Rozdiely medzi natívnymi a externými zoznamami

Rozdiely medzi natívnymi a externými zoznamami

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Zoznam lokality SharePoint existuje v dvoch variantoch, natívny a externý:

 • Natívny zoznam má všetky svoje funkcie a údaje vstavané do služby SharePoint Products. Existuje široké spektrum predvolených zoznamov, napríklad Oznámenia, Kalendáre a Úlohy, vlastné zoznamy, ktoré môžete začať vytvárať úplne nanovo, a taktiež je k dispozícii široké spektrum dostupných funkcií.

 • Externý zoznam má tiež svoje funkcie vstavané do služby SharePoint Products, avšak údaje sú uložené v zdroji údajov, ktorý sa nachádza mimo služby SharePoint Products, ako napríklad v databáze. Externý zoznam treba najskôr vytvoriť, napríklad to môže spraviť obchodný analytik. Externý zoznam má väčšinu funkcií zhodných s natívnym zoznamom, avšak existujú určité rozdiely, o ktorých by ste mali vedieť. Sú uvedené v nasledovných častiach.

Ďalšie informácie nájdete v téme Vyhľadanie obsahu o externých údajoch.

Obsah tohto článku

Porovnanie rozdielov vo funkciách zoznamov

Porovnanie rozdielov v typoch stĺpcov

Porovnanie rozdielov v zobrazeniach zoznamov

Porovnanie rozdielov vo funkciách zoznamov

Funkcia natívneho zoznamu

Podporujú ju externé zoznamy?

Ďalšie informácie

Základné operácie

 • Úprava názvu a popisu zoznamu a navigácie

Áno

 • Ovládanie navigácie na paneli Rýchle spustenie

Áno

 • Možnosť vykonania lokálnej operácie filtrovania alebo zoraďovania pomocou hlavičiek stĺpcov

Áno

 • Vytváranie a správa zobrazení 

Áno

Ďalšie informácie nájdete v téme Porovnanie rozdielov v zobrazeniach zoznamu.

 • Konfigurácia zobrazení podľa umiestnenia

Nie

 • Ponuka Zobrazenie, tlačidlo Uloženie zobrazenia a pole Hľadať

Nie

Tieto funkcie fungujú iba v prípade zobrazení zoznamov s vykresľovaním na strane klienta.

 • Pridávanie, úprava a odstraňovanie položiek pomocou sharepointových formulárov a formulárov programu InfoPath

Áno

 • Povolenie alebo zakázanie formulárov dialógových okien

Áno

 • Pridávanie, úprava a odstraňovanie položiek pomocou rýchlych úprav

Nie

 • Zdieľanie s inými používateľmi

Áno

 • Nastavenie povolení pre zoznam

Áno

 • Nastavenie povolení na úrovni položky

Nie

 • Prihlásenie na odber upozornení a informačných kanálov RSS

Nie

Vývojár môže vytvoriť upozornenie v externom zdroji údajov pomocou rámca udalosti.

 • Práca s hodnoteniami, značkami a poznámkami používateľov

Nie

 • Odoslanie e-mailu s prepojením

Áno

 • Práca s rozsiahlymi zoznamami

Áno

Obmedzenia a prahové hodnoty zoznamov sa líšia.

 • Zobrazenie údajov vo webovej časti zoznamu

Nie

Namiesto toho môžete použiť webové časti obchodných údajov.

Stĺpec operácie

 • Používanie vzorcov a vypočítavaných hodnôt 

Áno

 • Pridanie nového stĺpca

Nie

Môžu byť zadefinované v externom zdroji údajov a type externého obsahu.

 • Overovanie stĺpcov

Nie

Môžu byť zadefinované v externom zdroji údajov.

 • Pridávanie, úprava, odstraňovanie a indexovanie stĺpcov

Nie

Môžu byť zadefinované v externom zdroji údajov.

 • Vytváranie vyhľadávacích stĺpcov

Nie

Pri definovaní typu externého obsahu môžete prípadne priradiť dva alebo viac externých zoznamov.

 • Vytváranie jedinečných stĺpcov

Nie

Môžu byť zadefinované v externom zdroji údajov a type externého obsahu.

 • Vynucovanie vzťahov zoznamov

Nie

Môžu byť zadefinované v externom zdroji údajov.

