Správa zmien pre klientov služieb Office 365

Dôležité : 

 • 20. apríla sme oznámili zmeny na vylepšenie nastavenia modelov aktualizácií pre Office 365 ProPlus a Windows 10. V tomto blogovom príspevku sme sa zamerali na zmeny intervalov vydaní a trvanie podpory aktualizácií funkcií pre Office 365 ProPlus. V rámci týchto zmien sa menia aj názvy kanálov aktualizácií pre Office 365 ProPlus.

 • Ďalšie informácie o týchto zmenách nájdete v téme Prehľad pripravovaných zmien na správu aktualizácií služieb Office 365 ProPlus.

 • Keďže väčšina zmien sa prejaví v septembri 2017, tento obsah sa bude aktualizovať v priebehu nasledujúcich mesiacov.

Klientske aplikácie, ktoré obsahuje Office 365, sa teraz vydávajú pravidelne s aktualizáciami obsahujúcimi nové funkcie a možnosti, aktualizáciami zabezpečenia a ďalšími aktualizáciami. Windows 10 tiež prijal nový model údržby a pravidelne vydáva nové funkcie. Ako odborník na IT musíte nový model údržby a možnosti správy vydaní pochopiť, aby mohla vaša organizácia využívať nové funkcie.

V tomto článku sa uvádza prehľad nového modelu údržby, informácie o kanáloch a intervaloch vydaní a o efektívnom spôsobe správy vydaní klientskych aplikácií pre vašu organizáciu, ktoré obsahuje Office 365.

Obsah tohto článku:

Stiahnite si tieto informácie ako úvodný model vo formáte Visio alebo PDF.

Úvodný model údržby

Pozrite si toto video a získajte prehľad.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Nová stratégia aktualizácií: model údržby

Windows 10 a Office 365 prijali model údržby pre klientske aktualizácie. Znamená to, že nové funkcie, aktualizácie zabezpečenia a iné aktualizácie sa vydávajú pravidelne, takže používatelia môžu využívať najnovšie funkcie a vylepšenia. Model údržby pre podnikové organizácie obsahuje aj čas na odskúšanie a overenie vydaní pred ich prijatím.

Čo je model údržby?

V tradičnom vývojovom modeli môže plánovanie, vývoj a testovanie trvať niekoľko mesiacov, kým sa rozsiahle vydanie pripraví. Pri tradičných nasadeniach podniky potrebujú celé roky na plánovanie, hodnotiace testovanie, pilotné nasadenie, samotné nasadenie a následnú údržbu celého prostredia.

V nasledujúcom príklade sa zobrazuje tradičný model vydaní:

Tradičný model vydaní

V nasledujúcom príklade sa zobrazuje tradičný model nasadení:

Tradičný model nasadení

V modeli údržby možno nové funkcie a inovácie vyvíjať a vydávať v rýchlych intervaloch. Zákazníkom sa tak vždy zobrazujú vylepšenia. So zmenou vývoja súvisí aj zmena procesu nasadenia pre podnikové organizácie. Rýchlejšie vydanie funkcií znamená, že môžete hodnotiť, pilotne nasadiť a nasadiť rôzne súbory funkcií v rovnakom čase.

V nasledujúcom príklade sa zobrazujú vydania vo svete údržby:

Vydania vo svete údržby

V nasledujúcom príklade sa zobrazuje nasadenie vo svete údržby:

Nasadenie vo svete údržby

Čo ponúka podnikovým organizáciám?

Chcete aktuálne funkcie, ale aj kontrolu a podporu potrebnú na prevádzku svojho podniku. S rôznymi programami vydaní pre Windows 10 a Office 365 môžete vyhodnocovať nové funkcie, pilotne ich nasadiť v konkrétnych skupinách organizácie a potom ich nasadiť v celej organizácii. Môžete tiež používať špeciálne systémy v dlhodobej zostave kontroly.

Použite možnosť aktualizácií, ktorá vyhovuje vašim zariadeniam a potrebám podniku. Odporúčame toto:

Typ zariadenia   

Telefóny a tablety Prenosné počítače a stolné počítače Špeciálne systémy

Možnosť aktualizácie   

Zariadenia so systémom Android alebo iOS dostávajú pravidelné aktualizácie z príslušných obchodov s aplikáciami. Zariadenia s aplikáciami balíka Office Universal automaticky dostávajú pravidelné aktualizácie z Microsoft Obchodu.

