Správa a zdieľanie webových častí v programe SharePoint Server 2010 a 2007

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Tento článok je určený pre vlastníkov lokalít a správcovia. Poskytuje prehľad o tom, ako konfigurovať a spravovať galérie webových častí a stránok webových častí.

Prehľad galérie webových častí

Galérie webových častí je centrálneho skladu webových častí, ktoré sú k dispozícii na použitie na lokalite. Galérie webových častí môžete použiť na úpravu vlastnosti webových častí, ktoré sú k dispozícii pre lokalitu a všetky lokality pod ňou.

Všetky webové časti v galérii sú usporiadané do skupín, ktoré zodpovedajú predvolených kategórií, ktoré sa zobrazia po kliknutí na tlačidlo Vložiť webových častí na stránke. Ak máte príslušné povolenia, môžete upraviť vlastnosti webovej časti alebo importovať nové webové časti do galérie webových častí.

Poznámka: Ak chcete spravovať galériu webových častí, musíte byť správcom kolekcie lokalít alebo musí mať úroveň povolení úplný prístup na lokalite a v koreni kolekcie lokalít, musíte byť. Ak nie je možné získať prístup k ponuke Nastavenie lokality, alebo ak sa nezobrazuje prepojenie na Webové časti sú uvedené na stránke Nastavenie lokality v časti galérie požiadajte správcu kolekcie lokalít o pomoc.

Môžete odstrániť alebo exportovať webovej časti alebo zmeniť jeho názov alebo skupinu, ktorá patrí k pri úprave jeho vlastnosti.

 1. V ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla , kliknite na položku Nastavenie lokality.

  Ak sa nezobrazuje nastavenia, kliknite na položku Nastavenie lokality.

Poznámka: Na lokalite, pre ktorú je prispôsobená ponuka Akcie lokality, ukážte na položku Nastavenie lokality a potom kliknite na nastavenia, ktoré sa majú zobraziť.

 1. V časti galérie kliknite na položku webové časti.

 2. Kliknite na položku Upraviť tlačidlo Vzhľad tlačidla vedľa webovej časti, ktorú chcete upraviť, upraviť vlastnosti a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Galérie webových častí môžete použiť na spravovanie webových častí, ktoré sú k dispozícii pre lokalitu a všetky lokality pod ňou. Môžete pridať a nahrať nové webové časti a zmeniť niektoré vlastnosti webovej časti v galérii webových častí. Webové časti pridané do galérie sú uvedené v časti Galérie názov lokality na table s nástrojmi.

Poznámka: Ak chcete spravovať galériu webových častí, musíte byť správcom kolekcie lokalít alebo musí mať úroveň povolení úplný prístup na lokalite a musíte byť na koreňovej lokalite kolekcie lokalít. Ak nie je možné získať prístup k menu Nastavenia lokality, alebo ak sa nezobrazuje prepojenie na Webové časti sú uvedené na stránke Nastavenie lokality, obráťte sa na správcu kolekcie lokalít.

 1. V ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla , kliknite na položku Nastavenie lokality. Ak sa nezobrazuje nastavenia, kliknite na položku Nastavenie lokality.

  Poznámka: Na lokalite, pre ktorú je prispôsobená ponuka Akcie lokality, ukážte na položku Nastavenie lokality a potom kliknite na nastavenia, ktoré sa majú zobraziť.

 1. V stĺpci galérie kliknite na položku Webové časti.

 2. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  V programe SharePoint Server 2007

  • Ak chcete pridať novú webovú časť do galérie, kliknite na položku nový.

  • Ak chcete nahrať webovej časti pomocou .dwp alebo .webpart súboru, kliknite na položku nahrať.

  • Ak chcete upraviť vlastnosti pre konkrétnu webovú časť, kliknite na položku Upraviť tlačidlo Vzhľad tlačidla nachádzajúcu sa vedľa názvu webovej časti.

  V programe SharePoint Server 2010

  • Ak chcete pridať novú webovú časť do galérie, kliknite na položku dokumenty na páse s nástrojmi a potom kliknite na položku Nový dokument.

  • Ak chcete nahrať webovej časti pomocou súboru .dwp alebo .webpart, na páse s nástrojmi kliknite na položku dokumenty a potom kliknite na položku Nahrať dokument.

  • Ak chcete upraviť vlastnosti pre konkrétnu webovú časť, kliknite na položku Upraviť tlačidlo Vzhľad tlačidla nachádzajúcu sa vedľa názvu webovej časti.

Webové časti môžete umiestniť do vlastnej skupiny, ktoré určíte. Vlastnú skupinu je uvedený v časti Všetky webové časti dialógového okna Pridať webové časti, po kliknutí na položku Pridať webovú časť pri stránky v režime úprav.

Poznámka: Jednotlivé webové časti môžu patriť len pre jednu skupinu.

 1. V ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla , kliknite na položku Nastavenie lokality.

  Poznámka: Na lokalite, pre ktorú je prispôsobená ponuka Akcie lokality, ukážte na položku Nastavenie lokality a potom kliknite na nastavenia, ktoré sa majú zobraziť.

 1. V stĺpci galérie kliknite na položku Webové časti.

 2. Kliknite na položku Upraviť tlačidlo Vzhľad tlačidla pre webovú časť, ktorú chcete upraviť.

 3. V časti skupina vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete pridať webovú časť do existujúcej skupiny, vyberte názov skupiny.

  • Ak chcete pridať webovú časť do novej skupiny, kliknite na položku zadať vlastnú hodnotu. Do textového poľa zadajte názov novej skupiny.

