Zdieľanie a spolutvorba

Sledovanie zmien vo Worde

Sledovanie zmien vo Worde

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Po zapnutí sledovania zmien môžete vy a vaši spolupracovníci vykonávať zmeny, ktoré sa dajú jednoducho rozpoznať. Tieto zmeny sú čosi ako návrhy, ktoré môžete skontrolovať a potom ich odstrániť alebo zmeniť na trvalé.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Tip: Video nie je vo vašom jazyku? Skúste vybrať Skryté titulky Tlačidlo Skryté špeciálne titulky .

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť sledovanie zmien, prejdite na položky Revízia > Sledovať zmeny.

Sledovanie zmien
 • Keď je táto funkcia zapnutá, odstránené položky sa označia prečiarknutím a pridané položky sa označia podčiarknutím. Zmeny rôznych autorov sú označené odlišnými farbami.

 • Keď je táto funkcia vypnutá, Word prestane označovať zmeny, ale farebné podčiarknutia a prečiarknutia naďalej zostanú v dokumente.

Precvičte si funkcie sledovania zmien a ďalších funkcií na spoluprácu vo Worde tak, že prevezmete túto spoluprácu v príručke Word Learning Guide.

Zobrazenie navrhovaných zmien

Ak chcete skontrolovať zmeny v dokumente, prejdite na položky Revízia > Sledovanie > Zobraziť na revíziu.

 • Ak chcete skontrolovať zmeny označené červenou čiarou na okraji, vyberte položku Jednoduché označenie revízie.

 • Ak chcete použiť podrobné zobrazenie zmien, vyberte položku Všetky revízie.

 • Ak chcete zobraziť ukážku, ako bude dokument vyzerať, keď zmeníte všetky navrhované zmeny na trvalé, vyberte položku Žiadne označenie revízie.

 • Ak chcete zobraziť pôvodný dokument tak, ako keby boli všetky navrhované zmeny odstránené, vyberte položku Pôvodná verzia.

 • Na karte Revízia vyberte v skupine Sledovanie položku Sledovať zmeny.

  Sledovanie zmien je zvýraznené, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku.

  Skupina Sledovanie so zapnutým sledovaním zmien

Poznámka: Ak nie je funkcia Sledovať zmeny k dispozícii, možno bude potrebné vypnúť ochranu dokumentu. Na karte Revízia v skupine Zabezpečiť kliknite na položku Obmedziť úpravy a potom kliknite na položku Zastaviť zabezpečenie v dolnej časti pracovnej tably Zabezpečenie dokumentu. (Možno budete musieť poznať heslo dokumentu.)

Indikátor sledovania zmien môžete pridať aj na stavový riadok.

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na stavový riadok a vyberte možnosť Sledovať zmeny.

  Stavový riadok, na ktorom je zobrazené zapnutie sledovania zmien

  Poznámka: Pomocou indikátora Sledovať zmeny v stavovom riadku môžete teraz zapnúť alebo vypnúť sledovanie zmien.

Ak vypnete sledovanie zmien, môžete upravovať dokument bez označovania toho, čo sa zmenilo. Vypnutím funkcie však neodstránite zmeny, ktoré už boli sledované.

 • Na karte Revízia vyberte v skupine Sledovanie tlačidlo Sledovať zmeny.

  Tlačidlo Sledovať zmeny už nie je zvýraznené, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku.

  Sledovanie skupiny

Dôležité: Ak chcete odstrániť sledované zmeny, použite príkazy PrijaťOdmietnuť na karte Revízia v skupine Zmeny.

Čo vás zaujíma?

Zobrazenie všetkých zmien v texte

Word predvolene zobrazuje odstránené položky a komentáre v bublinách na okrajoch dokumentu. Môžete však zmeniť zobrazenie tak, že sa nebudú zobrazovať v bublinách, ale komentáre budú vnorené a všetky odstránené položky budú prečiarknuté.

