Office
Prihlásenie

Spolupráca medzi nájomníkmi v službách Office 365

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Tento článok popisuje niekoľko spôsobov spolupráce medzi dvomi nájomníkmi služieb Office 365. Je určený pre správcov služieb Office 365.

Predpokladajme, že máme dve organizácie, Fabrikam a Contoso. Každá z nich má nájomníka služieb Office 365 for business a radi by spolupracovali na viacerých projektoch (niektoré z nich prebiehajú len počas obmedzeného časového obdobia a niektoré zasa pretrvávajú). Ako môžu spoločnosti Fabrikam a Contoso umožniť svojim ľuďom a tímom bezpečným spôsobom efektívnejšie spolupracovať v rámci ich rôznych nájomníkov služieb Office 365? Služby Office 365 spolu s B2B spoluprácou v službe Azure Active Directory poskytujú niekoľko možností. Tento článok popisuje niekoľko kľúčových scenárov, ktoré môžu spoločnosti Fabrikam a Contoso použiť.

Možnosti spolupráce medzi nájomníkmi služieb Office 365 zahŕňajú používanie centrálneho umiestnenia pre súbory a konverzácie, zdieľanie kalendárov, odosielanie okamžitých správ, uskutočňovanie zvukových hovorov a videohovorov na komunikáciu a zabezpečený prístup k zdrojom a aplikáciám. Pomocou nasledujúcich tabuliek vyberte riešenia a ďalšie informácie.

Možnosti spolupráce v službe Exchange Online

Cieľ zdieľania

Akcie správcu

Informácie s postupmi

Zdieľanie kalendárov s inou organizáciou používajúcou služby Office 365

Správcovia môžu v službe Exchange Online nastaviť rôzne úrovne prístupu ku kalendáru, a umožniť tak podnikom spolupracovať s inými podnikmi a používateľom povoliť zdieľanie plánov (informácie o voľnom čase) s ostatnými

Zdieľanie v službe Exchange Online

Vzťahy v organizácii v službe Exchange Online

Vytvorenie vzťahov v organizácii v službe Exchange Online

Úprava vzťahov v organizácii v službe Exchange Online

Odstránenie vzťahov v organizácii v službe Exchange Online

Zdieľanie kalendárov s externými používateľmi

Kontrola nad spôsobom zdieľania kalendárov používateľmi s ľuďmi mimo organizácie

Správcovia použiť zdieľanie politík do poštových schránok používateľov, ak chcete kontrolovať, kto bude možné zdieľať s úroveň prístupu

Politiky zdieľania v službe Exchange Online

Vytvorenie politiky zdieľania v službe Exchange Online

Používanie politiky zdieľania v poštových schránkach v službe Exchange Online

Úprava, vypnutie alebo odstránenie politiky zdieľania v službe Exchange Online

Konfigurácia zabezpečených e-mailových kanálov a riadenie toku pošty s partnerskou organizáciou

Správcovia vytvárajú spojnice, pomocou ktorých umožňujú bezpečnú výmenu poštových správ s partnerskou organizáciou alebo poskytovateľom služieb. Spojnice vynútia šifrovanie prostredníctvom protokolu TLS a umožnia používanie obmedzení v názvoch domén a rozsahoch IP adries, ktoré vaši partneri prostredníctvom e-mailu odošlú.

Používanie protokolu TLS v službe Exchange Online na zabezpečenie pripojení k e-mailom v službách Office 365

Konfigurácia toku pošty pomocou spojníc v službách Office 365

Vzdialené domény v službe Exchange Online

Nastavenie spojníc pre bezpečný tok pošty s partnerskou organizáciou

Najvhodnejšie postupy toku pošty pre Exchange Online a Office 365 (prehľad)

