Skenovanie hodnotenia migrácie: Dlhé URL adresy OneDrive

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Zistite, ako riešiť problémy s dlhými URL adresami OneDrivu počas migrácie

Prehľad

Keď premiestňujete lokalitu OneDrivu zo zdrojového do cieľového prostredia, URL adresa OneDrivu zmení formát. Na zdrojovej platforme sú lokality OneDrivu vo formáte https://onedrive.contoso.com/osobné/používateľ_domény. Na cieľovej platforme sa časť URL adresy Domain_User zmení a použije hlavné meno používateľa. Bude to vyzerať napríklad takto: https://onedrive.contoso.com/osobné/používateľ_contoso_com.

Príklad:

Ak ste použili tento súbor:

https://OneDrive.contoto.com/osobné/contoso_bobsmith/Dokumenty/Priečinok1/Priečinok2/ProjektA.docx

Názov adresára súboru bude takýto:

 • Personal/contoso_bobsmith/Dokumenty/Priečinok1/Priečinok2

Poznámka : Cesta adresára k súboru v SharePointe môže mať maximálne 256 znakov.

Po migrácii bude cesta k súboru vyzerať nasledovne:

Personal/bobsmith_contoso_com/Dokumenty/Priečinok1/Priečinok2

Všimnite si, že URL adresa je teraz dlhšia o 4 znaky, ako predtým. Zmena dĺžky závisí od spôsobu vytvárania hlavných mien používateľov vo vašej spoločnosti.

Ak predchádzajúci súbor v zdrojovom prostredí mal 255 znakov, po migrácii bude mať dĺžku 259 znakov, čo znamená, že bude presahovať limit databázy. Výsledkom by bol obsah, ktorý by sa nepodarilo migrovať.

Identifikovali sme 4 rozličné umiestnenia, v ktorých by mohli vzniknúť zlyhania z dôvodu príliš dlhých URL adries. Výsledkom sú 4 rôzne zostavy, ktoré sa týkajú dlhých URL adries. Časť Správa o výsledkoch kontroly obsahuje každú správu spolu s krokmi nápravy.

Migrácia údajov

Migrácia zdrojového obsahu, ktorej výsledkom by boli príliš dlhé URL adresy, zlyhá. Toto spôsobí zlyhanie úloh migrácie a zbytočne ju predĺži.

Dôležité : Každá lokalita, ktorá je nakonfigurovaná na nastavenie Žiadny prístup (zamknuté), sa v SharePointe vynechá. Ak chcete zobraziť zoznam zamknutých lokalít, pozrite si výstup kontroly Zamknuté lokality.

Príprava na migráciu

Skontrolujte zostáv a sledovanie opráv, odporúča sa pre každú zostavu. Oprava vo všeobecnosti zahŕňa premiestnenie obsahu bližšie ku koreňu kolekcie lokalít.

Po migrácii

Overte, či sa obsah podarilo migrovať.

Správa o výsledkoch kontroly

Výsledkom tejto kontroly budú 4 výstupné súbory. Každý súbor sa týka konkrétneho problému s dlhou URL adresou, ktorý by mal za následok zlyhanie migrácie. LongODBUrl-AllDocs-detail.csv    Existujú dve obmedzenia týkajúce sa dĺžky cesty k danému súboru:

 • Cesta k priečinku so súborom z hľadiska servera môže mať maximálne 256 znakov. Ak by sme použili nasledovný súbor:

  https://OneDrive.contoto.com/osobné/contoso_bobsmith/Dokumenty/Priečinok1/Priečinok2/ProjektA.docx

  Názov adresára by bol nasledujúci: Personal/contoso_bobsmith/Dokumenty/Priečinok1/Priečinok2

  Po migrácii bude cesta k súboru vyzerať nasledovne: Všimnite si, že URL adresa je teraz dlhšia ako predtým. Personal/bobsmith_contoso_com/Dokumenty/Priečinok1/Priečinok2

