Riešenie problémov so zvukom a videom v Skype for Business

Riešenie problémov so zvukom a videom v Skype for Business

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Ak používate Skype for Business a počas schôdze alebo spolupráce sa vyskytne problém so zvukom alebo videom, táto príručka na riešenie problémov vám môže pomôcť tento problém vyriešiť. Zostavili sme riešenia niektorých bežných problémov.

Riešenie problémov s videom cez Skype for Business

 • V hlavnom okne služby Skype for Business prejdite na položky Nástroje > Nastavenia videozariadenia. V okne sa zobrazí obraz snímaný vašou kamerou.

  Nastavenie videozariadenia

  Poznámky: 

  • Ak máte viac webových kamier, všetky by sa mali zobraziť v rozbaľovacom zozname.

  • Nastavenie videozariadenia, začiarkavacie políčko Orezávať a centrovať moje video na schôdzach

Ak sa kamera nezobrazí v zozname.

 1. Je kamera zapojená?
  Ak namiesto vstavanej webovej kamery používate externú, skontrolujte, či je zapojená a zapnutá. Ak je pripojená k počítaču pomocou USB, skúste ju zapojiť do inej USB zásuvky. Ak používate USB rozbočovač, skúste kameru zapojiť priamo do USB zásuvky vo vašom počítači, a skúste odpojiť iné USB zariadenia.

 2. Je webová kamera správne nainštalovaná?
  Skontrolujte, či je kamera uvedená a povolená v Správcovi zariadení, dokonca aj vtedy, ak používate vstavanú kameru počítača.

  Otvorenie Správcu zariadení

  • V Windows 10 a Windows 8 Stolný počítač, ťuknite na kláves s logom Windows (Spustiť) a do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Správca zariadení . V prípade potreby vyberte položku nástroja na správu z výsledkov.

  • V systéme Windows 7 vyberte kláves s logom Windows (Štart) > Ovládací panel. V položkách ovládacích prvkov prehľadávania Zobraziť podľa vyberte položku Kategória.

   Vyberte položku Hardvér a zvuk a potom v časti Zariadenia a tlačiarne vyberte položku Správca zariadení.

V časti Zariadenia na spracovanie obrázkov skontrolujte, či je kamera uvedená v zozname.

Zoznam zariadení na spracovanie obrázkov

Ak je uvedená, skontrolujte, či je povolená. Ak vidíte možnosť Zakázať, kamera je povolená. Ak ju nevidíte, kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť Povoliť.

Ak nie je uvedená alebo ak sa zobrazuje otáznik alebo výkričník, budete musieť kameru preinštalovať. Najnovšie ovládače pre svoju kameru nájdete na internete. Vyhľadávanie modelu kamery v Bingu.

Ak sa kamera zobrazuje v zozname, ale nezobrazuje sa ukážka.

 1. Používa webovú kameru iná aplikácia?
  Zatvorte všetky aplikácie, ktoré by mohli používať webovú kameru, vrátane softvéru na úpravu videa, softvéru virtuálnej kamery, programov na odosielanie okamžitých správ a internetových prehliadačov. Ak má kamera diódu ukazujúcu, kedy sa kamera používa, a vidíte, že svieti, keď netelefonujete, kameru používa iná aplikácia.

 2. Skontrolujte nastavenia kamery na ochranu osobných údajov.
  Niektoré kamery majú nastavenie ochrany osobných údajov.

  Nastavenie kamery videozariadenia

  Vyberte položku Nastavenia kamery a vypnite toto nastavenie.

  Ak sa v ukážke videa zobrazuje len plný čierny rám, kamera môže mať fyzickú uzávierku na ochranu osobných údajov. Otvorením uzávierky povoľte video.

Ak je kvalita videa nízka, t. j. účastníci hovoru vidia navzájom svoje video, ale obraz je príliš tmavý, rozmazaný, pixlový alebo obraz zamŕza, môžu pomôcť nasledujúce tipy:

 • Skontrolujte pripojenie
  Ak video zamŕza, vyzerá kockato alebo je rozmazané pri pohybe, problém môže byť spôsobený internetovým pripojením (alebo internetovým pripojením iného účastníka). Ak Skype for Business zistí slabý signál pripojenia, zníži kvalitu, aby zabránil úplnému prerušeniu hovoru. Pozrite si našu príručku na riešenie problémov s pripojením.

