Správa plánu obnovenia údajov

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Dôležité: Kliknite na položku Obnovenie údajov doplnku PowerPivot chcete zobraziť najnovšie informácie o tejto téme na webovej lokalite spoločnosti Microsoft.

Môžete naplánovať obnovenie údajov možnosť pravidelného automatického aktualizovania PowerPivot údaje do excelového zošita, ktorý ste publikovali na lokalite SharePoint.

Čo vás zaujíma?

Ďalšie informácie o požiadavkách obnovenia údajov

Prehľad obnovenia údajov

Konfigurovať plán

Overte, či obnovenia údajov

Ďalšie informácie o požiadavkách obnovenia údajov

 1. V zošite na vytvorenie plánu obnovenia údajov, musíte mať prispieť úroveň povolení alebo väčšia.

 2. Zdroje externých údajov, ktoré sú prístupné pri obnove údajov musí byť k dispozícii a poverenia zadané v pláne, musíte mať povolenie na prístup k týmto zdrojom údajov.

 3. Zošit musí kontrolovať v kedykoľvek obnoviť operácia je dokončená. Server nie je zámok zošita počas obnovenia údajov. Ak zošit je vzatá z projektu na začiatku obnovenia údajov, server sa posledné známe verziu. Ak súbor je stále vzaté z projektu, keď server pokúsi uložiť zmeny, aktualizované údaje sa prejavili. Ak je súbor vrátiť do projektu a je odlišný od kopírovať obnovený na serveri, sa zahodia obnovené údaje.

Na začiatok stránky

Prehľad obnovenia údajov

PowerPivot zdroj údajov v excelovom zošite môžu pochádzať z viacerých zdrojov externých údajov. Tieto zdroje údajov môže byť lokálne súbory, iných zošitov programu Excel alebo externej databázy alebo údajové súbory, že máte prístup servermi, alebo zdieľané súbory. Pre doplnok PowerPivot zdrojov údajov, ktoré obsahujú importované údaje z pripojeného alebo externých zdrojov údajov, môžete nakonfigurovať obnovenia údajov naplánovať automatické importovanie aktualizované údaje z pôvodnej zdrojov. Možno vytvoriť iba jeden plán obnovenia údajov pre zošity PowerPivot. Osoba, ktorá je autorom zošita zvyčajne definuje plán.

Ako vlastníka zošita definovať plán, zadajte poverenia na pripojenie k externým zdrojom údajov a vyberte položku zdrojov údajov na zahrnutie operáciami obnovy. Voliteľne môžete zadať jednotlivé plány a poverení pre každý zdroj údajov, ktorý prispieva údaje k zdroju údajov doplnku PowerPivot. Presnosť plánovanie zdrojov údajov umožňuje podľa plán obnovenia na odchýlky v externých zdrojov údajov. Napríklad, ak externý zdroj údajov obsahuje kvalifikované údajov, ktorý sa generuje počas celého dňa, môžete vytvoriť plán obnovenia údajov pre tento zdroj údajov zobrazíte informácie o aktualizovaných večerné.

Na začiatok stránky

Konfigurovať plán

 1. V knižnici, ktorá obsahuje zošit, vyberte požadovaný zošit a potom kliknite na šípku nadol zobrazíte zoznam príkazov.

 2. Kliknite na položku Spravovať obnovenia údajov. Ak už je definovaná plánu obnovenia údajov, zobrazí na stránke História obnoviť zobrazenie údajov. Môžete kliknúť na obnovenie údajov konfigurovať otvorte stránku definícia plánu.

 3. Na stránke plán definícia v časti Povoliť plánované obnovenie údajov, začiarknite políčko povolené.

 4. V poverení, zadajte meno a heslo pre SharePoint používateľské konto, ktoré je tiež platné používateľské konto systému Windows. Zadajte informácie o konte domény alebo formát.

