Sledovanie aktualizácií lokality SharePoint

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Na sledovanie aktualizácií a spravovanie upozornení z lokality SharePoint môžete používať program Microsoft Office Outlook 2007.

Poznámka: Funkcie opísané v tomto článku práca s lokalitami SharePoint, ktoré sú spustené Windows SharePoint Services 3.0 alebo Microsoft Office SharePoint Server 2007. Ak nie ste si istí, ktoré verzie produktov spoločnosti Microsoft SharePoint a technológie na zjednodušenie ovládania sú spustené na serveri, požiadajte správcu servera.

Obsah tohto článku

Prehľad

Prijímanie informačných kanálov RSS zo zoznamu lokality SharePoint alebo knižnice

Vytvorenie upozornenia pre zoznam lokality SharePoint alebo knižnicu

Zrušenie informačného kanála RSS zo zoznamu lokality SharePoint alebo knižnice

Zrušenie upozornenia pre zoznam lokality SharePoint alebo knižnicu

Prehľad

Pri zmenách zoznamov a knižníc na lokalite SharePoint môže byť sledovanie týchto zmien zložité. Pravdepodobne budete chcieť mať prehľad o pridávaní nových položiek do zoznamu položiek, aby ste ich mohli sledovať. Alebo budete chcieť vedieť, keď sa do knižnice aplikácie SharePoint pridajú nové súbory.

V programe Office Outlook 2007 existujú dva hlavné spôsoby prijímania upozornení na aktualizácie lokality SharePoint:

 • RSS     Môžete sa prihlásiť na odber aktualizácií zoznamu alebo knižnice lokality SharePoint s použitím technológie RSS (Really Simple Syndication). Ide o technológiu, ktorú používajú vydavatelia obsahu na pravidelnú distribúciu informácií v štandardnom formáte do čítačov RSS. Ako čítač RSS je možné použiť program Outlook, ktorý vám umožní prijímať periodické informačné kanály obsahu z viacerých zdrojov do poštovej schránky. Ak už v programe Outlook prijímate informačné kanály RSS, informačné kanály RSS z lokalít SharePoint sa zobrazia v tom istom umiestnení.

 • Upozornenia     Upozornenia môžete prijímať v prípade zmeny položiek. Upozornenia sa odosielajú ako správy do schránky Doručená pošta pri zmene obsahu na lokalite SharePoint. Môžete zadať podmienky pre prijímanie upozornení napríklad v prípade zmeny alebo pri vytvorení novej položky. Môžete si vybrať, či chcete upozornenia prijímať okamžite, alebo chcete prijímať iba denné alebo týždenné súhrny.

Ak už určité upozornenia prijímate a vaše potreby sa zmenia, prijímanie informačných kanálov RSS a upozornení je možné zrušiť. Ak napríklad patríte do skupiny lokality SharePoint, ktorá archivuje svoje e-mailové diskusie v diskusných paneloch, a zistíte, že obsah už prijímate prostredníctvom e-mailu, upozornenia je možné zrušiť.

Na začiatok stránky

Prijímanie informačných kanálov RSS zo zoznamu alebo z knižnice lokality SharePoint

 1. Vo webovom prehľadávači otvorte zoznam alebo knižnicu na lokalite SharePoint.

  Ak neviete nájsť hľadaný zoznam alebo knižnicu, kliknite na položku Zobraziť obsah celej lokality a potom kliknite na názov zoznamu alebo knižnice.

 2. V ponuke akcie Obrázok ponuky , kliknite na položku Zobraziť informačný kanál RSS.

  Zobrazí sa webová stránka so súhrnom položiek v zozname alebo v knižnici.

 3. Na webovej stránke kliknite na prepojenie prihlásiť sa na odber tohto informačného kanála RSS.

 4. Po zobrazení hlásenia s otázkou, či sa chcete prihlásiť na odber daného informačného kanála, kliknite na tlačidlo Áno.

  V priečinku Informačné kanály RSS sa zobrazí informačný kanál RSS zoznamu alebo knižnice.

  Informačné kanály RSS v programe Outlook

 5. V priečinku Informačné kanály RSS vyberte priečinok pre zoznam alebo knižnicu lokality SharePoint.

  Ak je zapnutá tabla na čítanie, zobrazí sa v nej obsah, ktorý môžete čítať a vstupovať do interakcie s ním.

 6. Ak chcete otvoriť informačný kanál RSS pre súbor alebo položku zoznamu, dvakrát na ňu kliknite.

 7. Niektoré položky informačného kanála RSS sú súhrnmi celého súboru alebo celej položky zoznamu lokality SharePoint. Ak chcete zobraziť celý súbor alebo celú položku zoznamu, kliknite na prepojenie Zobraziť článok.

Na začiatok stránky

Vytvorenie upozornenia pre zoznam alebo knižnicu lokality SharePoint

Môžete vytvárať upozornenia, prostredníctvom ktorých vás bude lokalita SharePoint upozorňovať na zmeny položiek zoznamu alebo knižnice. Upozornenie je možné vytvoriť v programe Outlook 2007 alebo na lokalite SharePoint. Ak chcete vytvoriť upozornenie, musíte mať pripojenie na server lokality SharePoint a musíte mať povolenie na vytváranie upozornení pre daný zoznam alebo knižnicu. Postup na vytvorenie upozornenie pomocou programu Office Outlook 2007 je uvedený v nasledovnej časti.

