Sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie hodnôt v ovládacom prvku

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Používateľom môžete byť pri vypĺňaní vašej šablóny formulára nápomocní prostredníctvom použitia vzorcov na výpočet hodnoty pre daný ovládací prvok, ktorý vychádza z údajov zadaných používateľom do iných ovládacích prvkov. Výpočty môžu zahŕňať sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie hodnôt. Ak navrhujete napríklad šablónu formulára, ktorú budú dodávatelia elektroinštalácií používať na žiadosti o povolenie, môžete k ovládaciemu prvku pridať vzorec, ktorý vynásobením počtu povolení v žiadosti cenou jednotlivých povolení automaticky vypočíta celkovú cenu, ktorú dodávateľ za žiadosť zaplatí.

Obsah článku

Čo je to vzorec?

Používanie dvoch alebo viacerých operátorov vo vzorci

Vloženie matematického vzorca do ovládacieho prvku

Čo je to vzorec?

Vzorec je výraz XPath, ktorý pozostáva z hodnôt, polí, skupín, funkcií a operátorov používaných na vypočítanie a zobrazenie iných hodnôt. Vzorce možno použiť na nasledujúce úlohy:

 • Vypočítanie matematických hodnôt z hodnôt, ktoré zadávate pri návrhu šablóny formulára alebo hodnôt, ktoré používatelia zadávajú do ovládacích prvkov pri vypĺňaní formulárov založených na šablóne formulára.

 • Zobrazenie konkrétnych dátumov a časov.

 • Zobrazenie hodnôt, ktoré používatelia zadali do jedného ovládacieho prvku v inom ovládacom prvku.

 • Nastavenie predvolenej hodnoty poľa alebo ovládacieho prvku.

 • Spustenie pravidla založeného na hodnote vypočítanej pomocou vzorca.

Každý výraz XPath, ktorý sa používa vo vzorci je kombináciou hodnôt, funkcií a operátorov, ktorý sa vyhodnotí ako jedna hodnota. Vzorec môže obsahovať viacero výrazov. Môžete si vzorca ako jednu alebo viac fráz, pričom každá fráza predstavuje jeden výraz vo vzorci, ktorý tvoria vety.

Nasledovný obrázok znázorňuje vzťah medzi vzorcom a výrazom.

Diagram znázorňujúci vzťah medzi vzorcami a výrazmi

Funkcia je výraz, ktorý vráti hodnotu vychádzajúcu z výsledkov výpočtu. Hodnoty používané vo funkciách sa nazývajú argumenty. Môžete použiť štandardné funkcie XPath 1.0, ktoré sa nachádzajú v programe InfoPath, ako aj niektoré špecifické funkcie programu InfoPath. V časti Pozrite tiež nájdete prepojenia na ďalšie informácie týkajúce sa funkcií programu InfoPath.

Na začiatok stránky

Používanie dvoch alebo viacerých operátorov vo vzorci

Ak vzorec obsahuje dva alebo viacero matematických operátorov, program InfoPath uskutoční výpočet v súlade s prioritou operátorov. V nasledujúcom zozname je uvedené poradie uskutočňovania operácií:

 1. Výpočty v zátvorkách,

 2. výpočty násobenia a delenia,

 3. výpočty sčítania a odčítania.

Ak vzorec obsahuje dva operátory s rovnakou prioritou, výpočty sa uskutočňujú zľava doprava.

Napríklad vytvárate šablónu formulára žiadosti o povolenie, ktorá obsahuje blok textu so zobrazením celkových nákladov všetkých povolení v žiadosti. Hodnoty potrebné pre vzorec sa nachádzajú v ďalších poliach formulára. Blok textu s uvedením celkových nákladov obsahuje nasledujúci vzorec:

txtPočetPovolení1 * txtNákladyNaPovolenie1 + txtPočetPovolení2 * txtNákladyNaPovolenie2 /txtPočetPovolení

Tento vzorec obsahuje operátory sčítania (+), násobenia (*) a delenia (/). V súlade s prioritou operátorov sa výpočty násobenia a delenia uskutočnia pred výpočtom sčítania. Vzhľadom na to, že operátory násobenia a delenia majú rovnakú prioritu, uskutoční sa výpočet násobenia pred delením, pretože operátor násobenia sa nachádza naľavo od operátora delenia. Vzorec sa vypočíta nasledujúcim spôsobom:

 1. Hodnota premennej txtPočetPovolení1 sa vynásobí hodnotou premennej txtNákladyNaPovolenie1.

 2. Hodnota premennej txtPočetPovolení2 sa vynásobí hodnotou premennej txtNákladyNaPovolenie2 a tento výsledok sa následne vydelí hodnotou premennej txtPočetPovolení.

