Správa zdrojov výsledkov

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Zdroje výsledkov obmedzujú vyhľadávanie na určitý obsah alebo podmnožinu výsledkov vyhľadávania. Výsledky vyhľadávania môžete použiť aj na to, aby ste dotazy odoslali externým poskytovateľom, akým je napríklad Bing.

Správca SharePointu Online môže spravovať zdroje výsledkov pre všetky kolekcie lokalít a lokality v rámci danej inštancie SharePointu Online (nájomník). Správca kolekcie lokalít alebo vlastník lokality môže spravovať zdroje výsledkov buď pre kolekciu lokalít, alebo pre lokalitu.

Máte možnosť vytvoriť si vlastné zdroje výsledkov alebo môžete použiť preddefinované. Po vytvorení zdroja výsledkov nakonfigurujte webové časti vyhľadávania a akcie pravidiel dotazu, ktoré ho majú používať.

Čo vás zaujíma?

Vytvorenie nového zdroja výsledkov

Nastavenie zdroja výsledkov ako predvoleného

Vytvorenie nového zdroja výsledkov

 1. Prejdite na stránku Spravovať zdroje výsledkov nájomcu, kolekcie lokalít alebo lokality:

  Nájomca:

  1. Prihláste sa do Centra spravovania služieb Office 365.

  2. Výberom položiek Správca > SharePoint prejdite do Centra spravovania služby SharePoint.

  3. Kliknite na možnosť vyhľadávať a potom na stránke správy vyhľadávania kliknite na možnosť Spravovať zdroje výsledkov.

  Kolekcie lokalít:

  V kolekcii lokalít prejdite do položky Nastavenie, kliknite na možnosť Nastavenie lokality a potom v časti Správa kolekcie lokalít kliknite na položku Zdroje výsledkov vyhľadávania.

  Lokality:

  Na svojej lokalite prejdite do časti Nastavenie, kliknite na položku Nastavenie lokalitya potom v časti Vyhľadávanie kliknite na možnosť Zdroje výsledkov.

 2. Na stránke Spravovať zdroje výsledkov kliknite na možnosť Nový zdroj výsledkov.

 3. V časti Všeobecné informácie zadajte názov a popis nového zdroja výsledkov.

 4. V časti Protokol vyberte protokol, ktorý chcete použiť na získanie výsledkov vyhľadávania:

  Vyberte tento protokol

  Ak chcete získať výsledky vyhľadávania z:

  Miestna lokalita SharePoint

  Indexu vyhľadávania tohto nájomcu (služba vyhľadávania).

  Vzdialená lokalita SharePoint

  Indexu služby vyhľadávania v inej farme (externý zdroj).

  Do poľa URL vzdialenej služby zadajte adresu koreňovej kolekcie lokalít vzdialenej farmy SharePointu.

  OpenSearch 1.0/1.1

  Vyhľadávacieho nástroja využívajúceho protokol OpenSearch 1.0/1.1.

  Exchange

  Microsoft Exchange Servera.

  Kliknite na položku Použiť automatické vyhľadávací systém automaticky nájsť koncový bod servera Exchange Server, alebo zadajte URL adresu webovej služby Exchange sa získajú výsledky z – napríklad https://contoso.com/ews/exchange.asmx.

  Poznámka: V počítači, v ktorom je spustená služba vyhľadávania, musí byť nainštalované rozhranie API správy webovej služby Exchange.

 5. Ak pre protokol vyberiete možnosť Miestna lokalita SharePoint alebo Vzdialená lokalita SharePoint, vyberte možnosť Typ:

  • Výsledky služby SharePoint Search na vyhľadávanie v celom indexe,

  • Výsledky vyhľadávania ľudí na vyhľadávanie v profiloch ľudí a aktivovanie spracovania dotazov špecifické pre vyhľadávanie ľudí, ako napríklad vyhľadávanie podľa fonetickej zhody mena alebo prezývky.

 6. V časti Transformácia dotazu môžete zmeniť prichádzajúce otázky radšej použiť nový text dotazu. Vyberte jednu z týchto možností:

  1. Ponechajte predvolenú transformáciu dotazu (searchTerms) nezmenenú. Dotaz sa od predchádzajúcej transformácie nezmení.

  2. Do poľa zadajte iný dotaz transformáciou. Pozrite si Ďalšie informácie o transformácie dotazu.

  3. Kliknutím na položku Spustiť zostavovač dotazov začnite vytvárať vlastný dotaz:

   1. Na karte ZÁKLADY:

    Vyberte túto možnosť

    Požadovaná akcia

    Filter kľúčových slov

    Použiť filtre kľúčových slov na pridanie preddefinovaných premenných dotazov k transformácii dotazu. Premenné dotazu vyberte zo zoznamu a potom ich pridajte do dotazu kliknutím na položku Pridať filter kľúčových slov.

