Samoobslužná registrácia do služieb Office 365 Education: najčastejšie technické otázky

Office 365 Education poskytuje študentom, vyučujúcim a zamestnancom možnosť samoobslužnej registrácie pomocou vlastných školských e-mailových adries. Po registrácii môžu študenti a učitelia ihneď začať využívať Office 365. Pozrite si najčastejšie otázky zobrazené nižšie a dozviete sa viac o výhodách služieb Office 365 Education for Students, Faculty a Staff určených pre študentov, vyučujúcich a zamestnancov.

Obsah tohto článku

Ako je študentom, vyučujúcim a zamestnancom uľahčená registrácia do služieb Office 365?

Študenti, vyučujúci a zamestnanci s platnými školskými e-mailovými adresami sa môžu zaregistrovať a používať služby Office 365 a v niektorých prípadoch aj služby Office 365 ProPlus a OneDrive for Business. Spoločnosť Microsoft poskytuje študentom, vyučujúcim a zamestnancom možnosť jednoducho sa zaregistrovať do služieb Office 365 prostredníctvom školských e-mailových adries.

Office 365 Education obsahuje 1 terabajt (TB) ukladacieho priestoru vo OneDrive for Business pre každého používateľa na školské súbory, Office Online, SharePoint Online a Yammer.

Niektoré školy majú oprávnenie na služby Office 365 Education Plus, ktorých súčasťou je aj Office 365 ProPlus a ktorý umožňuje študentom, vyučujúcim a zamestnancom nainštalovať najnovšiu verziu balíka Office až do piatich počítačov alebo Macov* a ďalších mobilných zariadení vrátane tabletov so systémom Windows a iPadov.

*Access a Publisher sú k dispozícii len pre počítače. OneNote pre Mac si možno samostatne stiahnuť v Mac App Store.

Na začiatok článku

Aké sú kvalifikačné požiadavky na študentov, vyučujúcich a zamestnancov, aby mohli získať Office 365 Education Plus?

Školy majú nárok na Office 365 Education Plus, ak poskytujú licenciu na Office v rámci celej inštitúcie (vyučujúcim a zamestnancom) prostredníctvom programu Enrollment for Education Solutions, Open Value Subscription Education Solutions alebo školskej zmluvy. Po potvrdení tohto nároku danej školy sú všetci aktívni študenti denného alebo externého štúdia, vyučujúci a zamestnanci (na plný alebo čiastočný úväzok) oprávnení používať tento plán. Môžu ho získať priamo od spoločnosti Microsoft na lokalite služieb Office 365 for Education, ale len ak spĺňajú všetky tri nasledujúce požiadavky:

 • Majú školskú e-mailovú adresu, ktorú im poskytla škola (napríklad jana@contoso.edu) a ktorá umožňuje prijímať externé e-maily.

 • Majú zákonom povolený vek na registráciu na online ponuku (13 rokov).

 • Majú prístup na internet.

Na začiatok článku

Čo to znamená pre moju inštitúciu?

Ak je akademická inštitúcia zaregistrovaná s cieľom povoliť študentom, vyučujúcim a zamestnancom registráciu priamo so spoločnosťou Microsoft, existujú tri scenáre, ktoré sa môžu na oprávnených študentov, vyučujúcich a zamestnancov v inštitúcii vzťahovať:

 • Scenár 1: Vaša škola už má prostredie služieb Office 365 spolu so študentskými kontami.    Ak už majú študenti, vyučujúci alebo zamestnanci pracovné alebo školské konto v nájomníkovi (napríklad contoso.edu), ale nemajú Office Education Plus, spoločnosť Microsoft jednoducho aktivuje plán pre dané konto a študenti, vyučujúci alebo zamestnanci dostanú automaticky oznámenie o dodatočných službách a možnosti stiahnuť si Office 365 ProPlus. Ak už študenti, vyučujúci alebo zamestnanci majú konto Office 365 Education Plus alebo inú licenciu na ProPlus priradenú v rámci školy, budú presmerovaní na prihlásenie pomocou svojich poverení. Následne dostanú oznámenie s výzvou na inštaláciu.

