Správa nastavení tímovej lokality SharePoint

Správa nastavení tímovej lokality SharePoint

Keď budete mať tímovú lokalitu pripojenú k skupine v SharePointe Online alebo na lokalite SharePoint Servera, môžete vykonávať zmeny nastavenia, informácií a povolení lokality.

Poznámky : 

Zmena loga lokality

Tímové lokality používajú rovnaké logo ako skupina v službách Office 365, ku ktorej sú pripojené. Pri zmene loga tímovej lokality pripojenej k skupine v službe SharePoint sa zmení aj logo príslušnej skupiny v službách Office 365.

 1. Prejdite na svoju lokalitu.

 2. V pravom hornom rohu kliknite na položku Nastavenie Ikona Nastavenia .

 3. Kliknite na položku Informácie o lokalite.

  Informácie o lokalite

 4. Pod logom lokality kliknite na položku Zmeniť.

  Zmena loga lokality SharePoint

 5. Vyberte nové logo, kliknite na položku Otvoriť a potom na položku Uložiť.

Zmena názvu, popisu, úrovne ochrany osobných údajov a klasifikácie lokality

 1. Prejdite na svoju lokalitu.

 2. V pravom hornom rohu kliknite na položku Nastavenie Ikona Nastavenia .

 3. Kliknite na položku Informácie o lokalite.

  Informácie o lokalite

 4. Zmeňte požadované polia:

  • Názov tímovej lokality (povinné)

  • Popis (voliteľné)

  • Nastavenia ochrany osobných údajov (voliteľné): nastavenie Verejné znamená, že zobrazenie obsahu a členstvo sú povolené pre všetkých používateľov vo vašej organizácii. Nastavenie Súkromné znamená, že na členstvo sa vyžaduje schválenie vlastníkom lokality a obsah môžu zobraziť len členovia.

  • Klasifikácia tímovej lokality (voliteľné): používa sa na klasifikáciu lokality s použitím hodnôt, ako je interná, dôverná, s veľkým vplyvom na podnik, s malým vplyvom na podnik a ďalšie. Tieto hodnoty sa môžu vzťahovať na citlivosť informácií alebo životný cyklus informácií. Určuje a vytvára ich správca. Ďalšie informácie nájdete v téme Správa vytvárania lokalít v SharePointe Online.

  Panel s informáciami o lokalite SharePoint

Toto sú najbežnejšie nastavenia lokalít. Ak chcete zmeniť iné nastavenia a možnosti lokality, kliknite na položku Zobraziť všetky nastavenia lokality.

Správa povolení lokality

Úrovne povolení lokality sú založené na skupinách povolení služby SharePoint. Členovia skupiny povolení služby SharePoint môžu buď navštíviť lokalitu bez vykonávania jej úprav (Návštevníci lokality), upravovať lokalitu (Členovia lokality), alebo mať úplný prístup k lokalite (Vlastníci lokality).

 1. Prejdite na svoju lokalitu.

 2. V pravom hornom rohu kliknite na položku Nastavenie Ikona Nastavenia .

 3. Kliknite na položku Povolenia lokality.

  Okno Povolenia lokality

Pozvanie ľudí na lokalitu

Používateľom môžete poskytnúť prístup k lokalite pridaním členov do skupiny v službách Office 365, ktorá je priradená k lokalite (preferovaný spôsob), alebo zdieľaním lokality s inými používateľmi bez ich pridania do skupiny v službách Office 365. Ak chcete poskytnúť používateľom prístup k lokalite, kliknite na položku Pozvať ľudí a vyberte jednu z týchto možností:

 • Pridať členov do skupiny, ak chcete pridať členov do skupiny v službách Office 365, ktorá je priradená k lokalite. Toto je preferovaný spôsob. Kliknite na položku Pridať členov, zadajte meno alebo e-mailovú adresu a kliknite na položku Uložiť. Členovia pridaní do skupiny v službách Office 365 sa predvolene pridajú do skupiny povolení Členovia lokality služby SharePoint a môžu upravovať lokalitu. Majú tiež úplný prístup k zdrojom skupiny v službách Office 365, ako sú napríklad skupinové konverzácie, kalendár a ďalšie.

 • Len zdieľať lokalitu, ak chcete zdieľať lokalitu s inými používateľmi bez ich pridania do skupiny v službách Office 365, ktorá je priradená k lokalite. Zadajte meno alebo e-mailovú adresu, kliknite na šípku nadol, vyberte úroveň povolení služby SharePoint a potom kliknite na položku Pridať. Zdieľaním lokality poskytnete používateľom prístup k lokalite, no neposkytnete im prístup k zdrojom skupiny v službách Office 365, ako sú napríklad skupinové konverzácie, kalendár a ďalšie.

  Pozvanie ľudí na lokalitu SharePoint

Zmena povolení lokality

Ak chcete zmeniť úroveň povolení pre jednotlivca alebo skupinu, kliknite na šípku nadol vedľa úrovne povolení služby SharePoint danej osoby alebo skupiny a vyberte položku Úplný prístup, ak chcete danú osobu alebo skupinu pridať do skupiny Vlastníci lokality, alebo na položku Čítanie, ak ju chcete pridať do skupiny Návštevníci lokality.

Poznámka : Ak chcete zobraziť všetkých členov skupiny v službách Office 365 priradenej k lokalite a ich úrovne povolení služby SharePoint, kliknite na položku členovia v pravom hornom rohu lokality.

Odstránenie povolení lokality

Ak chcete odstrániť niekoho, kto nie je členom skupiny v službách Office 365 priradenej k lokalite, kliknite na šípku nadol vedľa úrovne povolení služby SharePoint pre danú skupinu a vyberte možnosť Odstrániť.

