kliknite na položku Vymazať a začnite nové vyhľadávanie.

Výsledky hľadania

Vyhľadávanie vráti zoznam správ o doručení uvádzajúci správy, ktoré zodpovedajú kritériám vyhľadávania. Dvojitým kliknutím na správu zobrazíte informácie o doručení. Môžete tak urobiť aj vybratím správy a kliknutím na ikonu podrobností upraviť .

Sekcia

Popis

Od a Komu

Tieto stĺpce zobrazujú e-mailové adresy alebo mená odosielateľa a príjemcov správy.

Predmet

Tento stĺpec zobrazuje predmet správy.

Čas odoslania

Tento stĺpec zobrazuje čas doručenia správy alebo čas, kedy došlo k pokusu o doručenie správy.

Čo je v správe o doručení?

Dialógové okno Správa o doručení zobrazuje stav doručenia a podrobné informácie o doručení správ, ktoré zodpovedajú kritériám vyhľadávania.

 • Predmet Riadok predmetu sa zobrazuje v hornej časti správy.

 • Od Tento riadok uvádza zobrazované meno alebo e-mailovú adresu osoby, ktorá správu odoslala. Zobrazované meno je zvyčajne kombináciou krstného mena, ďalšieho mena a priezviska.

 • Komu Zobrazované meno alebo e-mailová adresa všetkých príjemcov správy.

 • Odoslané Dátum a čas, kedy správa odišla z odosielateľovej poštovej schránky.

 • Zavrieť Kliknutím na toto tlačidlo v spodnej časti dialógového okna zavriete správu o doručení.

Možnosť Odoslať túto správu e-mailom

Kliknite na položku Odoslať túto správu e-mailom a vytvorte novú e-mailovú správu s prepojením na vybratú správu o doručení. Správu môžete poslať na pracovisko technickej podpory, správcovi e-mailu, ako aj odosielateľovi alebo príjemcovi správy.

Podrobné informácie o doručení

Tu nájdete podrobné informácie o aktuálnom stave správy.

Sekcia

Popis

Správa o doručení pre používateľa

Uvádza zobrazované meno a e-mailovú adresu odosielateľa a príjemcu.

Odoslané

Zobrazuje dátum a čas, kedy bola správa odoslaná na server.

Stav

Zobrazuje najnovší stav doručenia správy. Tento stav môže byť nasledovný:

 • Neúspešné Správu sa nepodarilo doručiť.

 • Prenesené Správa bola odoslaná na určitú e-mailovú adresu cez internet. Po jej prechode na externý e-mailový server, ju už nie je možné sledovať.

 • Čakajúce Buď sa nepodarilo nájsť cieľ doručenia, alebo daná správa čaká na schválenie. (Správa po odoslaní na monitorovanú e-mailovú adresu prechádza procesom schválenia.)

 • Presunuté Správa sa doručila, ale na základe pravidla pre doručenú poštu bola presunutá do iného priečinka príjemcovej poštovej schránky.

 • Skupina rozbalená Skupina e-mailových adries (napríklad poštový zoznam obsahujúci adresy príjemcov správy) bola rozbalená, aby sa správa doručila jednotlivým príjemcom skupiny.

Aktuálny súhrn

Aktuálny súhrn sa zobrazí len vtedy, ak správu odošlete viacerým príjemcom a vyberiete možnosť Vyhľadať správy odoslané príjemcovi. Tieto informácie zahŕňajú celkový počet príjemcov, ktorým bola správa odoslaná, a stručný stav doručenia pre každého z nich. Ak chcete zobraziť podrobný stav pre jedného príjemcu, vyberte ho na zozname.

Ak sa vráti veľmi dlhý zoznam príjemcov, použite možnosť Výber používateľov, aby ste výsledky zúžili na tých príjemcov, ktorých chcete skontrolovať.

Čo ešte treba vedieť?

 • Do poľa Vyhľadať správy odoslané príjemcovi môžete zadať viacero mien. Vyhľadávanie vráti všetky správy odoslané každému na vyhľadávacom zozname.

 • Do poľa Vyhľadať správy od odosielateľa je možné zadať vždy len jedno meno.

 • Ak používate pole Vyhľadať správy obsahujúce tieto slová v predmete, vyhľadávanie vráti správy zodpovedajúce kritériám riadkov Komu alebo Od, ako aj kritériám riadka predmetu.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×