 • Scenár 2: Vaša škola už má prostredie služieb Office 365 bez študentských kont.    Pri tomto scenári nemajú ešte študenti, vyučujúci ani zamestnanci prístup k žiadnym službám Office 365. V tomto prípade sa môžu študenti, vyučujúci alebo zamestnanci zaregistrovať do služieb Office 365 Education a konto im bude pridelené automaticky. Toto umožňuje študentom, vyučujúcim alebo zamestnancom prístup k službám, ktoré sú súčasťou služieb Office 365 Education. Ak napríklad študentka s menom Jana použije na registráciu svoju školskú e-mailovú adresu (napríklad Jana@contoso.edu), spoločnosť Microsoft automaticky Janu pridá do domény contoso.onmicrosoft.com v prostredí služieb Office 365 a aktivuje pre toto konto Office 365 Education. Ak Jana chodí do školy, ktorá má oprávnenie na výhody pre študentov, dostane licenciu na Office 365 Education Plus a bude si môcť nainštalovať Office 365 ProPlus.

 • Scenár 3: Vaša škola nemá prostredie služieb Office 365 pripojené k e-mailovej doméne.    Ak sa Jana zaregistruje do služieb Office 365 Education a jej inštitúcia sa ešte na služby Office 365 nezaregistrovala, spoločnosť Microsoft vytvorí prostredie služieb Office 365 s touto e-mailovou doménou, pridá Janu ako používateľa a automaticky poskytne tomuto kontu služby. Do tohto prostredia sa pridajú aj všetci ďalší používatelia s touto e-mailovou doménou, ktorým budú následne poskytnuté príslušné služby. Pri tomto scenári sa môže IT oddelenie školy alebo správca domény zaregistrovať do služieb Office 365 Education a začať spravovať existujúcich používateľov a služby.

Na začiatok článku

Aký vplyv na zabezpečenie a dodržiavanie súladu to bude mať?

Vo OneDrive for Business, rovnako ako aj pri všetkých službách Office 365, si kontrolu udržia IT správcovia. Centrum spravovania služieb Office 365 predstavuje jedno umiestnenie, z ktorého môžu správcovia spravovať všetky aspekty služieb OneDrive for Business vrátane kolekcie lokalít a spravovania používateľských profilov, konfigurácie vyhľadávania a zisťovania, spravovania povolení, nahlasovania atď. Okrem centrálnej kontroly môžu správcovia spravovať aj mnohé aspekty používateľov a obsahu vrátane riadenia prístupu, vyhradeného ukladacieho priestoru a obmedzení týkajúcich sa zdieľania obsahu.

Možnosti riadenia dodržiavania súladu zahŕňajú selektívne audity, vyhľadávanie eDiscovery a súhrnné údaje o aktuálnom používaní, ktoré sa následne môžu používať na riadenie dodržiavania súladu a preskúmavanie oblastí záujmu. Ďalšie informácie o spravovaní zabezpečenia a dodržiavania súladu so službami OneDrive for Business nájdete v téme OneDrive for Business.

Aké kroky musíme urobiť, aby boli tieto zmeny prístupné študentom, vyučujúcim a zamestnancom?

Vo väčšine krajín inštitúcia nemusí na registráciu vykonať žiadne administratívne úkony. (V niektorých krajinách sa budete musieť prihlásiť s explicitným súhlasom pomocou krokov uvedených nižšie v časti Kroky potrebné na prihlásenie s explicitným súhlasom v niektorých krajinách.) Dostupnosť služieb Office 365 Education alebo Office 365 Education Plus môžete študentom, vyučujúcim a zamestnancom jednoducho oznámiť pomocou obsahu súpravy marketingových nástrojov Office 365 Campus. Táto súprava nástrojov obsahuje e-mailové šablóny, plagáty, webové reklamné pruhy a ďalšie položky, ktoré slúžia na zvyšovanie povedomia študentov, vyučujúcich a zamestnancov. Odpovede na konkrétne otázky týkajúce sa krokov, ktoré by mala vaša inštitúcia vykonať, získate od zástupcu spoločnosti Microsoft.