 • Používanie typov obsahu a pridávanie stĺpcov lokality

Nie

 • Vytváranie stĺpcov externých údajov

Nie

 • Pridávanie stĺpcov spravovaných metaúdajov

Nie

Klientske operácie

 • Synchronizácia údajov s Excelom

Áno

 • Synchronizácia údajov s Visiom

Áno

 • Synchronizácia údajov s Accessom

Áno

 • Synchronizácia údajov s Outlookom

Áno

 • Synchronizácia údajov s Projectom

Nie

 • Používanie príkazu Otvoriť v programe Access

Nie

Ďalšie operácie

 • Použitie príkazu Odoslať do

Nie

 • Vzatie položiek z projektu a ich vrátenie do projektu

Nie

 • Priradenie pracovného postupu k zoznamu

Nie

 • Vytváranie priečinkov

Nie

 • Vyžadovanie schválenia

Nie

 • Priloženie súborov

Nie

 • Tvorba verzií (schvaľovanie obsahu, história verzií položiek, zabezpečenie položky konceptu)

Nie

 • Používanie cieľových skupín

Nie

 • Pridanie údajov zoznamu do vyhľadávania lokality

Áno

Zobrazovanie údajov externých zoznamov vo výsledkoch vyhľadávania si vyžaduje pokročilú konfiguráciu.

 • Integrácia e-mailových funkcií so zoznamom

Nie

 • Nastavenie politiky správy informácií

 • Generovanie zostavy plánu súborov

Nie

 • Uloženie zoznamu ako šablóny

Nie

 • Nová skratka

Nie

Na začiatok stránky

Porovnanie rozdielov v typoch stĺpcov

Typ stĺpca v natívnom zozname

Podporujú ju externé zoznamy?

Ďalšie informácie

Jeden riadok textu

Áno

Viac riadkov textu

Áno

Číslo

Áno

Mena

Áno

Dátum a čas

Áno

Áno/Nie

Áno

Výber

Nie

Vyhľadávanie

Nie

Osoba alebo skupina

Nie

Hypertextové prepojenie alebo obrázok

Nie

Vypočítavané

Nie

Spravované metaúdaje

Nie

Úplný obsah HTML s formátovaním a obmedzeniami publikovania (publikačný obsah HTML)

Nie

Obrázok s formátovaním a obmedzeniami publikovania (publikačný obrázok)

Nie

Hypertextové prepojenie s formátovaním a obmedzeniami publikovania (publikačné hypertextové prepojenie)

Nie

Multimediálne údaje na publikovanie

Nie

Údaje súhrnných prepojení

Nie

Na začiatok stránky

Porovnanie rozdielov v zobrazeniach zoznamov

Možnosť zobrazenia v natívnom zozname

Podporujú ju externé zoznamy?

Ďalšie informácie

Všetky typy zobrazení

Nie

V externom zobrazení je podporované iba Štandardné zobrazenie a Vlastné zobrazenie v programe Designer.

Výber alebo vymazanie stĺpcov určených na zobrazenie

Áno

V externom zozname môžete v type externého obsahu stanoviť aj stĺpec Nadpis.

Zadefinovanie cieľovej skupiny zobrazenia (verejné a osobné)

Áno

Zadefinovanie lokálnej operácie filtrovania

Áno

Externé zoznamy môžu mať v type externého obsahu zadefinovaný minimálne jeden filter zdroja údajov, ktorý filtruje údaje v externom zdroji údajov, a tak pomáha zvyšovať výkon.

Zadefinovanie lokálnej operácie zoraďovania alebo filtrovania

Áno

Externé zoznamy môžu v type externého obsahu zahŕňať aj preddefinovanú operáciu zoraďovania, ktorá predbežne zoraďuje údaje v externom zdroji údajov, a tak pomáha zvyšovať výkon.

Zadefinovanie tabuľkového zobrazenia

Áno

Vytvorenie operácie Zoskupiť podľa

Áno

Zadefinovanie súčtov

Áno

Aktualizácia štýlu

Áno

Obmedzenie počtu položiek

Áno

Externé zoznamy môžu mať v type externého obsahu zadefinované číslo strany, ktoré obmedzuje údaje v externom zdroji údajov, a tak pomáha zvyšovať výkon.

Vytváranie priečinkov

Nie

Vytvorenie mobilného zobrazenia

Áno

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×