    Filter vlastností

    Použiť filtre vlastností pri dotazovaní na obsah spravovaných vlastností, ktoré sú v schéme vyhľadávania nastavené ako dotazovateľné.

    Vyberte spravované vlastnosti zo zoznamu Filter vlastností. Kliknutím na položku Pridať filter vlastností pridajte filter k dotazu.

    Poznámka: Vlastné spravovanej vlastnosti nie sú uvedené v zozname filter vlastností. Ak chcete pridať vlastné spravovanej vlastnosti na vašu otázku do poľa text dotazu zadajte názov vašej vlastnej spravovanú vlastnosť nasleduje Podmienka dotazu, ako je napríklad MyCustomColorProperty:Green

   2. Na karte ZORADENIE:

    Vyberte túto možnosť

    Požadovaná akcia

    Zoradiť výsledky

    Definovať zoraďovanie pre výsledky. Zoznam Zoradiť podľa obsahuje spravované vlastnosti, ktoré sú v schéme vyhľadávania nastavené ako zoraditeľné.

    1. Vyberte vlastnosť, podľa ktorej chcete zoraďovať, a potom vyberte možnosť Zostupne alebo Vzostupne. Ak chcete zoraďovať podľa relevancie, vyberte možnosť Poradie.

    2. Ak chcete určiť viac úrovní zoradenia, kliknite na položku Pridať úroveň zoradenia.

    Model vytvorenia poradia

    Vybrať model vytvorenia poradia, ktorý sa má použiť na zoradenie, ak ste zo zoznamu Zoradiť podľa vybrali možnosť Poradie.

    Dynamické vytváranie poradia

    Kliknutím na položku Pridať pravidlo dynamického zoraďovania zadať ďalšie hodnotenie, a to pridaním pravidiel, ktorými sa mení poradie výsledkov v rámci bloku výsledkov po splnení určitých podmienok. Výberom zo zobrazeného zoznamu môžete pridať podmienky.

   3. Na karte TEST:

    Vyberte túto možnosť

    Požadovaná akcia

    Text dotazu

    Zobraziť finálny text dotazu vychádzajúci z pôvodnej šablóny dotazu, platných pravidiel dotazu a hodnôt premenných.

    Zobraziť viac

    Kliknutím na prepojenie zobraziť viac možností.

    Šablóna dotazu

    Zobraziť dotaz, ako je definovaný na karte ZÁKLADY alebo v textovom poli v časti Transformácia dotazu na stránke Pridanie zdroja výsledkov.

    Premenné šablóny dotazu

    Otestovať šablónu dotazu zadaním hodnôt pre premenné dotazu. Kliknutím na možnosť Testovať dotaz zobrazíte výsledky.

   4. Po dokončení testovania sa kliknutím na tlačidlo OK vrátite na stránku Pridanie zdroja výsledkov.

 7. V časti Informácie o povereniach vyberte typ overenia, aby sa mohli používatelia pripojiť k zdroju výsledkov.

 8. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Na začiatok stránky

Nastavenie zdroja výsledkov ako predvoleného

Predvoleným zdrojom výsledkov je Výsledky lokálneho SharePointu, ale ako predvolený môžete nastaviť aj iný. Tak bude jednoduchšie upraviť dotaz vo webových častiach vyhľadávania. Ak napríklad pridáte k stránke webovú časť Vyhľadávanie obsahu, táto webová časť automaticky použije predvolený zdroj výsledkov.

 1. Prejdite na stránku Spravovať zdroje výsledkov nájomcu, kolekcie lokalít alebo lokality:

  Nájomca:

  1. Prihláste sa do Centra spravovania služieb Office 365.

  2. Výberom položiek Správca > SharePoint prejdite do Centra spravovania služby SharePoint.

  3. Kliknite na možnosť vyhľadávať a potom na stránke správy vyhľadávania kliknite na možnosť Spravovať zdroje výsledkov.

  Kolekcie lokalít:

  V kolekcii lokalít prejdite do položky Nastavenie, kliknite na možnosť Nastavenie lokality a potom v časti Správa kolekcie lokalít kliknite na položku Zdroje výsledkov vyhľadávania.

  Lokality:

  Na svojej lokalite prejdite do časti Nastavenie, kliknite na položku Nastavenie lokalitya potom v časti Vyhľadávanie kliknite na možnosť Zdroje výsledkov.

 2. Na stránke Spravovať zdroje výsledkov ukážte na zdroj výsledkov, ktorý chcete nastaviť ako predvolený, kliknite na zobrazenú šípku a potom kliknite na položku Predvoliť.

Na začiatok stránky

Pozrite tiež:

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×