Spôsoby na sčítanie hodnôt v hárku

Dialógové okno Odoslať do Microsoft Wordu Počítanie je jednou zo základných súčastí analýzy údajov, či už chcete spočítať zamestnancov oddelenia vo svojej organizácii, alebo jednotky predané v jednotlivých štvrťrokoch. Excel poskytuje viacero techník na spočítanie buniek, riadkov alebo stĺpcov s údajmi.

V tomto článku nájdete kompletné zhrnutie metód a praktických informácií, ktoré vám pomôžu rýchlo si vybrať najvhodnejšiu techniku, ako aj prepojenia na podrobné články.

Nezamieňajte si počítanie so sčítavaním. Ďalšie informácie o sčítavaní hodnôt v bunkách, stĺpcoch alebo riadkoch nájdete v téme Spôsoby sčítavania hodnôt v hárku.

Obsah tohto článku

Jednoduché počítanie

Video: Počítanie buniek pomocou stavového riadku Excelu

Počítanie buniek v stĺpci alebo riadku pomocou vstavaného príkazu

Počítanie buniek v rozsahu pomocou funkcie COUNT

Počítanie buniek v stĺpci pomocou príkazu Subtotal v prehľade

Počítanie buniek v stĺpci alebo riadku pomocou kontingenčnej tabuľky

Počítanie buniek v zozname alebo v stĺpci excelovej tabuľky pomocou funkcie SUBTOTAL

Počítanie s jednou alebo viacerými podmienkami

Video: Použitie funkcií COUNT, COUNTIF a COUNTA

Počítanie buniek v rozsahu s jednou podmienkou pomocou funkcie COUNTIF

Počítanie buniek v stĺpci s jednou alebo viacerými podmienkami pomocou funkcie DCOUNT

Počítanie buniek v rozsahu s viacerými podmienkami pomocou funkcie COUNTIFS alebo kombinácie funkcií COUNT a IF

Počítanie, ak údaje obsahujú prázdne hodnoty.

Počítanie buniek v rozsahu, ktoré nie sú prázdne, pomocou funkcie COUNTA

Počítanie buniek v zozname, ktoré nie sú prázdne, pomocou funkcie DCOUNTA

Počítanie prázdnych buniek v súvislom rozsahu pomocou funkcie COUNTBLANK

Počítanie prázdnych buniek v nesúvislom rozsahu pomocou kombinácie funkcií SUM a IF

Počítanie jedinečných hodnôt

Počítanie jedinečných hodnôt v rozsahu pomocou zostavy kontingenčnej tabuľky

Počítanie jedinečných hodnôt v rozsahu s jednou podmienkou pomocou funkcie COUNTIF

Počítanie jedinečných hodnôt v rozsahu s viacerými podmienkami pomocou kombinácie funkcií SUM a IF vo vzorci poľa

Počítanie jedinečných hodnôt v stĺpci zoznamu pomocou rozšíreného filtra

Počítanie jedinečných hodnôt v rozsahu, ktoré spĺňajú jednu alebo viaceré podmienky, pomocou zloženého vzorca

Špeciálne prípady (počet všetkých buniek, počet slov)

Celkový počet buniek v rozsahu pomocou funkcií ROWS a COLUMNS

Počítanie slov v rozsahu pomocou zloženého vzorca

Zobrazenie výpočtov a počtov v stavovom riadku

Jednoduché počítanie

Môžete spočítať hodnoty v rozsahu alebo tabuľke pomocou jednoduchého vzorca, kliknutím na tlačidlo alebo pomocou funkcie hárka.

Excel môže tiež počet vybratých buniek zobraziť v stavovom riadku Excelu. Pozrite si nasledujúcu video ukážku so stručným prehľadom používania stavového riadka. Ďalšie informácie nájdete v časti Zobrazenie výpočtov a počtov v stavovom riadku. Keď potrebujete rýchly prehľad údajov a nemáte čas na zadávanie vzorcov, môžete sa pozrieť na hodnoty zobrazené v stavovom riadku.

