Spolupráca na excelových zošitoch v rovnakom čase pomocou spolutvorby

Spolupráca na excelových zošitoch v rovnakom čase pomocou spolutvorby

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Vy a vaši kolegovia môžete otvoriť ten istý excelový zošit a pracovať na ňom. Nazýva sa to spolutvorba. Keď ste spoluautor, môžete rýchlo vidieť zmeny vykonané ostatnými používateľmi – v priebehu niekoľkých sekúnd. A s niektorými verziami Excelu uvidíte výbery iných používateľov v rôznych farbách. Ak používate verziu Excelu, ktorá podporuje spolutvorbu, vyberte v pravom hornom rohu položku Zdieľať, zadajte e-mailové adresy a potom vyberte cloudové umiestnenie. Ak však potrebujete ďalšie podrobnosti, napríklad o tom, ktoré verzie sú podporované a kde je možné uložiť súbor, tento článok vás prevedie celým procesom.

Poznámka : Táto funkcia je k dispozícii len vtedy, ak máte predplatné na Office 365. Ak ste predplatiteľom služieb Office 365, uistite sa, že používate najnovšiu verziu balíka Office.

Vyskúšajte Office 365 alebo najnovšiu verziu Excelu

Ak chcete pracovať ako spoluautor dokumentu v Exceli pre počítač s Windowsom, skôr než začnete, musíte skontrolovať, či sú nastavené niektoré veci. Potom už stačia iba približne štyri kroky a môžete začať vytvárať dokumenty spolu s inými používateľmi.

Pomocou webového prehliadača nahrajte alebo vytvorte nový zošit vo OneDrive, OneDrive for Business alebo v knižnici SharePoint Online. Majte na pamäti, že lokality v lokálnom SharePointe (lokality, ktoré nie sú hosťované spoločnosťou Microsoft), nepodporujú spolutvorbu. Ak si nie ste istí, ktorý z nich používate, obráťte sa na osobu zodpovednú za lokalitu alebo na IT oddelenie vašej spoločnosti.

 1. Ak ste nahrali súbor, kliknutím na názov súboru ho otvorte. Zošit sa otvorí na novej karte vo webovom prehliadači.

 2. Kliknite na tlačidlo Upraviť v Exceli. Ak toto tlačidlo nie je k dispozícii, kliknite na položku Upraviť v prehliadači a potom po opätovnom načítaní stránky kliknite na položku Upraviť v Exceli.

 3. Ak sa zobrazí výzva na výber verzie Excelu, kliknite na položku Excel 2016.

 4. Keď sa súbor otvorí v Exceli, môže sa zobraziť žltý pruh, ktorý označuje, že sa súbor zobrazuje v chránenom zobrazení. Ak je to váš prípad, kliknite na tlačidlo Povoliť úpravy.

 5. V pravom hornom rohu kliknite na položku na položku Zdieľať.

 6. Do poľa Pozvať ľudí zadajte e-mailové adresy a každú adresu oddeľte bodkočiarkou. Nezabudnite tiež vybrať položku Môže upravovať. Po dokončení kliknite na tlačidlo Zdieľať.

  Tip : Ak chcete prepojenie odoslať sami, neklikajte na tlačidlo Zdieľať. Namiesto toho v dolnej časti tably kliknite na položku Získať prepojenie na zdieľanie.

 7. Ak ste na tlačidlo Zdieľať klikli v predchádzajúcom kroku, e-mailové správy sa odošlú každej osobe. Správa príde z vašej e-mailovej adresy. Kópia správy sa odošle aj vám, aby ste vedeli, ako vyzerá.

Ak ste klikli na tlačidlo Zdieľať, ľudia dostanú e-mailovú správu, v ktorej ich pozývate otvoriť súbor. Zošit môžu otvoriť tak, že kliknú na prepojenie. Otvorí sa webový prehliadač a zošit sa otvorí v Exceli Online. Ak iní používatelia chcú používať na spolutvorbu aplikáciu Excel, môžu kliknúť na položku Upraviť zošit > Upraviť v Exceli. Budú však potrebovať takú verziu aplikácie Excel, ktorá podporuje spolutvorbu. Excel pre Android, Excel pre iOS, Excel Mobile a Exceli 2016 pre predplatiteľov služieb Office 365 sú verzie, ktoré v súčasnosti podporujú spolutvorbu. Ak nemajú podporovanú verziu, môžu súbor upravovať tak, že kliknú na položku Upraviť zošit > Upraviť v prehliadači.

Tip : Ak používajú najnovšiu verziu Excelu, PowerPointu alebo Wordu, existuje jednoduchší spôsob: Môžu kliknúť na položku Súbor > Otvoriť a vybrať položku Zdieľané so mnou.

Keď máte súbor otvorený v Exceli, uistite sa, že funkcia Automatické ukladanie v ľavom hornom rohu je zapnutá. Keď neskôr iní používatelia otvoria súbor, budete dokument vytvárať spolu. To, že dokument vytvárate spolu, zistíte tak, že v pravej hornej časti okna Excelu uvidíte obrázky ľudí. (Môžu sa tiež zobraziť ich iniciály alebo písmeno „G“, čo znamená hosť.)

Ikony ľudí. Keď sa ostatní používatelia podieľajú na spolutvorbe, zobrazia sa tu

Tipy pre spolutvorbu:

 • Výbery iných ľudí sa môžu zobrazovať v rôznych farbách. Táto situácia nastane, ak používajú Excel 2016 pre predplatiteľov služieb Office 365 alebo Excel Online. Ak používate inú verziu, ich výbery neuvidíte, ale ich zmeny sa budú zobrazovať počas ich práce.