 • Cesta k priečinku alebo súboru z hľadiska servera môže mať maximálne 260 znakov. Ak by sme použili nasledovný súbor:

  https://OneDrive.contoto.com/osobné/contoso_bobsmith/Dokumenty/Priečinok1/Priečinok2/ProjektA.docx

  Cestu k súboru z hľadiska servera bude vyzerať približne takto: Personal/contoso_bobsmith/Dokumenty/Priečinok1/Priečinok2/ProjektA.docx

Ak sa v tejto správe nachádzajú súbory, vlastníci ich budú musieť presunúť na kratšie cesty alebo odstrániť. Napríklad môžu premiestniť súbor ProjektA.docx do priečinka priamo v Dokumentoch alebo môžu súbor odstrániť, ak už nie je potrebný.

Stĺpec

Popis

SiteId

Jedinečný identifikátor ovplyvnenej kolekcie lokalít.

SiteURL

URL adresa ovplyvnenej kolekcie lokalít.

SiteOwner

Vlastník kolekcie lokalít.

SiteAdmins

Zoznam osôb, ktoré sú uvedené ako správcovia kolekcie lokalít.

SiteSizeInMB

Veľkosť kolekcie lokalít v megabajtoch (MB)

NumOfWebs

Počet webov v kolekcii lokalít.

ContentDBName

Názov databázy obsahu, ktorá je hostiteľom kolekcie lokalít.

ContentDBServerName

SQL Server, ktorý je hostiteľom databázy obsahu.

ContentDBSizeInMB

Veľkosť databázy obsahu, ktorá je hostiteľom kolekcie lokalít.

LastContentModifiedDate

Dátum a čas sa obsah kolekcie lokalít je.

TotalItemCount

Celkový počet položiek v kolekcii lokalít.

Návštev

Počet žiadostí o prihlásení pre kolekciu lokalít. Na základe údajov zo služby používanie zapisovania do denníka. Ak používanie zapisovania do denníka služba vypnutá daný riadok sa zobrazí je k dispozícii.

DistinctUsers

Počet jedinečných používateľov, ktorí majú prístup k kolekcie lokalít. Na základe údajov zo služby používanie zapisovania do denníka. Ak používanie zapisovania do denníka služba vypnutá daný riadok sa zobrazí je k dispozícii.

DaysOfUsageData

Počet dní používanie zapisovania do denníka služby zachováva údaje. To umožňuje kontext návštev a DistinctUsers. Napríklad, ak ide o 14 dní, návštev a DistinctUsers údajov je za posledných 14 dní.

HLAVNÉ MENO POUŽÍVATEĽA

Hlavné meno používateľa sa používa na určenie rozdielov v dĺžke URL adries. Ak sú hlavným menom používateľa znaky ****, znamená to, že vlastník nemal nastavenú hodnotu UserPrincipalName vo svojom profile SharePointu. Z tohto dôvodu sa v úložisku profilov SharePointu použila priemerná dĺžka hodnoty UserPrincipalName.

URLLengthDifference

Počet znakov, o ktorý narastie URL adresa po premenovaní lokality.

Súbor

Súbor, ktorý je potrebné opraviť.

ScanID

Jedinečný identifikátor priradený ku konkrétnemu spusteniu nástroja na hodnotenie migrácie SharePointu.

LongODBUrl-NavNodes-detail.csv    Uzly navigácie majú dĺžku URL adresy obmedzenú na 260 znakov. To môže viesť k prekročeniu maximálnej dĺžky poľa s URL adresou.