 1. Na karte Revízia kliknite v skupine Sledovanie na položku Zobraziť revízie.

  Príkaz Zobraziť značky

 2. Ukážte na položku Bubliny a potom kliknutím na položku Zobraziť všetky revízie v texte zobrazíte odstránené položky ako prečiarknuté a komentáre vnorené v texte.

Zobrazenie komentárov v obrazovkových komentároch namiesto komentárov v bublinách

Word predvolene zobrazuje odstránené položky a komentáre v bublinách na okrajoch dokumentu. Zobrazenie však môžete zmeniť tak, aby sa komentáre zobrazili vnorené v texte. Vnorené komentáre je možné zobraziť pri podržaní ukazovateľa na indikátore komentára.

 1. Na karte Revízia kliknite v skupine Sledovanie na položku Zobraziť revízie.

  Príkaz Zobraziť značky

 2. Ukážte na položku Bubliny a potom kliknutím na položku Zobraziť všetky revízie v texte zobrazíte odstránené položky ako prečiarknuté a komentáre vnorené v texte.

 3. Podržte ukazovateľ na komentári v dokumente. Komentár sa zobrazí v obrazovkovom komentári.

  Vložený komentár

Zobrazenie zmien podľa typu úpravy alebo recenzenta

 1. Na karte Revízia kliknite v skupine Sledovanie na položku Zobraziť revízie.

  Príkaz Zobraziť značky

 2. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Kliknutím vyberte typ zmeny, ktorý chcete zobraziť.

   Kliknite napríklad na položku komentáre alebo vložené a odstránené položky. Znak začiarknutia vedľa položky označuje, že daná položka je vybratá.

   Zoznam možností Zobraziť značky
    

   Dôležité: Aj v prípade, že skryjete typ značky zrušením jeho začiarknutia v ponuke Zobraziť značky, značka sa automaticky zobrazí vám alebo inému recenzentovi pri každom otvorení dokumentu.

  • Ukážte na položku Recenzenti a potom kliknutím zrušte začiarknutie všetkých políčok okrem tých, ktoré sú vedľa mien recenzentov, ktorých zmeny a komentáre chcete zobraziť.

   Poznámka: Ak chcete začiarknuť políčka všetkých recenzentov v zozname (alebo ich začiarknutie zrušiť), kliknite na položku Všetci recenzenti.

Zobrazenie zmien a komentárov určitých recenzentov

Editor alebo recenzent chcú zvyčajne zobraziť dokument tak, ako bude vyzerať po zahrnutí ich zmien. Tento postup umožňuje editorovi alebo recenzentovi vidieť, ako bude dokument so zmenami vyzerať.

 • Na karte Revízia kliknite v skupine Sledovanie na šípku v poli Zobraziť na revíziu a potom vyberte požadovanú možnosť.

  Ponuka možností Zobraziť na revíziu

  • Výsledný so značkami    Táto možnosť zobrazí výsledný dokument so všetkými sledovanými zmenami a komentármi. Toto je predvolené zobrazenie pre všetky dokumenty otvorené vo Worde.

  • Výsledný    Táto možnosť zobrazí dokument so všetkými zmenami, ktoré sú zahrnuté do textu bez toho, aby sa zobrazovali sledované zmeny. Všetky sledované zmeny alebo komentáre, ktoré neboli prijaté, odmietnuté alebo odstránené, však zostanú v dokumente.

  • Pôvodný so značkami    Táto možnosť zobrazí pôvodný text so sledovanými zmenami a komentármi.

  • Pôvodný    Táto možnosť zobrazí pôvodný dokument bez zobrazenia sledovaných zmien a komentárov. Všetky sledované zmeny alebo komentáre v dokumente, ktoré neboli prijaté, odmietnuté alebo odstránené, však zostanú v dokumente.

Poznámka: Ak chcete zobraziť komentáre a sledované zmeny v bublinách, musíte mať vybraté zobrazenie rozloženia pri tlači alebo zobrazenie Webové rozloženie.

Skrytie sledovaných zmien a komentárov pri tlači

Skrytím zmien sa neodstránia zmeny z dokumentu. Ak chcete odstrániť značky z dokumentu, musíte použiť príkazy PrijaťOdmietnuť v skupine Zmeny.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Tlačiť.