 • Ak vidíte výbery iných ľudí v rôznych farbách, budú sa zobrazovať ako modré, fialové a podobne. Váš výber však bude vždy zelený. A na obrazovkách iných ľudí budú ich vlastné výbery tiež zelené. Ak stratíte prehľad o tom, kto je kto, podržte ukazovateľ myši nad výberom a zobrazí sa meno daného používateľa. Ak chcete prejsť na miesto, kde pracuje niekto iný, kliknite na obrázok alebo iniciály daného používateľa a potom kliknite na položku Prejsť na.

Najčastejšie otázky

V Exceli 2016 pre predplatiteľov služieb Office 365 si môžete všimnúť v ľavom hornom rohu funkciu automatického ukladania. Automatické ukladanie je povolené, keď je súbor uložený vo OneDrive, OneDrive for Business alebo v SharePointe Online. Zmeny sa počas práce automaticky ukladajú v cloude. A ak iní používatelia pracujú s tým istým súborom, automatické ukladanie im umožňuje zobraziť vaše zmeny v priebehu niekoľkých sekúnd. Ďalšie informácie o automatickom ukladaní nájdete v téme Čo je automatické ukladanie?

Výbery iných ľudí sa vám zobrazujú v rozličných farbách, ale iba vtedy, ak vy aj ostatní používatelia používate Excel 2016 pre predplatiteľov služieb Office 365 alebo Excel Online. Okrem toho, ak ostatní ľudia používajú Excel 2016 pre predplatiteľov služieb Office 365, potom všetci musia mať zapnuté automatické ukladanie, aby sa zobrazovali farebné výbery.

Ak niekto používa inú verziu aplikácie Excel, nikto nebude vidieť výbery týchto používateľov, ale ich zmeny sa budú zobrazovať ostatným používateľom počas práce.

Ak chcete spoluvytvárať dokumenty a vidieť zmeny vykonané ostatnými používateľmi, každý používateľ musí používať verziu aplikácie Excel, ktorá podporuje spolutvorbu. Excel pre Android, Excel pre iOS, Excel Mobile a Exceli 2016 pre predplatiteľov služieb Office 365 sú verzie, ktoré v súčasnosti podporujú spolutvorbu. Ak nemajú podporovanú verziu, môžu vždy použiť Excel Online vo svojom webovom prehliadači, a to tak, že kliknú na položku Upraviť zošit > Upraviť v prehliadači. Ak sa tým problém nevyrieši, skúste niektorú z nasledujúcich akcií:

 • Počkajte chvíľu. Niekedy trvá určitý čas, kým prebehne komunikácia medzi Excelom a cloudom.

 • Oznámte všetkým spoluautorom, aby klikli na tlačidlo Povoliť úpravy (ak sa toto tlačidlo zobrazuje).

 • Skontrolujte, či každý, kto pracuje v Exceli 2016 pre predplatiteľov služieb Office 365, má v ľavom hornom rohu okna Excelu zapnuté automatické ukladanie.

 • Skontrolujte, či používatelia, ktorí pracujú v Exceli pre Android, majú zapnuté automatické ukladanie. Môžu ho zapnúť ťuknutím na položku Súbor > Tlačidlo Ozubené koliesko > Automatické ukladanie.

 • Skontrolujte, či tí používatelia, ktorí pracujú v Exceli pre iOS, majú zapnuté automatické ukladanie. Môžu ho zapnúť ťuknutím na položku Súbor Tlačidlo Súbor > Automatické ukladanie.

 • Uistite sa, že súbor nie je určený iba na čítanie.

 • V počítači s Windowsom otvorte súbor a prejdite na položku Súbor > Informácie. Vyriešte všetky chyby, ktoré sa tu zobrazujú.

Toto sa môže občas stať, ak niekto používa funkciu Excelu, ktorá zatiaľ nie je plne podporovaná na spolutvorbu v Exceli. To môže dočasne zastaviť proces spolutvorby. Ak nemáte žiadne neuložené zmeny, jednoducho kliknite na položku Obnoviť. Ak máte neuložené zmeny, ktoré nie je potrebné ponechať, môžete kliknúť na položku Zahodiť zmeny. Pri veciach, ktoré je potrebné zachovať, kliknite na položku Uložiť kópiu a uložte súbor s iným názvom. Potom vyberte a skopírujte zmeny, ktoré je potrebné zachovať. Nakoniec posledný krok: Znova otvorte pôvodný súbor, ktorý sa nachádza v cloude, a prilepte späť svoje zmeny.

Vo všeobecnosti platí, že posledná uložená zmena, ktorá je uložená tlačidlom Uložiť alebo automaticky pomocou funkcie automatického ukladania, je tá, ktorá „vyhráva“. Existujú tu určité výnimky, ale toto je vo všeobecnosti spôsob, akým to funguje. Ak nechcete, aby dochádzalo ku konfliktom s inými používateľmi, priraďte každej osobe oblasti alebo hárky. Tieto priradenia môžete vysvetliť pri odosielaní prepojenia, alebo môžete priradenia objasniť v samotnom zošite tak, že do buniek nadpisu vložíte mená ľudí, alebo tak, že hárky podľa mien ľudí pomenujete.

Áno. V Exceli 2016 kliknite v pravom hornom rohu na ikonu Aktivita Ikona Činnosť . Potom vyhľadajte predchádzajúcu verziu v zozname a kliknite na položku Otvoriť verziu. Otvorí sa predchádzajúca verzia. Ak ju chcete obnoviť na aktuálnu verziu, počkajte, kým všetci skončia spolutvorbu, a potom kliknite na položku Obnoviť.