V prípade zariadení so systémom Windows 10 použite na získanie pravidelných aktualizácií s najnovšími funkciami aktuálnu vetvu.

Na získanie pravidelných aktualizácií s najnovšími funkciami použite aktuálnu vetvu (Windows) a aktuálny kanál (Office 365).

Máte vlastné doplnky? Vyberte si aktuálnu vetvu pre podniky (Windows) a oneskorený kanál (Office 365), aby ste mali čas na testovanie.

Na kontrolu použite vetvu dlhodobej údržby systému Windows 10 a klientske inštalácie balíka Office Professional Plus 2016 (pomocou súborov MSI).

Namiesto správy softvéru sa zamerajte na svoj podnik

V nasledujúcej tabuľke sa vysvetľuje, ako sa môžete pomocou klientskych aplikácií balíka Office 365 namiesto správy softvéru sústrediť na svoj podnik.

Vždy aktuálne   

Pravidelné aktualizácie znamenajú, že telefóny, tablety a stolné počítače vašich používateľov sa budú vždy aktualizovať najnovšími opravami.

Skombinovanie a prispôsobenie programov   

Postupujte podľa potrieb svojho podniku – nie všetky systémy potrebujú rovnaký model nasadenia. Rôzne modely môžete dokonca použiť aj pre Windows a Office v tých istých zariadeniach.

Ušetrite na správe   

Namiesto vlastnej správy softvérových balíkov povoľte automatické aktualizácie pre plne testovanú aktuálnu vetvu pre podniky (Windows) a oneskorený kanál (Office 365).

Buďte v obraze   

Pozrite si oznámenia od spoločnosti Microsoft a zistite, čo je k dispozícii v ďalších vydaniach a aké aktualizácie zabezpečenia obsahujú.

Riadenie rizík   

Na testovanie kritických podnikových aplikácií, ktoré musia zostať v prevádzke, použite aktuálnu vetvu pre podniky (Windows) a oneskorený kanál alebo vydanie First Release pre oneskorený kanál (Office 365).

Ušetrite na vývoji   

Najskôr sa obráťte na trhovisko – niekto iný môže mať riešenie, ktoré funguje. Ak potrebujete vlastný vývoj, použite najvhodnejšie postupy na zabezpečenie fungovania doplnkov po aktualizácii.

Možnosti vydania

Musíte porozumieť rôznym možnostiam vydaní pre Windows 10 a klientske aplikácie balíka Office 365, aby ste si vybrali správne možnosti pre podnik. Vy rozhodujete o tom, čo funguje, a vyberáte kombinácie vydaní na podporu organizácie. V tejto časti nájdete prehľad, ktorý vám pomôže pri výbere.

Súhrnné informácie o možnostiach vydaní

Pomocou nasledujúcej tabuľky môžete vybrať správnu možnosť vydania, ktorá vyhovuje potrebám podniku:

Aktuálna inovácia

Aktuálna inovácia

Čas na vyhodnotenie

Čas na vyhodnotenie

Vždy zabezpečení

Vždy zabezpečení

Najnovšie funkcie získajte ihneď. Vyberte aktuálnu vetvu (Windows 10) a aktuálny kanál (Office 365).

Vykonajte testovanie s existujúcimi systémami. Vyberte tieto vydania:

 • Windows 10: aktuálna vetva pre podniky

 • Office 365: oneskorený kanál a vydanie First Release pre oneskorený kanál

Vždy získate najnovšie aktualizácie zabezpečenia bez čakania a bez ohľadu na program, ktorý si vyberiete.

Predvolené kanály pre klientske aplikácie

Office 365 obsahuje rôzne súbory klientskych aplikácií. Office 365 Business obsahuje základné aplikácie balíka Office (Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Outlook, OneNote a Publisher) a Office 365 ProPlus obsahuje základné aplikácie plus Skype for Business a Access. Počítačový klient pre Project Online a Visio Pro for Office 365 tiež využíva tento model vydaní.

V nasledujúcom príklade sa zobrazujú tieto súbory klientskych aplikácií.

