Správa nastavení služby zvukovej konferencie pre svoju organizáciu

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Môže byť jednoduchšie si môžete zobraziť všetky nastavenia audiokonferencií pre Skype for Business a Teams spoločnosti Microsoft na jednom mieste.

Poznámka : Nie je možné priraďovať licencie pomocou Centrum spravovania Skypu for Business, musíte použiť centrum spravovania služieb Office 365. V téme Priradenie Skypu for Business a Microsoft tímom licencií.

Ak chcete priradiť licenciu pre používateľa

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 pomocou svojho pracovného alebo školského konta.

 2. Na ľavom navigačnom paneli služieb Office 365 admin stred r, prejdite na položky Používatelia > aktívni používatelia > a potom vyberte používateľa alebo používateľov zo zoznamu dostupných používateľov.

  Poznámka : Ak priraďujete licencie až 20 používateľov naraz, môžete použiť vybrať zobrazenie rozbaľovacieho zoznamu a potom vyberte niektorú z možností alebo vytvoriť vlastné zobrazenie. Potom kliknite na položku Upraviť, ďalej dvakrát a potom vyberte licenciu, a kliknite na tlačidlo Odoslať. Môžete tiež priradiť licencie pre viacerých používateľov pomocou prostredia Windows Powershell. Pokyny a vzorové skripty v prostredí PowerShell nájdete v téme Priradiť Skypu for Business a Microsoft tímom licencií.

 3. Na table Akcie v časti Priradená licencia kliknite na položku Upraviť.

 4. Na stránke Priradenie licencie začiarknite políčko Služby zvukovej konferencie a potom kliknite na tlačidlo Uložiť. Ďalšie informácie o licenciách nájdete v téme Skype for Business a Microsoft tímom doplnku licencií.

Poznámka : Po priradení licencie, Microsoft možno nezobrazia pôvodne v rozbaľovacom zozname ako poskytovateľa audiokonferencií. V tomto prípade odhláste sa z centra spravovania služieb Office 365, alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + F5 obnovte okno prehliadača.

Identifikátor konferencie sa automaticky priradí používateľovi, keď sú nastavené na audiokonferencie pomocou Microsoft ako poskytovateľa audiokonferencií. Konferencia ID priradené môže byť statického alebo dynamického a je odoslané v pozvánke na schôdzu, pri plánovaní schôdze.

Keď ľudia vo vašej organizácii, ako keď ich nechcete pamätať náhodné číslo, ich môžete vybrať určitý počet alebo majú ten, ktorý sa dá jednoducho zapamätať sa používajú statické identifikátory. Pri použití ID konferencie dynamickej sa každej schôdze, ktoré používateľ plány získať priradí identifikácie jedinečné konferencie. Ak chcete priradiť identifikátory konferencie dynamické a nie statické, prejdite sem.

Na priradenie identifikácie konferencie používateľovi nemožno použiť Centrum spravovania Skypu for Business, môžete však použiť rutinu typu cmdlet v prostredí Windows PowerShell.

Ak chcete nastaviť identifikáciu konferencie pre používateľa, spustite túto rutinu:

Set-CsOnlineDialInConferencingUser -Identity “Amos Marble” -ConferenceId 8271964 

Dôležité : Identifikácia konferencie musí obsahovať 7 číslic a nie je možné zmeniť ju v Centre spravovania Skypu for Business alebo pomocou prostredia Windows PowerShell.

V téme Set-csonlinedialinconferencinguser nezobrazí ďalšie informácie o rutiny cmdlet.

Dôležité : Po vytvorení nového ID konferencie staré ID konferencie nemožno používať volajúcich. Mali by ste upozorniť používateľov naplánovať ich existujúcich pozvánky uistite sa, že novej konferencie identifikácia sa pridá do pozvánky na schôdzu. Používateľov môžete použiť Skype for Business nástroj na migráciu schôdze aktualizovať svoje existujúce schôdze. Ďalšie informácie na stiahnutie, inštalácia a spustenie Skype for Business nástroj na aktualizáciu schôdze nájdete v témach:

Pozrite si tému Priradenie ID konferencie používateľovi.

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 pomocou svojho pracovného alebo školského konta.

 2. Prejdite na položky Centrum spravovania služieb Office 365 > Skype for Business.

 3. Centrum spravovania Skypu for Business v ľavom navigačnom paneli prejdite na položky služby zvukovej konferencie > Telefonickí používatelia a vyberte používateľa, ktorého chcete zmeniť poskytovateľa audiokonferencií.

