Skenovanie hodnotenia migrácie: Spracovanie súborov v prehliadači

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Zistite, ako môžete obmedziť problémy pri spracovaní súborov prehliadača počas migrácie.

Prehľad

Nastavenie Spracovanie súborov prehliadača vo webových aplikáciách v SharePointe má vplyv na to, akým spôsobom je možné prehľadávať určité typy súborov. Zdrojové prostredie povoľuje zmeniť toto nastavenie z možnosti Presné na možnosť Povoľovacie. Nastavenie Povoľovacie umožňuje otvoriť všetky typy súborov v prehliadači. V cieľovom prostredí je však vynútené nastavenie Presné, ktoré nie je možné upraviť. V dôsledku toho pravdepodobne nebude možné po migrácii otvoriť v prehliadači niektoré typy súborov. Napríklad súbory *.htm a *.html v knižniciach dokumentov sa už v prehliadači neotvoria. Používateľom sa zobrazí výzva na stiahnutie týchto súborov.

Hlavným dôvodom tejto zmeny je vyššia bezpečnosť nastavenia Presné. Existuje riziko neautorizovaného získania väčších oprávnení, keď môže zlomyseľný používateľ s prispievateľským prístupom na lokalitu vytvoriť súbor HTML obsahujúci JavaScript, ktorý sa spustí s inou kolekciou lokalít, na ktorú nemá povolenia. Takto získa používateľa s povoleniami na prehľadávanie stránky, čoho výsledkom je, že používateľ s väčšími oprávneniami spustí JavaScript a získa prístup k údajom, ktoré chcel zlomyseľný používateľ získať.

Migrácia údajov

Údaje sa budú migrovať, ale správanie pri súboroch HTM a HTML sa zmení z otvorenia v prehliadači na zobrazenie výzvy pre používateľa na stiahnutie súboru. Ak máte stránku HTM alebo HTML ako cieľ webovej časti Zobrazovač stránok, pri vykreslení stránky sa zobrazí výzva na stiahnutie súboru HTM alebo HTML. Webová časť Zobrazovač stránok sa vykresľuje ako iframe, takže na pozadí je požiadavka pre stránku HTM alebo HTML, čo má za následok zobrazenie výzvy na stiahnutie. Nie je možné premenovať príponu súboru v prehliadači. Ak ale na premenovanie súborov použijete SharePoint Designer, zobrazí sa výzva na opravu odkazu na URL adresu.

Dôležité: Každá lokalita, ktorá je nakonfigurovaná na nastavenie Žiadny prístup (zamknuté), sa v SharePointe vynechá. Ak chcete zobraziť zoznam zamknutých lokalít, pozrite si výstup kontroly Zamknuté lokality.

Príprava na migráciu

Poskytnutá zostava bude obsahovať zoznam všetkých HTM a HTML súborov vo vašom prostredí. Obráťte sa na vlastníkov lokality a informujte ich o tomto probléme. Ak sa vyžaduje otvorenie súborov v prehliadači, premenujte ich na koncovku *.aspx. Nahrávanie súborov ASPX vyžaduje prístup Designera do kolekcie lokalít, čím sa riziko obmedzuje na ľudí, ktorí majú povolenia na viac ako prispievanie. Prispievateľ môže vytvoriť stránky wiki v niektorých knižniciach dokumentov, ktoré sú po formálnej stránke stránkami ASPX, povolenia prispievateľa však obmedzia používateľa v možnostiach pridania alebo konfigurovania webových častí, ktoré by tieto stránky mohli vystaviť útoku na skriptovanie medzi lokalitami. Ak sa prispievateľ napríklad pokúsi pridať webové časti na stránku ASPX, stane sa toto:

  • Webová časť Editor obsahu nie je k dispozícii ako možnosť.

  • Webová časť Editor skriptov je k dispozícii, používateľom však nepovolí odoslať nič so značkami <skript>.

  • Webová časť Zobrazovač stránok nepovoľuje prispievateľovi upraviť nastavenie URL adresy. Blokuje prístup používateľa na škodlivé stránky.

Možnosti premenovania prípony súboru:

  • Otvorte lokalitu v SharePoint Designeri a premenujte súbor.

  • Premenujte súbory pomocou programu, ktorý používa SPFile.MoveTo() prostredníctvom objektového modelu CSOM.

Po migrácii

Overte, či sa stránky vykresľujú podľa očakávaní.

Správa o výsledkoch kontroly

V nasledujúcej tabuľke sa popisujú stĺpce v zostave BrowserFileHandling-detail.csv.

Táto správa o kontrole obsahuje všetky *.htm a *.html súbory, na ktoré bude mať vplyv zmena nastavenia Spracovanie súborov prehliadača z možnosti Povoľovacie na možnosť Presné.

Stĺpec

Popis

SiteId

Jedinečný identifikátor ovplyvnenej kolekcie lokalít.

SiteURL

URL adresa ovplyvnenej kolekcie lokalít.

SiteOwner

Vlastník kolekcie lokalít.

SiteAdmins

Zoznam osôb, ktoré sú uvedené ako správcovia kolekcie lokalít.

SiteSizeInMB

Veľkosť kolekcie lokalít v megabajtoch (MB)

NumOfWebs

Počet webov v kolekcii lokalít.

ContentDBName

Názov databázy obsahu, ktorá je hostiteľom kolekcie lokalít.

ContentDBServerName

SQL Server, ktorý je hostiteľom databázy obsahu.

ContentDBSizeInMB

Veľkosť databázy obsahu, ktorá je hostiteľom kolekcie lokalít.

LastContentModifiedDate

Dátum a čas sa obsah kolekcie lokalít je.

TotalItemCount

Celkový počet položiek v kolekcii lokalít.

Návštev

Počet žiadostí o prihlásení pre kolekciu lokalít. Na základe údajov zo služby používanie zapisovania do denníka. Ak používanie zapisovania do denníka služba vypnutá daný riadok sa zobrazí je k dispozícii.

DistinctUsers

Počet jedinečných používateľov, ktorí majú prístup k kolekcie lokalít. Na základe údajov zo služby používanie zapisovania do denníka. Ak používanie zapisovania do denníka služba vypnutá daný riadok sa zobrazí je k dispozícii.

DaysOfUsageData

Počet dní používanie zapisovania do denníka služby zachováva údaje. To umožňuje kontext návštev a DistinctUsers. Napríklad, ak ide o 14 dní, návštev a DistinctUsers údajov je za posledných 14 dní.

File

URL adresa súboru dotknutého zmenou.

TimeCreated

Dátum a čas vytvorenia súboru.

TimeModified

Dátum a čas úpravy súboru.

ModifiedBy

Používateľ, ktorý súbor upravil ako posledný.

ScanID

Jedinečný identifikátor priradený ku konkrétnemu spusteniu nástroja na hodnotenie migrácie SharePointu.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×