Dôležité:  Ak má inštitúcia viacero e-mailových domén, pravdepodobne chcete, aby sa všetky prípony e-mailových adries nachádzali v tom istom nájomníkovi. V takom prípade pred registráciou študentov, vyučujúcich a zamestnancov do služieb Office 365 Education vytvorte primárneho nájomníka v Office 365 a do tohto nájomníka pridajte všetky domény e-mailových adries. Je dôležité, aby ste to urobili ako prvé, pretože neexistuje žiadny automatický spôsob premiestnenia používateľov v nájomníkoch po ich vytvorení.

Kroky potrebné na prihlásenie s explicitným súhlasom v niektorých krajinách

Zákazníci v niektorých krajinách budú musieť vyjadriť svoj explicitný súhlas, aby umožnili novým používateľom pripojiť sa k existujúcim nájomníkom služieb Office 365. V týchto krajinách môžete študentom a vyučujúcim sprístupniť Office 365 Education alebo Office 365 Education Plus pomocou nižšie uvedených krokov.

Poznámka: Tieto kroky vyžadujú používanie prostredia Windows PowerShell. Ak chcete začať pracovať s prostredím Windows PowerShell, pozrite si tému Začíname s prostredím Windows PowerShell.

 1. Nainštalujte si Pomocníka pre prihlásenie k službám Microsoft Online Services pre odborníkov IT (Beta). (Môžete si ho stiahnuť tu.)

 2. Ak ste tak ešte neurobili, nainštalujte najnovšiu 64-bitovú verziu modulu služieb Azure Active Directory Module pre Windows PowerShell.

  • Po kliknutí na prepojenie vyberte položku Spustiť, čím spustíte balík inštalátora.

 3. Otvorte prostredie Windows PowerShell a zadajte tieto príkazy:

  • Import-Module MsOnline

  • Connect-MsolService

 4. V dialógovom okne zadajte svoje meno používateľa a heslo v Office 365.

 5. Zadaním nasledujúceho príkazu do prostredia Windows PowerShell umožníte novým používateľom automaticky sa pripojiť k nájomníkovi služieb Office 365:

  Set-MsolCompanySettings -AllowEmailVerifiedUsers $true

Na začiatok článku

Čo to znamená pre vyučujúcich a zamestnancov, ktorí už Office 365 používajú?

Používatelia, ktorí už plány služieb Office 365 for Faculty používajú, sa nestretnú so žiadnymi zmenami. Vzhľadom na to, že noví používatelia môžu prihlásiť na odber služby kedykoľvek, mali by ste ale skontrolovať nastavenia povolení lokality SharePoint (ak je táto možnosť k dispozícii).

Dôležité: V prípade študentov, vyučujúcich a zamestnancov, ktorí sú v prostredí služieb Office 365 noví, by mali dať vyučujúci a zamestnanci pozor, aby mali na lokalitách nastavené príslušné povolenia skupiny potrebné na čítanie alebo zapisovanie. Informácie o nastavení povolení nájdete v témach Zdieľanie dokumentov alebo priečinkov v službách Office 365 a Povolenia v službách Office 365.

Na začiatok článku

Ako sa zmení spôsob spravovania identít používateľov v mojej inštitúcii?

Ak má vaša škola prostredie služieb Office 365 spolu so študentskými kontami, spravovanie identít sa nezmení.

Ak má vaša škola prostredie služieb Office 365 bez študentských kont, vytvoríme v nájomníkovi používateľa a priradíme mu licencie na základe školskej e-mailovej adresy konkrétneho študenta. To znamená, že počet používateľov spravovaných v určitom čase bude rásť, ako sa budú študenti, vyučujúci a zamestnanci do služby registrovať.

Ak spravujete adresár lokálne a používate službu Active Directory Federation Services (ADFS), spoločnosť Microsoft nebude používateľov do nájomníka pridávať a všetkým študentom, vyučujúcim a zamestnancom, ktorí sa pokúsia k nájomníkovi pripojiť, sa zobrazí hlásenie s informáciou, že sa musia obrátiť na správcu svojej inštitúcie.

Ak vaša škola nemá prostredie služieb Office 365 pripojené k e-mailovej doméne, v spôsobe spravovania identít nenastanú žiadne zmeny. Študenti, vyučujúci a zamestnanci budú pridaní do nového používateľského adresára, ktorý využíva iba cloud, a vy budete mať k dispozícii možnosť výberu prevzatia úlohy správcu nájomníka a spravovania používateľov.