 3. V časti Nastavenia kliknite na šípku vedľa položky Tlačiť všetky strany.

 4. Kliknutím na položku Tlačiť revízie zrušte začiarknutie.

  Tlačiť revíziu v programe Word

Čo vás zaujíma?

Kontrola súhrnu sledovaných zmien

Tabla revízií je užitočný nástroj, ktorý vám umožňuje zabezpečiť, aby sa všetky sledované zmeny odstránili z dokumentu a nezobrazili iným používateľom, ktorí môžu dokument zobraziť. V časti so súhrnom v hornej časti tably revízií sa zobrazuje presný počet viditeľných sledovaných zmien a komentárov zostávajúcich v dokumente.

Na table revízií si tiež môžete prečítať dlhé komentáre, ktoré sa nezmestia do bubliny komentára.

Poznámka: Tabla revízií na rozdiel od dokumentu alebo bublín komentárov nie je najvhodnejším nástrojom na vykonávanie zmien v dokumente. Namiesto odstraňovania textu alebo komentárov alebo vykonávania iných zmien na table revízií vykonávajte všetky úpravy v dokumente. Zmeny sa potom zobrazia na table revízií.

Sledovanie skupiny

 1. Na karte Revízia vyberte v skupine Sledovanie niektorú z týchto položiek:

  • Ak chcete zobraziť súhrn v bočnej časti obrazovky, vyberte položku Tabla revízií.

  • Ak chcete zobraziť súhrn pozdĺž dolnej časti obrazovky, vyberte v zozname Tabla revízií položku Tabla revízií vodorovne.

 2. Ak chcete zobraziť počet jednotlivých typov zmeny, vyberte položku Zobraziť podrobný súhrn.

  Tabla súhrnu

Postupná kontrola jednotlivých sledovaných zmien a komentárov

 1. Na table Revízia kliknite v skupine Zmeny na položku Nasledujúca alebo Predchádzajúca.

  Pás s nástrojmi balíka Office 2010

 2. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • V skupine Zmeny vyberte položku Prijať.

  • V skupine Zmeny vyberte položku Odmietnuť.

  • V skupine Komentáre vyberte položku Odstrániť.

 3. Prijímajte alebo odmietajte zmeny a odstraňujte komentáre dovtedy, kým v dokumente nezostanú žiadne sledované zmeny, a potom sa presvedčte, že všetky sledované zmeny sú prijaté alebo odmietnuté a všetky komentáre odstránené.

 4. Na karte Revízia vyberte v skupine Sledovanie položku Tabla revízií.

  Poznámka: V časti so súhrnom v hornej časti tably revízií sa zobrazuje presný počet viditeľných sledovaných zmien a komentárov zostávajúcich v dokumente.

Kontrola zmien podľa typu úpravy alebo konkrétneho recenzenta

 1. Na karte Revízia vykonajte v skupine Sledovanie niektorý z týchto krokov:

  Sledovanie skupiny

  • V zozname Zobraziť revízie zrušte začiarknutie všetkých políčok okrem políčok vedľa typov zmien, ktoré chcete skontrolovať.

  • V zozname Zobraziť revízie vyberte položku Recenzenti a potom zrušte začiarknutie všetkých políčok okrem políčok vedľa mien recenzentov, ktorých zmeny chcete zobraziť.

  • Ak chcete vybrať alebo zrušiť začiarknutie políčok všetkých recenzentov v zozname, v zozname Zobraziť revízie vyberte položku Všetci recenzenti.

 2. Na karte Revízia v skupine Zmeny vyberte položku Nasledujúca alebo Predchádzajúca.

  Pás s nástrojmi balíka Office 2010

 3. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • V skupine Zmeny vyberte položku Prijať.

  • V skupine Zmeny vyberte položku Odmietnuť.