Video: Počítanie buniek pomocou stavového riadka Excelu

V nasledujúcom videu sa dozviete, ako zobraziť počty v stavovom riadku.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Na začiatok stránky

Počítanie buniek v stĺpci alebo riadku pomocou vstavaného príkazu

Použite funkciu Spočítať čísla príkazu Automatický súčet výberom rozsahu buniek, ktorý obsahuje najmenej jednu číselnú hodnotu, a potom na karte Domov v skupine Úpravy kliknite na šípku vedľa položky Automatický súčet. Kliknite na tlačidlo Spočítať čísla. Excel zobrazí počet číselných hodnôt v rozsahu v bunke vedľa rozsahu, ktorý ste vybrali. Výsledok sa bežne zobrazí v bunke vpravo, ak ste označili vodorovný rozsah, a v bunke nižšie, ak ide o zvislý rozsah.

Použitie príkazu Spočítať čísla Automatický súčet

Na začiatok stránky

Počítanie buniek v rozsahu pomocou funkcie COUNT

Použitie funkcie COUNT vo vzorci na spočítanie číselných hodnôt v rozsahu. V nasledujúcom príklade obsahuje rozsah A2:A5 tri čísla (5, 32 a 10) a jednu textovú hodnotu („Ahoj“). Funkcia COUNT vo vzorci sa použije v tomto tvare: =COUNT(A2:A5). Výsledok je 3, t. j. počet číselných hodnôt v rozsahu.

1

2

3

4

5

6

A

Vzorová hodnota

5

32

Ahoj

10

=COUNT(A2:A5)

Ďalšie informácie nájdete v časti „Počítanie buniek obsahujúcich čísla, ktoré sa nenachádzajú v súvislom riadku alebo stĺpci“ v článku Funkcia COUNT.

Na začiatok stránky

Počítanie buniek v stĺpci pomocou príkazu Subtotal v prehľade

Použitie príkazu Subtotal (karta Údaje, skupina Prehľad) na zoskupenie a zhrnutie stĺpca s údajmi.

Ak sú údaje usporiadané v zozname a možno ich logicky zoskupiť podľa hodnôt v stĺpci, môžete vytvoriť prehľad na zoskupenie a zhrnutie údajov.

Príkaz Medzisúčet zoskupuje údaje do prehľadu

Ako je znázornené na tomto obrázku, celkové objemy predaja sú zoskupené podľa oblasti a dá sa jednoducho určiť, že sa tu nachádzajú štyri štvrťročné hodnoty pre oblasť Východ aj pre oblasť Západ. Okrem toho sa zobrazuje aj súčet hodnôt pre jednotlivé oblasti a celkový súčet.

Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcich článkoch:

Na začiatok stránky

Počítanie buniek v stĺpci alebo riadku pomocou kontingenčnej tabuľky

Vytvorte zostavu kontingenčnej tabuľky, pomocou ktorej môžete zosumarizovať údaje a vykonať analýzu tak, že vyberiete kategórie, podľa ktorých chcete údaje zobraziť.

Kontingenčnú tabuľku môžete rýchlo vytvoriť tak, že označíte bunku v rozsahu údajov alebo excelovej tabuľke a na karte Vložiť v skupine Tabuľky kliknete na položku Kontingenčná tabuľka.

V nasledujúcom príklade si môžete všimnúť jednu z výhod kontingenčnej tabuľky: údaje o predaji obsahujú množstvo riadkov (je tam 40 riadkov údajov, ale na obrázku sa zobrazuje iba ich časť). Nie je vytvorený súhrn údajov a chýbajú medzisúčty a celkový súčet.

Malé ozubené koliesko Nastavenie, ktoré nahradilo položku Nastavenie lokality.

Zostava kontingenčnej tabuľky s rovnakými údajmi zobrazuje medzisúčty a celkové súčty a poskytuje stručný a prehľadný súhrn.

Matematický symbol

Vytváranie a práca s kontingenčnými tabuľkami môže vyžadovať určitú mieru predbežnej prípravy údajov a znalosť niektorých konceptov.