Ak máte lokalitu OneDrive napríklad v umiestnení https://OneDrive.contoso.com/personal/contoso_bobsmith lokality OneDrive. Daná lokalita obsahuje prepojenie na paneli Rýchle spustenie s názvom Správy a URL adresa prepojenia odkazuje na umiestnenie https://onedrive.contoso.com/osobné/contoso_bobsmith/dokumenty/priečinok1/...priečinokN/Správy. Počas migrácie SharePoint aktualizuje URL adresu, aby odkazovala na umiestnenie /bobsmith_contoso_com/. Dodatočná dĺžka URL adresy môže mať za následok presiahnutie limitu 260 znakov, čo spôsobí zlyhanie migrácie.

Tento problém je možné vyriešiť premiestnením priečinka so správami bližšie k koreňu knižnice /dokumenty/ a následnou aktualizáciou prepojenia na panel Rýchle spustenie. Ďalšou možnosťou by bolo odstránenie prepojenia na panel Rýchle spustenie.

Stĺpec

Popis

SiteId

Jedinečný identifikátor ovplyvnenej kolekcie lokalít.

SiteURL

URL adresa ovplyvnenej kolekcie lokalít.

SiteOwner

Vlastník kolekcie lokalít.

SiteAdmins

Zoznam osôb, ktoré sú uvedené ako správcovia kolekcie lokalít.

SiteSizeInMB

Veľkosť kolekcie lokalít v megabajtoch (MB)

NumOfWebs

Počet webov v kolekcii lokalít.

ContentDBName

Názov databázy obsahu, ktorá je hostiteľom kolekcie lokalít.

ContentDBServerName

SQL Server, ktorý je hostiteľom databázy obsahu.

ContentDBSizeInMB

Veľkosť databázy obsahu, ktorá je hostiteľom kolekcie lokalít.

HLAVNÉ MENO POUŽÍVATEĽA

Hlavné meno používateľa sa používa na určenie rozdielov v dĺžke URL adries. Ak sú hlavným menom používateľa znaky ****, znamená to, že vlastník nemal nastavenú hodnotu UserPrincipalName vo svojom profile SharePointu. Z tohto dôvodu sa v úložisku profilov SharePointu použila priemerná dĺžka hodnoty UserPrincipalName.

URLLengthDifference

Počet znakov, o ktorý narastie URL adresa po premenovaní lokality.

WebURL

URL adresa na web s uzlom navigácie.

NavigationNodeLocation

Názov uzla navigácie indikujúci umiestnenie uzla navigácie. Môžete mať viacero úrovní uzlov navigácie, čo pomôže pri hľadaní problematického uzla.

NavigationNodeTitle

Názov ovplyvneného uzla navigácie.

NavigationNodeURL

URL adresa, ktorá bude po premenovaní lokality príliš dlhá.

ScanID

Jedinečný identifikátor priradený ku konkrétnemu spusteniu nástroja na hodnotenie migrácie SharePointu.

LongODBUrl-Perms-detail.csv    Povolenia objektu v SharePointe, ktoré sú sledované URL adresou daného objektu. Ak nastavíte povolenia priečinka, SharePoint uloží relatívnu cestu do priečinka. Ak nastavíte povolenia priečinka, SharePoint uloží relatívnu cestu k položke.

Výsledkom je, že počas migrácie lokality sa URL adresy priradené k povoleniam aktualizujú. To môže viesť k zlyhaniu, ak sú nové URL adresy príliš dlhé.

Riešením je premiestniť zasiahnutý objekt bližšie ku koreňu kolekcie lokalít. Ďalšou možnosťou je odstránenie jedinečných povolení položiek v správe.

Stĺpec

Popis

SiteId

Jedinečný identifikátor ovplyvnenej kolekcie lokalít.

SiteURL

URL adresa ovplyvnenej kolekcie lokalít.

SiteOwner

Vlastník kolekcie lokalít.

SiteAdmins

Zoznam osôb, ktoré sú uvedené ako správcovia kolekcie lokalít.

SiteSizeInMB

Veľkosť kolekcie lokalít v megabajtoch (MB)

NumOfWebs

Počet webov v kolekcii lokalít.