Poznámka : V Exceli pre Mac spolutvorba momentálne nie je podporovaná. Môžete však použiť svoj webový prehliadač a spoluvytvárať dokumenty pomocou Excelu Online. Ďalšie informácie nájdete tu.

Spolutvorba v Exceli Online vyžaduje len štyri kroky.

Pomocou webového prehliadača nahrajte alebo vytvorte nový zošit vo OneDrive, OneDrive for Business alebo v knižnici SharePoint Online.

 1. Ak ste nahrali súbor, kliknutím na názov súboru ho otvorte. Zošit sa otvorí na novej karte vo webovom prehliadači.

 2. V pravej hornej časti kliknite na položku Zdieľať >Zdieľať s ľuďmi.

 3. Do prvého poľa zadajte e-mailové adresy a každú adresu oddeľte bodkočiarkou. Nezabudnite tiež vybrať možnosti Môže upravovať alebo Príjemcovia môžu upravovať. Po dokončení kliknite na tlačidlo Zdieľať.

  Tip : Ak chcete prepojenie odoslať sami, neklikajte na tlačidlo Zdieľať. Namiesto toho kliknite na ľavej strane na položku Získať prepojenie.

 4. Ak ste na tlačidlo Zdieľať klikli v predchádzajúcom kroku, e-mailové správy sa odošlú každej osobe. Správa príde z vašej e-mailovej adresy. Kópia správy sa odošle aj vám, aby ste vedeli, ako vyzerá.

Ak ste klikli na tlačidlo Zdieľať, ľudia dostanú e-mailovú správu, v ktorej ich pozývate otvoriť súbor. Zošit môžu otvoriť tak, že kliknú na prepojenie. Otvorí sa webový prehliadač a zošit sa otvorí v Exceli Online. Ak iní používatelia chcú používať na spolutvorbu aplikáciu Excel, môžu kliknúť na položku Upraviť zošit > Upraviť v Exceli. Budú však potrebovať takú verziu aplikácie Excel, ktorá podporuje spolutvorbu. Excel pre Android, Excel pre iOS, Excel Mobile a Exceli 2016 pre predplatiteľov služieb Office 365 sú verzie, ktoré v súčasnosti podporujú spolutvorbu. Ak nemajú podporovanú verziu, môžu súbor upravovať tak, že kliknú na položku Upraviť zošit > Upraviť v prehliadači.

Teraz môžete spoluvytvárať zošit v rovnakom čase ako iní používatelia. Ak sa v pravom hornom rohu zobrazí hlásenie, že niekto robí úpravy, viete, že dokument vytvárate spoločne s jednou ďalšou osobou. Ak úpravy robia viaceré osoby, zobrazí sa iné hlásenie, ktoré vám oznámi počet ľudí, ktorí spoločne vytvárajú dokument. Príklad: „Nachádzajú sa tu ďalší ľudia (2).“

Tipy pre spolutvorbu:

 • Ak chcete prejsť na miesto, kde pracuje niekto iný, kliknite na meno daného používateľa a potom kliknite na položku Úpravy....

 • Výbery iných ľudí sa môžu zobrazovať v rôznych farbách. Táto situácia nastane, ak používajú Excel 2016 pre predplatiteľov služieb Office 365 alebo Excel Online. Ak používate inú verziu, ich výbery neuvidíte, ale ich zmeny sa budú zobrazovať počas ich práce.

 • Ak vidíte výbery iných ľudí v rôznych farbách, budú sa zobrazovať ako modré, fialové a podobne. Váš výber však bude vždy zelený. A na obrazovkách iných ľudí budú ich vlastné výbery tiež zelené. Ak stratíte prehľad o tom, kto je kto, podržte ukazovateľ myši nad výberom a zobrazí sa meno daného používateľa.

Najčastejšie otázky

Výbery iných ľudí sa vám zobrazujú v rozličných farbách, ale iba vtedy, ak vy aj ostatní používatelia používate Excel 2016 pre predplatiteľov služieb Office 365 alebo Excel Online. Okrem toho, ak ostatní ľudia používajú Excel 2016, všetci musia mať zapnuté automatické ukladanie, aby sa zobrazovali farebné výbery.

Ak niekto používa inú verziu aplikácie Excel, nikto nebude vidieť výbery týchto používateľov, ale ich zmeny sa budú zobrazovať ostatným používateľom počas práce.

Ak chcete spoluvytvárať dokumenty a vidieť zmeny vykonané ostatnými používateľmi, každý používateľ musí používať verziu aplikácie Excel, ktorá podporuje spolutvorbu. Excel pre Android, Excel pre iOS, Excel Mobile a Exceli 2016 pre predplatiteľov služieb Office 365 sú verzie, ktoré v súčasnosti podporujú spolutvorbu. Ak nemajú podporovanú verziu, môžu vždy použiť Excel Online vo svojom webovom prehliadači, a to tak, že kliknú na položku Upraviť zošit > Upraviť v prehliadači. Ak sa tým problém nevyrieši, skúste niektorú z nasledujúcich akcií:

 • Počkajte chvíľu. Niekedy trvá určitý čas, kým prebehne komunikácia medzi Excelom a cloudom.

 • Oznámte všetkým spoluautorom, aby klikli na tlačidlo Povoliť úpravy (ak sa toto tlačidlo zobrazuje).