Na začiatok článku

Čo sa rozumie pod procesom spravovania nájomníka vytvoreného spoločnosťou Microsoft pre študentov, vyučujúcich a zamestnancov?

Ak bol nájomník vytvorený spoločnosťou Microsoft, môžete získať a spravovať tohto nájomcu pomocou nasledujúcich krokov:

 1. Pripojte sa k nájomníkovi pomocou domény e-mailovej adresy, ktorá sa zhoduje s doménou nájomníka, ktorého chcete spravovať. Ak napríklad spoločnosť Microsoft vytvorila nájomníka contoso.edu, budete sa musieť pripojiť k nájomníkovi s e-mailovou adresou, ktorá končí reťazcom @contoso.edu.

 2. Získanie kontroly nad spravovaním pomocou overenia vlastníctva domény: ak sa nachádzate v prostredí nájomníka, môžete sa overením vášho vlastníctva domény povýšiť do role správcu. Ak to chcete urobiť, v Office 365 vyberte položky Nastavenia Ikona Nastavenia , Nastavenia služieb Office 365 a Stať sa správcom. Ďalšie informácie nájdete v téme Ako sa stať správcom služieb Office 365.

Na začiatok článku

Ak mám viac domén, môžem riadiť to, do ktorého nájomníka služieb Office 365 sa študenti, vyučujúci a zamestnanci pridajú?

Ak nič nevykonávate, nájomník sa vytvorí pre každú doménu a subdoménu e-mailu študenta.

Ak chcete, aby sa všetci študenti, vyučujúci a zamestnanci nachádzali v tom istom nájomníkovi bez ohľadu na prípony e-mailových adries:

 • Vopred vytvorte cieľového nájomníka alebo použite existujúceho nájomníka a pridajte sem všetky existujúce domény a subdomény, ktoré chcete mať v rámci tohto nájomníka zlúčené. Následne sa potom všetci študenti, vyučujúci a zamestnanci s e-mailovými adresami s príponami týchto domén alebo subdomén pripoja pri registrácii k tomuto cieľovému nájomníkovi.

  Dôležité: Na premiestňovanie používateľov v rámci nájomníkov po ich vytvorení nie sú k dispozícii žiadne automatické mechanizmy. Ďalšie informácie týkajúce sa tohto procesu nájdete v téme Pridanie používateľov a domény do služieb Office 365.

Na začiatok článku

Bude mať pridanie domény do služieb Office 365 vplyv na tok e-mailov? Čo v prípade, že doména predvolene nastaví službu Exchange Online ako autoritatívnu?

Subdomény sa pridávajú do služby Exchange Online ako „autoritatívne“ akceptované domény, ak je koreňová doména v Office 365 nastavená na e-mail v službe Exchange Online. Nezabudnite tiež nastaviť doménu ako neautoritatívnu (interný prenos). Podľa potreby upravte odosielacie konektory. Ďalšie informácie nájdete v téme Spravovanie akceptovaných domén v službe Exchange Online.

Vlastním licencie na Office 365 Education a Office 365 ProPlus, ktoré boli predtým objednané v rámci nájomníka. Rovnako je teraz k dispozícii aj veľký fond licencií služieb Office 365 Education Plus. Aký fond licencií sa bude teraz ďalej používať?

Fungovať budú všetky fondy licencií. Na zjednodušenie možno budete chcieť pre študentov použiť len jeden fond licencií a pre vyučujúcich a zamestnancov druhý.

Ako môžem študentom zabrániť v pripojení sa k môjmu existujúcemu nájomníkovi služieb Office 365?

Ak chcete študentom, vyučujúcim a zamestnancom zabrániť v pripojení k existujúcemu nájomníkovi služieb Office 365, máte k dispozícii na to určené postupy. Ak túto možnosť zablokujete, všetky pokusy študentov o prihlásenie zlyhajú a zobrazí sa im hlásenie, aby sa obrátili na správcu inštitúcie.

Tieto kroky vyžadujú používanie prostredia Windows PowerShell. Ak chcete začať pracovať s prostredím Windows PowerShell, pozrite si tému Príručka Začíname pracovať s prostredím PowerShell.

