Rozdiely pri používaní poznámkového bloku v prehliadači a v programe OneNote

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Microsoft OneNote Online umožňuje zapisovanie poznámok a usporiadanie strán s poznámkami vo webovom prehliadači. Pre pokročilých funkcií úprav, použite OneNote Online príkaz Otvoriť v programe OneNote. Pri ukladaní Poznámkový blok vo OneNote, uloží sa na webovej lokalite, kde ste ho otvorili v OneNote Online.

Poznámkový blok, ktorý otvoríte v aplikácii OneNote Online, je rovnaký ako poznámkový blok, ktorý otvoríte v počítačovej aplikácii programu OneNote, niektoré funkcie však v týchto dvoch prostrediach fungujú odlišne.

Poznámka : Ak používate OneNote Web App so Sharepointom 2010, pozrite si tému rozdiely pri používaní poznámkového bloku v prehliadači a v programe OneNote.

Obsah tohto článku

Formáty súborov podporované v aplikácii OneNote Web App

Funkcie podporované pri zobrazovaní a tlači

Funkcie odlišné v prehliadači a v počítači

Otvorenie poznámkových blokov

Úprava a formátovanie

Spracovanie poznámok

Revízia

Objekty

Formáty súborov podporované v OneNote Online

V aplikácii OneNote Online je možné otvoriť poznámkové bloky programu OneNote 2010 a novšieho (súbory .one).

V aplikácii OneNote Online sa nedajú otvoriť poznámkové bloky v iných formátoch súborov. Príklady formátov, ktoré nie sú podporované: poznámkové bloky programu OneNote 2003 alebo OneNote 2007 (.one), balík programu OneNote (.onepkg), a formát PDF.

Horná časť stránky

Funkcie podporované pri zobrazovaní a tlači

Pri zobrazení poznámok v aplikácii OneNote Online môžete listovať v poznámkovom bloku, rozbaliť alebo zbaliť časti, zobraziť, kto prispel ktorými poznámkami, a zobraziť predchádzajúce verzie strany.

Niektoré funkcie však fungujú v prehliadači inak ako v počítačovej aplikácii OneNote. Ak chcete použiť funkcie, ktoré nie sú k dispozícii v aplikácii OneNote Online, kliknite na položku Otvoriť v programe OneNote (vyžaduje sa program OneNote 2010 alebo novší).

Táto funkcia

Funguje v aplikácii OneNote Online nasledovne

Tlačiť

Tlač nie je v aplikácii OneNote Online k dispozícii. Namiesto toho použite funkciu tlače v prehliadači. Použite ukážku pred tlačou a zistite, či je potrebné posunúť sa do určitej časti poznámkového bloku alebo prepnúť orientáciu strany z orientácie na výšku na orientáciu na šírku.

Zvuk a video

V aplikácii OneNote Online sa nedá prehrať obsah zvuku a videa, ale médium sa v poznámkovom bloku zachová. Ak chcete prehrať zvukové súbory a videosúbory, môžete ich stiahnuť do počítača.

Hľadanie

Vyhľadávanie je obmedzené na aktuálnu sekciu vo webovej aplikácii OneNote Online.

Lupa

Lupa nie je v aplikácii OneNote Online k dispozícii. Namiesto toho použite funkciu lupy v prehliadači.

Tvary, rovnice, písanie rukou

V službe OneDrive zobrazí aplikácia OneNote Online tvary a písanie rukou, ale rovnice sa zobrazia ako zástupné objekty. V SharePointe je možné zobraziť písanie rukou, rovnice sa zobrazia ako zástupné objekty a tvary sú skryté.

Riadky pravidla a farba strany

V aplikácii OneNote Online sa nedajú zobraziť, ale v poznámkovom bloku sa zachovajú.

Zlomy riadkov

Zlomy riadkov sa zobrazujú ako zástupné symboly.

Horná časť stránky

Funkcie odlišné v prehliadači a na pracovnej ploche

Pri úprave poznámok fungujú niektoré funkcie v prehliadači inak ako v počítačovej aplikácii OneNote. Spôsob, akým aplikácia OneNote Online podporuje funkcie, ktoré možno použiť v poznámkach, je popísaný v nasledujúcich tabuľkách. Ak chcete použiť funkcie nad rámec funkcií, ktoré sú k dispozícii v aplikácii OneNote Online, kliknite na položku Otvoriť v programe OneNote (vyžaduje sa program OneNote 2010 alebo novší).

Otvorenie poznámkových blokov

Táto funkcia

Funguje v aplikácii OneNote Online nasledovne

Správa prístupových práv k informáciám (IRM).

V knižniciach SharePointu, ktoré sú chránené pomocou IRM, sa poznámkové bloky v aplikácii OneNote Online otvoria na čítanie, ale nie na úpravy. V aplikácii OneNote Online nemožno pridať do poznámkových blokov ochranu pomocou IRM.

Úprava a formátovanie

Táto funkcia

Funguje v aplikácii OneNote Online nasledovne

Kopírovanie a prilepenie

Kopírovanie a prilepenie textu a kopírovanie a prilepenie obrázkov z webu. Prilepený text pochádzajúci z poznámkového bloku si zachová pôvodný formát, ale prilepený text nepochádzajúci z aplikácie OneNote Online stráca formátovanie, napríklad tučné písmo alebo kurzívu.