  Prípadne môžete určiť údaje automatického obnovenia konta. Toto konto musí byť zadefinované v systéme predtým, ako ste ju mohli použiť. Konto, ktoré definujete sa použije na otvorenie zošita pre údaje obnoviť spracovania. Konto musí mať povolenie na prispievanie na zošit. Musí byť používateľské konto systému Windows domény.

 5. Ak používateľské konto systému Windows aj platné e-mailové konto, môžete vybrať začiarkavacie políčko dostať e-mailové upozornenia v prípade chyby spracovania.

 6. Podrobnosti o pláne, uveďte typu plánu a ďalšie podrobnosti na vytvorenie plánu podrobnejším.

 7. V najskorší počiatočný čas, zadajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Po prevádzkovej doby určuje off-hodín spracovanie obdobia po databázové servery sú pravdepodobne aktuálne údaje, ktorý bol vytvorený v rámci pracovného dňa.

  • Presné hodiny a minúty, u ktorého by ste chceli údaje obnoviť žiadosť o ktoré sa majú pripočítať proces frontu. Do 15-minútové intervalov zadáte minút.

   Počiatočný čas začiatku definuje pridania žiadosť do frontu proces. Skutočné spracovanie nastane, keď server má primerané zdroje informácií vám pomôžu spracovanie údajov. Skutočné trvanie spracovania sa zaznamená v histórie obnovení údajov po dokončení spracovania.

 8. V zdrojov údajov, začiarknite políčko všetky zdroje údajov, ak chcete údaje obnoviť na opakovanie dotazu všetky pôvodné zdroje údajov. Ak vyberiete túto možnosť, všetky externý zdroj údajov poskytujúcej údaje k zdroju údajov doplnku PowerPivot je automaticky súčasťou obnovenia aj v prípade, že zoznam zdrojov údajov sa časom mení, ako pridávate alebo odstraňujete zdrojov údajov, ktoré sa používajú v pracovnom priestore doplnku PowerPivot.

  Ak chcete manuálne vybrať zdroje údajov, ktoré chcete zahrnúť, zrušte začiarknutie políčka všetkých zdrojov údajov. Ak ste neskôr upraviť zošit pridaním nového zdroja údajov, uistite sa, že aktualizácia zozname zdroj údajov v pláne. V opačnom prípade novších zdroje údajov sa zahrnú nie operáciami obnovy.

  Zoznam zdrojov údajov, ktoré si môžete vybrať z načítava zo zdroja údajov doplnku PowerPivot pri pokuse o otvorenie stránky správa obnovenie údajov v zošite.

  Uistite sa, že vyberte iba tieto zdroje údajov, ktoré spĺňajú tieto kritériá:

  • Zdroj údajov musí byť k dispozícii v čase tohto obnovenia údajov vyskytuje a k dispozícii na uvedené miesto. Ak pôvodného zdroja údajov na lokálnu diskovú jednotku používateľa, ktorý je napísaný v zošite, musíte vylúčiť tohto zdroja údajov z operácie obnovovania údajov, alebo nájsť spôsob, ako publikovať tohto zdroja údajov na miesto, ktoré je prístupné cez sieťové pripojenie. Ak presuniete zdroj údajov v sieťovom umiestnení, uistite sa, že zošit otvoriť v klientskej aplikácii PowerPivot a zopakujte kroky načítanie údajov. Toto je potrebné znova vytvoriť informácie o pripojení, ktoré sú uložené v zdroji údajov doplnku PowerPivot.

  • Zdroj údajov je potrebné pristupovať pomocou poverení, ktoré sú vložené v zdroji údajov doplnku PowerPivot alebo ktoré sú určené v pláne. Vloženými povereniami boli vytvorené v doplnku PowerPivot zdroj údajov pri pripojení k externému zdroju údajov z klientskej aplikácie PowerPivot. Ak chcete prepísať tieto poverenia, môžete určiť iné používateľské konto v pláne ako server je možné ich uložiť.