 • Skontrolujte, či má každý, kto pracuje v Exceli 2016 pre predplatiteľov služieb Office 365, zapnuté automatické ukladanie.

 • Skontrolujte, či používatelia, ktorí pracujú v Exceli pre Android, majú zapnuté automatické ukladanie. Môžu ho zapnúť ťuknutím na položku Súbor > Tlačidlo Ozubené koliesko > Automatické ukladanie.

 • Skontrolujte, či tí používatelia, ktorí pracujú v Exceli pre iOS, majú zapnuté automatické ukladanie. Môžu ho zapnúť ťuknutím na položku Súbor Tlačidlo Súbor > Automatické ukladanie.

 • Uistite sa, že súbor nie je určený iba na čítanie.

 • V počítači s Windowsom otvorte súbor a prejdite na položku Súbor > Informácie. Vyriešte všetky chyby, ktoré sa tu zobrazujú.

Toto sa môže občas stať, ak niekto používa funkciu Excelu, ktorá zatiaľ nie je plne podporovaná na spolutvorbu v Exceli. To môže dočasne zastaviť proces spolutvorby. Ak nemáte žiadne neuložené zmeny, jednoducho kliknite na položku Obnoviť. Ak máte neuložené zmeny, ktoré nie je potrebné ponechať, môžete kliknúť na položku Zahodiť zmeny. Pri veciach, ktoré je potrebné zachovať, kliknite na položku Uložiť kópiu a uložte súbor s iným názvom. Potom vyberte a skopírujte zmeny, ktoré je potrebné zachovať. Nakoniec posledný krok: Znova otvorte pôvodný súbor, ktorý sa nachádza v cloude, a prilepte späť svoje zmeny.

Vo všeobecnosti platí, že posledná uložená zmena, ktorá je uložená tlačidlom Uložiť alebo automaticky pomocou funkcie automatického ukladania, je tá, ktorá „vyhráva“. Existujú tu určité výnimky, ale toto je vo všeobecnosti spôsob, akým to funguje. Ak nechcete, aby dochádzalo ku konfliktom s inými používateľmi, priraďte každej osobe oblasti alebo hárky. Tieto priradenia môžete vysvetliť pri odosielaní prepojenia, alebo môžete priradenia objasniť v samotnom zošite tak, že do buniek nadpisu vložíte mená ľudí, alebo tak, že hárky podľa mien ľudí pomenujete.

Áno. V Exceli Online prejdite do priečinka, ktorý obsahuje zošit. Potom kliknite pravým tlačidlo myši na názov súboru a vyberte položku História verzií. Potom kliknite na staršiu verziu na ľavej strane a daná verzia sa otvorí. Ak ju chcete obnoviť na aktuálnu verziu, počkajte, kým všetci skončia spolutvorbu, a potom kliknite na položku Obnoviť.

Ak chcete pracovať ako spoluautor v Exceli pre Android, skôr než začnete, musíte skontrolovať, či sú nastavené niektoré veci. Potom už stačia iba približne štyri kroky a môžete začať vytvárať dokumenty spolu s inými používateľmi.

 • Potrebujete mať nainštalovanú najnovšiu verziu Excelu a budete sa musieť prihlásiť do Excelu pomocou konta Microsoft. Prejdite na položku Súbor > Otvoriť a skontrolujte, či je tam uvedené vaše konto Microsoft. V opačnom prípade ťuknite na položku Pridať miesto a pridajte konto. Upozorňujeme, že ak máte telefón alebo tablet, ktorý je väčší ako 10,1 palca, budete sa musieť prihlásiť pomocou konta predplatného služieb Office 365.

 • Budete musieť používať súbory s príponami .xlsx, .xlsm alebo .xlsb. Ak súbor nie je v tomto formáte, otvorte súbor v počítačovej verzii Excelu (napríklad Excel 2016 alebo 2013). Potom ťuknite na položku Súbor > Uložiť ako > Prehľadávať > Uložiť vo formáte a zmeňte formát na .xlsx, .xlsm alebo .xlsb.

 1. Vytvorte alebo otvorte súbor a potom ťuknite na položku Súbor > Uložiť ako.

 2. Skontrolujte aktuálne umiestnenie súboru. Ak je vybratý OneDrive alebo SharePoint, ťuknite na tlačidlo Späť a prejdite na ďalší krok. Ak niektorá z týchto možností nie je vybratá, ťuknite na položku OneDrive alebo SharePoint na ľavej strane, pomenujte súbor a potom ťuknite na položku Uložiť.

 1. V pravom hornom rohu ťuknite na položku Ikona Zdieľať .

 2. Do poľa Pozvať ľudí zadajte e-mailové adresy a každú adresu oddeľte bodkočiarkou.

 3. Nezabudnite tiež vybrať položku Môže upravovať.

 4. Po dokončení ťuknite na tlačidlo Zdieľať. Ťuknutím na toto tlačidlo sa ľuďom odošlú e-mailové správy.

  Tip : Ak chcete sami odoslať prepojenie, neťukajte na tlačidlo Zdieľať. Namiesto toho ťuknite na položku Zdieľať ako prepojenie.

Ak ste ťukli na tlačidlo Zdieľať, ľudia dostanú e-mailovú správu, v ktorej ich pozývate otvoriť súbor. Zošit môžu otvoriť tak, že kliknú na prepojenie. Webový prehliadač otvorí zošit v Exceli Online. Okamžite môžu začať spolupracovať v Exceli Online kliknutím na položku Upraviť zošit > Upraviť v prehliadači.

