Spolupráca v cloude pomocou čítačky obrazovky v PowerPointe

Spolupráca v cloude pomocou čítačky obrazovky v PowerPointe

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

V programe PowerPoint 2016 môžete použiť klávesnicu a Moderátora, vstavanú čítačku obrazovky vo Windowse, na zdieľanie prezentácie a spoluprácu s inými používateľmi. Môžete vytvoriť aj kópie prezentácií a zdieľať ich prostredníctvom e-mailu v rôznych formátoch, napríklad vo formáte PDF.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Otvorenie PowerPointu a prihlásenie

Ak chcete zdieľať prezentáciu, potrebujete sa prihlásiť do konta Microsoft v programe PowerPoint 2016, aby ste mohli súbor uložiť do OneDrivu.

 1. Ak chcete rýchlo spustiť PowerPoint 2016, stlačte kláves s logom Windows, zadajte powerpoint 2016 a stlačte kláves Enter.

 2. Ak chcete začať s prázdnou prezentáciou, stlačte kláves Enter. V Moderátorovi sa ozve: „PowerPoint edit view“ (Zobrazenie PowerPointu na úpravy). V JAWS sa ozve: „Presentation 1 ready“ (Prezentácia 1 pripravená).

 3. Ak sa chcete prihlásiť, v zobrazení na úpravy v programe PowerPoint stlačte kombináciu klávesov Alt + F. V Moderátorovi sa ozve: „File menu“ (Ponuka súbor). V aplikácii JAWS sa ozve: „Backstage view. File.“ (Zobrazenie Backstage. Súbor.). Potom stlačte kláves D. V Moderátorovi sa ozve: „Selected. Account tab item.“ (Vybraté. Položka karty konto.). V aplikácii JAWS sa ozve: „Account tab“ (Karta konto).

  Tip: V ponuke Súbor môžete tiež skúmať a vyhľadať príkazy ponuky, ktoré súvisia s položkou Konto, Uložiť, Zdieľať alebo Exportovať, použitím klávesu Tab na navigáciu medzi možnosťami alebo klávesov so šípkami na navigáciu v ponukách. Dané možnosti sú oznamované pri presúvaní

 4. Stlačte kláves S. V Moderátorovi sa ozve: „Accounts window. Type your email or phone number.“ (Okno Kontá. Zadajte svoj e-mail alebo telefónne číslo.) V JAWS sa ozve: “Accounts. Type your email or phone number.“ (Kontá. Zadajte svoj e-mail alebo telefónne číslo.)

 5. Zadajte svoj e-mail alebo telefónne číslo, stlačte kláves Enter a potom stlačte kláves Tab. V Moderátorovi sa ozve: „Password, editing text“ (Heslo, úprava textu). V JAWS sa ozve: „Password, edit. Type in text.“ (Heslo, upraviť. Zadajte text.).

 6. Zadajte heslo a stlačte kláves Enter.

  Poznámka: Ak používate konto organizácie, môžu sa prihlasovacie kroky mierne líšiť. Možno budete musieť použiť PIN kód alebo kartu smartcard.

  Tip: Ak ste sa po poslednom použití programu PowerPoint 2016 neodhlásili, aplikácia sa otvorí bez zobrazenia výzvy na prihlásenie.

Uloženie a zdieľanie prezentácie vo OneDrive

Uložte svoje prezentácie v programe PowerPoint 2016 do OneDrivu, aby ste ich mohli zdieľať s ostatnými používateľmi. Po uložení prezentácie do OneDrivu môžete svoje prezentácie otvoriť aj vo všetkých svojich zariadeniach. Staršie aj novšie prezentácie môžete jednoducho uložiť do OneDrivu.

Po uložení prezentácie do OneDrivu ste pripravení zdieľať ju s ostatnými používateľmi.

Uloženie prezentácie do OneDrivu

 1. Ak chcete prezentáciu uložiť, stlačte kombináciu klávesov Alt + F a potom A. V Moderátorovi sa ozve: „Selected. Save as tab item.“ (Vybraté. Položka karty Uložiť ako.) V aplikácii JAWS sa ozve: „Save as tab.“ (Karta Uložiť ako.)

