Správa prístupových práv k informáciám v balíku Office 2010

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Tento článok popisuje, ako obmedziť povolenie pre obsah v dokumenty, zošity a prezentácie pomocou prístupových práv k informáciám (IRM), ktorá je k dispozícii v programe Microsoft Office 2010. Informácie o tom, ako pri obmedzovaní povolení k obsahu e-mailových správ nájdete v téme Úvod do používania prístupových práv k Informáciám pre e-mailové správy.

Informácie o používaní hesiel v programe Word alebo Excel súborov nájdete v téme obmedzenie alebo povolenie zmien formátovania a zabezpečiť hárok.

Obsah tohto článku

Účel prístupových práv k Informáciám a jej obmedzenia

Správu Prístupových práv typy súborov

Konfigurácia počítača na používanie správy prístupových PRÁV

Prevzatie povolení

Prístup k obsahu v súboroch

Použitie rôznych používateľské konto systému Windows na správu prístupových práv súborov

Prezeranie obsahu s obmedzeným povolením

Význam správy prístupových práv k informáciám a jej obmedzenia

Správa prístupových práv k informáciám umožňuje jednotlivcom a správcom určiť povolenia na prístup k dokumentom, zošitom a prezentáciám. Pomáha tak zabrániť tlači, odosielaniu ďalej alebo kopírovaniu citlivých informácií neoprávnenými osobami. Po obmedzení povolenia pre určitý súbor prostredníctvom správy prístupových práv k informáciám sa toto obmedzenie pre prístup a používanie presadzuje bez ohľadu na to, kde sa tieto informácie nachádzajú, pretože povolenie pre súbor sa uchováva v samotnom súbore dokumentu, zošita alebo prezentácie.

Správa prístupových práv pomáha jednotlivcom presadzovať ich osobné preferencie v súvislosti s prenosom osobných alebo súkromných informácií. Okrem toho pomáha organizáciám presadzovať podnikovú politiku, ktorou sa riadi správa a šírenie dôverných alebo vlastníckych informácií.

Správa prístupových práv k informáciám vám pomáha:

 • zabrániť oprávnenému príjemcovi obmedzeného obsahu v posielaní ďalej, kopírovaní, upravovaní, tlači, faxovaní alebo prilepovaní tohto obsahu, a tým aj v jeho ďalšom neoprávnenom používaní,

 • zabrániť kopírovaniu obmedzeného obsahu pomocou funkcie Print Screen v systéme Microsoft Windows,

 • obmedziť obsah bez ohľadu na to, kam sa odosiela,

 • podporovať uplynutie platnosti súborov, aby obsah v dokumentoch, zošitoch alebo prezentáciách nebolo možné prezerať po uplynutí zadaného obdobia,

 • uplatňovať podnikovú politiku, ktorou sa riadi používanie a šírenie obsahu v rámci spoločnosti.

Správa prístupových práv k informáciám vám neumožňuje zabrániť:

 • vymazaniu, odcudzeniu alebo zachyteniu a prenášaniu obsahu škodlivými programami, ako sú napríklad trójske kone, programy na zaznamenávanie stlačených klávesov a určité typy programov typu spyware,

 • strate alebo poškodeniu obsahu v dôsledku akcií počítačových vírusov,

 • manuálnemu kopírovaniu alebo prepisovaniu obsahu zobrazeného na obrazovke príjemcu,

 • snímaniu digitálnych fotografií obmedzeného obsahu, ktorý sa zobrazuje na obrazovke príjemcu,

 • kopírovaniu obmedzeného obsahu pomocou programov na snímanie obrazovky od iných výrobcov.

Na začiatok stránky

Typy súborov podporujúce správu prístupových práv k informáciám

Pomocou správy prístupových PRÁV v Office 2010 môžete práva na spravovanie súborov XML Paper Specification (.xps) a tieto typy súborov:

Súbory programu Word

Typ súboru

Prípona

Dokument

.doc

Dokument

.docx

Dokument podporujúci makrá

.docm

Šablóna

.dot

Šablóna

.dotx

Šablóna podporujúca makrá

.dotm

Súbory programu Excel

Typ súboru

Prípona

Zošit

.xls

Zošit

.xlsx

Zošit podporujúci makrá

.xlsm

Šablóna

.xlt

Šablóna

.xltx

Šablóna podporujúca makrá

.xltm

Binárny zošit

.xlsb

Doplnok podporujúci makrá

.xla

Doplnok podporujúci makrá

.xlam

Súbory programu PowerPoint

Typ súboru

Prípona

Prezentácia

.ppt

Prezentácia

.pptx

Prezentácia podporujúca makrá

.pptm

Šablóna

.pot

Šablóna

.potx

Šablóna podporujúca makrá

.potm

Čistá prezentácia

.pps

Čistá prezentácia

.ppsx

Čistá prezentácia podporujúca makrá

.ppsm

Motív balíka Office

.thmx

Poznámky : 