 4. Na table Akcie kliknite na položku Upraviť.

 5. Centrum spravovania Skypu for Business v ľavom navigačnom paneli prejdite na položky služby zvukovej konferencie > rozbaľovacieho zoznamu názov poskytovateľa, a potom vyberte poskytovateľa audiokonferencií pre používateľa.

  Poznámka : Môžete vybrať len Microsoft ako poskytovateľa audiokonferencií alebo žiadne, ak ste vybrali viacerých používateľov.

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Pozrite si tému Zmena poskytovateľa audiokonferencií pre používateľov.

Na zapnutie alebo vypnutie odosielania e-mailov používateľom môžete použiť Centrum spravovania Skypu for Business alebo Windows PowerShell.

Používať Skype for Business centrum spravovania

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 pomocou svojho pracovného alebo školského konta.

 2. Prejdite na položky centrum spravovania služieb Office 365 > Skype for Business a na ľavom navigačnom paneli kliknite na položku služby zvukovej konferencie

 3. Na stránke Nastavenie mosta Microsoft začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka automaticky odosielať e-maily používateľom existujúce zmien konfigurácie audiokonferencií

 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Môžete odoslať aj e-mailov používateľovi s nastaveniami audiokonferencie, prechodom na položky vlastnosti používateľa > služby zvukovej konferencie > odosielať informácie o konferencie prostredníctvom e-mailu. Pozvánky na schôdzu, ale nie PIN kód do konferencie ID a predvolené audiokonferencií telefónne číslo.

  V téme odoslanie e-mailu pre používateľa s informáciách audiokonferencií.

Používanie prostredia Windows PowerShell

 • Môžete tiež použiť prostredie Windows PowerShell a spustiť túto rutinu:

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSetting -AutomaticallySendEmailsToUsers $true|$false

  Môžete použiť Nastavenie CsOnlineDialInConferencingTenantSettings spravovať Ostatné nastavenia pre vašu organizáciu vrátane e-mailu.

Môžete vykonať zmeny e-mailu, ktorý sa automaticky odošle používateľov vrátane skutočné e-mailovú adresu a zobrazované meno odosielateľa a kontaktné informácie. Na základe predvoleného nastavenia bude odosielateľa e-mailov zo služieb Office 365, ale môžete zmeniť e-mailovú adresu a zobrazované meno pomocou prostredia Windows PowerShell a rutiny typu cmdlet Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings . Ak chcete vykonať zmeny e-mailovú adresu, ktorá odosiela e-mail na používateľov, je potrebné:

 • Zadajte e-mailovú adresu pre parameter SendEmailFromAddress.

 • zadať v e-maile zobrazované meno do parametra SendEmailFromDisplayName,

 • nastaviť parameter SendEmailOverride na hodnotu True.

Zmeny v e-maile odosielanom používateľom, akými je napríklad zmena e-mailovej adresy, z ktorej sa e-mail odosiela, alebo zobrazovaného mena, možno vykonať spustením rutiny:

Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSetting -SendEmailOverride $true -SendEmailFromAddress amos.marble@contoso.com -SendEmailFromDisplayName "Amos Marble"

Ak chcete zmeniť informácie o e-mailovej adrese, je potrebné uistiť sa, že politiky prichádzajúcich e-mailov v organizácii povoľujú e-maily pochádzajúce z vlastnej e-mailovej adresy odosielateľa.

Môžete použiť Nastavenie CsOnlineDialInConferencingTenantSettings spravovať Ostatné nastavenia pre vašu organizáciu vrátane e-mailu.

Pozrite si e-mailov, ktoré sa automaticky odošlú do používateľov, keď ich nastavenia zmeniť.

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 pomocou svojho pracovného alebo školského konta.

 2. Prejdite na položky Centrum spravovania služieb Office 365 > Skype for Business.

 3. V Centrum spravovania Skypu for Business > služby zvukovej konferencie, na stránke akcie v časti ID konferencie kliknite na tlačidlo obnoviť.

 4. V okne Resetovať identifikáciu konferencie? kliknite na tlačidlo Áno. Automaticky sa vytvorí identifikácia konferencie a používateľovi sa odošle e-mail s novou identifikáciou konferencie za predpokladu, že odosielanie e-mailov používateľom je zapnuté. Predvolene je zapnuté.

  Dôležité : Po vytvorení nového ID konferencie staré ID konferencie nemožno používať volajúcich. Mali by ste upozorniť používateľov naplánovať ich existujúcich pozvánky uistite sa, že novej konferencie identifikácia sa pridá do pozvánky na schôdzu. Používateľov môžete použiť Skype for Business nástroj na migráciu schôdze aktualizovať svoje existujúce schôdze. Ďalšie informácie na stiahnutie, inštalácia a spustenie Skype for Business nástroj na aktualizáciu schôdze nájdete v témach:

Pozrite si tému Obnovenie ID konferencie pre používateľa.