Poznámka: Správca služby SharePoint môžete zmeniť, obmedziť a vypnutie upozornení na celú lokalitu. Ďalšie informácie nájdete v téme správca lokality SharePoint.

 1. V časti Navigačná tabla programu Outlook overte, či je vybratá možnosť Pošta.

 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Pravidlá a upozornenia.

 3. Kliknite na kartu Správa upozornení.

 4. Kliknite na tlačidlo Nové upozornenie.

 5. V dialógovom okne Nové upozornenie vyberte zdroj upozornenia, ktoré chcete vytvoriť. Ak sa lokalita SharePoint, pre ktorú chcete vytvoriť upozornenie, nezobrazuje, zadajte adresu lokality do textového poľa Adresa webovej lokality.

 6. Kliknite na tlačidlo Otvoriť.

  Lokalita SharePoint sa otvorí na stránke Nové upozornenie.

 7. Kliknite na zoznam alebo na knižnicu, pre ktoré chcete vytvoriť upozornenie.

 8. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 9. Do sekcie Názov upozornenia zadajte názov upozornenia. Tento názov sa používa v textovom poli Predmet e-mailového upozornenia.

 10. V časti Odoslať upozornenia komu zadajte mená osôb, ktorým chcete poslať upozornenia Komu alebo kliknite na položku address book tlačidlo Vzhľad tlačidla vyberte mená. Ak chcete odoslať upozornenie sami, zadajte svoje meno e-mailu.

  V závislosti od nastavenia a vašich povolení pre lokalitu sa môže stať, že vaša e-mailová adresa sa už môže zobrazovať a nemusíte mať povolenie na pridávanie upozornení pre iné osoby.

 11. Vyberte požadované nastavenia, napríklad pre prijímanie upozornení pri každej zmene alebo iba pri zmene vami vytvorenej položky, ako aj nastavenie toho, ako často chcete upozornenia prijímať.

 12. Kliknite na tlačidlo OK.

 13. Ak chcete vytvoriť ďalšie upozornenia, v časti Upozornenia na tejto lokalite kliknite na položku Pridať upozornenie.

Tip: Môžete nastaviť aj upozornenia na konkrétny súbor alebo položku v zozname alebo v knižnici na lokalite SharePoint. V zozname alebo v knižnici na lokalite SharePoint ukážte na položku alebo na súbor, kliknite na šípku, ktorá sa zobrazí, a potom kliknite na položku Upozorniť.

Na začiatok stránky

Zrušenie informačného kanála RSS zo zoznamu alebo knižnice lokality SharePoint

Zrušenie informačného kanála RSS, ktorý prijímate zo zoznamu alebo z knižnice lokality SharePoint, je podobné ako zrušenie ľubovoľného iného informačného kanála RSS.

 1. V zobrazení Pošta v časti Navigačná tabla kliknite na priečinok Informačné kanály RSS, aby sa rozbalil.

 2. Vyberte informačný kanál RSS, ktorý chcete zrušiť.

 3. Stlačte kláves DELETE.

 4. Ak sa zobrazí výzva na potvrdenie odstránenia, kliknite na tlačidlo Áno.

  Poznámky: 

  • Ak chcete odstrániť prevzaté položky, ale informačný kanál RSS chcete ponechať, otvorte priečinok informačného kanála RSS, vyberte položky, ktoré chcete odstrániť, a potom stlačte kláves DELETE.

  • Informačné kanály RSS je možné zrušiť aj bez odstránenia prevzatých položiek. V ponuke Nástroje kliknite na položku Nastavenie kont a potom kliknite na kartu Informačné kanály RSS. Vyberte zoznam alebo knižnicu, pre ktorú chcete zrušiť prihlásenie na odber, a potom kliknite na položkuOdstrániť.

  • Ak sa pokúsite odstrániť informačný kanál RSS, ktorý sa práve synchronizuje, zobrazí sa hlásenie upozorňujúce na vykonanie odstránenia až po dokončení prebiehajúcej synchronizácie.

Na začiatok stránky

Zrušenie upozornenia pre zoznam alebo knižnicu lokality SharePoint

Upozornenia môžete spravovať v programe Outlook 2007 alebo na lokalite SharePoint. Ak chcete zrušiť upozornenie pre zoznam alebo pre knižnicu, musíte mať povolenie na úpravu upozornení pre daný zoznam alebo knižnicu. Postup na zrušenie upozornenia pomocou programu Outlook 2007 je uvedený v nasledujúcej časti.

Poznámka: Správca služby SharePoint môžete zmeniť, obmedziť a vypnutie upozornení na celú lokalitu. Ďalšie informácie nájdete v téme správca lokality SharePoint.

 1. V časti Navigačná tabla programu Outlook overte, či je vybratá možnosť Pošta.

 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Pravidlá a upozornenia.

 3. Kliknite na kartu Správa upozornení.

 4. Vyberte upozornenie, ktoré chcete zrušiť.

 5. Kliknite na položku Odstrániť.

 6. Ak sa zobrazí výzva na potvrdenie odstránenia, kliknite na tlačidlo Áno.

Poznámka: Ak sa hlásenie, ktoré chcete zrušiť nezobrazí v dialógovom okne pravidlá a upozornenia, je možné zrušiť upozornenia z lokality SharePoint. Chcete zobraziť a spravovať upozornenia na lokalite SharePoint, kliknite na ponuku Vitajte vaše meno, kliknite na položku Moje nastavenia a potom kliknite na položku Moje upozornenia.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×