 • Ak sú tieto typy súborov priložené k e-mailovej správe v programe Microsoft Outlook, na ktorú sa vzťahuje správa prístupových práv k informáciám, bude sa správa prístupových práv k informáciám automaticky vzťahovať aj na tieto typy súborov.

 • Ak k e-mailovej správe, na ktorú sa vzťahuje správa prístupových práv k informáciám, priložíte súbor správy (.msg), na správu v prílohe sa správa prístupových práv k informáciám nevzťahuje. Správa prístupových práv k informáciám neriadi prístup k súborom typu .msg.

Na začiatok stránky

Konfigurovanie počítača na používanie správy prístupových práv k informáciám

Ak chcete použiť prístupových práv k Informáciám v Office 2010, potrebujete minimálne balík Windows Rights Management Services (RMS) Client Service Pack 1 (SP1). Ak používate počítač so systémom Windows Vista, Windows Rights Management Services (RMS) klient je už nainštalovaný. Ak používate počítač so systémom Windows XP, Windows Rights Management Services (RMS) Client Service Pack 1 (SP1) musí nainštalovaný v počítači buď vy alebo váš správca služby RMS. Správca služby RMS môžete konfigurovať podnikovú prístupových práv k Informáciám politiky, ktoré určujú, kto má prístup k informácie a aká úroveň úprav je povolená pre e-mailovej správy. Podnikový správca môže napríklad definovať šablónu prístupových práv s názvom "Podnikové dôverné," ktorý určuje, že e-mailovú správu, ktorá používa túto politiku môžu otvoriť iba používatelia v podnikovej doméne.

Inštalácia klienta služby Windows Rights Management Services (RMS)

V systéme Windows Vista

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

 2. Kliknite na položku Programy a potom kliknite na položku Programy a súčasti. Na ľavej table kliknite na položku Inštalovať program zo siete. V zozname programov kliknite na položku Windows Rights Management Services Client a potom kliknite na položku Pridať.

  Poznámka : V klasickom zobrazení dvakrát kliknite na položku Programy a súčasti a potom na ľavej table kliknite na položku Inštalovať program zo siete. V zozname programov kliknite na položku Windows Rights Management Services Client a potom kliknite na položku Pridať.

V systéme Windows XP

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

 2. Kliknite na položku Pridanie alebo odstránenie programov a potom kliknite na položku Pridanie alebo odstránenie programov. Na ľavej table kliknite na tlačidlo Pridať nové programy. V zozname programov kliknite na položku Windows Rights Management Services Client a potom kliknite na tlačidlo Pridať.

  Poznámka : V klasickom zobrazení dvakrát kliknite na položku Pridanie alebo odstránenie programov a potom na ľavej table kliknite na tlačidlo Pridať nové programy. V zozname programov kliknite na položku Windows Rights Management Services Client a potom kliknite na tlačidlo Pridať.

Alternatívne, pri prvom pokuse otvoriť súbory, ktoré boli riadením prístupových práv pomocou správy prístupových PRÁV, Office 2010 vás vyzve, aby si môžete stiahnuť klienta Windows Rights Management Services, ak používate počítač bez tohto softvéru. Ďalšie informácie o klienta Windows Rights Management Services nájdete v témeKlienta Windows Rights Management Services webovej lokality.

Na začiatok stránky

Preberanie povolení

Pri prvom pokuse o otvorenie dokumentu, zošita alebo prezentácie s obmedzeným povolením, musíte pripojiť na licenčný server overiť svoje poverenia a prevziať licenciu na používanie. Licencia na používanie definuje úroveň prístupu, ktoré ste do súboru. Tento proces sa vyžaduje pre každý súbor s obmedzeným povolením. Inými slovami, obsah s obmedzeným povolením nie je možné otvoriť bez licencie na používanie. Prevzatie povolení vyžaduje, aby Microsoft Office odoslal vaše poverenia (zahŕňajúce e-mailovej adresy) a informácie o vašich povoleniach na licenčný server. Informácie obsiahnuté v dokumentu, zošita alebo prezentácie neodosielajú na licenčný server. Ďalšie informácie, prečítajte si Najdôležitejšie body prehlásenia o ochrane osobných údajov pre program Microsoft Office 2010.