Ak chcete vykonať nasledujúce kroky, musíte nainštalovať najnovšiu 64-bitovú verziu modulu služieb Azure Active Directory Module pre Windows PowerShell.

Po kliknutí na prepojenie kliknite na položku Spustiť, čím spustíte balík inštalátora.

Vypnutie automatickej distribúcie licencií   : Ak chcete existujúcim používateľom vypnúť automatickú distribúciu licencií, použite tento skript prostredia Windows PowerShell.

Vypnutie automatickej distribúcie licencií pre existujúcich používateľov:

 • Set-MsolCompanySettings -AllowAdHocSubscriptions $false

Zapnutie automatickej distribúcie licencií pre existujúcich používateľov:

 • Set-MsolCompanySettings -AllowAdHocSubscriptions $true

Vypnutie automatického pripojenia k nájomníkovi   : Ak chcete zabrániť novým používateľom v pripojení sa k spravovanému nájomníkovi, použite tento príkaz prostredia Windows PowerShell:

Vypnutie automatického pripojenia nových používateľov k nájomníkovi:

 • Set-MsolCompanySettings -AllowEmailVerifiedUsers $false

Zapnutie automatického pripojenia nových používateľov k nájomníkovi:

 • Set-MsolCompanySettings -AllowEmailVerifiedUsers $true

Poznámka: Ak vykonáte tieto kroky na zablokovanie používateľov, proces zriaďovania aktuálnej licencie Student Advantage sa nezmení. Ďalšie informácie nájdete v téme Office 365 Education.

Na začiatok článku

Ako overím, či je v nájomníkovi zapnuté blokovanie?

Použite nasledujúci skript prostredia PowerShell: Get-MsolCompanyInformation | fl allow*

Ako môžem používateľom vypnúť automaticky otvárané okná oznámení o sťahovaní služieb Office 365 ProPlus?

Ak vypnete automatické licencovanie v nájomníkovi, zároveň sa vypnú kontextové oznámenia pre používateľov. Informácie o vypnutí automatického licencovania nájdete v odseku Vypnutie automatickej distribúcie licencií v časti Ako môžem študentom, vyučujúcim a zamestnancom zabrániť v pripojení sa k môjmu existujúcemu nájomníkovi služieb Office 365?

Môžu študenti v mojej inštitúcii využiť výhody tejto ponuky, ak sú externé e-maily blokované?

Pri samoobslužnej registrácii študentov, vyučujúcich a zamestnancov, ktorí ešte nemajú vytvorené konto, sa vyžaduje overenie e-mailom. Toto je najjednoduchší spôsob, ako môžete overiť, či má študent oprávnenie. Ak vytvoríte nájomníka s používateľskými kontami (napríklad pomocou CSV súboru, rutiny typu cmdlet prostredia PowerShell alebo nástroja DirSync), môžu všetci študenti, vyučujúci a zamestnanci využívať funkciu automatického licencovania a získať tak prístup k ponúkaným službám.

Na začiatok článku

Môžem kombinovať viacerých nájomníkov služieb Office 365?

Nie. V súčasnosti nie je možné nájomníkov kombinovať.

Na začiatok článku

Študenti, vyučujúci a zamestnanci v inštitúcii hlásia problémy pri sťahovaní balíka Office prostredníctvom tohto programu. Aké zdroje sú k dispozícii na vyriešenie tohto problému?

Ak majú vaši študenti, vyučujúci a zamestnanci problémy pri inštalácii balíka Office, pokyny na inštaláciu nájdete v téme Inštalácia balíka Office do počítača alebo Macu so službami Office 365 for business.

Na začiatok článku

Ako zistím, že sa k môjmu nájomníkovi pripojili ďalší používatelia?

Študentom, vyučujúcim a zamestnancom, ktorí sa k nájomníkovi pripojili v rámci tohto programu, sa priraďuje jedinečná licencia. Túto licenciu môžete vyhľadať prostredníctvom filtra, ktorý je súčasťou tably aktívnych používateľov a nachádza sa na tabuli správcu.