  • Obnovenie údajov musí úspešná pre všetky zdroje údajov, ktoré určíte. V opačnom prípade obnovené údaje sa odstráni, takže vám na poslednú uloženú verziu zošita. Vylúčiť všetky zdroje údajov, že nie ste istí.

  • Obnovenie údajov musí nie platnosť ostatných údajov v zošite. Keď obnovíte podmnožinu údajov, je dôležité, aby ste pochopili, či zošit nie je ešte platná po novšie údaje sa zoskupujú s statické údaje, ktoré nie sú v rovnakom časovom období. Ako autor zošita, by ste sa na vás, poznáte svoje údaje závislostí a zabezpečiť, že obnovenia údajov je vhodné pre samotný zošit.

   Externý zdroj údajov je prístupné cez reťazec vložený pripojenia, URL adresy alebo UNC cestu, aby ste zadali, keď ste importovali pôvodné údaje do zošita pomocou doplnku PowerPivot klientskej aplikácie. Pôvodnej informácie o pripojení, ktoré sú uložené v zdroji údajov doplnku PowerPivot je opätovne na operácie obnovovania následných údajov. Nie sú žiadne samostatné pripojenie informácie, ktoré sa vytvára a spravuje na účely obnovenia údajov, sa používa len existujúce informácie o pripojení.

 9. Voliteľne môžete definovať jednotlivých plánov pre zdroje konkrétnych údajov. Toto je užitočné, ak máte pôvodné zdroje údajov, ktoré sú aktualizované na pláne. Napríklad, ak zdroj údajov doplnok PowerPivot používa údaje z mart údajov, ktoré sú aktualizované každý pondelok 02:00 hodín, môžete definovať v texte plán údajov mart získať jeho obnovené údaje každý pondelok na 04:00 hodín.

 10. Kliknite na tlačidlo OK uložte svoj plán.

Na začiatok stránky

Overte, či obnovenia údajov

Na stránke História obnoviť údaje zošita môžete zobraziť aktuálne a minulé záznam operácie obnovovania údajov. Na tejto stránke sa zobrazí len vtedy, ak je naplánované obnovenie údajov v zošite. Ak nie je žiadny plán obnovenia údajov, namiesto toho sa zobrazí stránka definícia plánu.

Musíte mať povolenie na prispievanie alebo vyššie na zobrazenie histórie obnovení údajov.

 1. Na lokalite SharePoint otvorte knižnicu, ktorá obsahuje zošit programu Excel pomocou vložené údaje doplnok PowerPivot.

  Neexistuje žiadne vizuálny indikátor, ktorý určuje, ktoré zošity v knižnici lokality SharePoint obsahujú údaje doplnku PowerPivot. Musíte vedieť pred jej začiatkom zošity, ktoré obsahujú obnoviteľné údaje doplnku PowerPivot.

 2. Vyberte dokument, a potom kliknite na šípku nadol, ktorá sa zobrazí napravo.

 3. Vyberte Správa obnovenia údajov.

Na stránke História sa zobrazí, zobrazujúci úplný záznam činnostiam obnovenia pre doplnok PowerPivot údajov v aktuálnom zošite programu Excel, vrátane stav posledných údajov obnovenie operácie.

V niektorých prípadoch sa môže zobraziť skutočné časov spracovania líši od času, ktorú ste zadali. Toto sa stane, ak je ťažké spracovanie zaťaženie servera. Ťažké zaťažení inštanciu služby PowerPivot čakať, kým dostatok systémové zdroje sú bezplatné, pred spustením obnovenia údajov.

Zošit potrebné vrátiť do projektu po dokončení operácie obnovenia. Zošit sa uloží s obnovené údaje v danom čase. Ak je súbor vzatý k sebe, obnovenia údajov sa vynechá až ďalej naplánovanom čase.

Ak sa zobrazí hlásenie stavu, ktorá je neočakávané (napríklad operáciami obnovy zlyhalo alebo sa zrušilo), môžete preskúmať problém, Skontrolujte povolenia a dostupnosť servera.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×