Podrobné informácie o práci s kontingenčnou tabuľkou nájdete v nasledujúcich článkoch:

Na začiatok stránky

Počítanie buniek v zozname alebo v stĺpci excelovej tabuľky pomocou funkcie SUBTOTAL

Môžete použiť funkciu SUBTOTAL vo vzorci na spočítanie hodnôt v excelovej tabuľke alebo v rozsahu buniek.

Pomocou funkcie SUBTOTAL môžete určiť, či sa do výsledkov zahrnú skryté riadky. Funkcia vždy ignoruje filtrované riadky.

Ak sa táto funkcia použije napríklad na sedem hodnôt v nasledujúcej tabuľke (bunky A2 až A8), výsledný počet je 7.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

Predané jednotky

25

8

12

32

11

40

16

=SUBTOTAL(2,A2:A8)

Časť „2“ vo vzorci určuje, že funkcia použije funkciu SUM na spočítanie hodnôt v rozsahu A2: A8 a zahrnú sa aj všetky skryté riadky. Počet (výsledok v bunke A9) je 7.

Ak skryjete riadky 4, 5 a 6 a nechcete ich zahrnúť do výpočtu, použijete funkciu SUBTOTAL odlišne. Do vzorca nezadáte hodnotu „2“ ale „102“, na základe ktorej bude Excel ignorovať skryté riadky. Hárok môže vyzerať takto (so skrytými riadkami 4, 5 a 6):

1

2

3

7

8

9

A

Predané jednotky

25

8

40

16

=SUBTOTAL(102,A2:A8)

V tomto prípade je výsledok 4, t. j. počet buniek v stĺpci, ktoré nie sú skryté a obsahujú hodnoty.

Ďalšie informácie nájdete v článkoch Funkcia SUBTOTAL.

Na začiatok stránky

Počítanie s jednou alebo viacerými podmienkami

Na spočítanie buniek v rozsahu, ktoré spĺňajú podmienky (nazývajú sa tiež kritériá) môžete použiť viacero funkcií hárka.

Video: Použitie funkcií COUNT, COUNTIF a COUNTA

V nasledujúcom videu sa dozviete, ako sa používa funkcia COUNT a ako použiť funkcie COUNTIF a COUNTA na spočítanie buniek, ktoré spĺňajú vami zadané podmienky.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Na začiatok stránky

Počítanie buniek v rozsahu s jednou podmienkou pomocou funkcie COUNTIF

Použite funkciu COUNTIF na spočítanie buniek, ktoré spĺňajú jednu podmienku (nazýva sa tiež kritérium). V nasledujúcom príklade funkcia spočíta, že počet hodnôt vyšších ako 20 v rozsahu A2:A8 je 3. Nezabudnite, že podmienka ">20" musí byť ohraničená úvodzovkami.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

Predané jednotky

25

8

12

32

11

40

16

=COUNTIF(A2:A8,">20")

Ďalšie informácie nájdete v článku Funkcia COUNTIF.

Na začiatok stránky

Počítanie buniek v stĺpci s jednou alebo viacerými podmienkami pomocou funkcie DCOUNT

Použite databázovú funkciu DCOUNT na porovnanie vami zadaných podmienok.

Použite funkciu DCOUNT, ak máte zoznam stĺpcov a je pre vás jednoduchšie namiesto vnorenej funkcie určiť podmienky v samostatnom rozsahu buniek.

V nasledujúcom príklade chceme zistiť počet mesiacov od marca 2008 vrátane, v ktorých dosiahol predaj úroveň viac ako 400 jednotiek. Pri pohľade na túto tabuľku môžete zistiť, že podmienku spĺňajú dva mesiace: apríl (442) a jún (405).

Poznámka : Nasledujúci postup možno nie je intuitívny, ale funguje. Je dôležité postupovať presne podľa pokynov a usporiadať údaje v hárku tak, ako je tu znázornené. Môžete skopírovať údaje z tabuľky a prilepiť ich do hárku do bunky A1. Výsledok sa zobrazí v bunke B13.

Môžete pridať ďalší rozsah buniek usporiadaných podobne ako údaje o predaji, ktoré sa nachádzajú v bunkách A1 až B7. Ďalší rozsah buniek je tvorený bunkami A10 až B11 a obsahuje rovnaké označenia stĺpcov („Predaj v jednotkách“ a „Mesiac končiaci sa“) a podmienku v riadku priamo pod jednotlivými označeniami stĺpcov (bunky A11 a B11).

