Spolupracujte na dokumentoch kdekoľvek

Ušetrite čas a mnoho e-mailových správ a spolupracujte na dokumente online. Po uverejnení vášho wordového dokumentu v SharePointe alebo vo OneDrive ho môže každý vo vašom tíme otvoriť a zmeniť, dokonca aj súčasne.

Ak súbor uložíte do služby OneDrive alebo na Microsoft SharePoint Server 2013, môžete na ňom pracovať v službe Word Online, ak kliknete na položky Upraviť dokument > Upraviť v aplikácii Word Online.

Ak niekto iný otvorí dokument, Word vás upozorní a v stavovom riadku sa zobrazí oznámenie. Ak naň kliknete, uvidíte, kto na dokumente pracuje spolu s vami.

Mená autorov, ktorí pracujú so súborom

Takisto môžete zistiť, na ktorej časti dokumentu práve iní používatelia pracujú.

Meno autora v časti dokumentu, na ktorej pracuje.

Vždy, keď uložíte dokument, vaše úpravy budú k dispozícii pre všetkých, ktorí na ňom pracujú. Uvidia ich, akonáhle súbor uložia. Akékoľvek zmeny, ktoré vykonajú, sa zobrazia na obrazovke na zelenom pozadí. Pozadie pri ďalšom uložení dokumentu zmizne a nezobrazí sa ani vo vytlačenej verzii.

Úprava dokumentu je založená na princípe: kto skôr príde, ten skôr melie. Keď začnete meniť text, príslušná časť ostane uzamknutá a nikto nemôže vaše zmeny prepísať. Ak však niekto začne robiť úpravy v tom istom čase alebo ak niekto pracuje na dokumente v režime offline, Word vám ukáže každý sporný bod, keď dokument opäť uložíte. Sami sa môžete rozhodnúť, ktoré zmeny chcete ponechať.

Kedy je potrebný program Word?

Niekedy nebudete môcť upraviť dokument v aplikácii Word Online.

Ak váš dokument obsahuje napríklad komentáre alebo sledované zmeny, Word Online zobrazí výzvu na otvorenie dokumentu vo Worde, až potom budete môcť vykonať zmeny.

Ďalšie informácie o situáciách, v ktorých bude potrebné otvoriť dokument vo Worde, nájdete v téme Rozdiely pri používaní dokumentu v prehliadači a v programe Word.

Ak spolutvorba nefunguje

Ak nie je možné na dokumente spolupracovať, skúste skontrolovať nasledujúce možnosti:

Verzia Wordu

Pracuje niekto vo Worde 2007? Spolutvorba je dostupná v programoch Word 2013, Word 2010 a Word pre Mac 2011, ale nie v starších verziách Wordu.

Typ súboru

Má dokument príponou .doc? Ak áno, môžete na ňom spolupracovať tak, že skonvertujete dokument na súbor vo formáte .docx.

Označené ako finálna verzia

Je dokument označený ako finálny? Ak áno a vy ho napriek tomu chcete upraviť, kliknite na položku Upraviť napriek tomu na páse v hornej časti dokumentu.

Uloženie nastavenia

Je v dokumente začiarknuté políčko Zvýšiť presnosť kombinácie uložením náhodných čísel? Kliknite na položky Súbor > Možnosti > Centrum dôveryhodnosti > Nastavenie centra dôveryhodnosti > Možnosti ochrany osobných údajov. V časti Špecifické nastavenie dokumentu začiarknite políčko Zvýšiť presnosť kombinácie uložením náhodných čísel.

Nastavenie politiky

Sú nastavenia politiky správne? Spolutvorbu znemožňujú určité nastavenia politiky balíka Microsoft Office vrátane zakázanej klientskej politiky automatického zlučovania, zakázanej klientskej politiky spolutvorby alebo zakázanej serverovej politiky spolutvorby.

Prvky v dokumente

Obsahuje dokument objekty OLE, makrá alebo skupiny rámov HTML? Obsahuje telo textu ovládací prvok ActiveX? Je dokument nadradený alebo podradený? Ak ste na ktorúkoľvek z týchto otázok odpovedali kladne, spolutvorba bohužiaľ nebude fungovať.

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×