 2. Umiestnenie uloženia súboru vyberte stlačením klávesu Tab. Zameranie sa presunie na zoznam možných umiestnení na uloženie.

 3. Ak chcete vybrať priečinok vo OneDrive, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým nebudete počuť názov želaného priečinka.

 4. Názov súboru pred uložením do OneDrivu môžete zmeniť stláčaním klávesu Tab, kým nebudete počuť: „Enter file name here“ (Zadajte názov súboru). Zadajte názov.

 5. Uložte ho stlačením klávesu Enter. Prezentácia sa uloží vo OneDrive s príponou súboru.pptx.

Zdieľanie prezentácie vo OneDrive

 1. V programe PowerPoint môžete zdieľať prezentáciu s ostatnými používateľmi OneDrivu, ak stlačíte kombináciu klávesov Alt + Y a potom U. Budete počuť: „Enter name or email addresses“ (Zadajte meno alebo e-mailové adresy).

 2. Zadajte e-mailovú adresu osoby, ktorú chcete pozvať. Ak už máte kontaktné informácie tejto osoby uložené, stačí zadať jej meno. Potom stlačte kláves Tab.

 3. Predvolene môžu pozvaní ľudia vašu prezentáciu upravovať. Ak chcete, aby mohli prezentáciu iba zobraziť, stlačte kláves Tab. V Moderátorovi sa ozve: „Can edit“ (Môže upravovať). V JAWS sa ozve: „Combo box. Can Edit“ (Rozbaľovacie pole, Môže upravovať). Dvakrát stlačte kláves so šípkou nadol. Ozve sa: „Can view“ (Môže zobrazovať). Potom stlačte kláves Enter.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Share button“ (Tlačidlo Zdieľať), a potom stlačením klávesu Enter prezentáciu zdieľajte.

Zdieľanie prezentácie PowerPointu 2016 s ostatnými používateľmi

V programe PowerPoint 2016 môžete jednoducho kópiu svojej prezentácie poslať e-mailom.

 1. Ak chcete zdieľať kópiu prezentácie s ostatnými používateľmi, stlačte kombináciu klávesov Alt + F a potom H. V Moderátorovi sa ozve: „Selected. Share tab item“ (Vybraté. Položka karty Zdieľať). V JAWS sa ozve: „Share tab“ (Karta Zdieľať).

 2. Ak chcete zdieľať prezentáciu prostredníctvom e-mailu, stlačte kláves E. V Moderátorovi sa ozve: „Selected. Email tab item“ (Vybraté. Položka karty e-mailu). V JAWS sa ozve: „Share. Email tab” (Zdieľať. Karta e-mailu).

 3. Výber spôsobu zdieľania prezentácie:

  • Ak chcete zdieľať prezentáciu vo formáte .pptx, stlačte kláves A.

  • Ak chcete zdieľať prezentáciu vo formáte .pdf, stlačte kláves F.

  • Ak chcete zdieľať prezentáciu vo formáte .xps, stlačte kláves X.

  Tip: Namiesto odosielania kópie prezentácie e-mailom môžete odoslať prepojenie na zdieľanie. Týmto spôsobom môžu iní používatelia vidieť najnovšie zmeny v prezentácii bez toho, aby ste mali obavy z obmedzenia veľkosti e-mailovej prílohy. Ak chcete odoslať prepojenie na zdieľanie, stlačte kláves L.

 4. PowerPoint 2016 otvorí novú správu vo vašej e-mailovej aplikácii a pripojí prezentáciu. Informácie o tom, ako odoslať e-mailovú správu s použitím čítačky obrazovky, nájdete v časti Vyhľadanie nového e-mailu v aplikácii Pošta pre Windows 10 pomocou čítačky obrazovky.

Uloženie powerpointových prezentácií ako súborov PDF

Niekedy chcete zdieľať prezentáciu s ľuďmi, ktorí nemajú PowerPoint 2016, a zároveň chcete ponechať jej obsah a formátovanie nedotknuté. Ak to chcete urobiť, môžete použiť PowerPoint 2016 a uložiť prezentácie vo formáte PDF.