 • Zlepšite svetelné podmienky
  Dobre osvetlená miestnosť môže výrazne zlepšiť kvalitu videa hovorov. Ak je miestnosť príliš tmavá, webová kamera sa pokúsi zosilniť signál, aby sa bol obraz jasnejší, čo znižuje kvalitu videa. Ak napríklad máte za sebou okná alebo jasný zdroj svetla, vaša tvár sa bude druhému účastníkovi zobrazovať tmavá a nevýrazná. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov zabezpečte dostatok okolitého svetla a vyhnite sa protisvetlu.

 • Skontrolujte nastavenia kamery
  V hlavnom okne služby Skype for Business prejdite na nastavenia Nástroje > Videozariadenie. V okne sa zobrazí obraz snímaný vašou kamerou. Otvorte nastavenia používanej webovej kamery výberom položky Nastavenia kamery. Odporúčame použiť predvolené nastavenia, aby sa kamera mohla automaticky prispôsobiť svetelným podmienkam. Niektoré nastavenia však môže byť potrebné zmeniť manuálne. Nastavenie potláčajúce blikanie napríklad nemusí byť nastavené správne na 50 Hz (hertzov) alebo 60 Hz napájanie zásuviek vo vašej oblasti.

 • Inovujte kameru
  Vstavané kamery v starších prenosných počítačoch a tabletoch nemusia poskytovať najlepšie výsledky. Môžete byť potrebné investovať do novšej webovej kamery. Väčšina externých webových kamier funguje so službou Skype for Business, ale najlepšie výsledky zaručujú webové kamery certifikované pre Skype for Business uvedené v katalógu. Ak už používate externú kameru a máte problémy s videom, skúste ju zapojiť do iného USB portu.

 • Vyberte ikonu Účastník. Vedľa účastníka odosielajúceho video je modrá ikona kamery.

  Počet účastníkov videohovoru

  Ak je ikona sivá (t. j. nie je k dispozícii), daný účastník nemôže odosielať video. Alebo ak sa zobrazujú dve zvislé čiary, existuje možnosť odosielania videa, ale účastník ju nevyužíva.

  Poznámka:  Ak sa nadviazal iba hlasový hovor, všetky ikony kamery sú sivé, čo znamená, že nie sú k dispozícii, kým jeden účastník nezačne odosielať video.

  Legenda zobrazujúca stav pripojených účastníkov podľa okna chatu, mikrofónu, kamery alebo obrazovky

  Ak sa nezobrazuje video od konkrétneho účastníka, problém pravdepodobne nie je u vás. Odporučte účastníkovi túto príručka na riešenie problémov.

Skype for Business sa snaží, aby ste boli v strede odosielaného videa, pomocou funkcie Orezávať a centrovať moje video na schôdzach, ktorá je predvolene zapnutá. Ak chcete túto funkciu zakázať, prejdite na nastavenia Nástroje > Videozariadenie a zrušte začiarknutie políčka Orezávať a centrovať moje video na schôdzach.

Nastavenie videozariadenia, začiarkavacie políčko Orezávať a centrovať moje video na schôdzach

Riešenie problémov so zvukom v Skype for Business

Riešenie problémov s mikrofónom

Ak ostatní účastníci nič od vás nepočujú, problém je vo vašom mikrofóne alebo v ich prehrávacom zariadení (reproduktory alebo slúchadlá).

 1. Skontrolujte nastavenia v Skype for Business.
  Skype for Business automaticky stlmí ľudí pripájajúcich sa k naplánovanej konferencii. Toto sa robí, aby sa znížil šumu od strán, ktoré nie sú aktívnymi prezentujúcimi.

  Ak chcete zrušiť stlmenie vlastného zvuku, vyberte ikonu mikrofónu so šikmou čiarou v okne hovoru.

  Nástroje Skypu zobrazujúce nasledujúce ikony: kamera, mikrofón, prezentovaná obrazovká a slúchadlo telefónu

 2. Skontrolujte mikrofón.
  Ak používate vstavaný mikrofón počítača, skontrolujte, či nie je stlmený. Ak používate externý mikrofón, skontrolujte, či je zapojený. Ak je to bezdrôtový mikrofón, skontrolujte, či sú nabité batérie. Skontrolujte tiež, či na náhlavnej súprave alebo kábli nie sú fyzické tlačidlá stlmenia.