Poznámka : Možnosť Odstrániť je k dispozícii len pre osoby alebo skupiny, ktoré nie sú súčasťou skupiny v službách Office 365.

Ak chcete odstrániť niektorého používateľa zo skupiny v službách Office 365 priradenej k lokalite, kliknite na položku členovia v pravom hornom rohu lokality, kliknite na šípku nadol vedľa úrovne povolení daného člena a kliknite na položku Odstrániť zo skupiny.

Odstránenie povolenia lokality

Rozšírené nastavenia povolení

Ak ste vlastníkom lokality, zobrazí sa prepojenie na rozšírené nastavenia povolení, kde môžete konfigurovať ďalšie nastavenia povolení služby SharePoint. Ďalšie informácie nájdete v téme Úrovne povolení v SharePointe.

Nastavenie kvóty ukladacieho priestoru a externého zdieľania pomocou prostredia Windows PowerShell

Kvótu ukladacieho priestoru a externé zdieľanie možno konfigurovať len pomocou prostredia Windows PowerShell. Ak ste správcom, môžete to urobiť pomocou príkazu Set-SPOSite. Informácie o správe skupín pomocou prostredia PowerShell nájdete v téme Spravovanie skupín v službách Office 365 pomocou prostredia PowerShell.

Zmena názvu, popisu a loga lokality SharePoint Servera

Ako vlastník alebo používateľ s povoleniami na úplný prístup môžete zmeniť názov, popis a logo lokality SharePoint Servera.

 1. Prejdite na svoju lokalitu.

 2. Kliknite na položku Nastavenie Ikona Nastavenia v pravom hornom rohu alebo na položku Akcie lokality Obrázok tlačidla v ľavom hornom rohu.

 3. Kliknite na položku Nastavenie lokality.

  Možnosť Nastavenie lokality v časti tlačidlo Nastavenia
 4. V časti Vzhľad a prostredie kliknite na položku Názov, popis a logo.

 5. Aktualizujte pole Názov. Pridajte alebo upravte voliteľný Popis lokality.

  Stránka nastavení názvu, popisu a loga
  SharePoint 2016
 6. V SharePointe 2016 alebo 2013 v časti Logo a popis vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Kliknite na položku Z POČÍTAČA, vyhľadajte obrázok a kliknite na položku Otvoriť.

  Kliknite na položku ZO SHAREPOINTU, vyhľadajte obrázok na lokalite SharePoint a kliknite na položku Vložiť.

  V SharePointe 2010 v časti Logo a popis vložte URL adresu obrázka, ktorý chcete použiť ako logo.

  Stránka nastavení názvu, loga a popisu
  Rovnica
 7. Vyplňte voliteľný popis a alternatívny text. Kliknutím na tlačidlo OK ho uložte.

Správa povolení lokality

Úrovne povolení lokality sú založené na skupinách povolení SharePointu. Členovia skupiny povolení môžu buď navštíviť lokalitu bez vykonávania jej úprav (Návštevníci lokality), upravovať lokalitu (Členovia lokality), alebo mať úplný prístup k lokalite (Vlastníci lokality).

Používateľom môžete poskytnúť prístup k lokalite pridaním členov do skupiny, ktorá je priradená k lokalite (preferovaný spôsob), alebo zdieľaním lokality s inými používateľmi bez ich pridania do skupiny.

Ak chcete pozvať ľudí na lokalitu, môžete to urobiť pomocou tlačidla Zdieľať na lokalite. Ďalšie informácie nájdete v téme Zdieľanie lokality.

Ak chcete pridať ľudí so skupinou, môžete vytvoriť skupinu alebo použiť už existujúcu a pridať do nej členov. Skupiny poskytujú rôzne úrovne povolení, ktoré majú všetci členovia skupiny, a preto umožňujú jednoduchšie spravovanie viacerých používateľov a prístupu, ktorý im je poskytnutý. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytváranie a správa sharepointových skupín.

Zmena povolení lokality

Ak chcete zmeniť úroveň povolení pre jednotlivca alebo skupinu, kliknite na šípku nadol vedľa úrovne povolení danej osoby alebo skupiny a vyberte položku Úplný prístup, ak chcete danú osobu alebo skupinu pridať do skupiny Vlastníci lokality, alebo na položku Čítanie, ak ju chcete pridať do skupiny Návštevníci lokality.

Poznámka : Ak chcete zobraziť všetkých členov skupiny v službách Office 365 priradenej k lokalite a ich úrovne povolení, kliknite na položku členovia v pravom hornom rohu lokality.

Odstránenie povolení lokality

Ak chcete odstrániť niektorého používateľa zo skupiny priradenej k lokalite, postupujte takto:

 1. Prejdite na svoju lokalitu.

 2. Kliknite na položku Nastavenie Ikona Nastavenia v pravom hornom rohu alebo na položku Akcie lokality Obrázok tlačidla v ľavom hornom rohu.

 3. Kliknite na položku Nastavenie lokality.

  Možnosť Nastavenie lokality v časti tlačidlo Nastavenia
 4. V časti Používatelia a povolenia kliknite na položku Povolenia pre lokalitu.

  Položka ponuky Používatelia a povolenia
 5. V časti Povolenia lokality kliknite na skupinu, z ktorej chcete odstrániť člena.

 6. Vyberte používateľa, ktorého chcete odstrániť.

 7. Kliknite na položku Akcie a potom na položku Odstrániť používateľov zo skupiny.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

Rozšírené nastavenia povolení

Ďalšie informácie o fungovaní povolení a možných nastaveniach nájdete v téme Úrovne povolení v SharePointe.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×