Na začiatok stránky

Obmedzenie povolenia pre obsah v súboroch

Autori môžu obmedziť povolenie pre dokumenty, zošity a prezentácie na používateľa, na jeden súbor alebo skupiny (skupinové povolenia vyžadujú adresárovej služby Active Directory pre rozšírenie skupiny). Autori používajú v dialógovom okne povolenia čítať a zmeniť prístupu pre používateľov a nastavenie dátumov uplynutia platnosti pre obsah. Napríklad Ranjit autora, môžete dať Helena povolenie na čítanie dokumentu programu Word, ale nie ho zmeniť. René potom môže udeliť povolenie zmien v dokumente a povoľte ho uložte dokument. Ranjit, pravdepodobne obmedziť Helena a Petra prístup k tomuto dokumentu päť dní pred uplynutím platnosti povolení na dokument. Informácie o nastavení dátumu uplynutia platnosti dokumentu, zošita alebo prezentácie nájdete v téme Nastavenie dátumu uplynutia platnosti pre súbor.

Povolenie

 1. Uložte dokument, zošit alebo prezentáciu.

 2. Kliknite na kartu Súbor.

 3. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • V programe Word na karte Informácie kliknite na položku Zabezpečiť dokument, ukážte na možnosť Obmedziť povolenie podľa používateľov a potom kliknite na položku Obmedzený prístup.

  • V programe Excel na karte Informácie kliknite na položku Zabezpečiť zošit, ukážte na možnosť Obmedziť povolenie podľa používateľov a potom kliknite na položku Obmedzený prístup.

  • V programe PowerPoint na karte Informácie kliknite na položku Zabezpečiť prezentáciu, ukážte na možnosť Obmedziť povolenie podľa používateľov a potom kliknite na položku Obmedzený prístup.

 4. V dialógovom okne Povolenia vykonajte jeden z nasledujúcich postupov:

  • V programe Word vyberte možnosť Obmedziť povolenie pre tento dokument a potom priraďte požadované úrovne prístupu jednotlivým používateľom.

  • V programe Excel vyberte možnosť Obmedziť povolenie pre tento zošit a potom priraďte požadované úrovne prístupu jednotlivým používateľom.

  • V programe PowerPoint vyberte možnosť Obmedziť povolenie pre túto prezentáciu a potom priraďte požadované úrovne prístupu jednotlivým používateľom.

   Ak správca nastavil vlastnú politiku pre povolenia, ktorú jednotlivci nemôžu meniť, vaše možnosti môžu byť obmedzené.

   Úrovne povolení

  • Čítať     Používatelia s povolením na čítanie môžu čítať dokument, zošit alebo prezentáciu, ale nemajú povolenie na jeho úpravy, tlač alebo kopírovanie.

  • Zmeniť     Používatelia s povolením na vykonávanie zmien môžu čítať, upravovať a ukladať dokument, zošit alebo prezentáciu, ale nemajú povolenie na jeho tlač.

  • Úplný prístup     Používatelia s povolením na úplný prístup majú úplné povolenia na vytváranie obsahu a môžu s dokumentom, zošitom alebo prezentáciou vykonávať tie isté akcie, aké má k dispozícii aj autor, ako napríklad nastavenie dátumov uplynutia platnosti pre obsah, zakázanie tlače a poskytovanie povolení pre používateľov. Po uplynutí platnosti povolenia na prístup k dokumentu, zošitu alebo prezentácii pre oprávnených používateľov môže dokument, zošit alebo prezentáciu otvoriť iba autor alebo používatelia s povolením na úplný prístup k dokumentu, zošitu alebo prezentácii. Autori majú vždy povolenie na úplný prístup.

 5. Ak chcete niektorému používateľovi poskytnúť povolenie na úplný prístup, v dialógovom okne Povolenia kliknite na položku Ďalšie možnosti a v stĺpci Úroveň prístupu kliknite na šípku, a potom kliknite na položku Úplný prístup v zozname Úroveň prístupu.

  Dialógové okno povolenie

 6. Po priradení úrovní povolení kliknite na tlačidlo OK.

  Zobrazí sa panel hlásení s informáciou o tom, že v dokumente, zošite alebo prezentácii sa uplatňuje správa prístupových práv. Ak musíte vykonať zmeny v povoleniach na prístup k dokumentu, zošitu alebo prezentácii, kliknite na položku Zmeniť povolenie.

  panel hlásení vo Worde

  Ak je dokument, zošit alebo prezentácia s obmedzeným povolením poslaná ďalej neoprávnenému používateľovi, zobrazí sa hlásenie s e-mailovou adresou alebo s adresou webovej lokality autora, aby používateľ mohol požiadať o povolenie na používanie dokumentu, zošita alebo prezentácie.

