Skype for Business klientov použiť zostavy

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Nové tabule (dashboard) služby Office 365 správy zobrazuje prehľad činností v službách Office 365 vo vašej organizácii. Umožňuje prejsť na jednotlivé úrovne správy, ktoré vám podrobnejšie prehľad o aktivitách v rámci jednotlivých produktov. Napríklad, môžete použiť v Skype for Business Conference klientov slúži zostavu chcete zobraziť zariadenia vrátane operačné systémy Windows a mobilné zariadenia, ktoré majú aplikácie Skype for Business nainštalované a používate na odosielanie okamžitých správ a schôdze. Pozrite si Prehľad zostáv ďalšie informácie.

Táto správa spolu s ostatnými používateľmi Skypu for Business správy uveďte podrobnosti o typoch klienta alebo zariadenia, ktoré sa používajú v rámci organizácie. Tieto informácie sú užitočné pri vyšetrovaní, plánovanie a iných obchodnej rozhodovaní pre vašu organizáciu.

Poznámka : Zobrazte všetky Skypu for Business správy pri ďalšom prihlásení ako správca do centra spravovania služieb Office 365.

Ako sa dostať na Skype for Business klientov použiť zostavy

 1. Prejdite na položky Centrum spravovania služieb Office 365 > Zostavy

 2. Vyberte zostáv v ľavej ponuke alebo kliknite na položku zostavy miniaplikácii.

 3. Kliknite na položku Skype for Business aktivity miniaplikácie na tabuli a potom vyberte v Skype for Business klientov použiť alebo ho vyberte zo zoznamu vyberte zostavu v zostavách Používanie stránky.

  Skype for Business klientov použiť zostavy miniaplikácie.

  Dôležité : V závislosti od predplatného na Office 365 máte sa môže zobraziť nie všetky produkty a správy o činnosti znázornené nižšie.

Výklad cez Skype for Business klientov použiť zostavy

Zobrazenie môžete dostať do klientov, ktorí používajú Skype for Business aplikácie pomocou v grafoch používateľov a distribučných.

Skype for Business klientov použiť zostavy.


1

Skype for Business klientov použiť zostavu možno zobraziť trendy za posledných 7 dní, 30 dní, 90 dní alebo 180 dní.

2

Každá zostava obsahuje dátum signalizujúci, kedy bola vytvorená. Zostava zvyčajne odráža časové oneskorenie v dĺžke 24 alebo 48 hodín od času aktivity.

3

Pomocou interaktívneho grafu údajov v grafe používateľom porozumieť trendov používania a zobrazí počet používateľov, ktorí pripojení pomocou Skypu for Business aplikácie, ktoré sa používajú vo vašej organizácii. Zobrazí celkový počet používateľov a typy Windows, Windows Phone, telefón s Androidom, iPhone a iPad zariadenia, ktoré majú aplikácie Skype for Business klienta nainštalovaný a sa používajú v rámci organizácie.

4

Pomocou interaktívneho grafu údajov v pruhovom grafe rozdelenia Porozumejte prenosu a zobrazí počet používateľov pomocou jedinečných zariadení vo vašej organizácii. Zobrazí sa celkový počet používateľov Windows, Windows Phone, telefón s Androidom, iPhone a iPad so zariadením používa.

5

Môžete filtrovať rad, ktorý sa zobrazí v grafe kliknutím na položky v legende. Napríklad v grafe používateľov, kliknite alebo ťuknite na položku, Windows, Windows Phone, telefón s Androidom, iPhone alebo iPade, ak chcete zobraziť iba údaje týkajúce sa každej z nich. Zmena tento výber nespôsobí zmenu informácií o mriežky tabuľky.

6

Každý graf obsahuje X (vodorovne) a "Y" (zvislá os) osi.

 • V Používatelia grafu s osou Y je celkový počet používateľov pripojených so zariadením, ktoré má v aplikácii Skype for Business nainštalovanú aplikáciu.

 • V rozdelenia aktivity grafu s osou Y je počet používateľov, ktoré sú pripojené k typu zariadenia pomocou aplikácie Skype for Business nainštalovanú aplikáciu.

 • V oboch grafoch sa os X používa na označenie vybratého rozsahu dátumov danej zostavy.

7

Tabuľka zobrazuje prehľad všetkých aktivít konferencie jednotlivých používateľov. Týmto krokom sa zobrazí všetkých používateľov, ktorí majú Skype for Business priradené do nich a ich aktivít konferencie. Môžete pridať ďalšie stĺpce do tabuľky.

 • Meno používateľa je meno používateľa.

 • Dátum poslednej aktivity (UTC) je najneskorší používateľ zapojené do relácie prostredníctvom technológie peer to peer alebo konferenciu alebo na konferencii.

 • Windows je začiarknuté, ak je používateľ má aplikácie Skype for Business klienta s nainštalovaným systémom Windows operačného systému a používa ho.

 • Windows Phone je začiarknuté, ak je používateľ má aplikácie Skype for Business klienta nainštalovaný do zariadenia Windows Phone a používa ho.

 • Telefón s Androidom je začiarknuté, ak je používateľ má aplikácie Skype for Business klienta nainštalovaný v telefóne s Androidom a používa ho.

 • iPhone je začiarknuté, ak je používateľ má v aplikácii Skype for Business klienta v iPhone nainštalovanú aplikáciu a používa ho.

 • iPad je začiarknuté, ak je používateľ má v aplikácii Skype for Business klienta v iPade nainštalovanú aplikáciu a používa ho.

Ak politika vašej organizácie neumožňuje zobraziť zostavy, v ktorých sa nachádzajú informácie umožňujúce identifikovať používateľa, môžete zmeniť nastavenie ochrany osobných údajov pre všetky tieto zostavy. Pozrite si časť Skryť podrobnosti o používateľovi v zostavách, ktorá sa nachádza v téme Výkaz aktivít v centre spravovania služieb Office 365.

8

Kliknite alebo ťuknite na položku stĺpce na pridanie alebo odstránenie stĺpcov zo zostavy.

Tlačidlo Správa Skype for Business Online správ.

9

Môžete tiež exportovať údaje zostavy do súboru .csv Excel kliknutím alebo ťuknutím na položku Exportovať.

Skype for Business Reporting tlačidlo Exportovať.

Tým sa exportuje údaje všetkých používateľov a umožňuje urobiť jednoduché zoraďovanie a filtrovanie na ďalšiu analýzu. Ak máte menej ako 2 000 používateľov, môžete zoraďovať a filtrovať v rámci tabuľky v samotnej správe. Ak máte viac než 2 000 používateľov, aby bolo možné filtrovať a zoradiť, bude potrebné exportovať údaje.

Chcete zobraziť ostatnými používateľmi Skypu for Business správy?

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Pozrite tiež

Výkazy aktivít v Centre spravovania služieb Office 365

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×