Správa úloh (akcie) vo fronte Project Server

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Keď sa informácie o projekte a časovom výkaze zverejnia na Microsoft Office Project Server 2007, spracuje ho front Project servera. Môžete zmeniť spôsob, akým sa naplánujú úlohy vo fronte (alebo udalosti), Zobraziť úlohy vo fronte a reštartovať konkrétne úlohy vo fronte.

Front Project servera obsahuje dva samostatné fronty:

 • Front projektu     Používa sa na zobrazovanie správ o projektoch, ktoré súvisia s ukladaním, publikovaním, nahlásením a budovaním kocky. Tabuľky a uložené procedúry sú uložené v pracovnej databáze Office Project Server 2007.

 • Front časového výkazu     Používa sa na správy časového výkazu, ktoré súvisia s ukladaním a odoslaním časového výkazu. Tabuľky a uložené procedúry sa ukladajú do publikovanej databázy Office Project Server 2007.

Čo vás zaujíma?

Zmena nastavenia frontu úloh

Nastavenie mriežky frontu úloh

Zrušenie alebo opakovanie úloh vo fronte

Zmena nastavenia frontu úloh

 1. Na paneli Rýchle spustenie kliknite na položku Nastavenie servera.

 2. Na stránke Nastavenie servera kliknite na položku Nastavenie frontu.

 3. V zozname typ frontu vyberte položku projekt alebo časový výkaz , čím určíte, ktorý front chcete zmeniť.

  Po kliknutí na položku Uložiť na konci tohto postupu sa uložia nastavenia pre typ frontu, ktorý ste vybrali. Ak chcete upraviť a uložiť nastavenia pre iný typ frontu, musíte tento postup zopakovať.

 4. V časti maximálny počet vlákien procesora práce zadajte maximálny počet úloh vo fronte, ktoré môže server spracovať naraz.

  Tip: Ak zadáte hodnotu -1, server spracuje maximálny počet vlákien (až do 20).

 5. V časti interval vzorkovania (v milisekundách) zadajte počet milisekúnd, ktoré by mal front programu Project Server počkať pred vykonaním hlasovania o databáze projektu alebo časového výkazu pre nové úlohy.

 6. V časti opakovaná práca (v milisekundách) zadajte počet milisekúnd, ktoré by mal front programu Project Server počkať pred opätovným vyskúšaním úlohy, ak pôvodný pokus alebo pokusy zlyhali.

 7. V časti obmedzenie opakovanej úlohy zadajte, koľkokrát sa má front Project servera naďalej zisťovať v databáze, ak sa pôvodný pokus alebo pokus zlyhal.

 8. V časti interval opakovaNia SQL (v milisekundách) zadajte počet milisekúnd, ktoré by mali uplynúť medzi jednotlivými pokusmi o spracovanie úlohy.

 9. V časti obmedzenie počtu opakovaNí SQL zadajte maximálny počet časov, ktoré sa majú v fronte programu Project Server pokúsiť spracovať úlohu.

 10. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Na začiatok stránky

Nastavenie mriežky frontu úloh

 1. Na paneli Rýchle spustenie kliknite na položku Nastavenie servera.

 2. Na stránke Nastavenie servera kliknite na položku Spravovať front.

 3. V časti typ filtra vyberte v zozname typ filtra typ úlohy, ktorú chcete zobraziť v mriežke úloh.

 4. V časti identifikácia skupiny úloh alebo úloha zadajte číslo ID úlohy alebo identifikáciu skupiny úloh. Táto časť sa zobrazí len v prípade, že ste vybrali možnosť podľa ID v zozname typ filtra .

  Identifikácia skupiny úloh priradenie súvisiacich úloh. Ak napríklad používateľ publikuje projekt, táto úloha automaticky obsahuje ďalšie súvisiace úlohy, ktoré súvisia s oznámeniami, nahlásením a tak ďalej.

  Tip: Ak chcete určiť, ktorú identifikáciu úlohy alebo skupiny úloh chcete použiť, skopírujte ID z mriežky úloh. Pred vykonaním tohto postupu vložte stĺpce ID úlohy a JobGroup ID v mriežke úloh pomocou tabuľky Dostupné stĺpce v časti stĺpce .

 5. V časti História úloh vyberte časové obdobie historických údajov a maximálny počet úloh, ktoré chcete zobraziť v mriežke úloh.

