Správa informačných kanálov RSS

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Technológia RSS (Really Simple Syndication) predstavuje spôsob, ktorým môžete sprístupniť novinky, blogy či iný obsah na webovej lokalite pre odberateľov.

Čo vás zaujíma?

Prehľad

Prehľad

Vlastník lokality môže spravovať podporu technológie RSS pre:

 • kolekcie lokalít,

 • lokality najvyššej úrovne a podlokality,

 • webové aplikácie,

 • zoznamy.

Podpora technológie RSS je povolená v centrálnej správe na úrovni webovej aplikácie. Pri povolení na tejto úrovni je podpora technológie RSS tiež predvolene povolená na úrovni kolekcie lokalít. Vlastník lokality najvyššej úrovne však môže podporu technológie RSS na úrovni kolekcie lokalít vypnúť. Všetky nové lokality vytvorené v kolekcii lokalít s podporou technológie RSS tiež podporujú túto technológiu.

Zoznamy vytvorené v podlokalite môžu tiež na základe predvoleného nastavenia podporovať technológiu RSS - závisí to od možností, ktoré vyberiete pri povolení alebo vypnutí podpory technológie RSS na lokalite, podlokalite alebo v pracovnom priestore.

Na začiatok stránky

Správa kanálov RSS pre kolekciu lokalít

Keď je podpora technológie RSS povolená v centrálnej správe, v predvolenom nastavení sa automaticky povolí aj na úrovni kolekcie lokalít. Vlastník lokality najvyššej úrovne však môže zakázať alebo opätovne povoliť podporu technológie RSS na úrovni kolekcie lokalít.

Pred vykonaním tohto postupu skontrolujte, či sa v rámci kolekcie lokalít nachádzate na lokalite najvyššej úrovne.

 1. Kliknite na ponuku Akcie lokality Ponuka Akcie lokality a potom kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. Na stránke Nastavenie lokality kliknite v časti Správa lokality na položku RSS.

  Poznámka: Prepojenie RSS sa na stránke Nastavenie lokality nezobrazí, ak podpora technológie RSS nie je povolená v centrálnej správe.

 3. Na stránke RSS v časti Kanály RSS kolekcie lokalít začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Povolí informačné kanály RSS v tejto kolekcii lokalít.

  Poznámka: Časť Kanály RSS kolekcie lokalít je k dispozícii len vtedy, ak ste správcom kolekcie lokalít a nachádzate sa na lokalite najvyššej úrovne.

 4. V časti Povoliť RSS vyberte alebo zrušte začiarknutie políčka Povoliť informačné kanály RSS v tejto lokalite.

 5. Do poľa Autorské práva zadajte text upozornenia na autorské práva, ktoré sa má zobrazovať v informačnom kanáli RSS. V závislosti od typu čítača RSS, ktorý používate na zobrazenie informačného kanála RSS, sa upozornenie o autorských právach môže, ale nemusí zobraziť v spodnej časti informačného kanála RSS.

 6. Do poľa Zodpovedný redaktor zadajte meno zodpovedného redaktora pre daný obsah RSS. Meno zodpovedného redaktora sa zobrazí v spodnej časti informačného kanála RSS.

 7. Do poľa Správca webovej lokality zadajte meno správcu webovej lokality pre daný obsah RSS. Meno správcu webovej lokality sa zobrazí v spodnej časti informačného kanála RSS.

 8. Do poľa Hodnota Time To Live (v minútach) zadajte počet minút, počas ktorých majú používatelia čakať na aktualizácie informačného kanála RSS. Počet minút sa zobrazí v spodnej časti informačného kanála RSS.

 9. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Správa kanálov RSS pre zoznam alebo knižnicu

Ak je podpora technológie RSS povolená v centrálnej správe a na úrovni kolekcie lokalít, môžete spravovať podporu technológie RSS pre zoznamy a knižnice na lokalite.

Poznámka: Názov karty alebo tlačidlo, ktoré kliknete v rámci tohto postupu sa líši v závislosti od typu zoznamu alebo knižnice, ktorú chcete vytvoriť Informačný kanál RSS pre. Napríklad zoznam kalendára, je kartu Kalendár a Nastavenia kalendára. Používame knižnice ako príklad pre jednoduchosť.

 1. V knižnici alebo zozname, pre ktorý chcete spravovať informačný kanál RSS, kliknite na páse s nástrojmi na kartu Zoznam alebo Knižnica.