Keď ľudia vo vašej organizácii, ako keď ich nechcete pamätať náhodné číslo, ich môžete vybrať určitý počet alebo majú ten, ktorý sa dá jednoducho zapamätať sa používajú statické identifikátory. Pri použití ID konferencie dynamickej sa každej schôdze, ktoré používateľ plány získať priradí identifikácie jedinečné konferencie. Ak chcete priradiť identifikátory konferencie dynamické a nie statické, prejdite sem.

Hoci statický identifikátor konferencie sa automaticky vytvorené a priradené používateľovi, môže nastať pri používateľa nie je potrebné používať tento a chcete ju nastaviť na určité číslo alebo ak používatelia nepamätáte alebo stratili svoje ID konferencie , môžete použiť Skype for Business centrum spravovania a prostredia Windows PowerShell, ak chcete zobraziť, zmeniť a obnoviť ich identifikácie konferencie.

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 pomocou svojho pracovného alebo školského konta.

 2. Prejdite na položky centrum spravovania služieb Office 365 > Skype for Business a na ľavom navigačnom paneli kliknite na položku služby zvukovej konferencie

 3. Kliknite na položku Používatelia telefonickej konferencie a vyberte používateľa, ktorého PIN kód chcete obnoviť.

 4. Na table akcií kliknite na položku Obnoviť PIN kód.

Používatelia budú dostávať e-mailu s ich PIN kód, keď sú zapnuté pre audiokonferencií alebo po obnovení PIN kód. Ale ak máte vypnuté automatické odosielanie e-mailov, potom používateľovi sa neodošlú e-mail na obnovenie PIN kód a budete musieť manuálne Odoslať PIN kód. PIN kód len raz sa zobrazí po obnovení. Keď sa zobrazí len po vynulovanie, nebudete už zobrazí PIN kód na používateľské vlastnosti a namiesto toho *** sa zobrazí.

Pozrite si tému obnovenie audiokonferencií PIN kód pre používateľa.

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 pomocou svojho pracovného alebo školského konta.

 2. Prejdite na položky centrum spravovania služieb Office 365 > Skype for Business a na ľavom navigačnom paneli kliknite na položku služby zvukovej konferencie

 3. Kliknite na položku Používatelia telefonickej konferencie a vyberte používateľa, ktorého PIN kód chcete obnoviť.

 4. Na table Akcie kliknite na položku Odoslať informácie o konferencii e-mailom.

  Poznámka : Po vykonaní tohto kroku audiokonferencií PIN kód nie je odošle používateľovi.

V téme odoslanie e-mailu pre používateľa s informáciách audiokonferencií.

Ak chcete nastaviť predvolené audiokonferencií telefónne číslo pre organizátorom schôdze, keď sú umožňujúce používateľa na audiokonferencie

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 pomocou svojho pracovného alebo školského konta.

 2. Prejdite na položky Centrum spravovania služieb Office 365 > Skype for Business.

 3. Na ľavom navigačnom paneli prejdite do služby zvukovej konferencie > Používatelia telefonickej. Vyberte používateľa, ktorý chcete povoliť pre služby zvukovej konferencie.

 4. Na table Akcie vo vlastnostiach používateľa kliknite na položku Upraviť.

 5. Na stránke Vlastnosti v časti názov poskytovateľa pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte poskytovateľa audiokonferencií.

  • Ak vyberiete spoločnosť Microsoft ako poskytovateľa audiokonferencií, môžete vybrať predvolené audiokonferencií telefónne číslo zo zoznamu.

  • Ak vyberiete nezávislého poskytovateľa Audiokonferencií ako poskytovateľ audiokonferencie, bude potrebné manuálne zadať platené a v prípade potreby bezplatné telefónne číslo. Tieto telefónne čísla budú predvolené telefónne číslo.

   Predvolené audiokonferencií telefónne číslo používateľa je číslo, ktoré sa zobrazujú na pozvánky na schôdzu, pri plánovaní schôdze.

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Pozrite si tému nastavenie telefónneho čísla, ktoré sa použijú pri používateľ telefonicky pripája k schôdzi.

Ak chcete nastaviť predvolené audiokonferencií telefónne číslo pre organizátorom schôdze po aktivácii používateľa na audiokonferencie

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 pomocou svojho pracovného alebo školského konta.

 2. Prejdite na položky Centrum spravovania služieb Office 365 > Skype for Business.

 3. Centrum spravovania Skypu for Business v ľavom navigačnom paneli prejdite na položky služby zvukovej konferencie > Telefonickí používatelia vyberte používateľa, ktorá na stránke akcie kliknite na položku Upraviť.