Predvolené kanály pre klientske aplikácie

Predvolene sú klientske aplikácie pre Office 365 nastavené na tieto kanály vydaní:

 • Office 365 Business, počítačový klient pre Project Online a Visio Pro for Office 365    sú nastavené tak, aby používali aktuálny kanál.

 • Office 365 ProPlus    je nastavený tak, aby používal oneskorený kanál.

Kanál pre klientske aplikácie však môžete určiť podľa potrieb podniku.

Ďalšie informácie o kanáloch pre klientske aplikácie balíka Office 365 nájdete v téme Prehľad kanálov aktualizácií.

Ktorá možnosť vydania?

Táto tabuľka obsahuje možnosti vydaní pre Windows 10 a klientov balíka Office 365.

Možnosti vydania

Je k dispozícii pre klienta balíka Office 365?

Je k dispozícii pre Windows 10?

Vetva Windows Insider Preview    poskytuje ukážku funkcií a možnosť pripomienok.

Nie

Áno

Aktuálna vetva    poskytuje používateľom najnovšie vydané funkcie. Je skvelá pre používateľov vlastných mobilných zariadení, pre predajcov v teréne a pre testovacie systémy alebo pilotné programy.

Nie

Áno

Aktuálny kanál    poskytuje používateľom najnovšie vydané funkcie. Je skvelý pre používateľov vlastných mobilných zariadení, pre predajcov v teréne a pre testovacie systémy alebo pilotné programy.

Áno

Nie

Vydanie First Release pre oneskorený kanál    poskytuje čas na to, aby ste si funkcie pozreli a vyskúšali prispôsobenia alebo procesy.

Áno

Nie

Aktuálna vetva pre podniky    poskytuje čas niekoľko mesiacov pred získaním najnovšej verzie. Je najvhodnejší pre stolné počítače a prenosné počítače v kancelárii. Užívajte si nové funkcie, ktoré odskúšali a overili milióny používateľov.

Nie

Áno

Oneskorený kanál    poskytuje čas niekoľko mesiacov pred získaním najnovšej verzie. Je najvhodnejší pre stolné počítače a prenosné počítače v kancelárii. Užívajte si nové funkcie, ktoré odskúšali a overili milióny používateľov.

Áno

Nie

Klientske inštalácie balíka Office Professional Plus 2016 (pomocou súborov MSI)    sú vhodné pre scenáre, v ktorých sa vyžaduje maximálna kontrola a zariadenie má obmedzený prístup na internet.

Nie

Nie

Vetva dlhodobej údržby    je najvhodnejšia pre scenáre, kde je prvoradá kontrola nad nasadením operačného systému.

Nie

Áno

Možnosti vydaní v hornej časti tabuľky poskytujú najnovšie funkcie a možnosti v dolnej časti poskytujú najviac administratívnej kontroly. Aktuálnosť znamená rýchly prístup k novým funkciám a možnosť poskytnúť pripomienky spoločnosti Microsoft. Vymeníte funkcie za dodatočnú kontrolu – môžete použiť možnosti s najväčšou kontrolou pre špeciálne systémy, ako sú výrobné haly, riadenie letovej prevádzky alebo pohotovostné zariadenia. Aktuálna vetva pre podniky (Windows) a oneskorený kanál (Office 365) ponúkajú rovnováhu medzi novými funkciami a kontrolou.

Intervaly vydaní

Je dôležité udržiavať aktuálnosť systému Windows a klientov balíka Office. Office 365 a Windows 10 to uľahčujú tak, že zosúlaďujú intervaly vydaní. Budú dostávať pravidelné aktualizácie zabezpečenia a nové funkcie vydávané dva alebo trikrát za rok. K dispozícii je aj vetva dlhodobej údržby pre Windows 10 určená pre špeciálne zariadenia.

Intervaly vydaní pre Windows 10

Windows 10 má štyri typy vetiev vydaní:

 • Windows Insider Preview    Zapojte sa do programu Windows Insider, vyhodnocujte predbežné verzie funkcií, poskytujte k nim pripomienky a vykonávajte overovacie testovanie kompatibility aplikácií. Nové funkcie sa vydávajú často.

