Skenovanie hodnotenia migrácie: Zobrazenia rozsiahlych zoznamov

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Zistite, ako môžete obmedziť problémy so zobrazeniami rozsiahlych zoznamov počas migrácie.

Prehľad

V zdrojovom prostredí je možné konfigurovať obmedzenie zobrazenia zoznamu tak, aby počas dňa bolo k dispozícii niekoľko hodín, keď obmedzenie zobrazení neplatí. Na cieľovej platforme sú uvedené obmedzenia zoznamu produktov v platnosti neustále (24 hodín denne, 7 dní v týždni). To môže mať za následok obmedzenie niektorých vašich zobrazení zoznamov.

Migrácia údajov

Zoznamy a údaje v nich sa budú migrovať. Je však možné, že zobrazenia zoznamov vyvolané v správe o kontrole nebude možné zobraziť po migrácii bez vykonania opravných opatrení uvedených v nasledujúcej sekcii s názvom Príprava na migráciu. Akékoľvek zobrazenia, ktoré obsahujú viac ako 12 vyhľadávacích stĺpcov, môžu byť tiež obmedzené a bude potrebné opravné opatrenie. Ďalšie informácie nájdete v téme Navrhovanie veľkých zoznamov a maximalizácia výkonu zoznamu..

Dôležité: Každá lokalita, ktorá je nakonfigurovaná na nastavenie Žiadny prístup (zamknuté), sa v SharePointe vynechá. Ak chcete zobraziť zoznam zamknutých lokalít, pozrite si výstup kontroly Zamknuté lokality.

Príprava na migráciu

Pred migráciou skontrolujte výslednú zostavu a vykonajte opravy na zobrazení veľkých zoznamov. Informácie o tom, ako optimalizovať zobrazenia zoznamu, nájdete v téme Spravovanie veľkých zoznamov a knižníc v Office 365.

Po migrácii

Uistite sa, že zoznamy, ktoré ste opravovali, sa vykresľujú správne.

Správa o výsledkoch kontroly

Názov súboru: LargeListViews detail.csv    Táto správa o výsledkoch kontroly obsahuje zobrazenia zoznamov, ktoré sú obmedzené, respektíve hrozí ich obmedzenie v blízkej budúcnosti po dokončení migrácie na novú platformu. Správa obsahuje zobrazenia zoznamu, ktoré spĺňajú jedno z nasledujúcich kritérií:

  • Vráti sa hodnota väčšia ako 3 000 položiek.

  • V kontrolovanom prostredí sú aktívne obmedzované.

  • Obsahuje viac ako 12 vyhľadávacích stĺpcov.

  • Sú konfigurované ako agregované zobrazenie.

Stĺpec

Popis

SiteId

Jedinečný identifikátor ovplyvnenej kolekcie lokalít.

SiteURL

URL adresa ovplyvnenej kolekcie lokalít.

SiteOwner

Vlastník kolekcie lokalít.

SiteAdmins

Zoznam osôb, ktoré sú uvedené ako správcovia kolekcie lokalít.

SiteSizeInMB

Veľkosť kolekcie lokalít v megabajtoch (MB)

NumOfWebs

Počet webov v kolekcii lokalít.

ContentDBName

Názov databázy obsahu, ktorá je hostiteľom kolekcie lokalít.

ContentDBServerName

SQL Server, ktorý je hostiteľom databázy obsahu.

ContentDBSizeInMB

Veľkosť databázy obsahu, ktorá je hostiteľom kolekcie lokalít.

LastContentModifiedDate

Dátum a čas sa obsah kolekcie lokalít je.

TotalItemCount

Celkový počet položiek v kolekcii lokalít.

Návštev

Počet žiadostí o prihlásení pre kolekciu lokalít. Na základe údajov zo služby používanie zapisovania do denníka. Ak používanie zapisovania do denníka služba vypnutá daný riadok sa zobrazí je k dispozícii.

DistinctUsers

Počet jedinečných používateľov, ktorí majú prístup k kolekcie lokalít. Na základe údajov zo služby používanie zapisovania do denníka. Ak používanie zapisovania do denníka služba vypnutá daný riadok sa zobrazí je k dispozícii.

DaysOfUsageData

Počet dní používanie zapisovania do denníka služby zachováva údaje. To umožňuje kontext návštev a DistinctUsers. Napríklad, ak ide o 14 dní, návštev a DistinctUsers údajov je za posledných 14 dní.

LookupColumnCount

ListViewTitle

Názov ovplyvneného zobrazenia zoznamu.

DefaultView

Pravda/Nepravda (True/False). Určuje, či je zobrazenie zoznamu nastavené ako predvolené.

AggregateView

Pravda/Nepravda (True/False). Určuje, či je zobrazenie agregovaným zobrazením. Zobrazenie môže byť konfigurované napríklad tak, aby zobrazovalo celkový počet.

ListViewThrottled

Pravda/Nepravda (True/False). Určuje, či bolo dané zobrazenie zoznamu v kontrolovanom prostredí aktívne obmedzované.

ViewItemCount

Počet vrátených položiek po spustení zobrazenia zoznamu. Toto pole je prázdne, ak má pole ListViewThrottled hodnotu True.

Hidden

Pravda/Nepravda (True/False). Určuje, či je zobrazenie zoznamu konfigurované tak, aby sa nezobrazovalo koncovým používateľom.

ReadOnlyView

Pravda/Nepravda (True/False). Určuje, či je zobrazenie zoznamu konfigurované tak, aby pracovalo v režime iba na čítanie.

WebURL

URL adresa k podlokalite, ktorá obsahuje zobrazenie zoznamu.

ListTitle

Názov zoznamu, ku ktorému je zobrazenie zoznamu priradené.

ListURL

URL adresa ku koreňovému priečinku zoznamu.

ListItemCount

Počet položiek v zozname.

ListTemplate

Použitá šablóna pri vytváraní zoznamu.

ListType

Typ nakonfigurovaného zoznamu.

ListCreator

Používateľ, ktorý zoznam vytvoril.

ItemLastModifiedDate

Dátum a čas poslednej úpravy položky v zozname.

ScanID

Jedinečný identifikátor priradený ku konkrétnemu spusteniu nástroja na hodnotenie migrácie SharePointu.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×