 1. Ak chcete prezentáciu exportovať, stlačte kombináciu klávesov Alt + F a potom E. V Moderátorovi sa ozve: „Selected. Export tab item“ (Vybraté. Položka karty Exportovať). V aplikácii JAWS sa ozve: „Export tab“ (Karta Exportovať).

 2. Ak chcete uložiť prezentáciu ako súbor PDF, stlačte kláves P a potom A. Ozve sa: „Publish as PDF or XPS dialog“ (Dialógové okno publikovania vo formáte PDF alebo XPS).

 3. Zadajte názov súboru.

 4. Priečinok, do ktorého chcete súbor uložiť, vyberte stláčaním klávesu Tab, kým nebudete počuť názov priečinka, napríklad: Rýchly prístup, OneDrive alebo Tento počítač. Stláčajte klávesy so šípkami nahor alebo nadol a prehľadajte priečinky, stlačením klávesu so šípkou doprava zobrazíte podpriečinky. Pri prehľadávaní počujete názvy priečinkov.

 5. Keď sa dostanete do požadovaného umiestnenia, stlačte kláves Enter a potom stlačte kláves Tab.

 6. Ak chcete vybrať veľkosť súboru vo formáte PDF, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete súbor uložiť ako Štandardný s vyššou kvalitou, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť v Moderátorovi: „Selected. Standard. Publishing online and printing” (Vybraté. Štandard. Publikovanie online a tlač), alebo v aplikácii JAWS: „Standard.“ (Štandard).

  • Ak chcete súbor uložiť ako Minimálny, so zmenšenou veľkosťou súboru, potom, čo v Moderátorovi počujete „Selected. Standard“ (Vybraté. Štandard), alebo v aplikácii JAWS „Standard“ (Štandard), stlačte kláves so šípkou nadol. V Moderátorovi sa ozve: „Selected. Minimum size. Publishing online.“ (Vybraté. Minimálna veľkosť. Publikovanie online.) V JAWS sa ozve: „Minimum size.“ (Minimálna veľkosť)

 7. Ak chcete súbor uložiť, stlačte kombináciu klávesov Alt + S. Súbor sa automaticky otvorí.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek na vytvorenie prezentácie programu PowerPoint

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

V programe PowerPoint 2016 pre Mac môžete použiť klávesnicu a VoiceOver, vstavanú čítačku obrazovky pre Mac OS, na zdieľanie prezentácie a spoluprácu s inými používateľmi. Môžete vytvoriť aj kópie prezentácií a zdieľať ich prostredníctvom e-mailu v rôznych formátoch, napríklad vo formáte PDF.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Otvorenie PowerPointu a prihlásenie

Ak chcete zdieľať prezentáciu, potrebujete sa prihlásiť do konta Microsoft v programe PowerPoint, aby ste mohli súbor uložiť do programu OneDrive.

 1. Ak chcete prejsť na zoznam Aplikácie v položke Vyhľadávač, stlačte kombináciu klávesov Shift + Command + A.

 2. Zadajte M a prejdite priamo na aplikácie, ktoré sa začínajú písmenom M.

 3. Potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Microsoft PowerPoint application“ (aplikácia Microsoft PowerPoint).

 4. Ak chcete otvoriť program PowerPoint 2016 pre Mac, stlačte kombináciu klávesov Command + šípka nadol.

 5. Otvorí sa PowerPoint 2016 pre Mac a môžete sa prihlásiť do konta Microsoft.

 6. Stlačením klávesu Tab prejdite na položku Prihlásenie. Výber uskutočníte stlačením medzerníka. Otvorí sa dialógové okno Prihlásenie. Ozve sa: „Type your email or phone number“ (Zadajte svoj e-mail alebo telefónne číslo).

 7. Zadajte svoj e-mail alebo telefónne číslo a stlačte kláves Enter. Funkcia VoiceOver oznámi: „Password, secure edit text“ (Heslo, zabezpečená úprava textu).