Ak chcú ostatní používatelia na spolutvorbu používať aplikáciu Excel a nie Excel Online, môžu kliknúť na položku Upraviť zošit > Upraviť v Exceli. Budú však potrebovať takú verziu aplikácie Excel, ktorá podporuje spolutvorbu. Excel pre Android, Excel pre iOS, Excel Mobile a Exceli 2016 pre predplatiteľov služieb Office 365 sú verzie, ktoré v súčasnosti podporujú spolutvorbu.

Teraz môžete spoluvytvárať zošit v rovnakom čase ako iní používatelia. Ak chcete zistiť, kto upravuje súbor s vami, ťuknite v pravom hornom rohu na položku Zdieľať a potom ťuknite na položku Spravovať. Ak na súbore v rovnakom čase ako vy pracujú aj ďalší používatelia, zobrazia sa vám aj ich mená. Ak majú pri svojom mene označenie Úprava, znamená to, že na súbore pracujú.

Najčastejšie otázky

Výbery iných používateľov v súčasnosti nie sú viditeľné v Exceli pre Android. Verzie, ktoré podporujú funkciu zobrazenia výberov, sú Excel 2016 pre predplatiteľov služieb Office 365 a Excel Online.

Ak chcete spoluvytvárať dokumenty a vidieť zmeny vykonané ostatnými používateľmi, každý používateľ musí používať verziu aplikácie Excel, ktorá podporuje spolutvorbu. Excel pre Android, Excel pre iOS, Excel Mobile a Exceli 2016 pre predplatiteľov služieb Office 365 sú verzie, ktoré v súčasnosti podporujú spolutvorbu. Ak nemajú podporovanú verziu, môžu vždy použiť Excel Online vo svojom webovom prehliadači, a to tak, že kliknú na položku Upraviť zošit > Upraviť v prehliadači. Ak sa tým problém nevyrieši, skúste niektorú z nasledujúcich akcií:

 • Počkajte chvíľu. Niekedy trvá určitý čas, kým prebehne komunikácia medzi Excelom a cloudom.

 • Oznámte všetkým spoluautorom, aby klikli na tlačidlo Povoliť úpravy (ak sa toto tlačidlo zobrazuje).

 • Skontrolujte, či každý, kto pracuje v Exceli 2016 pre predplatiteľov služieb Office 365, má v ľavom hornom rohu okna Excelu zapnuté automatické ukladanie.

 • Skontrolujte, či používatelia, ktorí pracujú v Exceli pre Android, majú zapnuté automatické ukladanie. Môžu ho zapnúť ťuknutím na položku Súbor > Tlačidlo Ozubené koliesko > Automatické ukladanie.

 • Skontrolujte, či tí používatelia, ktorí pracujú v Exceli pre iOS, majú zapnuté automatické ukladanie. Môžu ho zapnúť ťuknutím na položku Súbor Tlačidlo Súbor > Automatické ukladanie.

 • Uistite sa, že súbor nie je určený iba na čítanie.

 • V počítači s Windowsom otvorte súbor a prejdite na položku Súbor > Informácie. Vyriešte všetky chyby, ktoré sa tu zobrazujú.

Toto sa môže občas stať, ak niekto používa funkciu Excelu, ktorá zatiaľ nie je plne podporovaná na spolutvorbu v Exceli. To môže dočasne zastaviť proces spolutvorby. Ak nemáte žiadne neuložené zmeny, jednoducho ťuknite na položku Obnoviť. Ak máte neuložené zmeny, ktoré nie je potrebné ponechať, môžete ťuknúť na Zahodiť zmeny. Pri veciach, ktoré je potrebné zachovať, ťuknite na položku Uložiť kópiu a uložte súbor s iným názvom. Potom vyberte a skopírujte zmeny, ktoré je potrebné zachovať. Nakoniec posledný krok: Znova otvorte pôvodný súbor, ktorý sa nachádza v cloude, a prilepte späť svoje zmeny.

Vo všeobecnosti platí, že posledná uložená zmena, ktorá je uložená tlačidlom Uložiť alebo automaticky pomocou funkcie automatického ukladania, je tá, ktorá „vyhráva“. Existujú tu určité výnimky, ale toto je vo všeobecnosti spôsob, akým to funguje. Ak nechcete, aby dochádzalo ku konfliktom s inými používateľmi, priraďte každej osobe oblasti alebo hárky. Tieto priradenia môžete vysvetliť pri odosielaní prepojenia, alebo môžete priradenia objasniť v samotnom zošite tak, že do buniek nadpisu vložíte mená ľudí, alebo tak, že hárky podľa mien ľudí pomenujete.

Áno. V Exceli pre Android ťuknite na položku Súbor > História. Potom ťuknite na predchádzajúcu verziu, čím ju otvoríte. Ak ju chcete obnoviť na aktuálnu verziu, počkajte, kým všetci skončia spolutvorbu, a potom ťuknite na položku Obnoviť túto verziu.

Ak chcete pracovať ako spoluautor v Exceli pre iOS, skôr než začnete, musíte skontrolovať, či sú nastavené niektoré veci. Potom už stačia iba približne štyri kroky a môžete začať vytvárať dokumenty spolu s inými používateľmi.

 • Potrebujete mať nainštalovanú najnovšiu verziu Excelu a budete sa musieť prihlásiť do Excelu pomocou konta Microsoft. Keď otvoríte Excel, ťuknite na položku Otvoriť a skontrolujte, či je tam uvedené vaše konto Microsoft. V opačnom prípade ťuknite na položku Pridať miesto a pridajte konto. Upozorňujeme, že ak máte telefón alebo tablet, ktorý je väčší ako 10,1 palca, budete sa musieť prihlásiť pomocou konta predplatného služieb Office 365.

