Roztiahnutie, zmenšenie alebo premiestnenie ovládacích prvkov pri zmene veľkosti formulára

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Predvolene zostávajú ovládacie prvky vo formulári ukotvené k ľavému hornému rohu formulára a pri zmene veľkosti formulára sa nemení ich veľkosť. Ak chcete zmeniť toto správanie, môžete použiť príkaz Ukotvenie. Môžete napríklad konfigurovať textové pole tak, aby sa pri zväčšení formulára natiahlo nadol. To vám umožní zobraziť viac textu v ovládacom prvku.

Obsah tohto článku

Ukotvenie ovládacieho prvku

Osobitosti pri použití rozložení ovládacích prvkov

Ukotvenie ovládacieho prvku

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na formulár, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. Vo formulári kliknite na ovládací prvok, pre ktorý chcete použiť správanie ukotvenia.

 3. Na karte Usporiadať kliknite v skupine Veľkosť na položku Ukotvenie Obrázok tlačidla .

 4. Kliknite na požadovanú možnosť.

  Možnosti ukotvenia

  Možnosť ukotvenia

  Správanie ovládacieho prvku pri zmene veľkosti formulára

  Vľavo hore (predvolená možnosť)

  Ovládací prvok je ukotvený k ľavému hornému rohu formulára a jeho veľkosť sa nemení.

  Natiahnuť nadol

  Ovládací prvok je ukotvený k ľavému hornému rohu formulára a natiahne sa nadol tak, aby vyplnil dostupný priestor.

  Vľavo dole

  Ovládací prvok je ukotvený k ľavému dolnému rohu formulára a jeho veľkosť sa nemení.

  Natiahnuť cez hornú časť

  Ovládací prvok je ukotvený k ľavému hornému rohu formulára a natiahne sa vodorovne tak, aby vyplnil dostupný priestor.

  Natiahnuť nadol a cez

  Ovládací prvok je ukotvený k ľavému hornému rohu formulára a natiahne sa nadol a cez formulár tak, aby vyplnil dostupný priestor.

  Natiahnuť cez dolnú časť

  Ovládací prvok je ukotvený k ľavému dolnému rohu formulára a natiahne sa vodorovne tak, aby vyplnil dostupný priestor.

  Vpravo hore

  Ovládací prvok je ukotvený k pravému hornému rohu formulára a jeho veľkosť sa nemení.

  Natiahnuť nadol a doprava

  Ovládací prvok je ukotvený k pravému hornému rohu formulára a natiahne sa zvisle tak, aby vyplnil dostupný priestor.

  Vpravo dole

  Ovládací prvok je ukotvený k pravému dolnému rohu formulára a jeho veľkosť sa nemení.

  Poznámka : 

  • Ak je vlastnosť Orientácia formulára nastavená na možnosť Sprava doľava, predvoleným ukotvením pre príkazy Natiahnuť cez je namiesto ľavej strany pravá strana formulára.

  • Ak pre ovládací prvok zadáte niektorú z možností natiahnutia, ovládací prvok nebude nikdy menší ako rozmery zadané vo vlastnostiach Šírka a Výška ovládacieho prvku.

Tip : Ak chcete zastaviť naťahovanie, zmenšovanie alebo presúvanie ovládacieho prvku pri zmene veľkosti formulára, nastavte možnosť ukotvenia ovládacieho prvku späť na predvolenú hodnotu Vľavo hore.

Ukotvenie tlačidla príkazu

 • Ak ste program Access nakonfigurovali tak, aby zobrazoval objekty ako prekrývajúce sa okná namiesto ich zobrazovania ako dokumentov s kartami, vybraté správanie ukotvenia je viditeľné pri zmene veľkosti okna formulára (alebo pri zmene veľkosti okna programu Access v prípade, že formulár je maximalizovaný). Ak ste nastavili databázu tak, aby sa objekty zobrazovali ako karty dokumentov (predvolené nastavenie), vybraté správanie ukotvenia je viditeľné len pri zmene veľkosti okna programu Access.

  Ako nastavím možnosti okna dokumentu?

  1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu Access.

  2. Kliknite na položku Aktuálna databáza.

  3. V ponuke Možnosti aplikácie vyberte v časti Možnosti okna dokumentu položku Prekrývajúce sa okná alebo Dokumenty s kartami.

Tip : V návrhovom zobrazení skontrolujte, či je veľkosť formulára nastavená tak, aby bolo pod ovládacími prvkami a napravo od nich minimum prázdneho miesta mriežky návrhu. Tým sa zabezpečí, že ovládacie prvky sa ukotvia a natiahnu k dolnému a pravému okraju okna formulára. Nastavte tiež šírku a výšku každého naťahovaného ovládacieho prvku na minimálnu veľkosť, ktorú by ste použili za normálnych okolností.

Nastavenie veľkostí a okrajov ovládacích prvkov vo formulári

1. Textové pole Popis bolo nastavené na natiahnutie nadol a cez a na minimálnu použiteľnú veľkosť.

2. Mriežka návrhu formulára bola zmenšená tak, aby zostalo len malé množstvo bieleho miesta.

Poznámka : Je možné, že na zmenu veľkosti mriežky návrhu formulára bude najskôr potrebné premiestniť ovládacie prvky vo formulári alebo zmeniť ich veľkosť (najmä položiek v hlavičke alebo päte formulára).