 8. Zadajte heslo a stlačte kláves Enter. Ak sa ozve „Start using PowerPoint button“ (Tlačidlo Začnite používať PowerPoint), stlačením medzerníka prejdite do aplikácie.

 9. Ak chcete po prihlásení začať s prázdnou prezentáciou, stlačte kláves Enter.

  Poznámka: Ak používate konto organizácie, môžu sa prihlasovacie kroky mierne líšiť. Možno budete musieť použiť PIN kód alebo kartu smartcard.

  Tip: Ak ste sa po poslednom použití programu PowerPoint neodhlásili, aplikácia sa otvorí bez zobrazenia výzvy na prihlásenie.

Uloženie a zdieľanie prezentácie vo OneDrive

Uložte svoje prezentácie v programe PowerPoint do programu OneDrive, aby ste ich mohli zdieľať s ostatnými používateľmi. Po uložení prezentácie do programu OneDrive môžete svoje prezentácie otvoriť aj vo všetkých svojich zariadeniach. Staršie aj novšie prezentácie môžete jednoducho uložiť do programu OneDrive.

Po uložení prezentácie do programu OneDrive ste pripravení zdieľať ju s ostatnými používateľmi.

Ak chcete ukladať a zdieľať prezentácie v programe OneDrive, skontrolujte, či ste prihlásení do konta Microsoft v programe PowerPoint.

Uloženie prezentácie do OneDrivu

 1. V programe PowerPoint uložíte prezentáciu stlačením kombinácie klávesov Shift + Command + S. Otvorí sa dialógové okno Uložiť ako a zameranie je na poli testovania názvu súboru. Ozve sa: „Save as“ (Uložiť ako).

 2. Môžete zadať nový názov súboru.

 3. Umiestnenie uloženia súboru vo OneDrive vyberiete stlačením klávesu Tab. Zameranie sa presunie na zoznam možných umiestnení na uloženie. Na prechod medzi umiestneniami použite kombináciu klávesov Control + Option + klávesy so šípkami a na výber kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Ak chcete súbor uložiť do priečnika OneDrive, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „You are currently on a folder“ (Práve sa nachádzate na priečinku).

 5. Priečinok programu OneDrive môžete vybrať stlačením kombinácie klávesov Control + Option + šípka nahor alebo nadol. Systém bude počas presúvania oznamovať názvy priečinkov.

 6. Ak chcete vytvoriť nový priečinok, stlačením klávesu Tab prejdite na položku Nový priečinok. Výber následne uskutočníte stlačením medzerníka. Otvorí sa dialógové okno Nový priečinok. Zadajte názov priečinka a stlačte kláves Enter.

 7. Uložte ho stlačením klávesu Enter. Prezentácia sa uloží v programe OneDrive s príponou súboru .pptx.

Zdieľanie prezentácie vo OneDrive

 1. Ak chcete zdieľať prezentáciu v programe PowerPoint, stláčajte kláves F6, kým sa neozve názov aktuálnej karty panela s nástrojmi.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Share menu button“ (Tlačidlo ponuky Zdieľať) a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Ozve sa: „Three items, invite people button“ (Tri položky, tlačidlo Pozvať ľudí).

 3. Ak chcete prezentáciu zdieľať s ostatnými používateľmi programu OneDrive, stlačte medzerník. Otvorí sa dialógové okno Pozvať ľudí.

 4. Zadajte e-mailovú adresu osoby, ktorú chcete pozvať. Ak už máte kontaktné informácie tejto osoby uložené, stačí zadať jej meno.

  Poznámka: Môže sa otvoriť dialógové okno s otázkou, či PowerPoint môže získať prístup k vašim kontaktom. Stláčajte kláves Tab, kým nezaznie „Don't allow button“ (Tlačidlo Nepovoliť) alebo „OK button“ (Tlačidlo OK). Potom stlačte medzerník.

 5. Stlačte kláves Tab. Ozve sa: „Include a message (Optional)“ (Pridajte správu (voliteľné)). Zadajte správu pre príjemcov.