 • Aktuálna vetva    Po otestovaní prostredníctvom programu Windows Insider sa tieto nové funkcie vydajú ako aktuálna vetva spolu s opravami chýb a zabezpečenia. Nová aktuálna vetva sa vydáva niekoľkokrát za rok.

 • Aktuálna vetva pre podniky    Funkcie z aktuálnej vetvy sa sprístupňujú pre aktuálnu vetvu pre podniky niekoľkokrát za rok. Spoločnosť Microsoft podporuje vydanie aktuálnej vetvy pre podniky minimálne 8 mesiacov.

 • Vetva dlhodobej údržby    Táto vetva poskytuje platformu podporovaného operačného systému na 10 rokov. Podniky sa môžu rozhodnúť prejsť na nové vydanie alebo zostať pri aktuálnom a prejsť až na ďalšie. Vetvy dlhodobej údržby sa zriedka používajú pre špeciálne zariadenia. Pre tieto zariadenia použite klientov balíka Office Professional Plus 2016.

V nasledujúcom príklade sa zobrazujú vzťahy medzi týmito vydaniami pre Windows 10.

Intervaly vydaní pre Windows 10

Ďalšie informácie nájdete v téme Možnosti aktualizácie a inovácie údržby pre Windows 10.

Intervaly vydaní klientov služieb Office 365

Klienti balíka Office 365 majú tieto typy vydaní:

 • Aktuálny kanál    Nové funkcie, aktualizácie zabezpečenia a opravy chýb pre aktuálny kanál sa môžu vydávať každý mesiac. Toto je predvolený plán vydaní pre klientov služieb Office 365 Business.

 • Vydanie First Release pre oneskorený kanál    Toto vydanie môžete overovať štyri mesiace predtým ako sa stane vydaním pre oneskorený kanál. Nové funkcie sa zahrnú len na začiatku vydania. Tento kanál sa obnovuje s aktualizáciami zabezpečenia a inými aktualizáciami každý mesiac.

 • Oneskorený kanál   Vydanie First Release pre oneskorený kanál sa uvádza a vydáva ako oneskorený kanál každé štyri mesiace. Nepridávajú sa žiadne nové funkcie, kým nepríde ďalší oneskorený kanál, hoci aktualizácie zabezpečenia sa vydávajú aj naďalej. Každý oneskorený kanál sa podporuje ďalšie štyri mesiace, potom musia používatelia prejsť na ďalšie vydanie. Toto je predvolený plán vydaní pre klientov balíka Office 365 ProPlus.

V nasledujúcom príklade sa zobrazujú vzťahy medzi týmito vydaniami pre Office 365 ProPlus.

Intervaly vydaní pre Office 365

Aplikácie balíka Office Mobile

Aplikácie balíka Office Mobile pre iOS a Android majú pravidelné vydania k dispozícii prostredníctvom príslušných obchodov s aplikáciami. Aplikácie balíka Office Universal pre Windows majú pravidelné vydania k dispozícii prostredníctvom Microsoft Obchodu.

Klientske inštalácie balíka Office Professional Plus 2016

Aktualizácie zabezpečenia sú k dispozícii pre klientov balíka Office, ktorých nainštalujete pomocou súborov .MSI v rámci programu multilicencií balíka Office. Nové funkcie sa neposkytujú mimo úplných vydaní produktov. Odporúča sa pre zariadenia vo vetve dlhodobej údržby pre Windows 10.

Nástroje na nasadenie

Nasledujúca tabuľka uvádza nástroje na nasadenie, ktoré možno použiť pre Windows 10 a klientske aplikácie balíka Office 365:

Nástroj

Podporuje sa pre Windows 10?

Podporuje sa pre klientov balíka Office 365?

Windows Update for Business

Áno

Nie

Windows Server Update Services

Áno

Nie

System Center Configuration Manager

Áno

Áno

Microsoft Intune

Áno

Áno

Nástroje na nasadenie softvéru tretích strán

Áno

Áno

Typy zmien

Existuje niekoľko typov zmien, ktoré sa pre Office 365 vykonávajú v pravidelných intervaloch. Komunikačné kanály týchto zmien a akcie, ktoré možno bude treba vykonať, sa budú líšiť v závislosti od typu zmeny.

