Správa prístupových práv k informáciám

Poznámka : Obsah s obmedzenými povoleniami použitím správy prístupových práv k informáciám možno vytvoriť len v balíku Microsoft Office Professional Edition 2003, v programe Microsoft Office Professional Edition 2003Office Word 2003, Microsoft Office Professional Edition 2003Office Word 2003Office Excel 2003 a Microsoft Office Professional Edition 2003Office Word 2003Office Excel 2003Office PowerPoint 2003.

V súčasnosti je možné kontrolovať dôverné informácie len obmedzením prístupu k sieťam alebo počítačom, kde sú tieto informácie uložené. Po povolení prístupu však už nie je možné ďalej obmedziť, aké činnosti môžu používatelia s obsahom vykonať a komu ho môžu odoslať. Takáto distribúcia obsahu umožňuje sprístupniť dôverné informácie ľuďom, ku ktorým sa nemali nikdy dostať. Balík Microsoft Office 2003 obsahuje novú funkciu Správa prístupových práv k informáciám (IRM), ktorá vám pomôže zabrániť tomu, aby sa dôverné informácie dostali k nesprávnym ľuďom, či už náhodou alebo neopatrnosťou. Funkcia IRM vám v podstate umožní kontrolu nad súbormi aj potom, čo boli odoslané z vášho počítača.

Tvorba obsahu s obmedzeným povolením

Funkcia IRM umožňuje autorovi vytvoriť dokument, zošit či prezentáciu s obmedzeným povolením pre určitých ľudí, ktorí budú mať prístup k obsahu. Autori môžu v dialógovom okne Povolenie (Súbor | Povolenie | Nedistribuovať) alebo pomocou položky Povolenie Button image na štandardnompanel s nástrojmi) povoliť používateľom prístup na čítanie a vykonávanie zmien, ako aj na nastavenie dátumov ukončenia platnosti pre obsah. Napríklad Peter môže dať Jane povolenie na čítanie dokumentu a neposkytnúť povolenie na vykonanie zmien. Jánovi môže dať Peter povolenie na vykonávanie zmien v dokumente a na ich uloženie, môže sa však rozhodnúť obmedziť prístup Jany i Jána k dokumentu na 5 dní. Kliknutím na položku Neobmedzený prístup vo vedľajšej ponuke Povolenie alebo opätovným kliknutím na položku Povolenie Button image na štandardnom paneli s nástrojmi môžu autori jednoduchým spôsobom zrušiť obmedzené povolenie pre dokument, zošit alebo prezentáciu.

Správcovia spoločností okrem toho môžu vytvoriť politiky povolení, ktoré sú k dispozícii v programe Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office Excel 2003 a Microsoft Office PowerPoint 2003 vo vedľajšej ponuke Povolenie a definovať, pre koho budú informácie prístupné, ako aj úroveň, na akej budú môcť používatelia upravovať alebo využívať funkcie balíka Office v dokumente, zošite alebo prezentácii. Správca v spoločnosti môže napríklad definovať politiku s názvom „Spoločnosť XY – dôverné“, ktorá určuje, že dokumenty, zošity a prezentácie s touto priradenou politikou môžu otvárať iba používatelia v rámci spoločnosti. Vo vedľajšej ponuke Povolenie môže byť naraz zobrazených až 20 prispôsobených politík (v abecednom poradí), takže jednotliví autori ich môžu použiť pre vytváraný obsah.

V programoch Word, Excel a PowerPoint môžu autori obmedziť povolenie pre jednotlivých používateľov a jednotlivé dokumenty použitím jednej z nasledujúcich metód:

Úrovne prístupu

Používateľom alebo skupinám možno prideliť množinu povolení podľa úrovní prístupu, ktoré im boli priradené autorom v dialógovom okne Povolenie:

  • Čítanie    Používatelia s úrovňou prístupu Čítanie môžu čítať dokument, zošit alebo prezentáciu, ale nemajú povolenie na úpravy, tlač a kopírovanie.

  • Zmeniť    Používatelia s úrovňou prístupu Zmena môžu čítať dokument, zošit alebo prezentáciu, vykonávať úpravy a ukladať zmeny, ale nemajú povolenie na tlač.

  • Úplný prístup    Používatelia s úrovňou prístupu Úplný prístup majú všetky povolenia a môžu s dokumentom, zošitom alebo prezentáciou vykonávať všetko to, čo autor: nastavovať dátumy ukončenia platnosti pre obsah, zakázať tlač a udeľovať používateľom povolenia. Autori majú vždy úroveň prístupu Úplný prístup.

Politiky povolení

Povolenie pre dokumenty, zošity a prezentácie možno obmedziť použitím prispôsobených politík povolení, vytvorených správcom. Politiky sú dostupné vo vedľajšej ponuke Povolenie.

Prezeranie obsahu s obmedzeným povolením

Používatelia, ktorí dostanú alebo otvoria obsah s obmedzeným povolením, jednoducho potrebujú otvoriť dokument, zošit alebo prezentáciu rovnako, ako v prípade obsahu bez obmedzeného povolenia. Ak používatelia nemajú v počítači nainštalovaný balík Office 2003 alebo novšiu verziu, môžu si prevziať program, ktorý im umožní zobraziť daný obsah.

Zobrazenie svojich povolení v programoch Word, Excel a PowerPoint

V programoch Word, Excel a PowerPoint môžu používatelia zobraziť povolenia, ktoré im boli udelené, v dialógovom okne Moje povolenie:

My Permission dialog box

Prezeranie obsahu, ak nie je k dispozícii balík Office 2003 alebo novšia verzia

Ak používatelia potrebujú čítať alebo otvoriť obsah s obmedzeným povolením, ale nemajú k dispozícii balík Office 2003 alebo novšiu verziu, môžu si prevziať doplnok na správu prístupových práv pre prehľadávač Internet Explorer alebo iný program, ktorý podporuje obsah s obmedzeným povolením.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×