 6. Stlačte kláves Tab. Zaznie: „Can edit, checked“ (Môže upravovať, začiarknuté). Predvolene môžu pozvaní ľudia vašu prezentáciu upravovať. Ak chcete povoliť iba zobrazenie prezentácie, stlačením medzerníka vypnete možnosť úprav. Ozve sa: „Unchecked, can edit“ (Nezačiarknuté, Môže upravovať).

 7. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Share button“ (Tlačidlo Zdieľať), a potom stlačte medzerník.

Zdieľanie prezentácie s inými používateľmi

V programe PowerPoint 2016 pre Mac môžete jednoducho kópiu svojej prezentácie odoslať e-mailom.

 1. Ak chcete zdieľať prezentáciu v programe PowerPoint, stláčajte kláves F6, kým sa neozve názov aktuálnej karty panela s nástrojmi.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Share menu button“ (Tlačidlo ponuky Zdieľať), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Ozve sa: „Three items, invite people button“ (Tri položky, tlačidlo Pozvať ľudí).

 3. Držte stlačený kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Send attachment button“ (Poslať prepojenie), a stlačte medzerník. Ozve sa: "Two items, presentation“ (Dve položky, prezentácia).

 4. Stlačte klávesy so šípkami nahor alebo nadol a vyberte, či chcete odoslať súbor vo formáte prezentácie alebo vo formáte PDF. Výber uskutočníte stlačením medzerníka.

 5. Otvorí sa aplikácia Pošta s priloženou prezentáciou vo formáte .pptxm alebo PDF. Zameranie sa nachádza v poli Komu.

 6. Zadajte e-mailové adresy ľudí, ktorým chcete odoslať kópiu prezentácie.

 7. Stlačte kláves Tab, kým sa neozve „Subject column“ (Stĺpec Predmet). Potom zadajte predmet e-mailu.

 8. Ak chcete odoslať e-mail, stlačte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Send button“ (Tlačidlo odoslať). Potom stlačte medzerník.

Zdieľanie prepojenia na prezentáciu

Namiesto odosielania kópie prezentácie e-mailom môžete odoslať prepojenie na zdieľanie. Týmto spôsobom môžu iní používatelia vidieť najnovšie zmeny v prezentácii bez toho, aby ste mali obavy z obmedzenia veľkosti e-mailovej prílohy.

 1. Ak chcete zdieľať prezentáciu v programe PowerPoint, stláčajte kláves F6, kým sa neozve názov aktuálnej karty panela s nástrojmi.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Share menu button“ (Tlačidlo ponuky Zdieľať), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Ozve sa: „Three items, invite people button“ (Tri položky, tlačidlo Pozvať ľudí).

 3. Držte stlačený kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Copy link button“ (Tlačidlo Kopírovať prepojenie), a stlačte medzerník. Prepojenie sa skopírovalo.

 4. Skopírujte prepojenie, napríklad do e-mailu alebo okamžitej správy.

Uloženie powerpointových prezentácií ako súborov PDF

Niekedy chcete zdieľať prezentáciu s ľuďmi, ktorí nemajú PowerPoint, a zároveň chcete ponechať jej obsah a formátovanie nedotknuté. V takom prípade môžete použiť PowerPoint a uložiť prezentácie vo formáte PDF priamo do programu OneDrive.

 1. Ak chcete v programe PowerPoint exportovať prezentácie, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + M. Ozve sa: „Menu bar Apple“ (Panel s ponukami, Apple). Prehľadávajte stláčaním klávesu so šípkou doprava dovtedy, kým sa neozve „File“ (Súbor). Potom stláčajte kláves so šípkou dolu, kým sa neozve: „Export ellipses“ (Exportovať tri bodky).

 2. Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Otvorí sa dialógové okno Exportovať ako a zameranie je v poli názvu súboru. Ozve sa: „Export as“ (Exportovať ako).

 3. Môžete zadať nový názov súboru.

 4. Umiestnenie uloženia súboru vo OneDrive vyberiete stlačením klávesu Tab. Zameranie sa presunie na zoznam možných umiestnení na uloženie. Na prechod medzi umiestneniami použite kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkami.