 3. Skontrolujte, či je vybraté správne zariadenie.
  Pozrite si podrobné pokyny na kontrolu nastavenia zvuku a videa v tomto krátkom videu . Prípadne postupujte podľa nasledujúcich krokov.

  1. Na ľavej dolnej strane hlavného okna služby Skype for Business vyberte položku Nastavenia zvukového zariadenia.

  2. Ak chcete používať rôzne zariadenia na vstup a výstup zvuku, vyberte položku Vlastné zariadenie. Otvoria sa samostatné rozbaľovacie zoznamy pre reproduktor a mikrofón. V rozbaľovacom zozname Mikrofón vyberte mikrofón, ktorý chcete používať. Ak používate iba vstavaný mikrofón počítača, uvidíte len jednu možnosť.

   Povedzte niečo do mikrofónu. Ak vás mikrofón počuje, modrý pruh indikátora reči sa bude pohybovať nahor a nadol (čím ďalej doprava dosiahne, tým lepšia je úroveň signálu). Ak máte viac mikrofónov a nie ste istí, ktorý názov patrí ktorému mikrofónu, postupne hovorte do jednotlivých mikrofónov a kontrolujte pohyb modrého indikátora reči.

 4. Uskutočnite skúšobný hovor.

  Na ľavej dolnej strane hlavného okna služby Skype for Business vyberte položku Skontrolovať kvalitu hovoru.

  Poznámka: Táto funkcia ešte nie je k dispozícii pre používateľov služby Skype for Business Online.

  Kontrola kvality hovoru vlastného zariadenia

  • Ak počujete prehrávanú zaznamenanú správu, mikrofón funguje správne. Problém môže byť v pripojení iného účastníka alebo prehrávacom zariadení. Navrhnite účastníkovi, aby si pozrel túto príručku na riešenie problémov s reproduktormi alebo náhlavnou súpravou.

  • Ak nepočujete zaznamenanú správu, pokračujte podľa tohto postupu na kontrolu nastavení zvuku v systéme Windows.

 5. Skontrolujte nastavenia systému Windows.
  Upravte silu signálu (zosilnenie) mikrofónu v systéme Windows kliknutím pravým tlačidlom myši na ikonu reproduktora v pravom dolnom rohu obrazovky a použitím jazdca.

  Označená ikona reproduktorov Windowsu, ktorá je zobrazená na paneli úloh

  Vyberte položku Nahrávacie zariadenia. Kliknite pravým tlačidlom na zariadenie používané v Skype for Business a vyberte položku Vlastnosti. Potom na karte Úrovne pomocou jazdca upravte hlasitosť.

  Ak tieto kroky nepomohli problém vyriešiť, môže ísť o problém s nastavím zvuku v systéme Windows. Spoločnosť Microsoft má nástroj na automatickú diagnostiku a opravu problémov so zvukom.

Ak je kvalita zvuku nízka, t. j. druhý účastník vás počuje, ale váš hlas vytvára ozvenu, je tlmený alebo vypadáva, môžu vám pomôcť nasledujúce tipy.

 • Skontrolujte pripojenie.
  Ak zvuk vypadáva alebo je oneskorený alebo účastník začne znieť ako robot, problém môže byť spôsobený vaším internetovým pripojením alebo pripojením iného účastníka. Pozrite si časť riešenie problémov s pripojením v tejto príručke.

 • Skontrolujte, či je vybraté správne zariadenie.
  Na ľavej dolnej strane hlavného okna služby Skype for Business vyberte zariadenie v časti Vybrať primárne zariadenie.

 • Skontrolujte nastavenia zvukového zariadenia.
  Na ľavej dolnej strane hlavného okna služby Skype for Business vyberte položku Nastavenia zvukového zariadenia. Vo vybratom mikrofóne nastavte hlasitosť a skontrolujte, či pri normálnom rozprávaní aspoň jedna tretina detegovaného zvuku vyplní pole.

  Ak indikátor úrovne nedosiahne požadovanú úroveň, pokúste sa zväčšiť silu signálu mikrofónu v systéme Windows kliknutím pravým tlačidlom myši na ikonu reproduktora v pravom dolnom rohu obrazovky.