 2. V skupine Nastavenie kliknite na tlačidlo Nastavenie knižnice.

 3. Na stránke nastavenia knižnice kliknite v časti Komunikácia na prepojenie Nastavenie technológie RSS.

  Poznámka: Prepojenie nastavenie technológie RSS nie je k dispozícii, ak nie je zapnutá podpora technológie RSS v centrálnej správe a na úrovni kolekcie lokalít.

 4. V časti Zoznam RSS vyberte, či pre daný zoznam chcete povoliť alebo zakázať technológiu RSS.

 5. V časti Informácie o informačnom kanáli RSS vyberte, či polia s viacerými riadkami chcete skrátiť na 256 znakov. Pre prvky kanála RSS môžete zadať názov, popis a adresu URL obrázka.

 6. V časti Stĺpce môžete začiarknutím príslušných políčok zobraziť alebo skryť stĺpce v popise kanála RSS. Vedľa názvu stĺpca zadajte poradové číslo stĺpca v zobrazení.

  Poznámka: Ak informačný kanál obsahuje len jeden stĺpec, v tele položiek v informačnom kanáli sa zobrazí samostatná hodnota stĺpca. Ak informačný kanál obsahuje viaceré stĺpce, telo položky bude pozostávať z jednotlivých názvov stĺpcov a príslušných hodnôt.

 7. V časti Limit položiek môžete obmedziť počet položiek a dní, ktoré budú zahrnuté v jednom informačnom kanáli RSS.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Konfigurovanie kanála RSS pre zobrazenie zoznamu alebo knižnice

Ak je podpora technológie RSS povolená v centrálnej správe a na úrovni kolekcie lokalít, môžete spravovať podporu technológie RSS pre zobrazenie zoznamu a knižnice.

In the Item Limit section, if you select Limit the total number of items returned to the specified amount, an additional property tag <treatAs>list</treatAs> is added to the RSS feed. This tag indicates that RSS readers will treat the feed as a list whose entire contents are present in the feed, rather than as a feed that includes only recently added or changed items. For more information about RSS list extensions, see the XML Developer Center on MSDN.

Dôležité: Vo verejnom zobrazení sa používateľom nezobrazuje stránka Upraviť zobrazenie, preto by mal vlastník lokality pridať toto prepojenie do informačného kanála RSS. Je to dôležité v prípadoch, keď vlastník lokality vytvorí zobrazenie výlučne pre informačné kanály RSS.

 1. V knižnici alebo zozname, v ktorom sa chcete prihlásiť na odber, kliknite na páse s nástrojmi na kartu Knižnica alebo Zoznam.

  Poznámka:  Názov tejto karty sa líši v závislosti od typu zoznamu alebo knižnice, pre ktorý chcete vytvoriť upozornenie. Ak ide napríklad o zoznam kalendárov, bude to karta Kalendár.

 2. Ak chcete otvoriť zobrazenie, na odber ktorého sa chcete prihlásiť, vyberte zobrazenie v rozbaľovacom zozname v skupine Spravovať zobrazenia na páse s nástrojmi.

  Tip: Ak webový prehliadač umožňuje prihlásiť sa na odber zobrazenia, v tomto momente sa môže aktivovať tlačidlo panela s nástrojmi informačného kanála RSS. Ak sa aktivovalo, môžete na toto tlačidlo kliknúť a skúsiť sa prihlásiť priamo na odber zobrazenia. Ak nie je táto funkcia dostupná, vykonajte kroky, ktoré sú uvedené vo zvyšnej časti tohto postupu.

 3. Kliknutím na položku Upraviť zobrazenie otvorte zobrazenie v režime na úpravu.

  Poznámka: Ak sa položka Upraviť toto zobrazenie nezobrazí v ponuke Zobraziť, nemáte povolenie na upravenie zobrazenia, a preto nemôžete použiť tento postup na prihlásenie na odber informačného kanála RSS zobrazenia.

 4. V časti názov kliknite na tlačidlo RSS RSS s obrázkami na zobrazenie RSS predplatné stránky pre toto zobrazenie.

 5. Skopírujte adresu URL stránky na prihlásenie na odber informačného kanála RSS pre dané zobrazenie. Túto adresu URL môžete potom publikovať na svojej lokalite, aby mohli prispievatelia vašej lokality zobraziť kanál RSS a prihlásiť sa na jeho odber.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×