Potom zadajte vzorec do ľubovoľnej prázdnej bunky (na jeho umiestnení nezáleží, ale v našom príklade sme vzorec zadali do bunky B13). Vzorec v tomto príklade používa funkciu DCOUNT v tomto tvare: =DCOUN)T(A1:B7,,A10:B11).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A

B

Predaj v jednotkách

Mesiac končiaci sa

339

31/1/2008

270

29/2/2008

314

31/3/2008

442

30/4/2008

336

31/5/2008

405

30/6/2008

Predaj v jednotkách

Mesiac končiaci sa

=">400"

=">=31/3/2008"

=DCOUNT(A1:B7,,A10:B11)

Pomocou funkcie DCOUNT sa preskúmajú údaje v rozsahu A2 až A7, použijú sa podmienky zadané v bunkách A11 a B11 a vypočíta sa hodnota 2, t. j. počet riadkov, ktoré spĺňajú obidve podmienky (riadky 5 a 7).

Ďalšie informácie nájdete v článku Funkcia DCOUNT.

Na začiatok stránky

Počítanie buniek v rozsahu s viacerými podmienkami pomocou funkcie COUNTIFS alebo kombinácie funkcií COUNT a IF

Použitie funkcie COUNTIFS alebo kombinácie funkcií COUNT a IF.

Karty objektov v databáze programu Access 2007

Na nasledujúcom obrázku je znázornené použitie funkcie COUNTIFS na vyhľadanie áut, ktoré majú výkon viac ako 250 koní a zároveň priemernú spotrebu na diaľnici vyššiu ako 5 litrov na 40 km. Funkcia vypočíta hodnotu 2, t. j. počet riadkov, ktoré spĺňajú obidve podmienky (riadky 3 a 4).

Poznámka : Pri použití funkcie COUNTIFS musia byť všetky podmienky ohraničené úvodzovkami ("") – napríklad "< 250", "> 25" a tiež "240".

Pomocou funkcie COUNTIF môžete spočítať, koľkokrát sa v rozsahu nachádza určitá hodnota. Ak chcete napríklad spočítať výskyt hodnoty 70 v rozsahu A2 až A40, môžete použiť vzorec =COUNTIF (A2:A40, 70).

Ďalšie informácie nájdete v článkoch Spočítanie výskytu hodnoty a Funkcia COUNTIFS.

Na začiatok stránky

Počítanie, ak údaje obsahujú prázdne hodnoty.

Pomocou funkcií hárka možno počítať bunky, ktoré obsahujú údaje, alebo sú naopak prázdne.

Počítanie buniek v rozsahu, ktoré nie sú prázdne, pomocou funkcie COUNTA

Použite funkciu COUNTA na spočítanie buniek v rozsahu, ktoré obsahujú hodnoty.

Pri počítaní buniek môže byť niekedy potrebné ignorovať prázdne bunky, pretože význam majú iba bunky obsahujúce hodnoty. Chcete napríklad spočítať všetkých predajcov, ktorí v danej oblasti uskutočnili aspoň jeden predaj.

V nasledujúcom príklade sme funkciu použili na hodnoty v stĺpci pre predaj v oblasti Západ a výsledný počet je 3.

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

Predajca

Predaj v oblasti Západ

Andrews

24 000

Atlas

Chai

Gabriella

31 000

Hansen

Zeng

8 000

=COUNTA(B2:B7)

Bunky B3, B4 a B6 sú prázdne a funkcia COUNTA ich preto ignoruje. Do výsledku sú zahrnuté iba bunky, ktoré obsahujú hodnoty 24 000, 31 000 a 8 000. Počet (výsledok v bunke B8) je 3.

Ďalšie informácie nájdete v článkoch Počítanie buniek, ktoré nie sú prázdne a Funkcia COUNTA.