Prijatie všetkých zmien naraz

 1. Na karte Revízia v skupine Zmeny vyberte položku Nasledujúca alebo Predchádzajúca.

  Pás s nástrojmi balíka Office 2010

 2. V zozname Prijať vyberte možnosť Prijať všetky zmeny v dokumente.

Odmietnutie všetkých zmien naraz

 1. Na karte Revízia v skupine Zmeny vyberte položku Nasledujúca alebo Predchádzajúca.

  Pás s nástrojmi balíka Office 2010

 2. V zozname Odmietnuť vyberte možnosť Odmietnuť všetky zmeny v dokumente.

Odstránenie komentárov

 1. Kliknite na komentár.

 2. Na karte Revízia kliknite v skupine Komentáre na položku Odstrániť.

  Ak chcete odstrániť všetky komentáre naraz, kliknite na šípku pod položku Odstrániť a potom kliknite na položku Odstrániť všetky komentáre v dokumente.

Čo chcete urobiť?

Vytvárať a zobrazovať sledované zmeny a komentáre môžete jednoducho počas práce v dokumente. V predvolenom nastavení používa Microsoft Office Word 2007 bubliny, pomocou ktorých zobrazí odstránené položky, komentáre, zmeny formátovania a premiestnený obsah. Ak chcete zobraziť všetky zmeny priamo v texte, môžete zmeniť nastavenia tak, aby sa sledované zmeny a komentáre zobrazovali požadovaným spôsobom.

Sledovanie zmien pomocou bublín

V bublinách (1) sa zobrazia zmeny formátovania, komentáre a odstránené položky.

Poznámka: Sledované zmeny a komentáre Word predvolene zobrazuje preto, aby vám zabránil v neúmyselnej distribúcii dokumentov obsahujúcich sledované zmeny a komentáre. Ide o predvolenú možnosť Výsledný so značkami v poli Zobraziť na revíziu.

 1. Otvorte dokument, ktorý chcete skontrolovať.

 2. Na karte Posúdiť v skupine Sledovanie kliknite na tlačidlo Sledovať zmeny. Tlačidlo Sledovať zmeny sa zvýrazní, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku.

  Stlačené tlačidlo Sledovať zmeny

 3. K dispozícii je aj voliteľná možnosť. Indikátor sledovania zmien môžete pridať na stavový riadok. Kliknite pravým tlačidlom myši na stavový riadok a kliknite na položku Sledovať zmeny. Kliknutím na indikátor Sledovať zmeny v stavovom riadku môžete zapnúť alebo vypnúť sledovanie zmien.

  Indikátor sledovania zmien

 4. Vykonajte požadované zmeny vložením, odstránením, premiestnením alebo formátovaním textu alebo grafiky. Môžete tiež pridať komentáre.

Poznámka: Ak používate sledovanie zmien a uložíte dokument ako webovú stránku (.htm alebo .html), sledované zmeny sa na webovej stránke zobrazia.

Vypnutie sledovania zmien:

 • Na karte Posúdiť v skupine Sledovanie kliknite na tlačidlo Sledovať zmeny.

  Tlačidlo Sledovať zmeny už nie je zvýraznené, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku.

  Dialógové okno Pridanie zobrazenia

Ak ste prispôsobili stavový riadok, aby obsahoval indikátor sledovania zmien, kliknutím na položku Sledovať zmeny v skupine Sledovanie vypnete aj indikátor v stavovom riadku.

Poznámka: Vypnutie sledovania zmien neodstráni sledované zmeny v dokumente. Ak chcete zabezpečiť, aby v dokumente neboli žiadne sledované zmeny, uistite sa, že sa zobrazujú všetky zmeny, a potom použite príkaz Prijať alebo Odmietnuť pre jednotlivé zmeny v dokumente.

Existujú rôzne spôsoby, ako skryť sledované zmeny alebo komentáre, ale všetky zmeny vykonané pri zapnutej funkcii sledovania zmien a všetky vložené komentáre zostávajú súčasťou dokumentu, kým nie sú prijaté alebo odmietnuté (alebo odstránené, ak ide o komentáre).

Skrytím sledovaných zmien, napríklad v časti Zobraziť značky alebo zrušením začiarknutia políčka Vložený a odstránený text, sa existujúce sledované zmeny a komentáre z dokumentu neodstránia. Ak však sledované zmeny skryjete, dokument sa zobrazí bez všetkého toho prečiarknutého a podčiarknutého textu a bez bublín.