 5. Keď budete na správnom umiestnení, stlačením klávesu so šípkou doprava vyberte priečinok vo OneDrive a potom pomocou klávesov so šípkou nahor a nadol prejdite na požadovaný priečinok. Systém bude počas presúvania oznamovať názvy priečinkov.

 6. Ak chcete prezentáciu uložiť vo formáte PDF, stlačte kláves Enter. Prezentácia sa uloží vo OneDrive ako PDF súbor.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Klávesové skratky v PowerPointe 2016 pre Mac

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

V programe PowerPoint 2016 pre iOS môžete na zdieľanie prezentácie a spoluprácu s inými používateľmi použiť čítačku obrazovky. Môžete vytvoriť aj kópie prezentácií vo formáte PDF a zdieľať ich prostredníctvom e-mailu.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Informácie o dotykových funkciách v programe PowerPoint 2016 pre iOS nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie PowerPointu pre iPhone.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate iPhone. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade iPadu líšiť.

Obsah tohto článku

Uloženie a zdieľanie prezentácie vo OneDrive

Uložte svoje prezentácie v programe PowerPoint do programu OneDrive, aby ste ich mohli zdieľať s ostatnými používateľmi. Po uložení prezentácie do programu OneDrive môžete svoje prezentácie otvoriť aj vo všetkých svojich zariadeniach. Staršie aj novšie prezentácie môžete jednoducho uložiť do programu OneDrive.

Po uložení prezentácie do programu OneDrive ste pripravení zdieľať ju s ostatnými používateľmi.

Ak chcete ukladať a zdieľať prezentácie v programe OneDrive, skontrolujte, či ste prihlásení do konta Microsoft v programe PowerPoint.

Uloženie prezentácie do OneDrivu

 1. Ak chcete v programe PowerPoint 2016 pre iOS uložiť prezentáciu, ťuknite na hornej polovici obrazovky 4 prstami a potiahnite prsty doprava, kým nezaznie: „Save and close, button“ (Uložiť a zavrieť, tlačidlo). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Save, ellipsis, button“ (Uložiť, tri bodky, tlačidlo). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Zadajte názov súboru.

 4. Ak chcete vybrať umiestnenie na uloženie, pokračujte v ťahaní prstom doprava, kým sa dostanete za položku „Places“ (Miesta), a kým nezaznie názov účtu vo OneDrive, ako napríklad „OneDrive - Personal“ (OneDrive – osobné). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak chcete súbor uložiť v priečinku služby OneDrive, potiahnite prstom doprava, kým nezaznie názov hľadaného priečinka, a za ktorým bude nasledovať „Button, folder, actions available“ (Tlačidlo, priečinok, akcie k dispozícii). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ak chcete uložiť prezentáciu, potiahnite prstom doľava, kým sa neozve „Save, button“ (Tlačidlo Uložiť). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Prezentácia sa uloží vo OneDrive s príponou súboru .pptx.

Zdieľanie prezentácie vo OneDrive

 1. Po uložení prezentácie vo OneDrive ťuknite na hornú polovicu obrazovky 4 prstami. Zaznie názov prezentácie.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Share menu button“ (Tlačidlo ponuky Zdieľať). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zaznie „Share, heading“ (Zdielať, nadpis).

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Invite people, button“ (Pozvať ľudí, tlačidlo). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa dialógové okno Pozvať ľudí.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Type names or email addresses text field“ (Textové pole Zadajte mená alebo e-mailové adresy). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Zadajte e-mailovú adresu osoby, ktorú chcete pozvať. Ak už máte kontaktné informácie tejto osoby uložené, stačí zadať jej meno.

  Poznámka: Môže sa otvoriť dialógové okno s otázkou, či PowerPoint môže získať prístup k vašim kontaktom. Potiahnite prstom doprava, kým nezaznie „Don't allow, button“ (Nepovoliť, tlačidlo) alebo „OK button“ (Tlačidlo OK). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Can edit, switch button, on“ (Môže upravovať, tlačidlo zapnutia, zapnuté). Predvolene môžu pozvaní ľudia vašu prezentáciu upravovať. Ak chcete, aby bolo možné iba zobrazovať prezentáciu, dvakrát ťuknite na obrazovku a zrušte možnosť upravovať ju. Ozve sa: „Off“ (Vypnuté).