Ak chcete vytvoriť toto nové zobrazenie, prejdite v Centre spravovania služieb Office 365 na položky Používatelia > Aktívni používatelia a v ponuke Výber zobrazenia vyberte položku Nové zobrazenie. Zadajte názov nového zobrazenia a v časti Priradené licencie vyberte možnosť Office 365 Education Plus for Students alebo Office 365 Education Plus for Faculty. Po vytvorení nového zobrazenia budete môcť v nájomníkovi vidieť všetkých študentov, vyučujúcich a zamestnancov, ktorí sa zaregistrovali do tohto programu.

Na začiatok článku

Zmení sa spôsob spravovania zabezpečenia služieb OneDrive a SharePoint?

Skontrolujte nastavenia povolení pre lokalitu SharePoint a politiky používateľov (ak je táto možnosť k dispozícii). V prípade študentov, vyučujúcich a zamestnancov, ktorí sú v nájomníkovi služieb Office 365 noví, by mali dať vyučujúci a zamestnanci pozor, aby mali na lokalitách a vo OneDrive nastavené príslušné povolenia určené pre študentov. Informácie o nastavení povolení nájdete v témach Zdieľanie dokumentov alebo priečinkov v službách Office 365 a Povolenia v službách Office 365.

Na začiatok článku

Som zákazníkom produktov SAML/Shibboleth. Môžem aj tak použiť samoobslužný proces na získanie klienta ProPlus?

Klient Office 2016 momentálne podporuje SAML/Shibboleth. Stane sa predvoleným klientom dostupným vo februári 2016. Predtým však ako správca môžete pre organizáciu zapnúť program First Release, ak chcete používať funkcie v Office 2016.

Na aké ďalšie skutočnosti sa treba pripraviť?

 • Možno zaregistrujete zvýšený počet žiadostí o vytvorenie nového hesla. Informácie o tomto procese nájdete v téme Obnovenie hesla používateľa.

 • Študentom, ktorí majú menej ako 13 rokov, musíte zriadiť študentské licencie prostredníctvom štandardného procesu poskytovania licencie Student Advantage.

 • Používateľa môžete z nájomníka odstrániť prostredníctvom štandardného procesu v Centre spravovania služieb Office 365. Ak je však používateľ stále aktívnym študentom, vyučujúcim alebo zamestnancom s aktívnou e-mailovou adresou získanou od inštitúcie, budú sa môcť títo používatelia opätovne pripojiť, pokiaľ ste študentom, vyučujúcim a zamestnancom možnosť pripojenia nezablokovali.

Na začiatok článku

Prehľad licencií služieb Office 365

Licencia na Office 365 Education alebo Office 365 Education Plus sa študentom, vyučujúcim alebo zamestnancom automaticky priradí, ak použijú samoobslužný proces registrácie. Správca služieb Office 365 môže tiež priradiť licencie pomocou štandardných procesov priraďovania. Dostupnosť týchto licencií nemá vplyv na žiadne predvoľby, ktoré boli nastavené v možnostiach priradenia licencií.

V časti nižšie nájdete odpovede na ďalšie otázky súvisiace s licenciami.

 • Prečo sa v mojom nájomníkovi služieb Office 365 zobrazilo neobmedzené množstvo licencií na Office 365 Education?

  Poskytli sme vám tieto licencie v nájomníkovi služieb Office 365, aby ste mohli túto výhodu jednoduchšie poskytnúť aj vy svojim študentom, vyučujúcim a zamestnancom. Školy, ktoré umožňujú študentom, vyučujúcim a zamestnancom používať proces samoobslužného zriadenia, môžu týchto používateľov nasmerovať na prihlasovaciu stránku a po overení im bude následne automaticky priradená jedna z týchto licencií. Tieto licencie môžete priraďovať aj prostredníctvom štandardného procesu cez portál správy služieb Office 365.

 • Mali by sa mi v nájomníkovi zobrazovať licencie na Office 365 Education aj vtedy, ak možnosť samoobslužnej registrácie vypnem?

  Áno. Dostupnosť týchto licencií neovplyvní možnosť spravovať proces zriaďovania. Ak má vaša inštitúcia zapnutú možnosť blokovania samoobslužného zriaďovania, nedôjde k žiadnemu automatickému priradeniu licencií.