 6. V časti typy úloh vyberte typ informácií o úlohe, ktoré sa majú zobraziť v mriežke úloh.

 7. V časti stav dokončenIa úlohy vyberte typ informácií o stave úlohy, ktorý chcete zobraziť v mriežke úloh.

 8. V časti projekty vyberte projekty, ktoré chcete sledovať v mriežke úloh.

  Táto časť sa zobrazí len v prípade, že ste vybrali možnosť projekt v zozname typ filtra .

 9. V časti stĺpce vyberte stĺpce, ktoré chcete zobraziť v mriežke úloh.

 10. V časti Rozšírené možnosti zadajte, či chcete pri výbere úlohy zrušiť súvisiace čiastkové úlohy, a potom kliknite na položku Zrušiť úlohu.

  • Zrušenie zaradenia úloh ako zaradených do frontu     Túto možnosť vyberte, ak chcete zrušiť iba úlohy, ktoré vstupujú do frontu úloh.

  • Zrušenie následných úloh v korelácii     Túto možnosť vyberte, ak chcete zrušiť vybratú úlohu alebo úlohy, ako aj všetky súvisiace čiastkové úlohy. Tým sa minimalizujú možné problémy so synchronizáciou úlohy a informácie o zdrojoch, ktoré môžu byť priradené k projektu alebo časovému výkazu.

 11. V časti mriežka úloh vyberte úlohu v zozname a potom kliknite na položku súvisiace úlohy a skontrolujte úlohy, ktoré súvisia s tým istým projektom (Ak váš správca nainštaloval aktualizáciu infraštruktúry pre servery Microsoft Office). Môže vám to pomôcť zistiť, prečo úloha nie je vo fronte a nie je spustená, pretože môže byť zablokovaná predchádzajúcou úlohou v rovnakom objekte.

  Ak chcete odstrániť súvisiaci podfilter úloh, kliknite na položku všetky úlohy.

  Poznámky: 

  • Ďalšie informácie o zlyhanej úlohe získate po kliknutí na chybové hlásenie hypertextové prepojenie v stĺpci chyby v mriežke úloh.

  • Členovia tímu môžu zobraziť aj úlohy vo fronte. Členovia tímu môžu na paneli Rýchle spustenie kliknúť na položku osobné nastavenia a potom kliknúť na položku Moje úlohy vo fronte. Na stránke Moje úlohy vo fronte môžu členovia tímu Zobraziť len svoje vlastné pracovné miesta v rámci frontu. Členovia tímu by tiež mali mať na pamäti, že zmeny na stránkach v rámci Microsoft Office Project Web Access sa nemusia okamžite stať, ak sa v rámci frontu Project servera nachádza veľa pracovných miest. Stlačením klávesu F5 obnovíte stranu, kým sa nezobrazia ich zmeny.

  • Pomocou obsluhy udalostí môžete tiež zobraziť stav alebo výkon úloh vo fronte a iné procesy. Na paneli Rýchle spustenie kliknite na položku Nastavenie serveraa potom kliknite na položku Konfigurácia obsluhy udalostí na strane servera.

Na začiatok stránky

Zrušenie alebo opakovanie úloh vo fronte

 1. Vyberte úlohu v mriežke úloha potom kliknite na položku Zrušiť úlohu. Môžete tiež kliknúť na položku Opakovať úlohu pre vybratú úlohu, ak informácie o stave v stĺpci stav úlohy naznačujú, že sa vyskytol problém s spracovaním úlohy.

  Poznámka: Nie je možné opakovať úlohy, ktoré majú stav úlohy zlyhal a blokovanie korelácie.

 2. Kliknutím na položku obnoviť stav aktualizujte mriežku úloh tak, aby zodpovedala zmenám, ktoré ste vykonali.

Prečo nemôžem vykonať niektoré akcie v Projecte Web Access?

V závislosti od nastavení povolení, ktoré ste použili pri prihlasovaní do Projectu web Accessu, možno nebudete môcť vidieť ani používať určité funkcie. To, čo sa zobrazuje na niektorých stránkach, sa tiež môže líšiť od toho, čo je zdokumentované v prípade, že správca servera prispôsobil projektový Web Access a neupravil pomoc na zhodu.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×