 • Budete musieť používať súbory s príponami .xlsx, .xlsm alebo .xlsb. Ak súbor nie je v tomto formáte, otvorte súbor v počítačovej verzii Excelu (napríklad Excel 2016 alebo 2013). Potom kliknite na položku Súbor > Uložiť ako > Prehľadávať > Uložiť vo formáte a zmeňte formát na .xlsx, .xlsm alebo .xlsb.

Spolutvorba vyžaduje, aby ste zošit uložili v službe OneDrive, OneDrive for Business, alebo v knižnici SharePointu Online. Majte na pamäti, že lokality v lokálnom SharePointe (lokality, ktoré nie sú hosťované spoločnosťou Microsoft), nepodporujú spolutvorbu. Ak si nie ste istí, ktorý z nich používate, obráťte sa na osobu zodpovednú za lokalitu alebo na IT oddelenie vašej spoločnosti.

 1. Vytvorte alebo otvorte súbor.

 2. Ak ste vytvorili súbor, ťuknite na položku Súbor Tlačidlo Súbor , ťuknite na položku Názov a zadajte názov súboru. Potom na ľavej strane vyberte umiestnenie vo OneDrive, OneDrive for Business alebo SharePointe Online a ťuknite na položku Uložiť.

 3. Ak ste otvorili existujúci súbor, ťuknite na položku Súbor Tlačidlo Súbor > Vlastnosti. Ak cesta Umiestnenie obsahuje slová „OneDrive“, „d.docs.live.net“ alebo „SharePoint“, súbor je pravdepodobne už uložený na niektorom z týchto miest. Ak sa tam tieto slová nenachádzajú, ťuknite na položku Súbor > Uložiť kópiu a uložte ho vo OneDrive, OneDrive for Business alebo SharePointe Online.

 1. V pravom hornom rohu ťuknite na položku Zdieľať Tlačidlo Zdieľať .

 2. Ak chcete sami odoslať prepojenie na súbor, ťuknite na položku Kopírovať prepojenie > Zobraziť a upraviť. Potom prepojenie prilepte do e-mailovej správy alebo do okna okamžitých správ.

 3. Ak chcete, aby Excel odoslal prepojenie za vás v e-mailovej správe, ťuknite na položku Pozvať ľudí. Potom do poľa Pozvať ľudí zadajte e-mailové adresy a za každou adresou ťuknite na kláves return. Uistite sa tiež, že možnosť Môže upravovať je zapnutá. Nakoniec ťuknite na položku Odoslať.

Ak ste v predchádzajúcom kroku ťukli na položku Odoslať, ľudia dostanú e-mailovú správu, v ktorej ich pozývate otvoriť súbor. Zošit môžu otvoriť tak, že kliknú na prepojenie. Webový prehliadač otvorí zošit v Exceli Online. Okamžite môžu začať spolupracovať v Exceli Online kliknutím na položku Upraviť zošit > Upraviť v prehliadači.

Ak chcú ostatní používatelia na spolutvorbu používať aplikáciu Excel a nie Excel Online, môžu kliknúť na položku Upraviť zošit > Upraviť v Exceli. Budú však potrebovať takú verziu aplikácie Excel, ktorá podporuje spolutvorbu. Excel pre Android, Excel pre iOS, Excel Mobile a Exceli 2016 pre predplatiteľov služieb Office 365 sú verzie, ktoré v súčasnosti podporujú spolutvorbu.

Teraz môžete spoluvytvárať zošit v rovnakom čase ako iní používatelia. Ak chcete zistiť, kto upravuje súbor s vami, ťuknite v pravom hornom rohu na položku Zdieľať Tlačidlo Zdieľať počas spolutvorby a potom ťuknite na položku Zdieľané s. Ak na súbore v rovnakom čase ako vy pracujú aj ďalší používatelia, zobrazia sa vám aj ich mená. Ak majú pri svojom mene označenie Úprava, znamená to, že na súbore pracujú.

Najčastejšie otázky

Výbery iných používateľov v súčasnosti nie sú viditeľné v Exceli pre iOS. Verzie, ktoré podporujú funkciu zobrazenia výberov, sú Excel 2016 pre predplatiteľov služieb Office 365 a Excel Online.

Ak chcete spoluvytvárať dokumenty a vidieť zmeny vykonané ostatnými používateľmi, každý používateľ musí používať verziu aplikácie Excel, ktorá podporuje spolutvorbu. Excel pre Android, Excel pre iOS, Excel Mobile a Exceli 2016 pre predplatiteľov služieb Office 365 sú verzie, ktoré v súčasnosti podporujú spolutvorbu. Ak nemajú podporovanú verziu, môžu vždy použiť Excel Online vo svojom webovom prehliadači, a to tak, že kliknú na položku Upraviť zošit > Upraviť v prehliadači. Ak sa tým problém nevyrieši, skúste niektorú z nasledujúcich akcií:

 • Počkajte chvíľu. Niekedy trvá určitý čas, kým prebehne komunikácia medzi Excelom a cloudom.

 • Oznámte všetkým spoluautorom, aby klikli na tlačidlo Povoliť úpravy (ak sa toto tlačidlo zobrazuje).

 • Skontrolujte, či každý, kto pracuje v Exceli 2016 pre predplatiteľov služieb Office 365, má v ľavom hornom rohu okna Excelu zapnuté automatické ukladanie.