ContentDBName

Názov databázy obsahu, ktorá je hostiteľom kolekcie lokalít.

ContentDBServerName

SQL Server, ktorý je hostiteľom databázy obsahu.

ContentDBSizeInMB

Veľkosť databázy obsahu, ktorá je hostiteľom kolekcie lokalít.

HLAVNÉ MENO POUŽÍVATEĽA

Hlavné meno používateľa (UserPrincipalName) sa používa na určenie rozdielov v dĺžke URL adries. Ak sú hlavným menom používateľa znaky ****, znamená to, že vlastník nemal nastavenú hodnotu UserPrincipalName vo svojom profile SharePointu. Z tohto dôvodu sa v úložisku profilov SharePointu použila priemerná dĺžka hodnoty UserPrincipalName.

URLLengthDifference

Počet znakov, o ktorý narastie URL adresa po premenovaní lokality.

WebURL

URL adresa na web, ktorý je hostiteľom zabezpečeného objektu.

SecuredObject

URL adresa k zabezpečenému objektu, ktorý bude po premenovaní lokality príliš dlhý. Ak k súboru pridáte povolenia, toto je cesta k súboru z hľadiska servera. Ak priečinku nastavíte povolenia, toto je cesta k priečinku z hľadiska servera.

ScanID

Jedinečný identifikátor priradený ku konkrétnemu spusteniu nástroja na hodnotenie migrácie SharePointu.

LongODBUrl-Deps-detail.csv    Niektoré súbory môžu mať ďalšie závislosti. Tieto závislosti sú sledované URL adresou. Ak je informácia o závislosti príliš dlhá, migrácia zlyhá.

V tejto správe sú dve obmedzenia, na ktoré je potrebné pamätať:

 • FullURL má maximálny počet znakov obmedzený na 260. Toto je súbor so závislosťami. Ak je hodnota FullURL príliš dlhá, odstráňte súbor alebo ho premiestnite bližšie ku koreňu kolekcie lokalít.

 • DependencyDescription má maximálny počet znakov obmedzený na 270. Toto je závislosť priradená k hodnote FullURL. Riešením problému s hodnotou DependencyDescription je odstránenie závislosti alebo premiestnenie závislosti bližšie ku koreňu kolekcie lokalít.

Stĺpec

Popis

SiteId

Jedinečný identifikátor ovplyvnenej kolekcie lokalít.

SiteURL

URL adresa ovplyvnenej kolekcie lokalít.

SiteOwner

Vlastník kolekcie lokalít.

SiteAdmins

Zoznam osôb, ktoré sú uvedené ako správcovia kolekcie lokalít.

SiteSizeInMB

Veľkosť kolekcie lokalít v megabajtoch (MB)

NumOfWebs

Počet webov v kolekcii lokalít.

ContentDBName

Názov databázy obsahu, ktorá je hostiteľom kolekcie lokalít.

ContentDBServerName

SQL Server, ktorý je hostiteľom databázy obsahu.

ContentDBSizeInMB

Veľkosť databázy obsahu, ktorá je hostiteľom kolekcie lokalít.

HLAVNÉ MENO POUŽÍVATEĽA

Hlavné meno používateľa sa používa na určenie rozdielov v dĺžke URL adries. Ak sú hlavným menom používateľa znaky ****, znamená to, že vlastník nemal nastavenú hodnotu UserPrincipalName vo svojom profile SharePointu. Z tohto dôvodu sa v úložisku profilov SharePointu použila priemerná dĺžka hodnoty UserPrincipalName.

URLLengthDifference

Počet znakov, o ktorý narastie URL adresa po premenovaní lokality.

FullURL

URL adresa k súboru so závislosťami

DependencyDescription

Popis priradený závislosti. Môže to byť URL adresa, ktorá sa premenuje.

ScanID

Jedinečný identifikátor priradený ku konkrétnemu spusteniu nástroja na hodnotenie migrácie SharePointu.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×