  Dialógové okno zobrazujúce, či dokument s obmedzeným povolením odovzdaný neoprávnenými osobe

  Ak sa autor rozhodne nezahrnúť e-mailovú adresu, neoprávneným používateľom sa zobrazí chybové hlásenie.

Nastavenie dátumu uplynutia platnosti pre súbor

 1. Otvorte súbor.

 2. Kliknite na kartu Súbor.

 3. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • V programe Word na karte Informácie kliknite na položku Zabezpečiť dokument, ukážte na možnosť Obmedziť povolenie podľa používateľov a potom kliknite na položku Obmedzený prístup.

  • V programe Excel na karte Informácie kliknite na položku Zabezpečiť zošit, ukážte na možnosť Obmedziť povolenie podľa používateľov a potom kliknite na položku Obmedzený prístup.

  • V programe PowerPoint na karte Informácie kliknite na položku Zabezpečiť prezentáciu, ukážte na možnosť Obmedziť povolenie podľa používateľov a potom kliknite na položku Obmedzený prístup.

 4. V dialógovom okne Povolenia vykonajte jeden z nasledujúcich postupov:

  • V programe Word začiarknite políčko Obmedziť povolenie pre tento dokument a potom kliknite na položku Ďalšie možnosti.

  • V programe Excel začiarknite políčko Obmedziť povolenie pre tento zošit a potom kliknite na položku Ďalšie možnosti.

  • V programe PowerPoint začiarknite políčko Obmedziť povolenie pre túto prezentáciu a potom kliknite na položku Ďalšie možnosti.

 5. V časti Ďalšie povolenia pre používateľov vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • V programe Word začiarknite políčko Platnosť tohto dokumentu sa skončí a potom zadajte dátum.

  • V programe Excel začiarknite políčko Platnosť tohto zošita sa skončí a potom zadajte dátum.

  • V programe PowerPoint začiarknite políčko Platnosť tejto prezentácie sa skončí a potom zadajte dátum.

 6. Kliknite dvakrát na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Používanie iného používateľského konta systému Windows na správu prístupových práv k súborom

 1. Otvorte dokument, zošit alebo prezentáciu.

 2. Kliknite na kartu Súbor.

 3. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • V programe Word na karte Informácie kliknite na položku Zabezpečiť dokument, ukážte na možnosť Obmedziť povolenie podľa používateľov a potom kliknite na položku Správa poverení.

  • V programe Excel na karte Informácie kliknite na položku Zabezpečiť zošit, ukážte na možnosť Obmedziť povolenie podľa používateľov a potom kliknite na položku Správa poverení.

  • V programe PowerPoint na karte Informácie kliknite na položku Zabezpečiť prezentáciu, ukážte na možnosť Obmedziť povolenie podľa používateľov a potom kliknite na položku Správa poverení.

 4. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • V dialógovom okne Vybrať používateľa vyberte e-mailovú adresu pre konto, ktoré chcete použiť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • V dialógovom okne Vybrať používateľa kliknite na položku Pridať, zadajte svoje poverenia pre nové konto a potom kliknite dvakrát na tlačidlo OK.

   Rukoväť orezania

Na začiatok stránky

Prezeranie obsahu s obmedzeným povolením

Ak chcete zobraziť obsahu s riadením prístupových práv, že máte povolenia na pomocou Office 2010 stačí otvoriť dokument, zošit alebo prezentáciu.

Ak chcete zobraziť povolenia, ktoré máte udelené, kliknite na položku Zobraziť povolenie na paneli hlásení alebo kliknite na niektorú z nasledujúcich položiek v stavovom riadku v dolnej časti obrazovky.

 • Tento dokument obsahuje politiku povolení Tlačidlo zobrazujúce to, že tento dokument, zošit alebo prezentácia obsahuje politiku povolení  

 • V tomto zošite obsahuje politiku povolení Tlačidlo zobrazujúce to, že tento dokument, zošit alebo prezentácia obsahuje politiku povolení  

 • Táto Prezentácia obsahuje politiku povolení Tlačidlo zobrazujúce to, že tento dokument, zošit alebo prezentácia obsahuje politiku povolení  

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×