 4. Na stránke Vlastnosti v časti názov poskytovateľa pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte poskytovateľa audiokonferencií

  • Ak používateľ používa spoločnosť Microsoft ako poskytovateľa audiokonferencií, môžete vybrať predvolené audiokonferencií telefónne číslo zo zoznamu.

  • Ak používateľ používa nezávislého poskytovateľa Audiokonferencií ako poskytovateľ audiokonferencie, bude potrebné manuálne zadať platené a v prípade potreby bezplatné telefónne číslo.

   Predvolené audiokonferencií telefónne číslo používateľa je číslo, ktoré sa zobrazujú na pozvánky na schôdzu, pri plánovaní schôdze.

 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Pozrite si tému nastavenie telefónneho čísla, ktoré sa použijú pri používateľ telefonicky pripája k schôdzi.

Nastavenie efektívnosti schôdze po pripojení používateľov k schôdzi

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 pomocou svojho pracovného alebo školského konta.

 2. Prejdite na položky Centrum spravovania služieb Office 365 > Skype for Business.

 3. Centrum spravovania Skypu for Business v ľavom navigačnom paneli prejdite na položky služby zvukovej konferencie > Nastavenie mosta Microsoft.

 4. V časti Pripojenie k schôdzi vyberte nasledujúce akcie:

  • Na zapnutie povoľte vstup do schôdze a ukončite oznámenia Táto možnosť je predvolene začiarknutá. Ak však zrušíte začiarknutie tohto políčka, používatelia, ktorí sa už pripojili k schôdzi, nedostanú predvolene oznámenie o tom, že niekto sa pripojil k schôdzi alebo ju opustil.

   Toto je možné nastaviť na základe schôdze schôdze, keď sa používateľ pripojí k schôdzi cez Skype for Business alebo Microsoft Teams aplikácie a ich úprava nastavenie oznámiť vstup alebo odchod ľudí v schôdzi cez Skype alebo Microsoft Teams Možnosti v ponuke schôdze.

  • Opýtať sa volajúcich pred pripojením k schôdzi, či sa môže nahrať ich meno Táto možnosť je predvolene vybratá. Ak však zrušíte začiarknutie tohto políčka, od volajúcich sa nebude požadovať nahratie mena pred pripojením k schôdzi.

 5. Po vykonaní zmien kliknite na tlačidlo Uložiť.

Pozrite si tému nastavenie zvukového konferenčného mostu spoločnosti Microsoft.

Nastavenie dĺžky PIN kódu pre schôdze

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 pomocou svojho pracovného alebo školského konta.

 2. Prejdite na položky Centrum spravovania služieb Office 365 > Skype for Business.

 3. Centrum spravovania Skypu for Business v ľavom navigačnom paneli prejdite na položky služby zvukovej konferencie > Nastavenie mosta Microsoft.

 4. V časti Zabezpečenie > Dĺžka PIN kódu > zadajte požadovaný počet číslic, ktoré chcete nastaviť pre PIN kód, a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

  PIN kód môže mať iba 4 až 12 číslic. Predvolená hodnota je 5.

Pozrite si tému nastavenie zvukového konferenčného mostu spoločnosti Microsoft.

Zapnutie alebo vypnutie e-mailu z odosielaného zvuku používateľom

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 pomocou svojho pracovného alebo školského konta.

 2. Prejdite na položky centrum spravovania služieb Office 365 > Skype for Business a na ľavom navigačnom paneli kliknite na položku služby zvukovej konferencie.

 3. Na stránke Nastavenie mosta Microsoft začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka automaticky odosielať e-maily používateľom existujúce zvukové konfigurácie zmeny.

 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Môžete odoslať aj e-mailu používateľ s nastaveniami audiokonferencie, prechodom na položky vlastnosti používateľa > služby zvukovej konferencie > odosielať informácie o konferencie prostredníctvom e-mailu.

  Ak použijete tento postup, odošle sa e-mail, ktorý bude obsahovať iba identifikáciu a telefónne číslo konferencie bez PIN kódu.

  V téme odoslanie e-mailu pre používateľa s informáciách audiokonferencií.

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 pomocou svojho pracovného alebo školského konta.

 2. Prejdite na položky Centrum spravovania služieb Office 365 > Skype for Business.

 3. V Centrum spravovania Skypu for Businessna ľavom navigačnom paneli prejdite do služby zvukovej konferencie a potom kliknite na položku most Microsoft.