 • Keďže spoločnosť Microsoft pridala tieto licencie, znamená to, že budem teraz vidieť nových študentov, vyučujúcich alebo zamestnancov zobrazených v mojom nájomníkovi?

  Nie. Máte k dispozícii možnosť riadiť, či sa študenti, vyučujúci a zamestnanci budú môcť sami pripojiť k nájomníkovi. Ak chcete možnosť samoobslužného zriaďovania vypnúť, prečítajte si vyššie uvedené informácie.

 • Kto spravuje overenie oprávnení pre tieto licencie?

  • Pri nespravovaných nájomníkoch je za overovanie zodpovedná spoločnosť Microsoft. Jednotliví študenti, vyučujúci a zamestnanci dostanú e-mail na konto inštitúcie, ktorým sa zaregistrovali a získali nárok na ponuku. Tento e-mail slúži na určenie, či nárok ešte platí.

  • Pri školských nájomníkoch spravovaných IT oddelením zodpovedáte za správu priebežného prístupu k predplatným vy. Taktiež zabezpečujete, že sú študenti, vyučujúci a zamestnanci oprávnení používať ponuku na Office 365 Education for Students, Faculty and Staff. Zahŕňa to aj oprávnenie po ukončení štúdia, pri zmene stavu študenta atď.

 • Ak sa študenti, vyučujúci a zamestnanci zaregistrujú pomocou e-mailu domény, ktorá ešte v primárnom nájomníkovi nie je priradená, bude môcť novovytvorený nájomník získať licencie?

  Aj novovytvorený nájomník bude mať licencie k dispozícii. Každý ďalší študent, vyučujúci alebo zamestnanec nachádzajúci sa v tejto subdoméne bude mať týmto spôsobom zaručený okamžitý prístup k službám Office 365.

 • Aké podmienky používania sa vzťahujú na licencie služieb Office 365 Education Plus v spravovanom nájomníkovi?

  Licencie na Office Education Plus sa poskytujú ako súčasť výhod pre študentov, ktoré vaša inštitúcia získala prostredníctvom programu Enrollment Education Solutions (EES) a používanie týchto licencií sa riadi tak, ako keby boli licencie súčasťou zmluvy. Programová zmluva, s ktorou používatelia pri postupe samoobslužnej registrácie súhlasili, je relevantnou zmluvou pre nových používateľov v rámci nespravovaného nájomníka aj pre správcov, ktorí nespravovaného nájomníka získali. Po overení vlastníctva domény nového nespravovaného nájomníka správcom sa tento nájomník priradí k inštitúcii a podmienky programu EES inštitúcie sa budú vzťahovať aj na tieto licencie.

 • Čo ak si moja inštitúcia neudrží oprávnenie na používanie výhod pre študentov?

  V prípade, že si vaša inštitúcia neudrží oprávnenie na používanie výhod pre študentov (Kvalifikačné požiadavky na program), IT správca inštitúcie bude zodpovedný za zrušenie prístupu študentov a vyučujúcich. Týka sa to aj odobratia licencií používateľom z týchto kont a spravovania správ, ktoré sa odosielajú študentom a vyučujúcim (ide o údaje smerujúce mimo inštitúcie). Platí to aj pre zrušenie poskytovania prístupu k týmto službám.

Na začiatok článku

Office 365 Education a zákon o práve rodiny na vzdelanie a ochranu osobných údajov (Family Education Rights and Privacy Act, FERPA)

V zákone FERPA sa stanovujú požiadavky na vzdelávacie organizácie v USA týkajúce sa používania a zverejňovania študijných záznamov jednotlivých študentov vrátane e-mailov a príloh. Spoločnosť Microsoft sa bude riadiť obmedzeniami týkajúcimi sa používania a zverejňovania údajov stanovených v zákone FERPA, ktoré obmedzujú spoločnosť Microsoft pri používaní študijných záznamov jednotlivých študentov. Spoločnosť tiež vyjadruje súhlas, že sa v službách Office 365 nebudú e-maily a dokumenty skenovať na reklamné účely.

Nižšie nájdete odpovede na najčastejšie otázky.

 • Bude možnosť samoobslužnej registrácie do služieb Office 365 vykazovať problémy pri dodržiavaní súladu so zákonom FERPA v prípade, že škola už má vytvoreného nájomníka služieb Office 365?