 3. Výsledok výpočtu v kroku 1 sa sčíta s výsledkami výpočtu v kroku 2.

Ak chcete stanoviť poradie výpočtov, do zátvoriek uveďte výpočet, ktorý sa má vykonať ako prvý. Výpočty v zátvorkách sa vykonajú pred výpočtami mimo zátvoriek. Výpočty so zátvorkami uveďte naľavo od výpočtov bez zátvoriek. Výpočty vo vnorených zátvorkách sa vykonajú smerom od vnútorných k vonkajším zátvorkám.

Ako príklad je uvedený nasledujúci vzorec:

((txtPočetPovolení1 * txtNákladyNaPovolenie1) + (txtPočetPovolení2 * txtNákladyNaPovolenie2))/txtPočetPovolení

V tomto výpočte hodnotu, ktorá je výsledkom vynásobenia hodnoty v premennej Txtpočetpovolení1 a Txtnákladynapovolenie1 sa pridá na hodnotu, ktorá je výsledkom vynásobenia hodnôt premennej Txtpočetpovolení2 a premennej Txtnákladynapovolenie2. Súčet tohto výpočtu sa následne vydelí hodnotou premennej txtPočetPovolení.

Na začiatok stránky

Vloženie matematického vzorca do ovládacieho prvku

 1. Kliknite dvakrát na ovládací prvok alebo pole, pre ktorý chcete vytvoriť vzorec.

 2. Kliknite na kartu Údaje.

 3. Kliknite na tlačidlo Vložiť vzorec Tlačidlo Vzorec .

 4. Ak chcete do vzorca vložiť hodnotu alebo matematický operátor, zadajte do poľa Vzorec hodnotu alebo symbol matematickej operácie.

  Zoznam matematických operácií

  Operácia

  Symbol

  Sčítanie

  +

  Odčítanie

  -

  Násobenie

  *

  Delenie

  /

  Poznámka : Ak vzorec sa používa operátor delenia (/), skontrolujte, či je medzery pred a za operátorom delenia. Ak operátor delenia nemá medzery pred a za ním, môžu interpretovanie InfoPath "/" oddeľovač krokov programu XPath ako operátor delenia.

  Tip : Matematické vzorce sú zvyčajne závislé na celočíselných alebo desatinných argumentoch. Ak chcete predchádzať prázdnym hodnotám vo vzorci, začiarknite v kategórii Spresnenie v dialógovom okne Formulár - možnosti políčko Prázdne hodnoty považovať za nuly.

 5. Ak chcete skontrolovať, či má vzorec správnu syntax, v dialógovom okne Vloženie vzorca kliknite na tlačidlo Overiť vzorec.

  Vzorec obsahuje chyby

  Ak chcete zobraziť chyby vo vzorci, kliknite v dialógovom okne programu Microsoft Office InfoPath na tlačidlo Zobraziť podrobnosti. Ak chcete vyriešiť tieto chyby, tu sú uvedené niektoré návrhy:

  • Ak vo vzorci používate funkciu, skontrolujte, či vo funkcii používate správne argumenty. Niektoré funkcie vyžadujú polia alebo skupiny, ale iné vyžadujú ako argumenty zadané hodnoty. Prepojenia na ďalšie informácie o funkciách nájdete v časti Pozrite tiež.

  • Odstráňte a znova zadajte vzorec. Skontrolujte, či bol vzorec zadaný správne.

 6. Ak chcete otestovať vykonané zmeny, na štandardnom paneli s nástrojmi, kliknite na príkaz Ukážka alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + B.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×