Siete na doručovanie obsahu (CDN)

Súhrn   : Vysvetľuje, čo sú siete Content Delivery Networks a ako ich služby Office 365 využívajú.

Siete Content Delivery Networks (CDN systémy) zabezpečujú rýchlosť a spoľahlivosť služieb Office 365 pre koncových používateľov. Pomocou sietí CDN systémy dokážu cloudové služby ako Office 365 rýchlo stiahnuť všeobecný obsah, napríklad ikony, do prehliadačov používateľov, keď túto službu používajú prostredníctvom webového klienta.

Pozrite si tému Plánovanie a optimalizácia výkonu siete pre Office 365

Ako mám nastaviť svoju sieť tak, aby CDN systémy čo najlepšie fungovali so službami Office 365?

Ak plánujete sieťové pripojenie pre nastavenie služieb Office 365, je dobré pochopiť, ako CDN systémy fungujú. Tiež je dôležité vedieť, že nie je možné filtrovať pripojenie na CDN systémy podľa IP adresy. Poskytujeme čo najlepší zoznam IP adries pre služby v rámci služieb Office 365, ako je napríklad Exchange Online. Tieto pokyny nájdete na našej stránke s URL adresami a rozsahmi IP adries služieb Office 365.

Ako CDN systémy zrýchľujú služby?

Opätovné sťahovanie bežných súborov, napríklad ikon, môže zbytočne zaberať pásmo siete, ktoré sa dá lepšie využiť na sťahovanie dôležitého osobného obsahu, ako napríklad e-mailov alebo dokumentov. Keďže služby Office 365 používajú architektúru, ktorá obsahuje CDN systémy, ikony, skripty a iný všeobecný obsah môžete stiahnuť zo serverov, ktoré sú bližšie ku klientskym počítačom, čím sa zrýchľuje sťahovanie. Znamená to rýchlejší prístup k osobnému obsahu, ktorý je bezpečne uložený v dátových centrách služieb Office 365.

Čo presne znamená CDN systém?

CDN systémy sa používajú vo väčšine podnikových cloudových služieb. Cloudové služby ako Office 365 majú milióny zákazníkov, ktorí sťahujú vlastný (napríklad e-maily) aj všeobecný obsah (napríklad ikony) naraz. Obrázky, ktoré používa každý, ako napríklad ikony, je efektívnejšie uložiť čo najbližšie k počítaču používateľa. Napriek tomu nie je pre každú cloudovú službu praktické vytvoriť dátové centrá CDN systém na ukladanie tohto všeobecného obsahu vo všetkých metropolitných oblastiach ani v každom internetovom centre na svete, preto sa niektoré tieto CDN systémy zdieľajú.

CDN systémy môžu byť súkromné alebo verejné. Súkromné CDN systémy vlastní a prevádzkuje jedna spoločnosť môžu ich využívať iba aplikácie a služby tejto spoločnosti. Verejné CDN systémy prevádzkujú spoločnosti, ktoré ich prenajímajú viacerým spoločnostiam. V závislosti od toho, kde sa nachádzate, môže byť pre služby Office 365 najefektívnejšie sťahovanie všeobecných obrázkov zo súkromného CDN systém (čo je CDN systém, ktorý vlastnia a prevádzkujú služby Office 365), verejného CDN systém alebo kombináciou oboch týchto možností.

CDN systémy sťahujú súbory a obrázky z najbližšieho údajového centra služieb Office 365 podľa plánu. Keď používatelia získajú prístup ku cloudovej službe, ako napríklad k čítaniu e-mailov v aplikácii Outlook Web App, prehliadač používateľa sa pokúsi načítať súbory a obrázky z údajového centra služieb Office 365. Namiesto strácania času a šírky pásma na doručovanie súborov presmeruje Office 365 prehliadač na CDN systém. CDN systém nájde údajové centrum najbližšie k prehliadaču používateľa a pomocou presmerovania z neho stiahne všeobecné obrázky. Toto presmerovanie pre CDN systém je rýchle a ušetrí používateľom veľa času pri sťahovaní.

Ktoré CDN systémy Office 365 nepoužíva?

V rámci snahy o poskytovanie najrýchlejších a najspoľahlivejších ponúk používa Office 365 množstvo rôznych CDN systémov. CDN systémy, ktorých vlastníkom je Microsoft, ako aj CDN systémy iných spoločností, sa používajú v závislosti od funkcie služieb Office 365 a oblasti, z ktorej sa táto funkcia používa. Medzi systémy CDN, ktoré vlastní a prevádzkuje Microsoft, patria:

  • *.microsoftonline-p.com

  • *.microsoftonline-p.net

  • *.microsoftonlineimages.com

  • *.microsoftonlinesupport.net

  • *.msecnd.net

  • *.msocdn.com

  • *.msn.com

  • *.msn.co.jp

  • *.msn.co.uk

  • *.office.net

Systémy CDN iných spoločnosti, ktoré sa používajú so službami Office 365, sa môžu meniť. Medzi najbežnejšie CDN systémy iných spoločností patria:

Ako sa klienti pripájajú?

Vzhľadom na konfiguráciu odolnosti systému vyžaduje spôsob pripájania klientov dôkladnejšie vysvetlenie, ktoré nepatrí do rozsahu tejto témy. Informácie nájdete v našom vizuálnom sprievodcovi pripájaním klientov služieb Office 365.

Sú moje údaje v bezpečí?

Ochrane údajov potrebných pre vaše podnikanie venujeme veľkú starostlivosť. Ďalšie informácie o našom veľkom úsilí vyvíjanom na ochranu vašich údajov a súkromia nájdete v Centre dôveryhodnosti služieb Office 365.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×