Skenovanie hodnotenia migrácie: Priradenia pracovných postupov 2010

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Prehľad

Nástroje na migráciu zvyčajne dokážu migrovať definície pracovných postupov zo zdroja v SharePointe do cieľového prostredia. Žiadne inštancie prebiehajúcich procesov sa však nemigrujú. V dôsledku toho sa prebiehajúce pracovné postupy vynulujú tak, akoby sa v danej destinácii ani neboli spustili.

Migrácia údajov

Údaje pracovného postupu sa delia na nasledujúce dve časti:

  • Definícia pracovného postupu: Definícia popisuje proces celkový pracovný postup, napr. tri etapy pracovného postupu schválenia s vlastnými pravidlami smerovania pre jednotlivé etapy. Tieto údaje sa obyčajne migrujú so zvyšnou časťou údajov kolekcie lokalít a budú k dispozícii v cieľovom prostredí.

  • Inštancie pracovných postupov: Všetky spustené inštancie definície pracovného postupu spravujú stav prebiehajúceho pracovného postup.Príklad: tento dokument je v druhej etape procesu schválenia a má ho priradený Ján Kováč. Tieto informácie sa žiaľ nedajú migrovať do novej platformy. Výsledkom toho bude strata všetkých spustených inštancií pracovných postupov. Napríklad dokument, ktorý sa nachádzal v druhej etape pracovného postupu v prostredí zdroja sa po migrácii do cieľového prostredia opäť ocitne v nultej etape (pracovný postup nie je spustený).

Dôležité : Každá lokalita, ktorá je nakonfigurovaná na nastavenie Žiadny prístup (zamknuté), sa v SharePointe vynechá. Ak chcete zobraziť zoznam zamknutých lokalít, pozrite si výstup kontroly Zamknuté lokality.

Príprava na migráciu

Ak sa chcete vyhnúť zbytočným reštartom pracovných postupov, je najlepšie nechať dokončiť prebiehajúce pracovné postupy pred migráciou, počas ktorej sa presunie váš obsah do cieľového prostredia.

Po migrácii

Po dokončení migrácie do cieľového prostredia budú používatelia musieť reštartovať všetky pracovné postupy, ktoré predtým prebiehali. Ak pracovný postup obsahoval identity, bude možno potrebné opäť publikovať pracovné postupy pomocou SharePoint Designera.

Správa o výsledkoch kontroly

WorkflowAssociations2010 detail.csv    Táto správa o výsledkoch kontroly obsahuje zoznam všetkých priradení pracovných postupov vo verzii 2010 spolu s počtom pracovných postupov, ktoré boli spustené v čase kontroly.

Stĺpec

Popis

SiteId

Jedinečný identifikátor ovplyvnenej kolekcie lokalít.

SiteURL

URL adresa ovplyvnenej kolekcie lokalít.

SiteOwner

Vlastník kolekcie lokalít.

SiteAdmins

Zoznam osôb, ktoré sú uvedené ako správcovia kolekcie lokalít.

SiteSizeInMB

Veľkosť kolekcie lokalít v megabajtoch (MB)

NumOfWebs

Počet webov v kolekcii lokalít.

ContentDBName

Názov databázy obsahu, ktorá je hostiteľom kolekcie lokalít.

ContentDBServerName

SQL Server, ktorý je hostiteľom databázy obsahu.

ContentDBSizeInMB

Veľkosť databázy obsahu, ktorá je hostiteľom kolekcie lokalít.

LastContentModifiedDate

Dátum a čas sa obsah kolekcie lokalít je.

TotalItemCount

Celkový počet položiek v kolekcii lokalít.

Návštev

Počet žiadostí o prihlásení pre kolekciu lokalít. Na základe údajov zo služby používanie zapisovania do denníka. Ak používanie zapisovania do denníka služba vypnutá daný riadok sa zobrazí je k dispozícii.

DistinctUsers

Počet jedinečných používateľov, ktorí majú prístup k kolekcie lokalít. Na základe údajov zo služby používanie zapisovania do denníka. Ak používanie zapisovania do denníka služba vypnutá daný riadok sa zobrazí je k dispozícii.

DaysOfUsageData

Počet dní používanie zapisovania do denníka služby zachováva údaje. To umožňuje kontext návštev a DistinctUsers. Napríklad, ak ide o 14 dní, návštev a DistinctUsers údajov je za posledných 14 dní.