 4. Kliknite na tlačidlo OK. Webová časť bude uvedený v časti názov skupiny v časti Všetky webové časti dialógového okna Pridať webové časti.

Import a export webových častí

Webové časti sú určené pre jednoduché exportu a importu. Keď si prispôsobiť webovú časť alebo vlastník lokality vykoná zmeny na stránke webových častí pre všetkých používateľov, ktoré alebo vlastník lokality chcieť zdieľať s ostatnými používateľmi na lokalite alebo dokonca inej lokality. Príklad:

 • Môžete exportovať webovú časť zo stránky webových častí a následné zdieľanie popisný súbor webovej časti (.dwp alebo .webpart) s ostatnými používateľmi. Ostatní používatelia potom môžete importovať webovej časti na stránku webových častí. Prípadne vlastník lokality môžete nahrať webovej časti priamo do galérie webových častí tak, aby všetci používatelia majú k nemu prístup.

 • Vlastník lokality môžete exportovať webovej časti z galérie webových častí a uložte ho vo verejnom umiestnení. Ostatní používatelia potom môžete importovať webovej časti na stránku webových častí. Alebo iného vlastníka lokality môžete nahrať súbor Popis webovej časti na inú lokalitu galérie webových častí.

Vo všetkých prípadoch je potrebné zabezpečiť, tiež nainštalované súboru zostavy webovej časti na novú lokalitu tak, že je možné spustiť novú webovú časť, ktorú ste vytvorili na novú lokalitu.

Poznámka: Nie je možné exportovať vo webovej časti Zobrazenie zoznamu. Zoznamy sú špecifické pre lokalitu a by preprava na iné lokality rovnakým spôsobom ako iné webové časti. Ak chcete premiestniť zoznam údajov z jednej lokality do druhej, môžete exportovať údaje zoznamu z jednej lokality a potom importovať údaje do zoznamu na iné miesto. Pri vytváraní nového zoznamu na inom mieste, sa novej webovej časti Zobrazenie zoznamu a pridá do galérie názov lokality.

Môžete exportovať webovú časť a zdieľať s ostatnými používateľmi. Nezabudnite, že nie je možné exportovať webových častiach zobrazenie zoznamu. Webové časti, ktoré je možné exportovať, patrí: webová časť Editor obsahu, webovú časť formulár, webovú časť Zobrazovač stránok, webovú časť XML a webová časť obrázok.

 1. V ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla kliknite na príkaz Upraviť stránku.

 2. Kliknite na ponuku webová časť Ponuka webovej časti webovej časti, ktorú chcete upraviť, a potom kliknite na položku Exportovať.

 3. V dialógovom okne Sťahovanie súboru kliknite na položku Uložiť alebo Uložiť ako.

 4. Ak ste vybrali možnosť Uložiť ako, vyberte umiestnenie, do ktorého chcete uložiť súbor webovej časti. Ak chcete mať iný názov súboru, zadajte názov do poľa názov súboru.

 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Ak ste nevybrali umiestnenie, webovej časti bude v priečinku na stiahnutie pre váš prehliadač (zvyčajne \downloads\ pod vaším menom používateľa v systéme Windows.

Export webovej časti z galérie webových častí

 1. V ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla , kliknite na položku Nastavenie lokality.

  Poznámka: Na lokalite, pre ktorú je prispôsobená ponuka Akcie lokality, ukážte na položku Nastavenie lokality a potom kliknite na nastavenia, ktoré sa majú zobraziť.

 2. V časti galérie kliknite na položku webové časti.

 3. Kliknite na položku Upraviť tlačidlo Vzhľad tlačidla pre webovú časť, ktorú chcete exportovať.

 4. Na páse s nástrojmi, kliknite na položku Export.

 5. Kliknite na položku Uložiť, vyhľadajte umiestnenie, kde chcete uložiť súbor Popis webovej časti, a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

 6. Kliknite na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno vlastnosti webovej časti.

Ak ste exportovali webovej časti z inej stránky alebo lokality, alebo ak vám niekto pošle súbor webovej časti, môžete importovať webovej časti na použitie na stránke webovej časti.

Poznámka: Importovanie webovej časti je k dispozícii len na stránku webových častí, ktoré importe, nie na iné stránky na lokalite. Informácie o nahrávaní webových častí na server na použitie viacerých lokalít nájdete v téme Windows SharePoint Services 3.0 SDK, ktorá je k dispozícii od Windows SharePoint Services Developer Center na lokalite MSDN.

 1. V ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla kliknite na príkaz Upraviť stránku.

 2. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  SharePoint Server 2007

  1. V zóne webových častí, do ktorej chcete pridať webovú časť, kliknite na položku Pridať webovú časť.

  2. Kliknutím na položku Rozšírené možnosti pre galériu webovej časti zobrazíte tablu s nástrojmi.

  3. V hornej časti tably s nástrojmi kliknite na šípku a potom kliknite na položku importovať.

  SharePoint Server 2010

  1. Kliknite na položku Vložiť na páse s nástrojmi.

  2. Kliknite na položku Webová časť.

  3. V časti kategórie kliknite na položku odovzdať webovú časť.

 3. Kliknite na položku Prehľadávať.

 4. Vyhľadajte webovú časť súbor, ktorý chcete importovať, a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

 5. Kliknite na položku Odovzdať.

 6. Vyberte zónu webových častí, do ktorej chcete pridať webovú časť, a potom kliknite na položku Pridať.

  Tip: Môžete tiež presunúť webovú časť k umiestneniu miesto na stránke webových častí.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×