V tejto časti sa vysvetľuje, aké typy zmien môžete očakávať, kedy ich očakávať a čo je potrebné urobiť, aby ste sa pripravili na zmeny pre Office 365.

Typy zmien pre služby a klientske aplikácie služieb Office 365

Všetky zmeny nemajú rovnaký vplyv na používateľov a nevyžadujú akciu. Niektoré sú plánované a niektoré prirodzene neplánované (aktualizácie zabezpečenia a iné aktualizácie zvyčajne nie sú vopred naplánované). V závislosti od typu zmeny sa líšia aj komunikačné kanály. Nasledujúca tabuľka obsahuje typy zmien, ktoré môžete očakávať pre aplikácie služieb a klientske aplikácie služby Office 365.

Funkcia

Funkcia

Aktualizácie iné ako aktualizácie zabezpečenia

Aktualizácie iné ako aktualizácie zabezpečenia

Vždy zabezpečení

Zabezpečenie

Typ zmeny   

 • Aktualizácie funkcií

 • Nové funkcie alebo aplikácie

 • Zastarané funkcie

 • Klientske rýchle opravy problémov

 • Opravy zabezpečenia

Upozornenie vopred?   

30-dňové obdobie na zmeny, ktoré vyžadujú akciu

Nie, tieto sú zahrnuté v mesačnej zostave pre všetky kanály

Nie, tieto sú zahrnuté v mesačnej zostave pre všetky kanály

Komunikačný kanál   

 • Bulletin o zabezpečení

Vyžaduje sa akcia správcu nájomníka?   

Niekedy

Zriedka

Zriedka

Aký druh akcie?   

 • Zmena nastavenia

 • Informovanie používateľov o zmenách

 • Overenie prispôsobení

 • Zmena nastavení správcu

Vyžaduje sa testovanie?   

Zriedka – kontrola kritických doplnkov pre podnik

Niekedy – testovanie opravy v porovnaní s procesmi alebo prispôsobeniami

Zriedka

Príklady zmien   

 • Aktualizácie funkcií: PowerPoint – jednoduchší proces vkladania videí

 • Nové funkcie alebo aplikácie: Skype for Business

 • Rýchle opravy na základe zákazníkmi hlásených chýb

Pokyny na správu zmien pri používaní doplnkov balíka Office:

 • Na získanie najnovších aktualizácií odporúčame zákazníkom použiť aktuálny kanál. Ak ste nasadili prispôsobenia alebo doplnky balíka Office, môžete použiť oneskorený kanál, ktorý oneskorí aktualizácie pre Office až do vykonania zmeny na testovanie a opravu prispôsobení. Ak chcete testovať a opraviť prispôsobenia pred použitím oneskoreného kanála, použite vydanie First Release pre oneskorený kanál. Na kontrolu kompatibility doplnkov použite tabuľu telemetrie balíka Office. Ďalšie informácie nájdete v téme Kompatibilita a telemetria v Office.

 • Ak vaši vývojári zostavili doplnok balíka Office, odporúča sa aktualizovať kód a znova nasadiť vlastný doplnok balíka Office.

 • Ak ste zostavili prispôsobenie pomocou VBA, VSTO alebo COM, zvážte prestavenie prispôsobenia ako doplnku balíka Office alebo prejdite na Office Obchod a zistite, či je k dispozícii doplnok tretích strán s podobnými funkciami.

 • Zvážte vyradenie doplnkov balíka Office, ktoré sa už nepoužívajú alebo sa používajú veľmi málo.

Ďalšie informácie o doplnkoch balíka Office.

Tipy na testovanie

Zmeny funkcií by ste mali otestovať so svojimi doplnkami a ďalšími prispôsobeniami, a zistiť tak, či ich netreba aktualizovať. Použite tieto tipy na testovanie:

 • Nečakajte – pilotný tím by mal použiť zostavy pre aktuálny kanál a začať vyhodnocovanie nových funkcií. Ak potrebujete na testovanie dlhší predstih, použite vydanie First Release pre oneskorený kanál.

 • Použite virtuálne prostredie Azure a otestuje ho so svojimi prispôsobeniami a procesmi.

 • Zosúlaďte svoju prácu s plánom vydaní – testovanie plánu prebieha mesačne.