 • Skontrolujte, či používatelia, ktorí pracujú v Exceli pre Android, majú zapnuté automatické ukladanie. Môžu ho zapnúť ťuknutím na položku Súbor > Tlačidlo Ozubené koliesko > Automatické ukladanie.

 • Skontrolujte, či tí používatelia, ktorí pracujú v Exceli pre iOS, majú zapnuté automatické ukladanie. Môžu ho zapnúť ťuknutím na položku Súbor Tlačidlo Súbor > Automatické ukladanie.

 • Uistite sa, že súbor nie je určený iba na čítanie.

 • V počítači s Windowsom otvorte súbor a prejdite na položku Súbor > Informácie. Vyriešte všetky chyby, ktoré sa tu zobrazujú.

Toto sa môže občas stať, ak niekto používa funkciu Excelu, ktorá zatiaľ nie je plne podporovaná na spolutvorbu v Exceli. To môže dočasne zastaviť proces spolutvorby. Ak nemáte žiadne neuložené zmeny, jednoducho ťuknite na položku Obnoviť. Ak máte neuložené zmeny, ktoré nie je potrebné ponechať, môžete ťuknúť na Zahodiť zmeny. Pri veciach, ktoré je potrebné zachovať, ťuknite na položku Uložiť kópiu a uložte súbor s iným názvom. Potom vyberte a skopírujte zmeny, ktoré je potrebné zachovať. Nakoniec posledný krok: Znova otvorte pôvodný súbor, ktorý sa nachádza v cloude, a prilepte späť svoje zmeny.

Vo všeobecnosti platí, že posledná uložená zmena, ktorá je uložená tlačidlom Uložiť alebo automaticky pomocou funkcie automatického ukladania, je tá, ktorá „vyhráva“. Existujú tu určité výnimky, ale toto je vo všeobecnosti spôsob, akým to funguje. Ak nechcete, aby dochádzalo ku konfliktom s inými používateľmi, priraďte každej osobe oblasti alebo hárky. Tieto priradenia môžete vysvetliť pri odosielaní prepojenia, alebo môžete priradenia objasniť v samotnom zošite tak, že do buniek nadpisu vložíte mená ľudí, alebo tak, že hárky podľa mien ľudí pomenujete.

Ak chcete súbor obnoviť na predchádzajúcu verziu, počkajte, kým všetci skončia spolutvorbu. Potom ťuknite na položku Súbor Tlačidlo Súbor > Obnoviť > Zobraziť históriu verzií online. Otvorí sa webový prehliadač s predchádzajúcimi verziami súboru. Ak používate OneDrive, ťuknite na verziu na ľavej strane a potom ťuknite na položku Obnoviť. Ak používate OneDrive for Business alebo SharePoint Online, ťuknite na dátum a čas verzie, ťuknite na šípku nadol a potom ťuknite na položku Obnoviť. Potom prejdite späť do Excelu pre iOS a opäť otvorte súbor.

Ak chcete pracovať ako spoluautor v Exceli Mobile, skôr než začnete, musíte skontrolovať, či sú nastavené niektoré veci. Potom už stačia iba približne štyri kroky a môžete začať vytvárať dokumenty spolu s inými používateľmi.

 • Potrebujete mať v tablete alebo telefóne nainštalovanú najnovšiu verziu Excelu a budete sa musieť prihlásiť do Excelu pomocou konta Microsoft. Prejdite na položku Súbor > Nastavenia > Kontá a skontrolujte, či je tam uvedené vaše konto služieb Office 365. Ak tam nie je, ťuknite na položku Pridať konto. Upozorňujeme, že ak máte telefón alebo tablet, ktorý je väčší ako 10,1 palca, budete sa musieť prihlásiť pomocou konta predplatného služieb Office 365.

 • Budete musieť používať súbory s príponami .xlsx, .xlsm alebo .xlsb. Ak súbor nie je v tomto formáte, otvorte súbor v počítačovej verzii Excelu (napríklad Excel 2016 alebo 2013). Potom kliknite na položku Súbor > Uložiť ako > Prehľadávať > Uložiť vo formáte a zmeňte formát na .xlsx, .xlsm alebo .xlsb.

 1. Vytvorte alebo otvorte súbor a potom ťuknite na položku Súbor > Uložiť.

 2. Skontrolujte aktuálne umiestnenie súboru. V časti názov súboru skontrolujte, či sa v ceste k súboru nachádzajú slová OneDrive alebo SharePoint. Ak áno, ťuknite na tlačidlo Späť a prejdite na ďalší krok. Ak niektoré z týchto slov nie je súčasťou cesty, ťuknite na položku Uložiť kópiu tohto súboru a potom uložte súbor vo OneDrive, OneDrive for Business alebo SharePointe Online. Majte na pamäti, že lokality v lokálnom SharePointe (lokality, ktoré nie sú hosťované spoločnosťou Microsoft), nepodporujú spolutvorbu. Ak si nie ste istí, ktorý z nich používate, obráťte sa na osobu zodpovednú za lokalitu alebo na IT oddelenie vašej spoločnosti.

 1. V pravom hornom rohu ťuknite na položku Ikona Zdieľať .

 2. Do poľa Pozvať ľudí zadajte e-mailové adresy a každú adresu oddeľte bodkočiarkou.

 3. Nezabudnite tiež vybrať položku Môže upravovať.

 4. Po dokončení ťuknite na tlačidlo Zdieľať. Ťuknutím na toto tlačidlo sa ľuďom odošlú e-mailové správy.

  Tip : Ak chcete sami odoslať prepojenie, neťukajte na tlačidlo Zdieľať. Namiesto toho ťuknite v dolnej časti tably na položku Získať prepojenie na zdieľanie.