  Označená ikona reproduktorov Windowsu, ktorá je zobrazená na paneli úloh

  Vyberte položku Nahrávacie zariadenia. Kliknite pravým tlačidlom myši na zariadenie používané v Skype for Business a vyberte položku Vlastnosti. Na karte Úrovne pomocou jazdca zvýšte (zosilnite) silu signálu mikrofónu, ak je toto nastavenie k dispozícii.

 • Zlepšite pomer reči a šumu.
  Najlepším spôsobom, ako zlepšiť kvalitu zvuku, je zvýšiť kontrast medzi zvukom vášho hlasu a všetkými ostatnými zvukmi okolo vás. Existuje mnoho spôsobov, ako to urobiť.

  • V prípade hlasitého odposluchu alebo webovej kamery sa premiestnite bližšie k mikrofónu. Ak ste príliš ďaleko od mikrofónu, mikrofón ťažko rozpozná váš hlas. Ak používate vstavaný mikrofón v počítači, skontrolujte, kde je a či ho nič neblokuje. V prípade tabletov skontrolujte, či rukou alebo prstom neblokujete vstup mikrofónu pri držaní zariadenia.

  • Znížte hluk pozadia. Tiché miesta sú najvhodnejšie pre kvalitu zvuku, pretože je tam menej okolitého hluku rušiaceho váš hlas. Vstavané mikrofóny majú tendenciu zachytávať zvuk z celého okolia.

  • Znížte hlasitosť prehrávania. Ak je hlasitosť reproduktorov príliš vysoká alebo ak sú reproduktory príliš blízko k mikrofónu, môže to spôsobiť rušenie alebo ozvenu. Znížte hlasitosť reproduktorov a ak je to možné, presuňte ich ďalej od mikrofónu.

  • Použite náhlavnú súpravu. Takmer všetky popísané problémy je možné zlepšiť alebo odstrániť pomocou USB náhlavnej súpravy. Všetky náhlavné súpravy fungujú so službou Skype for Business, ale najlepšie výsledky zaručujú náhlavné súpravy certifikované pre Skype for Business uvedené v katalógu.

   Ak je náhlavná súprava nová a máte problémy so zvukom, skúste ju zapojiť do iného USB portu. Skontrolujte aj hardvérovú úroveň stlmenia mikrofónu. Na niektorých náhlavných súpravách napríklad otočenie ramena mikrofónu nahor smerom k stropu znamená stlmenie. V príručke so stručným návodom alebo používateľskej príručke náhlavnej súpravy si pozrite informácie o správnej prevádzke.

Riešenie problémov s reproduktormi alebo slúchadlami

Ak vôbec nepočujete iného účastníka alebo ho nepočujete dobre, môže byť problém s vaším prehrávacím zariadením (reproduktory alebo slúchadlá) alebo nastaveniami.

Ak nepočujete nič od ostatných účastníkov, problém je v ich mikrofónoch alebo vo vašom prehrávacom zariadení.

 • Skontrolujte, či je vybraté správne zariadenie.
  Pozrite si toto krátke video, kde nájdete podrobné pokyny o možnostiach kontroly nastavenia zvuku a videa, alebo postupujte podľa krokov nižšie.

 1. Na ľavej dolnej strane hlavného okna služby Skype for Business vyberte položku Nastavenia zvukového zariadenia.

 2. Ak chcete používať rôzne zariadenia na vstup a výstup zvuku, vyberte položku Vlastné zariadenie. Tento výber otvorí samostatné rozbaľovacie ponuky pre reproduktor a mikrofón.

 3. V rozbaľovacej ponuke Reproduktory vyberte prehrávacie zariadenie, ktoré chcete používať. Ak máte iba vstavané reproduktory počítača, v rozbaľovacom zozname bude jedna možnosť. Ak používate slúchadlá alebo externé reproduktory, skontrolujte, či ste vybrali správnu možnosť.

 4. Vybratím ikony prehrať otestujte reproduktory.

  Prispôsobené nastavenia – reproduktor, mikrofón, zvonenie – pre zvukové zariadenie

 • Uskutočnite skúšobný hovor.

  Poznámka: Táto funkcia ešte nie je k dispozícii pre používateľov služby Skype for Business Online.

  • Na ľavej dolnej strane hlavného okna služby Skype for Business vyberte položku Skontrolovať kvalitu hovoru.

   Kontrola kvality hovoru vlastného zariadenia

   Ak počujete hlas skúšobného hovoru, zvuk funguje správne. Problém môže byť spôsobený pripojením alebo mikrofónom účastníka. Ak je to možné, požiadajte účastníka, ktorého nepočujete, aby si pozrel túto príručku na riešenie problémov s mikrofónom.