Formátovanie písma

Použite tučné písmo, kurzívu, podčiarknutie, štýl písma, veľkosť a farbu. Poznámka: V aplikácii nie je k dispozícii príkaz Kopírovať formátOneNote Online.

Formátovanie textu

Zarovnajte odseky doľava, doprava alebo ich vycentrujte, zapisujte text sprava doľava alebo zľava doprava, zväčšite alebo zmenšite odsadenie, formátujte text ako zoznam s odrážkami alebo číslovaný zoznam.

Číslovanie a odrážky

Použitie vstavaných formátov číslovania a odrážok.

Štýly

Použite niektorý zo vstavaných štýlov galérie. Formátovanie je možné aj vymazať.

Hľadanie

Vyhľadávanie je obmedzené na aktuálnu sekciu vo webovej aplikácii OneNote Online.

Vloženie medzery

V aplikácii OneNote Online nie je k dispozícii príkaz na vytvorenie medzery na strane. Ak chcete uvoľniť miesto, skúste presunúť poznámky alebo začnite na novej strane.

Riadky pravidla a farba strany

V aplikácii OneNote Online nie sú k dispozícii príkazy na zmenu vzhľadu strany. Riadky pravidla a farba strany sú v aplikácii OneNote Online skryté, ale v poznámkovom bloku sa zachovajú.

Spolutvorba

V programe OneNote 2010, v aplikácii OneNote Online a v programe OneNote Mobile môže spolupracovať viacero autorov. Zobrazte a skryte mená autorov.

Spracovanie poznámok

Táto funkcia

Funguje v aplikácii OneNote Online nasledovne

Značky

Označte poznámky na spracovanie a odstráňte značky, kedy chcete. Značky nie je možné v aplikácii OneNote Onlineprispôsobovať a vlastné značky nie sú k dispozícii. Aplikácia OneNote Online však zobrazí vlastné značky, ktoré môžete odstrániť.

Hľadanie značiek

Táto funkcia nie je v aplikácii OneNote Online k dispozícii.

Integrácia s programom Outlook

Aplikácia OneNote Online nepodporuje príkazy, ktoré pracujú s Microsoft Outlookom (Odoslať stranu e-mailom, Úlohy Outlooku alebo Podrobnosti o schôdzi).

Revízia

Táto funkcia

Funguje v aplikácii OneNote Online nasledovne

Nástroje na korektúru

Skontrolujte pravopis a nastavte jazyk korektúry pomocou vstavaného slovníka. Aplikácia OneNote Online nepoužíva vlastný slovník a neobsahuje preklad ani synonymický slovník.

Verzie strany

Zobrazte a obnovte predchádzajúce verzie strany.

Revízia poznámok podľa neprečítaných, aktuálnych a podľa autora

V aplikácii OneNote Online nie je možné označovať poznámky ako prečítané alebo neprečítané a revízia úprav podľa aktuálnosti alebo podľa autora nie je k dispozícii.

Objekty

Táto funkcia

Funguje v aplikácii OneNote Online nasledovne

Hypertextové prepojenia

Vložte hypertextové prepojenia, upravte ich alebo na ne prejdite na webe alebo na ďalších stranách v tom istom poznámkovom bloku. V aplikácii OneNote Online fungujú prepojenia na umiestnenia v rámci poznámkového bloku na úrovni strany, ale nefungujú na úrovni odseku.

Tabuľky

V aplikácii OneNote Online sa tabuľky vytvárajú rovnakým spôsobom ako v počítačovej aplikácii OneNote.

Obrázky, grafické prvky ClipArt a výrezy obrazovky

Vložte obrázky uložené v počítači alebo grafické prvky ClipArt dostupné na lokalite Office.com. Môžete zmeniť veľkosť obrázkov a pridať alternatívny text. V aplikácii OneNote Online nie sú k dispozícii zložitejšie funkcie na prácu s obrázkami, napríklad otáčanie alebo zoradenie vo vrstvách zozadu dopredu. V aplikácii OneNote Online sa nedajú vytvárať výrezy obrazovky. Výrezy obrazovky v poznámkach sa v aplikácii OneNote Online zobrazia ako obrázky.

Zvuk a video

V poznámkach sa zachovajú, ale nemožno ich zaznamenať v aplikácii OneNote Online. Ak chcete prehrať zvukové súbory alebo videosúbory, stiahnite ich do počítača.

Tvary, rovnice a písanie rukou

Nedajú sa vkladať ani upravovať v aplikácii OneNote Online. V službe OneDrive môžete vybrať a odstrániť zástupné tvary, objekty písania rukou a zástupné rovnice. V SharePointe môžete vybrať a odstrániť ich zástupné objekty.

Symboly

V aplikácii OneNote Online sa nedajú vkladať ani upravovať. Aplikácia OneNote Online ich však zobrazí v očakávanej podobe.

Vložené súbory

Ak chcete otvoriť vložené súbory, stiahnite ich do počítača.

Časová pečiatka

V aplikácii OneNote Online nie sú k dispozícii príkazy na vkladanie aktuálneho dátumu a času. Aplikácia OneNote Online ich však zobrazí v očakávanej podobe.

Prepojené poznámky

V aplikácii OneNote Online nie je k dispozícii možnosť prepojenia zapisovania poznámok so súbormi a prepojenia na súbory sú skryté, ale v poznámkach sa zachovajú.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×