Úlohy a povinnosti

Za správu zmien zodpovedá spoločnosť Microsoft spolu s vami ako správcom prenájmu balíka Office 365. Rozdelenie zodpovednosti je iné pre online služby a iné pre lokálny server alebo klienta.

Pred zmenou služby, počas nej alebo po nej by ste sa mali najskôr oboznámiť s úlohami, ktoré musí spoločnosť Microsoft spolu s vami plniť.

Na stránke lokality TechNet Vydania klientskych kanálov aktualizácií služieb Office 365 zistite, čo je súčasťou každého vydania.

Vyváženie zodpovednosti

V ponuke služby sa zodpovednosť za údržbu hardvéru a aktualizácie zabezpečenia presúva na poskytovateľa služby (Microsoft) namiesto zákazníka (vás). Napriek tomu však musíte zabezpečiť, aby vlastný softvér fungoval podľa očakávaní aj po sprístupnení aktualizácií.

V prípade lokálnych produktov preberá väčšinu zodpovednosti za správu zmien vaša organizácia.

Zodpovednosť za správu zmien závisí od typu služby. Nasledujúci graf obsahuje súhrn vyváženia zodpovednosti spoločnosti Microsoft a zákazníka za online služby a lokálny softvér.

Služba Office 365

Klienti služby Office 365

Lokálni klienti a servery

Zodpovednosť   

spoločnosti Microsoft   

zákazníkov   

spoločnosti Microsoft   

zákazníkov   

spoločnosti Microsoft   

zákazníkov   

Poskytnutie novej funkcie

X

X

X

X

Testovanie nových funkcií z hľadiska kontroly kvality

X

X

X

X

X

Oznamovanie nových funkcií

X

X

X

X

X

X

Integrácia vlastného softvéru

X

X

X

X

X

Použitie aktualizácií zabezpečenia

X

X

X

Údržba systémového softvéru

X

X

X

Údržba hardvéru

X

X

X

Úloha spoločnosti Microsoft a vaša úloha

Spolu so spoločnosťou Microsoft máte svoje úlohy pri správe zmien pre Office 365 pred zmenou, počas zmeny a aj po nej.

Pred zmenou

Úloha spoločnosti Microsoft

 • Stanoviť, čo sa očakáva od zmeny služby.

 • Upozorniť zákazníkov 30 dní vopred na zmeny, ktoré vyžadujú akciu správcu.

 • Publikovať väčšinu nových funkcií a aktualizácií v pláne služieb Office 365.

Úloha zákazníka

 • Oboznámiť sa s tým, čo treba očakávať od zmien a oznámení.

 • Pravidelne čítať informácie v Centre správ, pláne služieb Office 365blogu o balíku Office.

 • Zostaviť pilotné tímy zaoberajúce sa ukážkami nových funkcií pre aktuálny kanál.

 • Kontrolovať a aktualizovať interné procesy správy zmien.

 • Porozumieť systémovým požiadavkám služby Office 365 a kontrolovať súlad.

Počas zmeny

Úloha spoločnosti Microsoft

 • Sprístupniť zmeny zákazníkom.

 • Špeciálne pre klientov služby Office 365: vydávať nový aktuálny kanál každý mesiac a nové aktualizácie zabezpečenia a iné aktualizácie pre oneskorený kanál.

 • Sledovať telemetriu a postupné kroky podpory pri nečakaných problémoch.

Úloha zákazníka

 • Navštevovať Centrum správ a používať prepojenie na ďalšie informácie.

 • Vykonať každú požadovanú akciu (ak existuje) a otestovať všetky doplnky.

 • V prípade interného zdieľania aktualizácií stiahnuť najnovšie zostavy a nahrať ich na zdieľanie.

 • V prípade výskytu prerušenia alebo opravy vytvoriť žiadosť o podporu.

Po zmene

Úloha spoločnosti Microsoft

 • Vypočuť si pripomienky od zákazníka a zabezpečiť zlepšenia pri uvádzaní budúcich zmien.

 • Vypočuť si pripomienky zo siete Office 365 Network v službe Yammer a nástroji na odosielanie pripomienok.

 • Aktualizovať stav plánu služieb Office 365 a pridať nové funkcie.