  Ak už škola má spravovaného nájomníka, dodržiavanie súladu so zákonom FERPA nepredstavuje žiadny problém. FERPA platí pre vzdelávacie organizácie v USA a vyžaduje, aby mali školy vytvorený proces, pri ktorom sa vyžaduje súhlas rodičov. Tento proces vyjadrenia súhlasu rodičov sa bude vzťahovať aj na nových študentov, vyučujúcich a zamestnancov pripájajúcich sa k existujúcemu nájomníkovi.

 • Bude možnosť samoobslužnej registrácie do služieb Office 365 vykazovať problémy pri dodržiavaní súladu so zákonom FERPA v prípade, že škola ešte nemá vytvoreného nájomníka služieb Office 365?

  Ak škola nájomníka služieb Office 365 nespravuje, dodržiavanie súladu so zákonom FERPA nepredstavuje žiadny problém. V tomto prípade škola študentov administratívne nespravuje, preto sa neočakáva, že bude mať prístup k študijným záznamom študentov, vyučujúcich a zamestnancov. Preto sa zákon FERPA na tento scenár nevzťahuje.

  Spoločnosť Microsoft sa zaväzuje dodržiavať podmienky týkajúce sa zabezpečenia a ochrany osobných údajov nových používateľov v nespravovanom nájomníkovi služieb Office 365 rovnako ako pri akýchkoľvek existujúcich zákazníkoch služieb Office 365.

 • V prípade, že škola nemá vytvoreného nájomníka služieb Office 365, môžu byť e-mailové adresy pri zdieľaní dokumentov s ostatnými používateľmi v nespravovaných doménach viditeľné. Škola v takomto prípade nemá možnosť kontroly. Bude to mať nejaký vplyv na dodržiavanie súladu so zákonom FERPA?

  V prípade, že škola nespravuje nájomníka služieb Office 365, nie je ani správcom nájomníka. Správcom nájomníka služieb Office 365 je spoločnosť Microsoft. Z toho dôvodu sú otázky týkajúce sa dodržiavania súladu so zákonom FERPA irelevantné.

 • Ak škola prevezme kontrolu nad nespravovaným nájomníkom, ako môže táto škola aj naďalej fungovať súlade s podmienkami zákona FERPA?

  Na základe zákona FERPA môžu školy bez súhlasu zverejňovať nasledovné informácie z adresára: meno študenta, adresu, telefónne číslo, dátum a miesto narodenia, ocenenia a vyznamenania a dátumy týkajúce sa dochádzky. Školy však musia o zverejňovaní informácií z adresára informovať rodičov a oprávnených študentov, vyučujúcich a zamestnancov a zároveň poskytnúť rodičom, oprávneným študentom, vyučujúcim a zamestnancom primerané množstvo času na prípadné požiadanie o nezverejnenie informácií z adresára týkajúcich sa svojej vlastnej osoby.

Na začiatok článku

Krajiny, v ktorých sa vyžaduje od používateľov explicitný súhlas na pridanie nových používateľov k existujúcim nájomníkom služieb Office 365

Pakistan, Spojené arabské emiráty, Kazachstan, Turecko, Jemen, Azerbajdžan, Kuvajt, Jordánsko, Katar, Bahrajn, Omán, Libanon, Cyprus, Saudská Arábia, Izrael, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Ukrajina, Švajčiarsko, Švédsko, Svalbard (súostrovie Špicbergy), Španielsko, Slovinsko, Slovensko, Srbsko, San Maríno, Rusko, Rumunsko, Portugalsko, Poľsko, Nórsko, Holandsko, Čierna Hora, Monako, Moldavsko, Malta, Macedónsko, Luxembursko, Litva, Lichtenštajnsko, Lotyšsko, Jersey, Taliansko, Ostrov Man, Írsko, Island, Maďarsko, Svätá stolica (Vatikán), Guernsey, Grécko, Gibraltár, Nemecko, Francúzsko, Fínsko, Faerské ostrovy, Estónsko, Dánsko, Česká republika, Chorvátsko, Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Belgicko, Bielorusko, Rakúsko, Andorra, Albánsko, Alandy

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×