Možnosti spolupráce v službe SharePoint Online a OneDrive for Business

Cieľ zdieľania

Akcie správcu

Informácie s postupmi

Zdieľanie lokalít a dokumentov s externými používateľmi

Správcovia nakonfigurujú zdieľanie na úrovni nájomníka alebo na úrovni kolekcie lokalít pre overené konto Microsoft, overené pracovné alebo školské konto alebo konto hosťa

Správa externého zdieľania v prostredí služby SharePoint Online

Obmedzenie zdieľania domén v službe SharePoint Online a OneDrive for Business služieb Office 365

Spolupráca Business to Business v SharePointe: extranet pre partnerov so službami Office 365

Sledovanie a riadenie externého zdieľania pre koncových používateľov

Vlastníci súborov vo OneDrive for Business a koncoví používatelia služby SharePoint Online nakonfigurujú zdieľanie lokality a dokumentov a vytvoria oznámenia na sledovanie zdieľania

Konfigurácia oznámení pre externé zdieľanie pre OneDrive for Business

Zdieľanie súborov alebo priečinkov SharePointu v Office 365

Možnosti spolupráce v Skype for Business

Cieľ zdieľania

Akcie správcu

Informácie s postupmi

Skype for Business Online – odosielanie okamžitých správ, uskutočňovanie hovorov a zdieľanie informácií o prítomnosti s ostatnými používateľmi Skypu for Business

Správcovia umožňujú používateľom Skypu for Business Online odosielať okamžité správy, uskutočňovať zvukové hovory a videohovory a zdieľať informácie o prítomnosti s používateľmi, ktorí sa nachádzajú v inom nájomníkovi služieb Office 365.

Umožnenie používateľom kontaktovať externých používateľov Skypu for Business

Skype for Business Online – odosielanie okamžitých správ, uskutočňovanie hovorov a zdieľanie informácií o prítomnosti s používateľmi Skypu (zákazníci)

Správcovia umožňujú používateľom Skypu for Business Online odosielať okamžité správy, uskutočňovať hovory a zobrazovať informácie o prítomnosti s používateľmi Skypu (zákazníci).

Umožnenie používateľom pridávať externé kontakty Skypu

Možnosti B2B spolupráce v službe Azure AD

Cieľ zdieľania

Akcie správcu

Informácie s postupmi

B2B spolupráca v službe Azure AD – zdieľanie obsahu pridaním externých používateľov do skupiny v adresári organizácie

Globálny správca jedného nájomníka služieb Office 365 môže pozvať používateľov z iného nájomníka služieb Office 365 a umožniť im, aby sa pripojili k adresáru. Môže týchto externých používateľov pridať do skupiny a udeliť im prístup k obsahu, ako sú napríklad lokality a knižnice SharePointu danej skupiny.

Čo je B2B spolupráca v službe Azure – prehľad?

B2B spolupráca v službe Azure AD: jednoduchá spolupráca medzi podnikmi pomocou nových aktualizácií

Externé zdieľanie v službách Office 365 a B2B spolupráca v službe Azure Active Directory

Rozhranie API a prispôsobenie B2B spolupráce v službe Azure Active Directory

Zobrazenie služby Azure AD a identity: B2B spolupráca v službe Azure AD (Business to Business

Možnosti spolupráce v službách Office 365

Cieľ zdieľania

Akcie správcu

Informácie s postupmi

Skupiny v Office 365 – e-mail, kalendár, OneNote a zdieľané súbory na jednom centrálnom mieste

Skupiny sú podporované v Business Essentials, Business Premium, Education a plány Enterprise E1, E3 a E5. Ľudia v jedného nájomníka služieb Office 365 môžete vytvoriť skupinu a pozvať ľudí do iného nájomníka služieb Office 365 ako hosťami. Platí pre Dynamics CRM rovnako.