Úloha zákazníka

 • Spolupracovať s ľuďmi v organizácii na prijatí zmeny (získať pomoc v Centre úspešných riešení v rámci služieb Office 365).

 • Kontrolovať procesy a kritické miesta správy zmien, hľadať možnosti na zjednodušenie a používať ďalšie zdroje informácií spoločnosti Microsoft.

 • Poskytnúť všeobecné pripomienky v sieti Office 365 Network v službe Yammer a konkrétne pripomienky v nástroji na správu pripomienok.

 • Školiť používateľov v poskytovaní konkrétnych pripomienok k aplikácii pomocou tlačidla s usmiatou tvárou v aplikáciách balíka Office.

Správa nasadení aktualizácií

Čas a spôsob nasadenia aktualizácií v organizácii môžete nakonfigurovať takto:

 • Kanál, ktorý chcete použiť.    Týmto určujete frekvenciu dostupnosti aktualizácií.

 • Spôsob aktualizácie, ktorý chcete použiť (automaticky alebo manuálne).    Týmto určujete, ako váš klientsky počítač získa aktualizácie.

Ako použiť aktualizácie

Môžete sa rozhodnúť, ako sa aktualizácie nasadia do počítačov používateľov. Klientskym počítačom môžete povoliť automaticky prijímať aktualizácie cez internet alebo z lokálneho umiestnenia. Prípadne môžete získať väčšiu kontrolu tak, že sami zbalíte aktualizácie a manuálne ich poskytnete klientskym počítačom cez svoju sieť.

Spôsoby použitia aktualizácií balíka Office v klientskych počítačoch

V nasledujúcej tabuľke sa uvádzajú tri spôsoby použitia aktualizácií balíka Office v klientskych počítačoch.

Automaticky

Manuálne

Z internetu   

Z lokálneho umiestnenia   

Z lokálneho umiestnenia   

Spoločnosť Microsoft sprístupní aktualizovanú zostavu na internete. Keď sú aktualizácie k dispozícii, klientske počítače ich inštalujú automaticky.

Správca stiahne aktualizovanú zostavu do lokálneho umiestnenia. Keď sú aktualizácie k dispozícii, klientske počítače ich inštalujú automaticky.

Správca stiahne aktualizovanú zostavu do lokálneho umiestnenia. Správca použije skripty alebo nástroje na distribúciu softvéru a doručí aktualizovanú zostavu do klientskych počítačov.

Tieto metódy sa zobrazujú v nasledujúcom príklade:

Použitie aktualizácií balíka Office v prípade klientov

Potrebujete riadiť doručovanie aktualizácií?

Ak neviete, ktorú metódu použiť, zvážte tieto scenáre:

 • Prispôsobenia

  • Povoliť automatické aktualizácie pre...   používateľov alebo počítače, ktoré sú určené predovšetkým na produktivitu a nepoužívajú prispôsobenia ani integrované riešenia.

   Odporúčaný kanál: 
aktuálny kanál

  • Použiť manuálne doručenie aktualizácií pre...   používateľov alebo počítače, ktoré závisia od prispôsobení alebo integrovaných riešení fungujúcich s klientmi služby Office 365.

   Odporúčaný kanál: 
oneskorený kanál. Na overenie použite vydanie First Release pre oneskorený kanál.

 • Spravované alebo nespravované počítače?

  • Povoliť automatické aktualizácie z internetu pre...   spotrebiteľov a malé podniky bez IT oddelenia.

  • Nasadiť z lokálneho umiestnenia, keď...   chcete riadiť, kedy sa majú aktualizácie doručiť do počítačov v organizácii.

Postup konfigurácie kanálov a metód aktualizácie

Pomocou nasledujúcich metód nakonfigurujete kanály pre konkrétne klientske počítače a aktualizáciu týchto klientskych počítačov:

 • Nástroj na nasadenie balíka Office

 • Skupinová politika – na centralizovanú správu počítačov pripojených do domény.

Pozrite tiež

Prehľad kanálov aktualizácií

Možnosti aktualizácie a inovácie údržby pre Windows 10

Zdroje pre cloudovú IT architektúru spoločnosti Microsoft

Vydania klientskych kanálov aktualizácií služieb Office 365

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×