 7. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Include message (optional)“ (Pridajte správu (voliteľné)). Ak to chcete urobiť, dvakrát ťuknite na obrazovku a zadajte správu pre príjemcu.

 8. Potiahnite prstom doľava, kým sa neozve „Send button“ (Tlačidlo Odoslať). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Príjemca dostane e-mail s informáciami o zdieľanom dokumente. Vrátite sa do ponuky Zdieľať.

Zdieľanie prezentácie s inými používateľmi

V programe PowerPoint 2016 pre iOS môžete jednoducho kópiu svojej prezentácie odoslať e-mailom.

 1. Keď je v programe PowerPoint otvorená prezentácia, ťuknite na hornú polovicu obrazovky 4 prstami. Zaznie názov prezentácie.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Share menu button“ (Tlačidlo ponuky Zdieľať). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zaznie „Share, heading“ (Zdielať, nadpis).

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Send a copy, button“ (Odoslať kópiu, tlačidlo). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa dialógové okno Odoslať kópiu.

  Tip: Predvolene sa kópia odošle e-mailom v natívnom formáte PowerPointu. Ak chcete formát PDF, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Format, PowerPoint presentation, button“ (Formát, prezentácia v PowerPointe, tlačidlo). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Potom potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť „PDF“. Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Send with another app, button“ (Odoslať inou aplikáciou, tlačidlo). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Mail, button“ (Pošta, tlačidlo). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Poznámka: Pred odoslaním prezentácie z programu PowerPoint musíte mať v Pošte nastavené e-mailové konto.

 6. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „To, text field“ (Komu, textové pole), dvakrát ťuknite na obrazovku a zadajte e-mailovú adresu príjemcu. Názov súboru prílohy sa automaticky použije ako predmet e-mailu.

  Poznámka: Môže sa otvoriť dialógové okno s otázkou, či PowerPoint môže získať prístup k vašim kontaktom. Potiahnite prstom doprava, kým nezaznie „Don't allow, button“ (Nepovoliť, tlačidlo) alebo „OK button“ (Tlačidlo OK). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Potiahnite prstom doľava, kým sa neozve „Send, button“ (Odoslať, tlačidlo). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Príjemca dostane e-mail s priloženým súborom PDF. Vrátite sa do ponuky Odoslať kópiu.

Uloženie powerpointových prezentácií ako súborov PDF

Niekedy chcete zdieľať prezentáciu s ľuďmi, ktorí nemajú PowerPoint, a zároveň chcete ponechať jej obsah a formátovanie nedotknuté. V takom prípade môžete použiť PowerPoint a uložiť prezentácie vo formáte PDF priamo do programu OneDrive.

 1. Keď je v programe PowerPoint otvorená prezentácia, ťuknite na hornú polovicu obrazovky 4 prstami. Zaznie názov prezentácie.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „File, button“ (Súbor, tlačidlo). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „File, heading“ (Súbor, nadpis).

 3. Potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým nebudete počuť „Export, button“ (Export, tlačidlo). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť „PDF“. Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Zadajte názov súboru.

 6. Ak chcete vybrať umiestnenie vo OneDrive, potiahnite prstom doprava, kým nezaznie názov konta OneDrive, ako napríklad „OneDrive - Personal“ (OneDrive – osobné). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Poznámka: Ak ste predtým uložili prezentáciu vo OneDrive, PowerPoint si ju zapamätá a zobrazí priamo zoznam priečinkov služby OneDrive.

 7. Ak chcete súbor uložiť v priečinku služby OneDrive, potiahnite prstom doprava, kým nezaznie názov hľadaného priečinka, a za ktorým bude nasledovať „Button, folder, actions available“ (Tlačidlo, priečinok, akcie k dispozícii). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 8. Ak chcete uložiť kópiu súboru PDF, potiahnite prstom doľava, kým nezaznie „Export, button“ (Exportovať, tlačidlo). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×