Informácie o skupinách v Office 365

Hosťovský prístup do skupín v Office 365

Nasadenie skupín v Office 365

Možnosti spolupráce v Yammeri

Cieľ zdieľania

Akcie správcu

Informácie s postupmi

Yammer – spolupráca prostredníctvom podnikovej sociálnej siete

Ak správca Yammera nevypol možnosť vytvárania externých skupín, môžu používatelia vytvárať externé skupiny, a spolupracovať tak v Yammeri prostredníctvom konverzácií, sledovania príspevkov a ich označenia, že sa im páči, zdieľania súborov a online chatovania.

Vytvorenie a spravovanie externých skupín v Yammeri

Možnosti spolupráca s tímom

Zdieľanie cieľ

Správnych

Informácie s postupmi

Spolupráca v tímoch s používateľmi mimo organizácie

Globálny správca služieb pozvaním nájomníka služieb Office 365 je potrebné povolenie externého spolupráce v tímoch. Globálnych správcov a tím vlastníci teraz budú môcť pozvať niekoho e-mailovú adresu na spoluprácu v tímoch.

Správcovia môžete tiež spravovať a upravovať hostí už v ich nájomníka.

Povoliť hosťovský prístup

Zapnutie hosťovský prístup v tímoch

Použitie prostredia PowerShell na ovládanie hosťovský prístup

Hodnotenie prístupu kontrolný zoznam

Zobrazenie hosťami

Úprava informácií o používateľoch Hodnotenie

Vlastníci tímu môžete pozvať a spravovať ako hostí spolupracovať v rámci ich tímov.

Tím vlastníci majú ďalších ovládacích prvkov na to, čo môžete urobiť hostí v rámci ich tímov.

Pridanie hostí

Pridanie hosť tímu

Správa hosťovský prístup v tímoch

Zistiť, kto je v tíme alebo v kanáli

Od iných nájomníkov môžete zobraziť obsah v tímoch a spolupracovať s ostatnými členmi

Žiadne.

Hodnotenie prístup k nim

Na čo si treba dávať pozor pri spolupráci medzi nájomníkmi v službách Office 365

Zdieľanie používateľských kont, licencií, predplatného a ukladacieho priestoru

Každá organizácia spravuje svoje vlastné používateľské kontá, identity, skupiny zabezpečenia, predplatné, licencie a ukladací priestor. Ľudia v službách Office 365 používajú funkcie na spoluprácu spolu s politikami zdieľania a nastaveniami zabezpečenia na poskytovanie prístupu k potrebným informáciám pričom zachovávajú kontrolu nad položkami spoločnosti.

  • Používateľské kontá:    Kontá nie je možné zdieľať a nie je možné ich ani duplikovať medzi nájomníkmi alebo oblasťami v lokálnych adresárových službách Active Directory.

  • Licencie a predplatné:    V službách Office 365 poskytujú licencie z licenčných plánov (nazývajú sa tiež licencie SKU alebo plány služieb Office 365) používateľom prístup k službám v službách Office 365, ktoré sú pre tieto plány zadefinované.

  • Ukladací priestor:    V plánoch služieb Office 365 sa hranice softvéru a limity pre SharePoint Online spravujú nezávisle od limitov ukladacieho priestoru poštovej schránky. Limity ukladacieho priestoru poštových schránok sú nastavené a spravované pomocou služby Exchange Online. Ani v jednom prípade nie je možné ukladací priestor medzi nájomníkmi zdieľať.

Môžu sa priestory názvov domén zdieľať medzi nájomníkmi služieb Office 365?

Nie. Individuálne domény, ako sú napríklad fabrikam.com alebo tailspintoys.com, môžu byť priradené a používané len s jedným nájomníkom. Každý nájomník musí mať svoj vlastný priestor názvov. Priestory názvov, ako sú napríklad UPN, SMTP a SIP, nie je možné medzi nájomníkmi zdieľať.

Hybridné súčasti a spolupráca medzi nájomníkmi v službách Office 365

Lokálne hybridné súčasti, ako je napríklad organizácia so službou Exchange a Azure AD Connect, nie je možné v rámci viacerých nájomníkov rozdeliť.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×