Na začiatok stránky

Počítanie buniek v zozname, ktoré nie sú prázdne, pomocou funkcie DCOUNTA

Použite funkciu DCOUNA na spočítanie buniek v stĺpci záznamov v zozname alebo databáze, ktoré nie sú prázdne a spĺňajú zadané kritériá.

V nasledujúcom príklade sa použila funkcia DCOUNTA na zistenie počtu záznamov v databáze nachádzajúcej sa v rozsahu A4:B9, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v rozsahu kritérií A1:B2. Ide o podmienky: Hodnota ID produktu je väčšia alebo rovná do 4 000 a Hodnota hodnotenia je väčšia alebo rovná 50. Obe podmienky spĺňa len jeden záznam v riadku 7.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

ID produktu

Hodnotenia

=">=4000"

=">=50"

ID produktu

Hodnotenia

2048

61

16 384

35 336

83

1024

113

512

47

=DCOUNTA(A4:B9,"Hodnotenia",A1:B2)

Ďalšie informácie nájdete v článku Funkcia DCOUNTA.

Na začiatok stránky

Počítanie prázdnych buniek v súvislom rozsahu pomocou funkcie COUNTBLANK

Použite funkciu COUNTBLANK na spočítanie prázdnych buniek v súvislom rozsahu (bunky tvoria súvislý rozsah, keď po sebe nasledujú bez prerušenia). Ak bunka obsahuje vzorec, ktorého výsledkom je prázdny text (""), zahrnie sa do výpočtu.

Poznámka : Pri počítaní buniek môže byť niekedy potrebné zahrnúť do výpočtu aj prázdne bunky, pretože majú pre vás význam. Chcete napríklad zistiť počet všetkých predajcov v oblasti bez ohľadu na to, či uskutočnili nejaký predaj.

Ďalšie informácie nájdete v článku Funkcia COUNTBLANK.

Na začiatok stránky

Počítanie prázdnych buniek v nesúvislom rozsahu pomocou kombinácie funkcií SUM a IF

Použite kombináciu funkcií SUM a IF. Najskôr použijete funkciu IF vo vzorci poľa, aby ste určili, či jednotlivé bunky obsahujú hodnotu, a potom spočítate hodnoty FALSE, ktoré vzorec identifikoval.

Ďalšie informácie nájdete v článku databázy Knowledge Base XL: Kedy použiť funkciu SUM(IF()) namiesto funkcie CountBlank().

Na začiatok stránky

Počítanie jedinečných hodnôt

Môžete spočítať jedinečné hodnoty v rozsahu pomocou zostavy kontingenčnej tabuľky, funkcie COUNTIF, kombinácie funkcií alebo pomocou dialógového okna Rozšírený filter.

Počítanie jedinečných hodnôt v rozsahu pomocou zostavy kontingenčnej tabuľky

Pomocou zostavy kontingenčnej tabuľky môžete zobraziť súčty a spočítať výskyt jedinečných hodnôt.

Ďalšie informácie nájdete v časti „Spočítanie výskytu viacerých hodnôt pomocou zostavy kontingenčnej tabuľky“ v článku Spočítanie výskytu hodnoty.

Na začiatok stránky

Počítanie jedinečných hodnôt v rozsahu s jednou podmienkou pomocou funkcie COUNTIF

Použite funkciu COUNTIF na spočítanie výskytu hodnoty v rozsahu.

V nasledujúcom príklade sa pomocou funkcie COUNTIF získa výsledok 2, t. j. výskyt hodnoty 250 v rozsahu A2:A7.

1

2

3

4

5

6

7

8

A

Predané jednotky

245

250

250

Nie je k dispozícii

=COUNTIF(A2:A7,250)

Ďalšie informácie nájdete v časti „Spočítanie výskytu jednej hodnoty v rozsahu“ v článku Spočítanie výskytu hodnoty.

Na začiatok stránky

Počítanie jedinečných hodnôt v rozsahu s viacerými podmienkami pomocou kombinácie funkcií SUM a IF vo vzorci poľa

Použite funkciu SUM s funkciou IF. Najskôr použijete funkciu IF vo vzorci poľa, aby ste určili, či sú splnené kritériá obsahujúce viaceré podmienky, a potom spočítate hodnoty TRUE, ktoré vzorec identifikoval.