Rozsah

List (zoznam), ContentType (typ obsahu) alebo Site (lokalita) Toto je úroveň, ku ktorej je pracovný postup priradený.

RunningInstances

Počet aktívne spustených pracovných postupov v danom rozsahu.

WebURL

Toto je URL adresa webovej lokality, ku ktorej je pracovný postup priradený.

ListTitle

Názov zoznamu, ku ktorému je pracovný postup priradený. Ak je rozsah nastavený ako Site, hodnota bude N/A (nezistené).

ListUrl

URL adresa zoznamu s priradením pracovného postupu.

ContentTypeName

Názov typu obsahu, ak je rozsah ContentType.

IsReusable

Má hodnotu True (pravda), ak bolo priradenie pracovného postupu publikované ako opätovne použiteľný pracovný postup.

ReusableScope

Určuje rozsah opätovne použiteľného pracovného postupu. Reusable (opätovne použiteľný) alebo GlobalReusable (opätovne použiteľný na globálnej úrovni).

WorkflowName

Názov priradenia pracovného postupu. Toto je text, ktorý sa zobrazuje v SharePointe pri spustení pracovného postupu.

WorkflowDescription

Popis priradenia pracovného postupu.

HasCustomWorkflowActivity

Má hodnotu True (pravda), ak pracovný postup využíva aktivity pracovného postupu, ktoré sa nasadili prostredníctvom riešení s úplnou dôveryhodnosťou.

WorkflowReferencedAssemblies

Názov zostavy, ktorá je spojená s vlastnou činnosťou. Pole je vyplnené, ak je hodnota argumentu HasCustomWorkflowActivity True (pravda).

SolutionNames

Názov balíka riešení s úplnou dôveryhodnosťou, ku ktorému je priradená vlastná aktivita. Pole je vyplnené, ak je hodnota argumentu HasCustomWorkflowActivity True (pravda).

WorkflowPublishedBy

Meno osoby,ktorá publikovala daný pracovný postup.

WorkflowID

Jedinečný identifikátor priradený k pracovnému postupu.

AddListItemPermissionsExist

Má hodnotu True (pravda), ak pracovný postup obsahuje akciu, ktorá pridáva povolenia pre zoznam. Aktivita vloží identitu používateľa a je možné, že nebude po migrácii fungovať, ak sa pracovný postup opäť nepublikuje manuálne.

RemoveListItemPermissionsExists

Má hodnotu True (pravda), ak pracovný postup obsahuje akciu, ktorá odstraňuje povolenia pre zoznam. Aktivita vloží identitu používateľa a je možné, že nebude po migrácii fungovať, ak sa pracovný postup opäť nepublikuje manuálne.

ReplaceListItemPermissionsExists

Má hodnotu True (pravda), ak pracovný postup obsahuje akciu, ktorá nahrádza povolenia pre zoznam. Aktivita vloží identitu používateľa a je možné, že nebude po migrácii fungovať, ak sa pracovný postup opäť nepublikuje manuálne.

EmailActivityExists

Má hodnotu True (pravda), ak pracovný postup obsahuje akciu, ktorá odosiela e-maily. Aktivita vloží identitu používateľa a je možné, že nebude po migrácii fungovať, ak sa pracovný postup opäť nepublikuje manuálne.

ImpersonationExists

Má hodnotu True (pravda), ak pracovný postup obsahuje akciu, ktorá pri svojom vykonávaní vyžaduje predstieranie iného konta. Aktivita vloží identitu používateľa a je možné, že nebude po migrácii fungovať, ak sa pracovný postup opäť nepublikuje manuálne.

RulesFileExists

Má hodnotu True (pravda), ak pracovný postup obsahuje podmienené pravidlá, ktoré obsahujú identity. Aktivita vloží identitu používateľa a je možné, že nebude po migrácii fungovať, ak sa pracovný postup opäť nepublikuje manuálne.

ContentAppovalExists

Má hodnotu True (pravda), ak pracovný postup obsahuje aktivity schválenia obsahu. Aktivita vloží identitu používateľa a je možné, že nebude po migrácii fungovať, ak sa pracovný postup opäť nepublikuje manuálne.

WorkflowFileCheckedOut

Ak bol súbor pracovného postupu vzatý z projektu, nebude sa migrovať podľa očakávaní.

ScanID

Jedinečný identifikátor priradený ku konkrétnemu spusteniu nástroja na hodnotenie migrácie SharePointu.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×