Na začiatok stránky

Osobitosti pri použití rozložení ovládacích prvkov

Rozloženie ovládacích prvkov je mriežka podobná tabuľke, pomocou ktorej môžete zarovnať viaceré ovládacie prvky vo formulári. Rozloženia ovládacích prvkov sú užitočné, pretože vám umožňujú rýchlo a naraz zarovnať a umiestniť skupiny ovládacích prvkov bez toho, aby bolo potrebné vyberať jednotlivé ovládacie prvky. Keď vytvoríte formulár pomocou niektorého z nástrojov na rýchle vytvorenie v skupine Formuláre na karte Vytvoriť, program Access predvolene zobrazí polia v rozloženiach ovládacích prvkov.

Existujú dva varianty rozložení ovládacích prvkov: navrstvené a tabuľkové. Vo formulároch s jednou položkou (formulároch, v ktorých je vlastnosť Predvolené zobrazenie nastavená na možnosť Jeden formulár) program Access predvolene používa navrstvené rozloženia ovládacích prvkov. V navrstvenom rozložení funkcia ukotvenia premiestňuje a naťahuje ovládacie prvky zvislo a vodorovne.

Vo formulároch s viacerými položkami (formulároch, v ktorých je vlastnosť Predvolené zobrazenie nastavená na možnosť Spojité formuláre) program Access predvolene používa tabuľkové rozloženia ovládacích prvkov. V tabuľkovom rozložení funkcia ukotvenia premiestňuje a naťahuje ovládacie prvky len zvislo. Napríklad pri výbere možnosti ukotvenia Natiahnuť nadol a cez sa ovládací prvok natiahne len cez formulár, a nie nadol.

Ukotvenie môžete zadať len pre jeden ovládací prvok v každom rozložení ovládacích prvkov. Ukotvenie ostatných ovládacích prvkov v rozložení ovládacích prvkov sa nastaví automaticky podľa nasledujúcej tabuľky:

Možnosť ukotvenia

Automatické nastavenie ostatných ovládacích prvkov v rovnakom rozložení ovládacích prvkov

Navrstvené rozloženie

Tabuľkové rozloženie

Vľavo hore (predvolená možnosť)

Všetky ostatné ovládacie prvky sa nastavia na možnosť Vľavo hore.

Všetky ostatné ovládacie prvky sa nastavia na možnosť Vľavo hore.

Natiahnuť nadol

Ovládacie prvky vyššie sa nastavia na možnosť Vľavo hore. Ovládacie prvky nižšie sa nastavia na možnosť Vľavo dole.

Všetky ostatné ovládacie prvky sa nastavia na možnosť Natiahnuť nadol.

Vľavo dole

Všetky ostatné ovládacie prvky sa nastavia na možnosť Vľavo dole.

Všetky ostatné ovládacie prvky sa nastavia na možnosť Vľavo dole.

Natiahnuť cez hornú časť

Všetky ostatné ovládacie prvky sa nastavia na možnosť Natiahnuť cez hornú časť.

Ovládacie prvky vľavo sa nastavia na možnosť Vľavo hore. Ovládacie prvky vpravo sa nastavia na možnosť Vpravo hore.

Natiahnuť nadol a cez

Ovládacie prvky vyššie sa nastavia na možnosť Natiahnuť cez hornú časť. Ovládacie prvky nižšie sa nastavia na možnosť Natiahnuť cez dolnú časť.

Ovládacie prvky vľavo sa nastavia na možnosť Natiahnuť nadol. Ovládacie prvky vpravo sa nastavia na možnosť Natiahnuť nadol a doprava.

Natiahnuť cez dolnú časť

Všetky ostatné ovládacie prvky sa nastavia na možnosť Natiahnuť cez dolnú časť.

Ovládacie prvky vľavo sa nastavia na možnosť Vľavo dole. Ovládacie prvky vpravo sa nastavia na možnosť Vpravo dole.

Vpravo hore

Všetky ostatné ovládacie prvky sa nastavia na možnosť Vpravo hore.

Všetky ostatné ovládacie prvky sa nastavia na možnosť Vpravo hore.

Natiahnuť nadol a doprava

Ovládacie prvky vyššie sa nastavia na možnosť Vpravo hore. Ovládacie prvky nižšie sa nastavia na možnosť Vpravo dole.

Všetky ostatné ovládacie prvky sa nastavia na možnosť Natiahnuť nadol a doprava.

Vpravo dole

Všetky ostatné ovládacie prvky sa nastavia na možnosť Vpravo dole.

Všetky ostatné ovládacie prvky sa nastavia na možnosť Vpravo dole.

Poznámka : V závislosti od návrhu formulára možno bude na dosiahnutie požadovaného správania ukotvenia potrebné odstrániť ovládací prvok z rozloženia ovládacích prvkov. Ak chcete odstrániť ovládací prvok z rozloženia ovládacích prvkov, keď je zostava otvorená v návrhovom zobrazení, vyberte ovládacie prvky, ktoré chcete odstrániť z rozloženia, a potom na karte Usporiadať kliknite v skupine Rozloženie ovládacieho prvku na položku Odstrániť.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×