Skenovanie hodnotenia migrácie: InfoPath

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Zistite, ako môžete obmedziť problémy s programom InfoPath počas migrácie.

Prehľad

InfoPath umožňuje vývojárom vytvárať vlastné formuláre určené na príjem reakcií od používateľov na rôznych miestach naprieč SharePointom. Súčasťou migrácie do cieľového prostredia sú aj určité aspekty formulárov programu InfoPath, ktoré nie sú podporované v cieľovom prostredí.

Migrácia údajov

Formuláre programu InfoPath (súbory XSN) je možné migrovať, ale niektoré formuláre nemusia bez opráv fungovať.

Dôležité : Každá lokalita, ktorá je nakonfigurovaná na nastavenie Žiadny prístup (zamknuté), sa v SharePointe vynechá. Ak chcete zobraziť zoznam zamknutých lokalít, pozrite si výstup kontroly Zamknuté lokality.

Príprava na migráciu

Súbory XSN, ktoré využívajú nasledujúce scenáre, bude potrebné opraviť. Ak sa neopravia, po migrácii nebudú fungovať. Bežné scenáre sú nasledovné:

  • Súbory XSN alebo UDCX vykonávajú volania SOAP, ktoré nie sú podporované v cieľovom prostredí. Tieto formuláre, bude potrebné aktualizovať, aby volania dosiahli podporované koncové body.

  • Súbory XSN využívajú spravovaný kód, ktorý bude potrebné opraviť. Cieľová platforma nepodporuje spravovaný kód.

  • Formuláre programu InfoPath, ktoré požívajú polia na výber osôb. Tieto polia bude potrebné po migrácii aktualizovať novými identitami.

Po migrácii

Počas testovacej fázy prijatia migrácie používateľmi overte, či aktualizované formuláre programu InfoPath fungujú správne.

Správa o výsledkoch kontroly

V nasledujúcej tabuľke sa popisujú stĺpce v správe InfoPath-detail.csv.

Táto správa o kontrole obsahuje formuláre programu InfoPath, ktoré bude potrebné pred migráciou opraviť, alebo aspoň overiť na novej platforme.

Stĺpec

Popis

SiteId

Jedinečný identifikátor ovplyvnenej kolekcie lokalít.

SiteURL

URL adresa ovplyvnenej kolekcie lokalít.

SiteOwner

Vlastník kolekcie lokalít.

SiteAdmins

Zoznam osôb, ktoré sú uvedené ako správcovia kolekcie lokalít.

SiteSizeInMB

Veľkosť kolekcie lokalít v megabajtoch (MB)

NumOfWebs

Počet webov v kolekcii lokalít.

ContentDBName

Názov databázy obsahu, ktorá je hostiteľom kolekcie lokalít.

ContentDBServerName

SQL Server, ktorý je hostiteľom databázy obsahu.

ContentDBSizeInMB

Veľkosť databázy obsahu, ktorá je hostiteľom kolekcie lokalít.

LastContentModifiedDate

Dátum a čas sa obsah kolekcie lokalít je.

TotalItemCount

Celkový počet položiek v kolekcii lokalít.

Návštev

Počet žiadostí o prihlásení pre kolekciu lokalít. Na základe údajov zo služby používanie zapisovania do denníka. Ak používanie zapisovania do denníka služba vypnutá daný riadok sa zobrazí je k dispozícii.

DistinctUsers

Počet jedinečných používateľov, ktorí majú prístup k kolekcie lokalít. Na základe údajov zo služby používanie zapisovania do denníka. Ak používanie zapisovania do denníka služba vypnutá daný riadok sa zobrazí je k dispozícii.

DaysOfUsageData

Počet dní používanie zapisovania do denníka služby zachováva údaje. To umožňuje kontext návštev a DistinctUsers. Napríklad, ak ide o 14 dní, návštev a DistinctUsers údajov je za posledných 14 dní.

URL

Umiestnenia súboru XSN.

URN

Jedinečný identifikátor súboru XSN. Každý súbor XSN bude mať jedinečný názov URN.

UnsupportedSoapCalls

Volania SOAP, ktoré nie sú výslovne uvedené ako podporované v cieľovom prostredí.

UnsupportedSoapCallsCount

Počet nepodporovaných volaní SOAP, ktoré sa našli v súbore XSN.

UnsupportedDataConnectionTypes

Pripojenia údajov, ktoré nie sú podporované na novej platforme.

UnsupportedDataCohnnectionCount

Počet nepodporovaných pripojení údajov.

ManagedCode

True – súbor XSN obsahuje priradený spravovaný kód. False – súbor XSN neobsahuje priradený spravovaný kód.

ManagedCodeState

ValidationRequired – spravovaný kód môže fungovať v cieľovom prostredí. Ak si chcete byť istí, bude potrebné overenie počas testovacej fázy migrácie.

RemediationRequired – formulár obsahuje spravovaný kód, ktorý si bude vyžadovať opravu.

Režim

Modus, v ktorom bol formulár publikovaný. Napríklad modus výsledkov Klient vo formulári programu InfoPath, ktorý sa otvorí iba v klientovi programu InfoPath. Na druhej strane, modus Server klienta sa otvorí v prehliadači aj v klientovi programu InfoPath. Formuláre s modusom Klient sa v tejto zostave nebudú zobrazovať.

PeoplePickerCount

Počet polí na výber osôb vo formulári.

SolutionFormatVersion

Toto pole sa už nepoužíva a možno ho ignorovať.

ProductVersion

Verzia programu InfoPath, ktorá sa použila na publikovanie formulára.

ScanID

Jedinečný identifikátor priradený ku konkrétnemu spusteniu nástroja na hodnotenie migrácie SharePointu.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×