V nasledujúcom príklade sa pomocou funkcie IF preskúmajú jednotlivé bunky v rozsahu A2:A10 s cieľom zistiť, či obsahujú meno Andrews alebo Chai. Výsledné hodnoty TRUE sa sčítajú pomocou funkcie SUM a výsledok je 7. Tento príklad môžete skopírovať a prilepiť do hárku do bunky A1. Keď príklad prilepíte, bunka A11 bude obsahovať chybu #VALUE!. Vzorec je potrebné skonvertovať na vzorec poľa stlačením klávesu F2 a následným stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + ENTER. V bunke 11 sa potom zobrazí číslo 7.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

Predajca

Faktúra

Andrews

15 000

Chai

11 000

Andrews

11 000

Chai

4 000

Hansen

8 000

Chai

6 000

Hansen

14 000

Andrews

7 000

12 000

Vzorec

Popis (výsledok)

=SUM(IF((A2:A10="Andrews")+(A2:A10="Chai"),1,0))

Počet faktúr podľa mena Andrews alebo Chai (7)

Ďalšie informácie nájdete v časti „Spočítanie výskytu viacerých textových alebo číselných hodnôt pomocou funkcií“ v článku Spočítanie výskytu hodnoty.

Ďalšie tipy nájdete v týchto článkoch databázy Knowledge Base:

Na začiatok stránky

Počítanie jedinečných hodnôt v stĺpci zoznamu pomocou rozšíreného filtra

Pomocou dialógového okna Rozšírený filter môžete nájsť jedinečné hodnoty v stĺpci údajov. Hodnoty môžete filtrovať na pôvodnom mieste, alebo ich môžete vyňať a prilepiť na nové miesto. Potom môžete pomocou funkcie ROWS zistiť počet položiek v novom rozsahu.

Poznámky : 

 • Ak filtrujete údaje na mieste, hodnoty sa z hárka neodstránia – jeden alebo viaceré riadky môžu byť skryté. Kliknutím na položku Vymazať v skupine Zoradiť a filtrovať na karte Údaje znova zobrazíte tieto hodnoty.

 • Ak chcete zobraziť len počet jedinečných hodnôt v stručnom prehľade, po použití rozšíreného filtra označte údaje (filtrované alebo skopírované údaje) a pozrite sa na stavový riadok. Hodnota Počet v stavovom riadku by sa mala rovnať počtu jedinečných hodnôt.

Jedinečné hodnoty môžete hľadať pomocou príkazu Rozšírené (karta Údaje, skupina Zoradiť a filtrovať).

Na nasledujúcom obrázku je znázornené, ako skopírovať pomocou rozšíreného filtra iba jedinečné záznamy na nové miesto v hárku.

Nástroj Analýza údajov

Na nasledujúcom obrázku obsahuje stĺpec C päť jedinečných hodnôt, ktoré sú skopírované z rozsahu v stĺpci A.

Pôvodné hodnoty v stĺpci A a jedinečné hodnoty zo stĺpca A vytvorené v stĺpci C

Ďalšie informácie nájdete v časti „Spočítanie jedinečných hodnôt pomocou filtra“ v článku Spočítanie jedinečných hodnôt medzi duplikátmi.

Na začiatok stránky

Počítanie jedinečných hodnôt v rozsahu, ktoré spĺňajú jednu alebo viaceré podmienky, pomocou zloženého vzorca

Na vykonanie tejto úlohy môžete použiť rôzne kombinácie funkcií IF, SUM, FREQUENCY, MATCH a LEN:

Ďalšie informácie nájdete v časti „Spočítanie jedinečných hodnôt pomocou funkcií“ v článku Spočítanie jedinečných hodnôt medzi duplikátmi.

Prečítajte si tiež článok XL: Ako zistiť počet jedinečných položiek v zozname.

Na začiatok stránky

Špeciálne prípady (počet všetkých buniek, počet slov)

Pomocou rôznych kombinácií funkcií hárka môžete spočítať bunky alebo počet slov v rozsahu.