   Ak nepočujete hlas skúšobného hovoru, pokračujte v tomto postupe na kontrolu nastavení zvuku v Skype for Business.

 • Skontrolujte nastavenia systému Windows.
  Skontrolujte, či hlasitosť reproduktora nie je stlmená či je dostatočne vysoká, aby ste ho počuli.

  • Vyberte ikonu reproduktora v pravom dolnom rohu obrazovky a upravte hlasitosť.

   Označená ikona reproduktorov Windowsu, ktorá je zobrazená na paneli úloh

   Jazdec hlasitosti je pre predvolené prehrávacie zariadenie systému. Ak máte viacero prehrávacích zariadení, Skype for Business môže používať iné prehrávacie zariadenie. Ak chcete zmeniť hlasitosť iných zariadení, kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu reproduktora a vyberte položku Prehrávacie zariadenia. Kliknite pravým tlačidlom myši na zariadenie používané v Skype for Business a vyberte položku Vlastnosti. Potom na karte Úrovne pomocou jazdca upravte hlasitosť.

   Ak tieto kroky nepomohli, môže ísť o problém s nastavením zvuku v systéme Windows. Spoločnosť Microsoft má nástroj na automatickú diagnostiku a opravu problémov so zvukom.

Ak je kvalitu zvuku nízka, t. j. počujete druhého účastníka, ale jeho hlas vytvára ozvenu, je tlmený alebo vypadáva, môžu vám pomôcť nasledujúce tipy.

 • Skontrolujte prehrávacie zariadenie.
  Ak je zvuk druhého účastníka tichý, môže byť potrebné zvýšiť hlasitosť vášho reproduktora.

  • Vyberte ikonu reproduktora v pravom dolnom rohu obrazovky a upravte hlasitosť.

   Označená ikona reproduktorov Windowsu, ktorá je zobrazená na paneli úloh

   Jazdec hlasitosti je pre predvolené prehrávacie zariadenie systému. Ak máte viacero prehrávacích zariadení, Skype for Business môže používať iné prehrávacie zariadenie. Ak chcete zmeniť hlasitosť iných zariadení, kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu reproduktora (zobrazenú vyššie) a vyberte položku Prehrávacie zariadenia. Kliknite pravým tlačidlom myši na zariadenie používané v Skype, vyberte položku Vlastnosti a potom na karte Úrovne pomocou jazdca upravte hlasitosť.

 • Skontrolujte ovládací prvok hlasitosti v klientovi.

  • Na ľavej dolnej strane hlavného okna služby Skype for Business kliknite na položku Nastavenia zvukového zariadenia. Posuňte jazdec Reproduktor a výberom ikony prehrať otestujte reproduktory.

   Prispôsobené nastavenia – reproduktor, mikrofón, zvonenie – pre zvukové zariadenie

   Prípadne je táto možnosť počas hovoru dostupná v okne hovoru po výbere tlačidla Ovládacie prvky hovoru.

   Snímka obrazovky zobrazujúca zvuku klávesnice

 • Skontrolujte pripojenie.
  Ak zvuk vypadáva alebo je oneskorený, problém môže byť spôsobený vaším internetovým pripojením (alebo pripojením iného účastníka). Pozrite si časť riešenie problémov s pripojením v tejto príručke.

 • Zlepšenie zvuku na druhom konci.

  • Ak počujete šum v pozadí počas konferenčného hovoru, vyberte tlačidlo Účastníci a potom sa pozrite na ikonu mikrofónu každého účastníka.

   Počet účastníkov videohovoru

   Ikony označujú aktivitu a ak sa šum v pozadí zhoduje s iným účastníkom ako prezentujúcim, mali by ste požiadať daného účastníka, aby stlmil mikrofón. Ak ste prezentujúci, môžete stlmiť účastníka sami.

   Požiadajte iného účastníka, aby postupoval podľa tipov v tejto príručke na riešenie problémov s mikrofónom. Existuje mnoho spôsobov, ako zlepšiť pomer reči a šumu, pomocou ktorých budete jasnejšie počuť účastníka.

Máte problémy s pripojením pri hovoroch cez Skype for Business? Pozrite si tému Riešenie problémov s pripojením v Skype for Business.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×