Existuje niekoľko spôsobov, ako skryť sledované zmeny a komentáre, čo u vás môže vyvolať dojem, že sa v dokumente nenachádzajú. Napríklad:

 • Pole Zobraziť na revíziu    Na karte Revízia v skupine Sledovanie sa nachádza pole Zobraziť na revíziu s informáciami o režime zobrazenia, v ktorom sa nachádzate. Poskytuje aj ďalšie možnosti na zobrazenie dokumentu. Ak kliknete na možnosť Výsledný alebo na možnosť Pôvodný, sledované zmeny a komentáre sú skryté. Ak ich chcete zobraziť, vyberte možnosť Výsledný so značkami alebo Pôvodný so značkami.

  Dialógové okno Pridanie zobrazenia

 • Zobrazenie značiek    Na karte Revízia je v skupine Sledovanie zoznam Zobraziť značky, pomocou ktorého môžete skryť komentáre a sledované zmeny. Položky označené znakom začiarknutia v zozname Zobraziť značky sa zobrazia, položky bez značky začiarknutia sú skryté. Ak chcete zobraziť určitú položku, ako je napríklad Vložený a odstránený text, kliknite na ňu v ponuke Zobraziť značky.

  Dialógové okno Pridanie zobrazenia

Word predvolene zobrazuje odstránené položky a komentáre v bublinách na okrajoch dokumentu. Toto zobrazenie však môžete zmeniť tak, že sa položky nebudú zobrazovať v bublinách, ale komentáre budú vnorené a všetky odstránené položky budú prečiarknuté.

 1. Na karte Posúdiť v skupine Sledovanie kliknite na položku Balóniky.

  Dialógové okno Pridanie zobrazenia

 2. Kliknutím na položku Zobraziť všetky revízie v texte zobrazíte odstránené položky ako prečiarknuté a komentáre vnorené v texte.

Existuje niekoľko možností na zmenu spôsobu zobrazovania sledovaných zmien (značiek).

 • Môžete zmeniť farbu a iné formátovanie, ktoré Word používa na označenie zmeneného textu a grafiky tak, že kliknete na šípku vedľa položky Sledovať zmeny a následne kliknete na položku Zmeniť možnosti sledovania.

  Poznámka: Hoci nemôžete priradiť konkrétne farby zmenám, ktoré vykonali iní recenzenti, zmeny od každého recenzenta sa zobrazia v dokumente inou farbou, aby ste mohli sledovať viacerých recenzentov.

 • Môžete zobraziť všetky zmeny vrátane odstránených, vnorených namiesto vnútri bublín, ktoré sa zobrazujú na okraji dokumentu. Ak chcete zobraziť vnorené zmeny, v skupine sledovanie kliknite na položku bublinya potom kliknite na položku Zobraziť všetky revíziev vnorených riadkoch.

  Po kliknutí na položku Zobraziť všetky revízie v texte sa všetky revízie a komentáre v dokumente zobrazia vnorené v texte.

 • Ak chcete zvýrazniť oblasť okraja, kde sa zobrazujú všetky bubliny, v časti Zobraziť značky kliknite na položku Zvýrazniť oblasť značiek.

 1. Na karte Revízia v skupine Sledovanie kliknite na šípku vedľa položky Zobraziť značky.

  Dialógové okno Pridanie zobrazenia

 2. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Vyberte typ zmeny, ktorý chcete zobraziť.

   Poznámka: Aj v prípade, že skryjete typ značky zrušením jeho začiarknutia v ponuke Zobraziť značky, značka sa automaticky zobrazí vám alebo inému recenzentovi pri každom otvorení dokumentu.

  • Ukážte na položku Recenzenti a potom kliknutím zrušte začiarknutie všetkých políčok okrem tých, ktoré sú vedľa mien recenzentov, ktorých zmeny a komentáre chcete zobraziť.