Celkový počet buniek v rozsahu pomocou funkcií ROWS a COLUMNS

Potrebujete napríklad zistiť veľkosť rozsiahleho hárka, aby ste sa mohli rozhodnúť, či v zošite použijete manuálny alebo automatický výpočet. Na spočítanie všetkých buniek v rozsahu použite vzorec, ktorým sa vynásobia hodnoty zistené pomocou funkcie ROWS a COLUMNS.

Príklad bude zrozumiteľnejší po skopírovaní do prázdneho hárka.

Postup pri kopírovaní príkladu

 1. Vytvorte prázdny zošit alebo hárok.

 2. Vyberte príklad v téme Pomocníka.

  Poznámka : Nevyberajte hlavičky riadkov ani stĺpcov.

  Výber príkladu z Pomocníka
  Výber príkladu z Pomocníka
 3. Stlačte kombináciu klávesov CTRL + C.

 4. V hárku vyberte bunku A1 a stlačte kombináciu klávesov CTRL + V.

 5. Ak chcete prepínať medzi zobrazením výsledkov a zobrazením vzorcov vracajúcich výsledky, stlačte kombináciu klávesov CTRL + ` (opačný dĺžeň) alebo na karte Vzorce v skupine Kontrola vzorca kliknite na položku Zobraziť vzorce.

1

2

3

4

5

6

A

B

C

Oblasť

Mesiac

Predaj

Východ

Január

18 000 EUR

Východ

Február

23 000 EUR

Východ

Marec

19 000 EUR

Vzorec

Popis (výsledok)

=ROWS(A2:C4) * COLUMNS(A2:C4)

Celkový počet buniek v rozsahu (9)

Na začiatok stránky

Počítanie slov v rozsahu pomocou zloženého vzorca

Použite kombináciu funkcií SUM, IF, LEN a SUBSTITUTE vo vzorci poľa. V nasledujúcom príklade je znázornený výsledok zloženého vzorca, ktorý sa použil na zistenie počtu slov v rozsahu 7 buniek (z ktorých 3 sú prázdne). Niektoré bunky obsahujú medzeru na začiatku alebo na konci – funkcie TRIM a SUBSTITUTE pred počítaním nadbytočné medzery odstránia.

V nasledujúcej tabuľke skopírujte text do buniek A2 až A11. Predtým než v hárku prilepíte text do bunky A1, zmeňte šírku stĺpca A približne na hodnotu 100.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A

Textový reťazec

Šesť slov a štyri medzery na konci    

   Šesť slov a tri medzery na začiatku

Osem slov, niekoľko čiarok a dve medzery na konci  

Niektoré znaky, napríklad čiarky alebo bodky, sa ignorujú.

Vzorec

=SUM(IF(LEN(TRIM(A2:A8))=0,0,LEN(TRIM(A2:A8))-LEN(SUBSTITUTE(A2:A8," ",""))+1))

Keď ste v hárku prilepili text do bunky A1, označte bunku A11, stlačte kláves F2 a potom stlačte kombináciu klávesov SHIFT + CTRL + ENTER, aby ste vzorec zadali ako vzorec poľa. Správny výsledok (29) by sa mal zobraziť v bunke A11.

Na začiatok stránky

Zobrazenie výpočtov a počtov v stavovom riadku

Keď označíte jednu alebo viaceré bunky, v stavovom riadku Excelu sa zobrazia informácie o údajoch v daných bunkách. Ak napríklad v hárku vyberiete štyri bunky, ktoré obsahujú hodnoty 2, 3, textový reťazec (napríklad „cloud“) a 4, v stavovom riadku sa môžu súčasne zobraziť všetky tieto hodnoty: Priemer, Počet, Číselný počet, Min, Max a Súčet. Kliknutím na stavový riadok pravým tlačidlom myši môžete zobraziť alebo skryť niektoré alebo všetky tieto hodnoty. Hodnoty sú znázornené na nasledujúcom obrázku.

Stavový riadok, ktorý zobrazuje výpočty a počty vybratých buniek

Poznámka : V starších verziách Excelu možno rovnaké hodnoty zobraziť v stavovom riadku, ale nie všetky naraz.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×