 4. Na table Akcia vyberte zo zoznamu telefónne číslo, kliknite na položku Nastaviť jazyky a potom na stránke Nastaviť jazyky kliknutím na rozbaľovací zoznam v časti Primárny jazyk zobrazte úplný zoznam podporovaných jazykov.

  Môžete tiež nastaviť primárnych a sekundárnych jazykov, ktoré sú podporované, keď vyberiete spoločnosť Microsoft ako poskytovateľa audiokonferencií. Poradie, v ktorom môžete vybrať v rozbalenia bude poradie jazykov, ktoré sa vám volajúcich.

V téme zobrazenie a výber primárneho a sekundárneho jazyka pre audiokonferencií čísla na telefonické pripojenie.

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 pomocou svojho pracovného alebo školského konta.

 2. Prejdite na položky Centrum spravovania služieb Office 365 > Skype for Business.

 3. Centrum spravovania Skypu for Business v ľavom navigačnom paneli prejdite na položky služby zvukovej konferencie > most Microsoft, a potom v časti most Microsoft:

  • Môžete zobraziť telefónne čísla, ktoré sú nastavené službami Office 365 pre služby zvukovej konferencie.

  • Môžete tiež zobraziť umiestnenie a primárne a sekundárne jazyky, ktoré sa budú používať audiokonferencií automatického telefónneho systému.

  • Môžete vybrať audiokonferencií predvolené telefónne číslo, ktoré bude poskytnuté používateľom, keď získa povolenie na audiokonferencií. Však zmení predvolené telefónne číslo audiokonferencií mosta predvolené telefónne číslo pre existujúcich používateľov sa nezmení.

Môžete sa k zvukovej konferencie > Telefonickí používatelia a vyberte možnosť vlastnosti používateľa zmeniť predvolené číslo pre používateľa výberom nového čísla v zozname čísel, ktoré sú k dispozícii vo vašej organizácii.

Zobraziť zoznam audiokonferencií čísla na zvukový prenos.

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 pomocou svojho pracovného alebo školského konta.

 2. Prejdite na položky Centrum spravovania služieb Office 365 > Skype for Business.

 3. Centrum spravovania Skypu for Business v ľavom navigačnom paneli prejdite na položky služby zvukovej konferencie > a potom na možnosť Telefonickí používatelia.

Zobrazenie zoznamu používateľov, ktoré sú povolené pre audiokonferencií.

 • Existuje niekoľko nastavení, ktoré umožňujú spravovať nastavenia na úrovni organizácie pomocou prostredia Windows PowerShell. Vďaka tomu môžete tieto nastavenia jednoducho vytvoriť a použiť pre všetkých používateľov. Tu sú nastavenia organizačnej úrovne:

  Získanie ďalšej pomoci na jednotlivé rutiny cmdlet, nájdete v Skype for Business Online rutiny cmdlet.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -EnableEntryExitNotifications $true|$false

  Predvolená hodnota je $true.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -EnableNameRecording $true|false

  Predvolená hodnota je $true.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -PinLength 7

  Predvolená hodnota je 5.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -AllowPSTNOnlyMeetingsByDefault $true|$false

  Predvolená hodnota je $false.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -AutomaticallySendEmailsToUsers $true|$false

  Predvolená hodnota je $true.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -SendEmailFromOverride $true|$false

  Predvolená hodnota je $false.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -SendEmailFromAddress

  Predvolená hodnota je $null.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -SendEmailFromDisplayName

  Predvolená hodnota je $null.

 • Používanie prostredia Windows PowerShell spočíva v spravovaní používateľov a povolených a nepovolených činností pre používateľov. Pomocou prostredia Windows PowerShell môžete spravovať Office 365 z jedného miesta, čím zjednodušíte každodennú prácu, ak máte splniť viacero úloh. Ak chcete začať pracovať s prostredím Windows PowerShell, pozrite si tieto témy:

 • Windows PowerShell má v porovnaní s používateľským rozhraním Centra spravovania služieb Office 365 mnohé výhody týkajúce sa rýchlosti, jednoduchosti a produktivity, napríklad pri zmenách nastavení pre mnoho používateľov súčasne. Informácie o týchto výhodách nájdete v nasledujúcich témach:

  Modul Windows PowerShell pre Skype for Business Online umožňuje vytvoriť vzdialenú reláciu prostredia Windows PowerShell, ktorý sa pripája k Skype for Business Online. Tento modul, ktorý je podporovaná iba na 64-bitové počítače, si môžete stiahnuť z Microsoft Download Center na modulu Windows PowerShell pre Skype for Business Online.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Pozrite tiež

Nastavenie zvuku konferencie pre Skype for Business a Teams spoločnosti Microsoft

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×