   Poznámka: Ak chcete začiarknuť políčka všetkých recenzentov v zozname (alebo ich začiarknutie zrušiť), kliknite na položku Všetci recenzenti.

Pomocou zoznamu Zobraziť na revíziu v skupine Sledovanie si môžete zobraziť dokument v rôznych fázach procesu úprav. Každá zo štyroch možností v zozname poskytuje iné zobrazenie dokumentu. Výsledný so značkami je predvolené nastavenie pri otvorení dokumentu.

Dialógové okno Pridanie zobrazenia

 • Výsledný so značkami    Táto možnosť zobrazí výsledný dokument so všetkými sledovanými zmenami a komentármi. Toto je predvolené zobrazenie pre všetky dokumenty otvorené vo Worde.

 • Výsledný    Táto možnosť zobrazí dokument so všetkými zmenami, ktoré sú zahrnuté do textu bez toho, aby sa zobrazovali sledované zmeny. Všetky sledované zmeny alebo komentáre, ktoré neboli prijaté, odmietnuté alebo odstránené, však zostanú v dokumente.

 • Pôvodný so značkami    Táto možnosť zobrazí pôvodný text so sledovanými zmenami a komentármi.

 • Pôvodný    Táto možnosť zobrazí pôvodný dokument bez zobrazenia sledovaných zmien a komentárov. Všetky sledované zmeny alebo komentáre v dokumente, ktoré neboli prijaté, odmietnuté alebo odstránené, však zostanú v dokumente.

Word predvolene zobrazuje odstránené položky a komentáre v bublinách na okrajoch dokumentu. Zobrazenie však môžete zmeniť tak, aby sa komentáre zobrazili vnorené v texte. Vnorené komentáre je možné zobraziť pri podržaní ukazovateľa na indikátore komentára.

 1. Na karte Posúdiť v skupine Sledovanie kliknite na položku Balóniky.

  Dialógové okno Pridanie zobrazenia

 2. Kliknutím na položku Zobraziť všetky revízie v texte zobrazíte odstránené položky ako prečiarknuté a komentáre vnorené v texte.

 3. Podržte ukazovateľ na komentári v dokumente. Komentár sa zobrazí v obrazovkovom komentári.

  Vložený komentár

Ďalšie informácie o komentároch nájdete v téme Vloženie alebo odstránenie komentára.

 1. Na table Revízia kliknite v skupine Zmeny na položku Nasledujúca alebo Predchádzajúca.

  Pás s nástrojmi balíka Office 2010

 2. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • V skupine Zmeny vyberte položku Prijať.

  • V skupine Zmeny vyberte položku Odmietnuť.

  • V skupine Komentáre vyberte položku Odstrániť.

 3. Prijímajte alebo odmietajte zmeny a odstraňujte komentáre dovtedy, kým v dokumente nezostanú žiadne sledované zmeny, a potom sa presvedčte, že všetky sledované zmeny sú prijaté alebo odmietnuté a všetky komentáre odstránené.

 4. Na karte Revízia vyberte v skupine Sledovanie položku Tabla revízií.

  Poznámka: V časti so súhrnom v hornej časti tably revízií sa zobrazuje presný počet viditeľných sledovaných zmien a komentárov zostávajúcich v dokumente.

 1. Na karte Revízia v skupine Zmeny vyberte položku Nasledujúca alebo Predchádzajúca.

  Pás s nástrojmi balíka Office 2010

 2. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  V zozname Prijať vyberte možnosť Prijať všetky zmeny v dokumente.

  V zozname Odmietnuť vyberte možnosť Odmietnuť všetky zmeny v dokumente.

Office Word 2007 poskytuje funkciu, ktorá sa nazýva Kontrola dokumentov a umožňuje vám skontrolovať, či dokument neobsahuje sledované zmeny, komentáre, skrytý text a iné osobné informácie. Ak chcete skontrolovať dokument:

 1. Otvorte dokument, v ktorom chcete skontrolovať sledované zmeny a komentáre.

 2. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , ukážte na položku Pripraviť a potom kliknite na položku Kontrola dokumentu.