Ak ste ťukli na tlačidlo Zdieľať, ľudia dostanú e-mailovú správu, v ktorej ich pozývate otvoriť súbor. Zošit môžu otvoriť tak, že kliknú na prepojenie. Webový prehliadač otvorí zošit v Exceli Online. Okamžite môžu začať spolupracovať v Exceli Online kliknutím na položku Upraviť zošit > Upraviť v prehliadači.

Ak chcú ostatní používatelia na spolutvorbu používať aplikáciu Excel a nie Excel Online, môžu kliknúť na položku Upraviť zošit > Upraviť v Exceli. Budú však potrebovať takú verziu aplikácie Excel, ktorá podporuje spolutvorbu. Excel pre Android, Excel pre iOS, Excel Mobile a Exceli 2016 pre predplatiteľov služieb Office 365 sú verzie, ktoré v súčasnosti podporujú spolutvorbu.

Teraz môžete spoluvytvárať zošit v rovnakom čase ako iní používatelia. Ak chcete zistiť, kto upravuje súbor s vami, ťuknite v pravom hornom rohu na položku Zdieľať. Ak na súbore v rovnakom čase ako vy pracujú aj ďalší používatelia, zobrazia sa vám aj ich mená. Ak majú pri svojom mene označenie Úprava, znamená to, že na súbore pracujú.

Najčastejšie otázky

Výbery iných používateľov v súčasnosti nie sú viditeľné v Exceli Mobile. Verzie, ktoré podporujú funkciu zobrazenia výberov, sú Excel 2016 pre predplatiteľov služieb Office 365 a Excel Online.

Ak chcete spoluvytvárať dokumenty a vidieť zmeny vykonané ostatnými používateľmi, každý používateľ musí používať verziu aplikácie Excel, ktorá podporuje spolutvorbu. Excel pre Android, Excel pre iOS, Excel Mobile a Exceli 2016 pre predplatiteľov služieb Office 365 sú verzie, ktoré v súčasnosti podporujú spolutvorbu. Ak nemajú podporovanú verziu, môžu vždy použiť Excel Online vo svojom webovom prehliadači, a to tak, že kliknú na položku Upraviť zošit > Upraviť v prehliadači. Ak sa tým problém nevyrieši, skúste niektorú z nasledujúcich akcií:

 • Počkajte chvíľu. Niekedy trvá určitý čas, kým prebehne komunikácia medzi Excelom a cloudom.

 • Oznámte všetkým spoluautorom, aby klikli na tlačidlo Povoliť úpravy (ak sa toto tlačidlo zobrazuje).

 • Skontrolujte, či každý, kto pracuje v Exceli 2016 pre predplatiteľov služieb Office 365, má v ľavom hornom rohu okna Excelu zapnuté automatické ukladanie.

 • Skontrolujte, či používatelia, ktorí pracujú v Exceli pre Android, majú zapnuté automatické ukladanie. Môžu ho zapnúť ťuknutím na položku Súbor > Tlačidlo Ozubené koliesko > Automatické ukladanie.

 • Skontrolujte, či tí používatelia, ktorí pracujú v Exceli pre iOS, majú zapnuté automatické ukladanie. Môžu ho zapnúť ťuknutím na položku Súbor Tlačidlo Súbor > Automatické ukladanie.

 • Uistite sa, že súbor nie je určený iba na čítanie.

 • V počítači s Windowsom otvorte súbor a prejdite na položku Súbor > Informácie. Vyriešte všetky chyby, ktoré sa tu zobrazujú.

Toto sa môže občas stať, ak niekto používa funkciu Excelu, ktorá zatiaľ nie je plne podporovaná na spolutvorbu v Exceli. To môže dočasne zastaviť proces spolutvorby. Ak nemáte žiadne neuložené zmeny, jednoducho ťuknite na položku Obnoviť. Ak máte neuložené zmeny, ktoré nie je potrebné ponechať, môžete ťuknúť na Zahodiť zmeny. Pri veciach, ktoré je potrebné zachovať, ťuknite na položku Uložiť kópiu a uložte súbor s iným názvom. Potom vyberte a skopírujte zmeny, ktoré je potrebné zachovať. Nakoniec posledný krok: Znova otvorte pôvodný súbor, ktorý sa nachádza v cloude, a prilepte späť svoje zmeny.

Vo všeobecnosti platí, že posledná uložená zmena, ktorá je uložená tlačidlom Uložiť alebo automaticky pomocou funkcie automatického ukladania, je tá, ktorá „vyhráva“. Existujú tu určité výnimky, ale toto je vo všeobecnosti spôsob, akým to funguje. Ak nechcete, aby dochádzalo ku konfliktom s inými používateľmi, priraďte každej osobe oblasti alebo hárky. Tieto priradenia môžete vysvetliť pri odosielaní prepojenia, alebo môžete priradenia objasniť v samotnom zošite tak, že do buniek nadpisu vložíte mená ľudí, alebo tak, že hárky podľa mien ľudí pomenujete.

V Exceli Mobile ťuknite na položku Súbor > História. Potom ťuknite na predchádzajúcu verziu, čím ju otvoríte. Ak ju chcete obnoviť na aktuálnu verziu, počkajte, kým všetci skončia spolutvorbu, a potom ťuknite na položku Obnoviť túto verziu.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×