Správa podnikového obsahu v SharePointe

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

S počítačmi môžu organizácie jednoducho vytvoriť veľké množstvo najrôznejších druhov obsahu. Ľudia potrebujú informácie a vytvárajú obrovské množstvo spôsobov, ako tieto informácie zaznamenať: v dokumentoch, e-mailových správach, hárkoch, diagramoch, prezentáciách, videách či webových stránkach a ešte mnohých ďalších.

Ak tento obsah nie je spravovaný, môže byť ťažké nájsť to, čo potrebujete, alebo sledovať, čo sa deje. Riešenie správy podnikového obsahu (ECM) s produktmi SharePointu poskytuje nástroje, ktoré umožňujú usporadúvanie a spravovanie obsahu počas celého jeho životného cyklu, od vytvorenia až po archiváciu. Riešenie SharePoint ECM integruje známe nástroje zo systému Microsoft Office s funkciami centrálnej správy a spolupráce produktov a technológií SharePointu.

Obsah tohto článku

Správa dokumentov

Správa digitálnych médií

Správa záznamov

Správa webového obsahu

Správa dokumentov

Riešenie ECM v produktoch a technológiách SharePointu zvyšuje produktivitu a poskytuje tieto funkcie určené na pomoc so správou kolekcie dokumentov:

 • Centrálna správa rôznorodého obsahu    Ukladanie obsahu v centrálnom odkladacom priestore, ktorý pomáha ľuďom vyhľadanie, zdieľanie a informácie.

 • Jednoduchá práca s vlastnosťami dokumentu    Informačný panel dokumentu umožňuje prehľadávanie a úpravu vlastností dokumentu, čiže metaúdajov, priamo v danom dokumente.

 • Globálna správa metaúdajov    Umožňuje vytvoriť množiny a skupiny výrazov, ktoré zjednodušujú usporiadanie a hľadanie obsahu.

 • Jedinečnosť dokumentov    Identifikátory dokumentov predstavujú jedinečné identifikačné prvky každej položky v kolekcii obsahu.

 • Šetrite svoj čas a opätovné použitie nastavení    Typy obsahu umožňujú priradiť zdieľané nastavenia ku konkrétnemu typu obsahu, ako je napríklad príručka alebo technické špecifikácie.

 • Riadenie prístupu k informáciám   . Jednoznačne definované povolenia vám veľké množstvo nástrojov na riadenie prístupu k informáciám na ľubovoľnej úrovni, z jedného dokumentu na mieste

 • Zjednodušenie spolupráce pri spracúvaní dokumentov    Vďaka vstavaným pracovným postupom pre dokumenty možno postupy týkajúce sa dokumentov spúšťať, sledovať a spolupracovať na nich priamo v počítačových programoch balíka Office.

Správa digitálnych médií

Produkty a technológie SharePointu obsahujú integrované funkcie na prehrávanie a správu digitálneho mediálneho obsahu, ako sú napríklad videá a zvuk. Tu sú niektoré najdôležitejšie výhody týchto funkcií:

 • Priame prehrávanie mediálneho obsahu    Produkty Sharepointu obsahujú vstavané prehrávače videa a zvuku. Video a zvuk môžete prehrávať priamo z portálovej, tímovej či publikačnej lokality, ako aj z lokality vytvorenej komunitou alebo spravovaných lokalít vzdelávania a školení.

 • Použitie optimalizovaných knižníc médií    Knižnice mediálnych položiek na serveri SharePoint Server sú optimalizované pre mediálny obsah. K dispozícii sú všetky užitočné funkcie správy knižnice dokumentov ako metaúdaje, typy obsahu a jedinečné identifikátory. Knižnice mediálnych položiek navyše ponúkajú zobrazenia miniatúr obrázkov a videí a obsahujú vstavanú funkciu prehrávania ukážky videa.

Správa záznamov 

Integrované funkcie správy záznamov v produktoch SharePointu umožňujú organizáciám ukladať a zabezpečovať podnikové záznamy v konečnom stave. Organizácie môžu na podnikové záznamy uplatňovať politiky správy informácií. Tým sa znižuje riziko súdnych sporov, keďže je zabezpečený súlad informácií s predpismi alebo podnikovými politikami.

 • Vylepšený súlad s právnymi normami a predpismi    Zaveďte pre obchodné záznamy politiky uchovávania informácií, zabezpečenia a auditovania, ktoré zaručia správne uchovanie týchto záznamov. Auditovacie záznamy poskytujú interným aj externým audítorom dôkazy o tom, že údaje boli uchovávané v súlade s požiadavkami.

 • Pomoc so zabezpečením obchodných a dôležitých záznamov    Zabezpečený odkladací priestor je zárukou uloženia záznamov v zamknutom, konečnom stave.

Presvedčte sa, či jednoduché súdneho sporu zisťovania    Uistite sa, či môžete získať informácie, ktoré sú potrebné pre právne zisťovanie výziev. Položte si špeciálne zadržania na konkrétne záznamy je potrebné zabrániť ničenia.

Správa webového obsahu

Funkcie správy webového obsahu umožňujú vykonávať tieto činnosti:

 • Rýchle a jednoduché vytváranie a publikovanie obsahu    Vytvárajte a publikujte webový obsah načas s použitím známych nástrojov.

 • Jednotný vzhľad na všetkých webových lokalitách    Vytvorte schválené predlohy a rozloženia stránok a určite v nich jednotnú značku a navigáciu na lokalite, ktoré budú následne používať autori obsahu.

 • Zníženie nákladov na nasadenie a spravovanie webových lokalít    Implementujte jednu viacvrstvovú infraštruktúru publikovania pre obsah intranetových, extranetových a internetových lokalít.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×