 3. V dialógovom okne Kontrola dokumentov kliknite na položku Skontrolovať.

 4. Pozrite si výsledky kontroly. Ak Kontrola dokumentov nájde komentáre a sledované zmeny, zobrazí sa výzva na kliknutie na položku Odstrániť všetko vedľa možnosti Komentáre, revízie, verzie a poznámky.

 5. Kliknite na položku Znova skontrolovať alebo na položku Zavrieť.

Skôr než vytlačíte dokument, prepnite na zobrazenie rozloženia pri tlači, aby sa zobrazili sledované zmeny a komentáre tak, ako sa majú zobraziť vo vytlačenom dokumente. Máte niekoľko možností.

 • Tlač zobrazujúca všetky značky    Na karte Revízia v skupine Sledovanie kliknite na položku Zobraziť značky.

  Dialógové okno Pridanie zobrazenia

  Poznámka: Kliknutím na položku Zobraziť značky zobrazíte alebo skryjete všetky značka v dokumente pre vybratých recenzentov. Keď zobrazíte všetky značky, v ponuke Zobraziť značky sú vybraté všetky typy značiek.

 • Tlač zobrazujúca zmeny a komentáre podľa typu alebo recenzenta    Na karte Revízia v skupine Sledovanie kliknite na položku Zobraziť značky a potom vyberte typ zmeny, ktorý chcete zobraziť.

  Dialógové okno Pridanie zobrazenia

 • Tlač zmien a komentárov pre editora alebo iných recenzentov    Na karte Posúdiť v skupine Sledovanie v poli Zobraziť na revíziu kliknite na položku Výsledný so značkami.

  Dialógové okno Pridanie zobrazenia

Po zobrazení značiek požadovaným spôsobom ste pripravení na tlač dokumentu.

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Tlačiť.

 2. V dialógovom okne Tlačiť kliknite v poli Vytlačiť na položku Dokument so značkami a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámky: 

  • Microsoft Word vyberie predvolene úroveň priblíženia a orientáciu strany tak, aby sa sledované zmeny zobrazili vo vytlačenom dokumente čo najlepšie.

  • Ak sú bubliny zapnuté, dokument sa veľkosťou prispôsobí bublinám na vytlačenej strane. Ak chcete, aby bola vytlačená strana čitateľná, môžete bubliny vypnúť kliknutím na položku Balóniky v skupine Sledovanie a následným kliknutím na položku Zobraziť všetky revízie v texte. Môžete tiež nastaviť rozloženie strany na šírku a vytlačiť bubliny a text v čitateľnejšom formáte. Na karte Rozloženie strany v časti Nastavenie strany kliknite na položku Orientácia a potom kliknite na položku Na šírku.

Zmena rozloženia pri tlači sledovaných zmien

 1. Na karte Posúdiť v skupine Sledovanie kliknite na šípku vedľa položky Sledovať zmeny a potom kliknite na položku Zmeniť možnosti sledovania.

 2. V časti Bubliny v zozname Orientácia papiera pri tlači kliknite na niektorú z nasledujúcich možností:

  • Automaticky     Po výbere tejto možnosti Word rozpozná orientáciu, ktorá poskytne najlepšie rozloženie dokumentu.

  • Zachovať     Ak vyberiete túto možnosť, Word vytlačí dokument s orientáciou, ktorá je zadaná v dialógovom okne Nastavenie strany.

  • Použiť orientáciu na šírku     Ak vyberiete túto možnosť, použije sa orientácia na šírku a bubliny budú mať viac priestoru.

Tlač zoznamu zmien, ktoré boli vykonané v dokumente

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Tlačiť.

 2. V poli Vytlačiť kliknite na položku Zoznam značiek.

Skrytím zmien sa neodstránia zmeny z dokumentu. Ak chcete odstrániť značky z dokumentu, musíte použiť príkazy PrijaťOdmietnuť v skupine Zmeny.

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Tlačiť.

 2. V poli Vytlačiť kliknite na položku Dokument (a nie Dokument so značkami).

Pozrite tiež

Vloženie alebo odstránenie komentára

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×