Rozdelenie stĺpca textu (Power Query)

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Poznámka : Power Query sa v Exceli 2016 nazýva Získať a transformovať. Informácie uvedené v tejto téme sa týkajú oboch funkcií. Ďalšie informácie nájdete v téme Časť Získať a transformovať v Exceli 2016.

Poznámka : Krátke video o tom, ako Zobraziť Editor dotazov, nájdete na konci tohto článku.

Pomocou editora dotazov, stĺpec textu možno rozdeliť do viacerých stĺpcov dvomi spôsobmi: podľa oddeľovača alebo podľa počtu znakov.

Chcem

Rozdelenie stĺpca podľa oddeľovača

Rozdelenie stĺpca podľa pozície

Rozdelenie stĺpca podľa oddeľovača

Rozdeliť stĺpec > Podľa oddeľovača zanalyzuje textová hodnota na základe bežných znak do dvoch alebo viacerých stĺpcov. Napríklad názov stĺpca ako priezvisko, krstné meno možno rozdeliť do dvoch stĺpcov na základe čiarka (,).

Pomocou pása s nástrojmi editora dotazov

 1. Vyberte stĺpec, ktorý chcete rozdeliť.

 2. Na páse s nástrojmi Editora dotazov, vyberte možnosť Rozdeliť stĺpec > Podľa oddeľovača.

Pomocou kontextovej ponuky editora dotazov

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na hlavičku stĺpca, ktorý chcete rozdeliť.

 2. V kontextovej ponuke stĺpca vyberte Rozdeliť stĺpec > Podľa oddeľovača.


Rozdelenie stĺpca podľa oddeľovača

 1. V dialógovom okne Rozdelenie stĺpca oddeľovačom:

  1. Vyberte alebo zadajte oddeľovač rozbaľovací zoznam, vyberte dvojbodka, čiarku, Znamienko rovná sa, bodkočiarku, medzeru, alebo vlastné. Vyberte položku Vlastná a potom zadať ľubovoľný znak oddeľovača.

  2. Vyberte možnosť Rozdeliť.

  3. Rozbaľte zobrazenie rozšírených možností a zadajte hodnotu do položky Počet stĺpcov, do ktorých sa má rozdeliť.

 2. Vyberte tlačidlo OK.

 3. Dajte novým stĺpcom zmysluplnejšie názvy. Ďalšie informácie o premenovaní stĺpca nájdete v téme Premenovanie stĺpca.

 1. V dialógovom okne Rozdelenie stĺpca oddeľovačom:

  1. Vyberte alebo zadajte oddeľovač rozbaľovací zoznam, vyberte dvojbodka, čiarku, Znamienko rovná sa, bodkočiarku, medzeru, alebo vlastné. Vyberte položku Vlastná a potom zadať ľubovoľný znak oddeľovača.

  2. Vyberte možnosť Rozdeliť.

  3. Rozbaľte zobrazenie rozšírených možností a zadajte hodnotu do položky Počet stĺpcov, do ktorých sa má rozdeliť.

 2. Vyberte tlačidlo OK.

 3. Dajte novým stĺpcom zmysluplnejšie názvy. Ďalšie informácie o premenovaní stĺpca nájdete v téme Premenovanie stĺpca.

Na začiatok stránky

Rozdelenie stĺpca podľa pozície

Pomocou položiek Rozdeliť stĺpec > Podľa počtu znakov sa zanalyzuje textová hodnota na základe pozície znaku v textovej hodnote.

Pomocou ponuky pása s nástrojmi editora dotazov

 1. Vyberte stĺpec, ktorý chcete rozdeliť.

 2. Na páse s nástrojmi editora dotazov kliknite na položky Rozdeliť stĺpec > Podľa počtu znakov.

Pomocou kontextovej ponuky editora dotazov

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na hlavičku stĺpca, ktorý chcete rozdeliť.

 2. V kontextovej ponuke stĺpca vyberte Rozdeliť stĺpec > Podľa počtu znakov


Rozdelenie stĺpca podľa pozície

 1. V dialógovom okne Rozdelenie stĺpca pozíciou:

  1. V textovom poli Počet znakov zadajte počet znakov použitých na rozdelenie textového stĺpca.

  2. Vyberte možnosť Rozdeliť.

  3. Rozbaľte Zobrazenie rozšírených možnostía zadajte Počet stĺpcov na rozdelenie.

 2. Kliknite na tlačidlo OK.

 3. Dajte novým stĺpcom zmysluplnejšie názvy. Ďalšie informácie o premenovaní stĺpca nájdete v téme Premenovanie stĺpca.

 1. V dialógovom okne Rozdelenie stĺpca pozíciou:

  1. V textovom poli Počet znakov zadajte počet znakov použitých na rozdelenie textového stĺpca.

  2. Vyberte možnosť Rozdeliť.

  3. Rozbaľte Zobrazenie rozšírených možnostía zadajte Počet stĺpcov na rozdelenie.

 2. Kliknite na tlačidlo OK.

 3. Dajte novým stĺpcom zmysluplnejšie názvy. Ďalšie informácie o premenovaní stĺpca nájdete v téme Premenovanie stĺpca.

Na začiatok stránky

Poznámka : Editor dotazov sa zobrazí pri načítavaní, upravovaní alebo vytváraní nových dotazov pomocou doplnku Power Query. Nasledujúce video znázorňuje okno editora dotazov, ktoré sa zobrazuje po dokončení úpravy dotazu v excelovom zošite. Ak chcete editor dotazov zobraziť bez načítania alebo upravovania existujúceho dotazu zošita z časti Získať externé údaje nachádzajúcej sa na karte na páse s nástrojmi v doplnku Power Query, vyberte položky Z iných zdrojov > Prázdny dotaz. Nasledujúce video zobrazuje jeden spôsob, ako zobraziť editor dotazov.

Zobrazenie editora dotazov v Exceli

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×